Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13739/N

Obchodné meno: 
GREEN POINT, spol. s r.o.
  (od: 13.03.2003)
Sídlo: 
1545
Farná 935 66
  (od: 28.06.2014)
162
Farná 935 66
  (od: 18.05.2004 do: 27.06.2014)
Záhradnícka 15
Komárno 945 01
  (od: 13.03.2003 do: 17.05.2004)
IČO: 
36 551 678
  (od: 13.03.2003)
Deň zápisu: 
13.03.2003
  (od: 13.03.2003)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 13.03.2003)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja - chov a predaj rýb - rybárstvo
  (od: 13.03.2003)
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod a maloobchod
  (od: 13.03.2003)
prenájom športových potrieb
  (od: 13.03.2003)
poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárskej výroby (bez veterinárnych služieb)
  (od: 06.08.2003)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (od: 18.05.2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 18.05.2004)
prenájom dopravných prostriedkov
  (od: 18.05.2004)
faktoring
  (od: 18.05.2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 28.06.2014)
Spoločníci: 
SPEARHEAD INTERNATIONAL LIMITED
BEAUFORT HOUSE, HIGH STREET, NEWMARKET 136
Suffolk CB8 8NN
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 30.06.2010)
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
Farná 1545
Farná 935 66
  (od: 10.06.2015)
Alexander Kakaš
176
Nýrovce
  (od: 18.05.2004 do: 27.11.2008)
Katarína Kunyíková
1070
Svodín
  (od: 13.03.2003 do: 17.05.2004)
Miroslav Zsidek
Podzáhradná 18/1265
Marcelová 946 32
  (od: 28.11.2008 do: 29.06.2010)
Výška vkladu každého spoločníka: 
SPEARHEAD INTERNATIONAL LIMITED
Vklad: 5 889 EUR Splatené: 5 889 EUR
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech spoločnosti ING Bank N.V., konajúcej prostredníctvom ING Bank N.V., London Branch, zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 15. marca 2017, uzatvorenej medzi spoločníkom ako záložcom, ING Bank N.V. konajúcou prostredníctvom ING Bank N.V., London Branch ako záložným veriteľom a spoločnosťou GREEN POINT, spol. s r.o. ako spoločnosťou.
  (od: 18.03.2017)
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
Vklad: 750 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 750 EUR
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech spoločnosti ING Bank N.V., konajúcej prostredníctvom ING Bank N.V., London Branch, zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 15. marca 2017, uzatvorenej medzi spoločníkom ako záložcom, ING Bank N.V. konajúcou prostredníctvom ING Bank N.V., London Branch ako záložným veriteľom a spoločnosťou GREEN POINT, spol. s r.o. ako spoločnosťou.
  (od: 18.03.2017)
Katarína Kunyíková
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 13.03.2003 do: 17.05.2004)
Alexander Kakaš
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 18.05.2004 do: 27.11.2008)
Miroslav Zsidek
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 28.11.2008 do: 22.01.2009)
Miroslav Zsidek
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 23.01.2009 do: 29.06.2010)
SPEARHEAD INTERNATIONAL LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 30.06.2010 do: 09.06.2015)
SPEARHEAD INTERNATIONAL LIMITED
Vklad: 5 889 EUR Splatené: 5 889 EUR
  (od: 10.06.2015 do: 17.03.2017)
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
Vklad: 750 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 750 EUR
  (od: 10.06.2015 do: 17.03.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 18.05.2004)
konateľ
  (od: 13.03.2003 do: 17.05.2004)
Jurij Petrovič
S. H. Vajanského 3056/39
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 28.12.2015
  (od: 09.03.2016)
Ing. Boris Bölcskei
Brigádnická 34
Nitra 949 05
Vznik funkcie: 30.04.2016
  (od: 05.05.2016)
William Henry England
Henčov 12
Jihlava 586 01
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 30.12.2010)
William Henry England
Henčov 12
Jihlava 586 01
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2010 Skončenie funkcie: 15.12.2010
  (od: 31.12.2010 do: 30.12.2010)
Alejandro Alberto Figueroa von Fabeck
1572
Bátorové Kosihy 946 34
Vznik funkcie: 15.12.2010
  (od: 31.12.2010 do: 04.05.2016)
Alejandro Alberto Figueroa von Fabeck
1572
Bátorové Kosihy 946 34
Vznik funkcie: 15.12.2010 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 05.05.2016 do: 04.05.2016)
Georg Elard Claus Freiherr von Nolcken
Kreisstrase 16
Krebshagen Stadthagen 316 55
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 14.04.2011)
Georg Elard Claus Freiherr von Nolcken
Kreisstrase 16
Krebshagen Stadthagen 316 55
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.06.2010 Skončenie funkcie: 06.04.2011
  (od: 15.04.2011 do: 14.04.2011)
Krzysztof Zbigniew Gawecki
Bukova 48-100 Glubczyce 1
Glubczyce 48-100
Poľská republika
Vznik funkcie: 20.05.2014
  (od: 28.06.2014 do: 04.05.2016)
Krzysztof Zbigniew Gawecki
Bukova 48-100 Glubczyce 1
Glubczyce 48-100
Poľská republika
Vznik funkcie: 20.05.2014 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 05.05.2016 do: 04.05.2016)
Alexander Kakaš
176
Nýrovce
Vznik funkcie: 23.02.2004
  (od: 18.05.2004 do: 26.02.2010)
Alexander Kakaš
176
Nýrovce
Vznik funkcie: 23.02.2004 Skončenie funkcie: 21.01.2010
  (od: 27.02.2010 do: 26.02.2010)
Katarína Kunyíková
1070
Svodín
Vznik funkcie: 13.03.2003
  (od: 13.03.2003 do: 15.12.2004)
Katarína Kunyíková
1070
Svodín
Vznik funkcie: 13.03.2003 Skončenie funkcie: 02.12.2004
  (od: 16.12.2004 do: 15.12.2004)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.05.2014
  (od: 28.06.2014 do: 08.03.2016)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.05.2014 Skončenie funkcie: 28.12.2015
  (od: 09.03.2016 do: 08.03.2016)
Miroslav Zsidek
Podzáhradná 18/1265
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 21.01.2010
  (od: 27.02.2010 do: 29.06.2010)
Miroslav Zsidek
Podzáhradná 18/1265
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 21.01.2010 Skončenie funkcie: 15.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí každý svoj podpis.
  (od: 28.06.2014)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 15.04.2011 do: 27.06.2014)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí každý svoj podpis.
  (od: 31.12.2010 do: 14.04.2011)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 30.06.2010 do: 30.12.2010)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 16.12.2004 do: 29.06.2010)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (od: 18.05.2004 do: 15.12.2004)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 13.03.2003 do: 17.05.2004)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 30.06.2010)
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 23.01.2009 do: 29.06.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 13.03.2003 do: 22.01.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.02.2003 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 13.03.2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny spísanej dňa 30.06.2003 notárkou JUDr. Leilou Baštrnákovou vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2003, Nz 53859/2003 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (od: 06.08.2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2010 o zrušení spoločnosti AgriHunt, s.r.o., so sídlom Farná 1543 , PSČ 935 66 , IČO: 35 837349 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 26702/N a spoločnosti KLASTEL – NOVA, s.r.o., so sídlom Telince 256, 951 61 , IČO: 36 531 260, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 11373/N a to ku dňu 31.12.2010 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou GREEN POINT, spol. s r.o. so sídlom Farná 162, 935 66, IČO: 36 551 678 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13739/N. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 26702/N sa v y m a z á - v a j ú dňom 31.12.2010 obchodná spoločnosť AgriHunt, s.r.o. , so sídlom Farná 1543, 935 66, IČO: 35 837 349 a spoločnosť KLASTEL - NOVA, s.r.o., so sídlom Telince 256, 951 61, IČO: 36 531 260 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11373/N, ktoré boli zrušené bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou GREEN POINT, spol. s r.o., so sídlom Farná 162 , 935 66, IČO: 36 551 678, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel Sro, vložka č. 13739/N na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 15.12.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 188/2010 Nz 56047/2010 NCRIs 56772/2010, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností a preberá všetky ich práva a záväzky ku dňu 31.12.2010.
  (od: 31.12.2010)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 31.12.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
AgriHunt, s.r.o.
1543
Farná 935 66
  (od: 31.12.2010)
KLASTEL - NOVA, s.r.o.
256
Telince 951 61
  (od: 31.12.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  21.05.2018
Dátum výpisu:  22.05.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR