Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1503/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
  (od: 01.01.2014)
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
  (od: 02.02.2008 do: 31.12.2013)
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
Sídlo organizačnej zložky: 
Pribinova 10
Bratislava 811 09
  (od: 01.05.2013)
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (od: 01.07.2011 do: 30.04.2013)
Rajská 15/A
Bratislava 811 08
  (od: 17.08.2007 do: 30.06.2011)
IČO: 
36 819 638
  (od: 17.08.2007)
Deň zápisu: 
17.08.2007
  (od: 17.08.2007)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 17.08.2007)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 02.02.2008)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu )
  (od: 02.02.2008)
služby spojené s prevodom peňazí
  (od: 02.02.2008)
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky )
  (od: 02.02.2008)
záruky (garancie) a prísľuby
  (od: 02.02.2008)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klientov s : - nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď. ), - devízami, - finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami, - kurzovými a úrokovými nástrojmi, alebo - prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 02.02.2008)
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
  (od: 02.02.2008)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (od: 02.02.2008)
správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo
  (od: 02.02.2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu: a. prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; b. vykonávanie pokynov v mene klientov vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; c. úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; d. investičné poradenstvovo vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania
  (od: 12.04.2017)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu: a. prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; c. úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania
  (od: 23.12.2016 do: 11.04.2017)
vedenie bankových účtov
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
prijímanie vkladov a termínovaných vkladov
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
poskytovanie úverov a peňažných pôžičiek, spotrebných pôžičiek a úverov podľa ustanovení osobitného zákona
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
vykonávanie peňažných zúčtovaní
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
vydávanie platobných kariet a vykonávanie operácií s ich použitím
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
poskytovanie a potvrdzovanie bankových záruk a otváranie akreditívov
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
poskytovanie a potvrdzovanie ručení
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
vykonávanie zmenkových a šekových operácií a operácií, ktorých predmetom sú varanty
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
vykonávanie činnosti založenej na prijímaní objednávok nákupu, predaja a zápisov na jednotky podielov alebo investičné certifikáty v investičných fondoch
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
obchodovanie s devízovými prostriedkami a vedenie finančnej obsluhy obchodovania so zahraničím
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
realizácia termínovaných finančných operácií
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
emitovanie cenných papierov, obchodovanie s cennými papiermi a vedenie depozitných účtov cenných papierov
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
nadobúdanie a predaj peňažných pohľadávok
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
nadobúdanie podielov v bankách a obchodných právnických spoločnostiach a nadobúdanie podielov a investičných certifikátov v investičných fondoch v tuzemsku a zahraničí
  (od: 17.08.2007 do: 01.02.2008)
Vedúci organizačnej zložky: 
Marek Duban
1. Mája 22
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 04.10.2007 do: 13.04.2010)
Marek Duban
1. Mája 22
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 16.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
Robert Chrištof
Turistická 221
Liberec 32 460 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 22.07.2017)
Tomasz Gubala
Wiklinowa 23m.6
Lodz 91-495
Poľská republika
Vznik funkcie: 17.08.2007
  (od: 17.08.2007 do: 03.10.2007)
Tomasz Gubala
Wiklinowa 23m.6
Lodz 91-495
Poľská republika
Vznik funkcie: 17.08.2007 Skončenie funkcie: 30.09.2007
  (od: 04.10.2007 do: 03.10.2007)
Robert Christof
Turistická 221
Liberec 32 460 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 01.07.2017 do: 21.07.2017)
Przemyslaw Klobut
Poludniowa 30/22/3
Varšava 04-789
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 05.05.2012 do: 30.06.2017)
Przemyslaw Klobut
Poludniowa 30/22/3
Varšava 04-789
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2017
  (od: 01.07.2017 do: 30.06.2017)
Janusz Mieloszyk
Szczygla 21
Skierdy 05 - 101
Poľská republika
Vznik funkcie: 12.11.2009
  (od: 12.11.2009 do: 04.05.2012)
Janusz Mieloszyk
Szczygla 21
Skierdy 05 - 101
Poľská republika
Vznik funkcie: 12.11.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2012
  (od: 05.05.2012 do: 04.05.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky koná jej menom samostatne.
  (od: 14.04.2010)
Vedúci organizačnej zložky konajú jej menom spoločne.
  (od: 12.11.2009 do: 13.04.2010)
Vedúci organizačnej zložky koná jej menom samostatne.
  (od: 17.08.2007 do: 11.11.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Pobočka zahraničnej banky bola založená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 12.06.2007 v zmysle ust. § 21 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 17.08.2007)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 19.09.2007 - odvolanie a menovanie vedúceho.
  (od: 04.10.2007)
Uznesenie č. 90/07 predstavenstva zriaďovateľa zo dňa 10.12.2007. Uznesenie č. 91/07 predstavenstva zriaďovateľa zo dňa 10.12.2007. Zmena obchodného mena z BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike na nové BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike.
  (od: 02.02.2008)
Uznesenie predstavenstva zakladateľa č. 52/09 zo dňa 28.07.2009.
  (od: 12.11.2009)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 16.03.2010.
  (od: 14.04.2010)
Uznesenie č. 48/11 predstavenstva zakladateľa zo dňa 11.05.2011.
  (od: 01.07.2011)
Uznesenie predstavenstva č. 34/12 zo dňa 27.03.2012.
  (od: 05.05.2012)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 03.12.2013.
  (od: 01.01.2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 09.05.2017.
  (od: 01.07.2017)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: mBank SPÓLKA AKCYJNA
Sídlo:
Senatorska 18
Warszawa 00-950
Poľská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
štátny súdny register, register podnikateľov číslo zápisu KRS : 0000025237
  (od: 23.12.2016)
Obchodné meno: mBank SPÓLKA AKCYJNA
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
štátny súdny register, register podnikateľov číslo zápisu KRS : 0000025237
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Obchodné meno: mBank SPÓLKA AKCYJNA
Sídlo:
Senatorska 18
Warszawa 00-950
Poľská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
štátny súdny register, register podnikateľov číslo zápisu KRS : 0000025237
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Obchodné meno: BRE BANK SPÓLKA AKCYJNA
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
štátny súdny register, register podnikateľov číslo zápisu KRS : 0000025237
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Obchodné meno: BRE BANK SPÓLKA AKCYJNA
Sídlo:
Senatorska 18
Warszawa 00-950
Poľská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
štátny súdny register, register podnikateľov číslo zápisu KRS : 0000025237
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 23.12.2016)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Przemysław Piotr Gdański
Uniwersytecka 1 m. 119/120
Varšava 02-036
Poľská republika
Vznik funkcie: 19.11.2008
  (od: 23.12.2016)
Christoph Heins
Starenweg 12
Oberursel 614 40
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 23.12.2016)
Lidia Jabłonowska Luba
Kochanowskiego 4
Konstancin-Jeziorna 05-520
Poľská republika
Vznik funkcie: 12.04.2013
  (od: 23.12.2016)
Hans Dieter Kemler
Dorbaumstr. 15
Muenster 48-157
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.07.2009
  (od: 23.12.2016)
Cezary Kocik
Turniejowa 15
Łódź 94-329
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 23.12.2016)
Jarosław Jerzy Mastalerz
Chodkiewicza 4/105
Varšava 02-593
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.08.2007
  (od: 23.12.2016)
Cezary Stypułkowski
Kajki 106
Mikołajki 11-730
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.10.2010
  (od: 23.12.2016)
Jerzy Jan Jóźkowiak - člen predstavenstva
Wajdeloty 3m.55
Lublin 20-604
Poľská republika
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Jerzy Jan Jóźkowiak - člen predstavenstva
Wajdeloty 3m.55
Lublin 20-604
Poľská republika
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Jerzy Jan Jóźkowiak - člen predstavenstva
Wajdeloty 3m.55
Lublin 20-604
Poľská republika
Vznik funkcie: 27.01.2005 Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.12.2016 do: 22.12.2016)
Slawomir Mieczyslaw Lachowski - predseda predstavenstva
Wegrzynowice 16
Budziszewice 97-212
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.05.2000
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Slawomir Mieczyslaw Lachowski - predseda predstavenstva
Wegrzynowice 16
Budziszewice 97-212
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.05.2000
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Slawomir Mieczyslaw Lachowski - predseda predstavenstva
Wegrzynowice 16
Budziszewice 97-212
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.05.2000 Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.12.2016 do: 22.12.2016)
Bernd Loewen - člen predstavenstva
Kaeferbeinstrasse 26
Essenheim 552 70
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Bernd Loewen - člen predstavenstva
Kaeferbeinstrasse 26
Essenheim 552 70
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 22.03.2005
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Bernd Loewen - člen predstavenstva
Kaeferbeinstrasse 26
Essenheim 552 70
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 22.03.2005 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 23.12.2016 do: 22.12.2016)
Rainer Peter Ottenstein - člen predstavenstva
Necharsteinacherstrasse 4a
Necharjumund 691 51
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 21.04.2004
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Rainer Peter Ottenstein - člen predstavenstva
Necharsteinacherstrasse 4a
Necharjumund 691 51
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 21.04.2004
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Rainer Peter Ottenstein - člen predstavenstva
Necharsteinacherstrasse 4a
Necharjumund 691 51
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 21.04.2004 Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.12.2016 do: 22.12.2016)
Wieslaw Bogdan Thor - člen predstavenstva
Orla Bialego 1m.10
Latchorzew 05-082
Poľská republika
Vznik funkcie: 02.11.2002
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Wieslaw Bogdan Thor - člen predstavenstva
Orla Bialego 1m.10
Latchorzew 05-082
Poľská republika
Vznik funkcie: 02.11.2002
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Wieslaw Bogdan Thor - člen predstavenstva
Orla Bialego 1m.10
Latchorzew 05-082
Poľská republika
Vznik funkcie: 02.11.2002 Skončenie funkcie: 11.04.2013
  (od: 23.12.2016 do: 22.12.2016)
Janusz Piotr Wojtas - člen predstavenstva
Villardczyków 10/7
Warszawa 02-793
Poľská republika
Vznik funkcie: 04.04.2005
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Janusz Piotr Wojtas - člen predstavenstva
Villardczyków 10/7
Warszawa 02-793
Poľská republika
Vznik funkcie: 04.04.2005
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Janusz Piotr Wojtas - člen predstavenstva
Villardczyków 10/7
Warszawa 02-793
Poľská republika
Vznik funkcie: 04.04.2005 Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.12.2016 do: 22.12.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom zahraničnej osoby koná predstavenstvo. Spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom podpis jedného člena predstavenstva môže byť nahradený podpisom prokuristu alebo splnomocnenca pôsobiaceho v rámci udelenej plnej moci. Prokuristi v rozsahu oprávnenia vyplývajúceho z predpisov o prokúre, spolu s členom predstavenstva alebo prokuristom.
  (od: 23.12.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom zahraničnej osoby koná predstavenstvo. Spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom podpis jedného člena predstavenstva môže byť nahradený podpisom prokuristu alebo splnomocnenca pôsobiaceho v rámci udelenej plnej moci. Prokuristi v rozsahu oprávnenia vyplývajúceho z predpisov o prokúre, spolu s členom predstavenstva alebo prokuristom.
  (od: 01.01.2014 do: 22.12.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom zahraničnej osoby koná predstavenstvo. Spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom podpis jedného člena predstavenstva môže byť nahradený podpisom prokuristu alebo splnomocnenca pôsobiaceho v rámci udelenej plnej moci. Prokuristi v rozsahu oprávnenia vyplývajúceho z predpisov o prokúre, spolu s členom predstavenstva alebo prokuristom.
  (od: 17.08.2007 do: 31.12.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  25.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR