Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10267/P

Business name: 
Slovak Medical Company, a.s.
  (from: 06/16/2003)
Registered seat: 
Duchnovičovo nám. 1
Prešov 080 01
  (from: 06/16/2003)
Identification number (IČO): 
36 486 264
  (from: 06/16/2003)
Date of entry: 
06/16/2003
  (from: 06/16/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/2003)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo, poradenská činnosť v obchode a službách v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 06/16/2003)
prieskum trhu
  (from: 06/16/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2003)
sprostredkovateľská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/16/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/16/2003)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/16/2003)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 06/16/2003)
organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov, rekvalifikácií, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/16/2003)
administratívne práce
  (from: 06/16/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2003)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/16/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/16/2003)
leasingová činnosť
  (from: 06/16/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/16/2003)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 06/16/2003)
inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 06/16/2003)
veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
  (from: 06/16/2003)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 07/14/2004)
Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. v tomto rozsahu a) Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátene interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) Spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) Vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru, e) Grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) Poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) Vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 03/27/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/13/2005)
Ing.arch. Jozef Kužma - predseda
Pod Wilec Hôrkou 31
Prešov 080 01
From: 06/16/2003
  (from: 06/20/2017)
Ing.arch. Jozef Kužma - predseda
Pod Wilec Hôrkou 31
Prešov
From: 06/16/2003
  (from: 06/16/2003 until: 07/13/2004)
Ing.arch. Jozef Kužma - predseda
Pod Wilec Hôrkou 31
Prešov 080 01
From: 06/16/2003
  (from: 07/14/2004 until: 06/19/2017)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje jej predseda a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/16/2003)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 01/08/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/13/2005 until: 01/07/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 06/16/2003 until: 12/12/2005)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 01/08/2010)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 06/16/2003 until: 01/07/2010)
Supervisory board: 
RNDr. Anikó Kužmová - predseda
Pod Wilec hôrkou 31
Prešov
From: 06/16/2003
  (from: 06/16/2003)
MUDr. Tomáš Kužma - člen
Pod Wilec hôrkou 31
Prešov 080 01
From: 09/01/2007
  (from: 03/18/2017)
Mgr. Jozef Kužma - člen
Weberova 8
Prešov 080 01
From: 02/14/2017
  (from: 03/18/2017)
MUDr. Janka Leško-Andraščíková - člen
Prostějovská 103
Prešov
From: 06/16/2003
  (from: 06/16/2003 until: 09/25/2007)
MUDr. Janka Leško-Andraščíková - člen
Prostějovská 103
Prešov
From: 06/16/2003 Until: 08/31/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
RNDr. Mikuláš Hrehorovský - člen
Lidické nám. 16
Košice
From: 06/16/2003 Until: 02/14/2017
  (from: 03/18/2017 until: 03/17/2017)
RNDr. Mikuláš Hrehorovský - člen
Lidické nám. 16
Košice
From: 06/16/2003
  (from: 06/16/2003 until: 03/17/2017)
Tomáš Kužma
Pod Wilec Hôrkou 31
Prešov 080 01
From: 09/01/2007
  (from: 09/26/2007 until: 03/17/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 138/2003, Nz 27608/2003 zo dňa 14.4.2003 spísanou JUDr. Vladimírom Čuchtom, notárom v Prešove podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/16/2003)
Date of updating data in databases:  01/17/2019
Date of extract :  01/20/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person