Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  14272/P

Obchodné meno: 
AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné v reštrukturalizácii
  (od: 01.05.2018)
AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné
  (od: 28.07.2003 do: 30.04.2018)
Sídlo: 
Suchý Jarok
Humenné 066 19
  (od: 28.07.2003)
IČO: 
36 487 040
  (od: 28.07.2003)
Deň zápisu: 
28.07.2003
  (od: 28.07.2003)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.07.2003)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (od: 28.07.2003)
poľovníctvo
  (od: 28.07.2003)
obchodná činnosť v obore poľnohospodárskej výroby rastlinnej a živočíšnej
  (od: 28.07.2003)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore potraviny, zelenina, mäso a mäsové výrobky
  (od: 28.07.2003)
prípravné práce pre stavbu, zemné, demolačné a búracie práce
  (od: 28.07.2003)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 28.07.2003)
montáž sadrokartónu
  (od: 28.07.2003)
omietkárske práce
  (od: 28.07.2003)
obkladanie stien, kladenie dlážkových krytín
  (od: 28.07.2003)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 28.07.2003)
výroba sáčkov a tovarov z umelých hmôt
  (od: 28.07.2003)
služby súvisiace s rastlinnou výrobou
  (od: 28.07.2003)
služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
  (od: 28.07.2003)
výroba, nákup a predaj drevených výrobkov
  (od: 28.07.2003)
prenájom stavebných strojov, stavebných zariadení a techniky a poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 28.07.2003)
upratovacie práce
  (od: 28.07.2003)
kancelárske a sekretárske služby
  (od: 28.07.2003)
vedenie účtovníctva
  (od: 28.07.2003)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane
  (od: 21.12.2013)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 25.06.2015)
Spoločníci: 
Daniela Valentina Roda
Športová 3260/13
Michalovce 071 01
  (od: 21.04.2016)
Elisabetta Roda
Kavarnianska 6531/8
Michalovce 071 01
  (od: 21.04.2016)
CO.BE.R. spol. s.r.o.
Michalovská 1
Sobrance 073 01
  (od: 23.07.2004 do: 20.04.2016)
Michal Barna
Laborecká 1895/57
Humenné
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Ján Gažik
Jasenovská 1146/65
Humenné
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Michal Ginda
197
Topoľovka
  (od: 28.07.2003 do: 22.07.2004)
Mária Lukáčová
151
Ľubiša
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Anna Marinčáková
Kukorelliho 1500/28
Humenné
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Mariana Mihaľová
231
Topoľovka
  (od: 28.07.2003 do: 22.07.2004)
František Rada
101
Hudcovce
  (od: 28.07.2003 do: 22.07.2004)
Bartolomej Tkáč
113
Závadka
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Iveta Zolotová
115
Brekov
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Diego Roda
Via Perifoli
Condofuri
Talianska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Športová 3260/13
Michalovce 071 01
  (od: 13.07.2004 do: 20.04.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Daniela Valentina Roda
Vklad: 4 980 EUR Splatené: 4 980 EUR
Záložné právo: 1. Na základe zmluvy č. 000227G/CORP/2013, zo dňa 19.7.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zap. v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro, vl. č. 34/B 2. Na základe zmluvy č. 000222B/CORP/2016, zo dňa 9.5.2016 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit bank Czech Republik and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-michle, Česká republika. IČ: 649 48 242, zap. v obchodnom reg. vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zap. v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl. č. 2310/B
  (od: 27.10.2016)
Elisabetta Roda
Vklad: 9 959 EUR Splatené: 9 959 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy č. 000227H/CORP/2013, zo dňa 19.7.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00681709, zap. v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 34/B. Na základe zmluvy č. 000222A/CORP/2016, zo dňa 9.5.2016 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit bank Czech Republik and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zap. v obchodnom reg. vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp.značkou B3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zap. v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl. č. 2310/B.
  (od: 28.10.2016)
Bartolomej Tkáč
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Mária Lukáčová
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Anna Marinčáková
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Iveta Zolotová
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Mariana Mihaľová
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 22.07.2004)
Michal Ginda
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 22.07.2004)
Ján Gažik
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Michal Barna
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
František Rada
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 22.07.2004)
Diego Roda
Vklad: 300 000 Sk Splatené: 300 000 Sk
  (od: 13.07.2004 do: 28.03.2012)
CO.BE.R. spol. s.r.o.
Vklad: 150 000 Sk Splatené: 150 000 Sk
  (od: 23.07.2004 do: 28.03.2012)
Diego Roda
Vklad: 9 959 EUR Splatené: 9 959 EUR
  (od: 29.03.2012 do: 23.07.2013)
CO.BE.R. spol. s.r.o.
Vklad: 4 980 EUR Splatené: 4 980 EUR
  (od: 29.03.2012 do: 23.07.2013)
Diego Roda
Vklad: 9 959 EUR Splatené: 9 959 EUR
  (od: 24.07.2013 do: 20.04.2016)
CO.BE.R. spol. s.r.o.
Vklad: 4 980 EUR Splatené: 4 980 EUR
  (od: 24.07.2013 do: 20.04.2016)
Elisabetta Roda
Vklad: 9 959 EUR Splatené: 9 959 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy č. 000227H/CORP/2013, zo dňa 19.7.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zap. v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro, vl. č. 34/B
  (od: 21.04.2016 do: 27.10.2016)
Daniela Valentina Roda
Vklad: 4 980 EUR Splatené: 4 980 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy č. 000227G/CORP/2013, zo dňa 19.7.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zap. v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro, vl. č. 34/B
  (od: 21.04.2016 do: 26.10.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 13.07.2004)
konatelia
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Ján Gažik
Jasenovská 1146/65
Humenné
Vznik funkcie: 28.07.2003
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Ján Gažik
Jasenovská 1146/65
Humenné
Vznik funkcie: 28.07.2003 Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 13.07.2004 do: 12.07.2004)
Michal Ginda
197
Topoľovka
Vznik funkcie: 28.07.2003
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Michal Ginda
197
Topoľovka
Vznik funkcie: 28.07.2003 Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 13.07.2004 do: 12.07.2004)
Mária Lukáčová
151
Ľubiša
Vznik funkcie: 28.07.2003
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Mária Lukáčová
151
Ľubiša
Vznik funkcie: 28.07.2003 Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 13.07.2004 do: 12.07.2004)
Anna Marinčáková
Kukorelliho 1500/28
Humenné
Vznik funkcie: 28.07.2003
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Anna Marinčáková
Kukorelliho 1500/28
Humenné
Vznik funkcie: 28.07.2003 Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 13.07.2004 do: 12.07.2004)
Daniela Valentina Roda
Športová 3260/13
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 13.04.2016
  (od: 21.04.2016 do: 06.12.2017)
Elisabetta Roda
Kavarnianska 6531/8
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 13.04.2016
  (od: 28.10.2016 do: 06.12.2017)
Elisabetta Roda
Via Telesio N.10
reggio Calabria, Condofuri - Marina
Talianska republika
Vznik funkcie: 13.04.2016
  (od: 21.04.2016 do: 27.10.2016)
Bartolomej Tkáč
113
Závadka
Vznik funkcie: 28.07.2003
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Bartolomej Tkáč
113
Závadka
Vznik funkcie: 28.07.2003 Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 13.07.2004 do: 12.07.2004)
Elisabetta Roda
pobyt na území SR :
Kavarnianska 6531/8
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 13.04.2016
  (od: 07.12.2017)
Daniela Valentina Roda
pobyt na území SR :
Športová 3260/13
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 13.04.2016
  (od: 07.12.2017)
Diego Roda
Via Perifoli
Condofuri
Talianska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Športová 3260/13
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 02.07.2004
  (od: 13.07.2004 do: 20.04.2016)
Diego Roda
Via Perifoli
Condofuri
Talianska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Športová 3260/13
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 02.07.2004 Skončenie funkcie: 13.04.2016
  (od: 21.04.2016 do: 20.04.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 21.04.2016)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 13.07.2004 do: 20.04.2016)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 28.07.2003 do: 12.07.2004)
Prokúra: 
Peter Legdan
Vihorlatská 7/1419
Snina 069 01
Vznik funkcie: 28.07.2018
  (od: 28.07.2018)
Ing. Jozef Petričko
Gaštanová 2032/162
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2006
  (od: 31.05.2006 do: 27.07.2018)
Ing. Jozef Petričko
Gaštanová 2032/162
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2006 Skončenie funkcie: 05.06.2018
  (od: 28.07.2018 do: 27.07.2018)
Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie ,,prokurista´´.
  (od: 28.07.2018)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "prokurista".
  (od: 31.05.2006 do: 27.07.2018)
Základné imanie: 
14 939 EUR Rozsah splatenia: 14 939 EUR
  (od: 29.03.2012)
450 000 Sk Rozsah splatenia: 450 000 Sk
  (od: 28.07.2003 do: 28.03.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.7.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 28.07.2003)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 13.1.2018
  (od: 01.05.2018)
Reštrukturalizačný správca: 
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Slánska 20A
Prešov 080 06
Značka: S1436
  (od: 01.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  18.10.2018
Dátum výpisu:  20.10.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR