Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  743/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Ďurkov v skratke PD Ďurkov v likvidácii
  (od: 05.07.2017)
Poľnohospodárske družstvo Ďurkov v skratke PD Ďurkov
  (od: 16.06.1994 do: 04.07.2017)
Poľnohospodárske družstvo Ďurkov
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Sídlo: 
Ďurkov 044 16
  (od: 26.02.1992)
IČO: 
17 149 240
  (od: 26.02.1992)
Deň zápisu: 
27.02.1992
  (od: 26.02.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 26.02.1992)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ďalšieho predaja alebo spracovania
  (od: 16.06.1994)
poľnohospodárska výroba
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
spracovanie a predaj výrobkov z vlastnej poľnohospodárskej výroby alebo iných potravinárskych výrobkov
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
poskytovanie dopravno-mechanizačných služieb
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.06.1994)
predstavenstvo
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
František Cako - člen
241
Ďurkov
  (od: 16.06.1994)
Július Cako - člen
Riznerova 8
Košice
  (od: 16.06.1994)
Anton Černay - člen
Baltická 3
Košice
  (od: 16.06.1994)
František Guľa - člen
243
Ďurkov
  (od: 16.06.1994)
František Juhás - člen
98
Ďurkov
  (od: 26.02.1992)
Štefan Lacko - člen
183
Ďurkov
  (od: 26.02.1992)
Ing. Miroslav Lučkai - člen
Čaňa
  (od: 26.02.1992)
Alžbeta Maximčuková - člen
130
Ďurkov
  (od: 16.06.1994)
František Ontko - člen
221
Ďurkov
  (od: 16.06.1994)
MVDr. Marián Rybka - predseda
Hanojská 4
Košice
  (od: 18.03.2017)
Štefan Valik - podpredseda
246
Ďurkov
  (od: 16.06.1994)
Libuša Čiderová - člen
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Magdaléna Jakabová - člen
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Štefan Juhás - člen
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
MVDr. Marián RYBKA - predseda
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
MVDr. Marián Rybka - predseda
Hanojská 4
Košice
  (od: 16.06.1994 do: 17.03.2017)
Emil Szabo - člen
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Štefan VALIK - podpredseda
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Štefan Vereb - člen
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Ing. Alžbeta Vokuličová - člen
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 16.06.1994)
Za družstvo koná predseda. Ak je na právny úkon predpísaná písomná forma podpisujú aj dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Zapisované základné imanie: 
50 000 Sk
  (od: 16.06.1994)
Základný členský vklad: 
2 000 Sk
  (od: 16.06.1994)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 9.6.2011
  (od: 05.07.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (od: 05.07.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 8.1.1993 a upravených stanov družstva, schválených členskou schôdzou dňa 22.1.1993, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 16.06.1994)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené podľa § 9 zák. č. 162/90 Zb. na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 12.11.1991.
  (od: 10.03.1992)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 328/98-13 zo dňa 22.6.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Ďurkov, Ďurkov okres Košice - vidiek, IČO: 17 149 240 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Valéria Gajdošová, komerčná právnička, Priemyselná 4, Košice.
  (od: 13.07.1999)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.kon. 1K 328/98-81, zo dňa 18. marca 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. mája 2004 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Ďurkov a zbavil JUDr. Valériu Gajdošovú funkcie správcu.
  (od: 12.04.2007)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 31Cb/7/2006-10 zo dňa 25.09.2008, ktoré na-dobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2009 menoval za likvidátora družstva Poľnohospodárske družstvo Ďurkov v skratke PD Ďurkov, 044 16 Ďurkov MVDr. Mariána Rybku, nar. 31.03.1958, Hanojská 4, 040 13 Košice. Okresný súd Košice I uznesením č. k. 31Cb/7/2006-23 zo dňa 18.04.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2011 nariadil likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske družstvo Ďurkov v skratke PD Ďurkov, 044 16 Ďurkov.
  (od: 05.07.2017)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené podľa § 9 zák.č. 162/90 Zb. na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 12.11.1991. Úhrada strát: člen družstva ručí za stratu na hospodárení družstva do výšky základného členského vkladu.
  (od: 26.02.1992 do: 15.06.1994)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Valéria Gajdošová
Priemyselná 4
Košice
  (od: 13.07.1999 do: 11.04.2007)
JUDr. Valéria Gajdošová
Priemyselná 4
Košice
Skončenie funkcie: 18.05.2004
  (od: 12.04.2007 do: 11.04.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2018
Dátum výpisu:  20.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR