Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  413/L

Obchodné meno: 
TRANSECO a.s.
  (od: 01.04.2012)
T R A N S E C O , a.s.
  (od: 24.01.1991 do: 31.03.2012)
Sídlo: 
Radlinského 17
Žilina 010 01
  (od: 01.04.2012)
Bôrická cesta 107
Žilina 010 01
  (od: 14.11.2006 do: 31.03.2012)
Hlinská 25
Žilina 010 01
  (od: 24.01.1991 do: 13.11.2006)
IČO: 
00 632 163
  (od: 24.01.1991)
Deň zápisu: 
24.01.1991
  (od: 24.01.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.01.1991)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu a marketing
  (od: 20.05.1993)
výskum trhu
  (od: 20.05.1993)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 20.05.1993)
veľkoobchodná a obchodná činnosť mimo koncesovaných živností
  (od: 20.05.1993)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (od: 20.05.1993)
skladovanie
  (od: 20.05.1993)
prenájom a leasing strojov a zariadení
  (od: 20.05.1993)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (od: 20.05.1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (od: 20.05.1993)
sprostredkovanie dopravy v zmysle § 642 Obchodného zákona
  (od: 28.06.1994)
vedenie motorových vozidiel
  (od: 28.06.1994)
typografické, litografické a reprografické práce
  (od: 05.02.1996)
prenájom a leasing motorových vozidiel, dopravnej techniky a priemyselných výrobkov
  (od: 03.02.1998)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 14.11.2006)
finančný leasing
  (od: 14.11.2006)
prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 14.11.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.04.2012)
cestná nákaldná doprava
  (od: 05.02.1996 do: 02.02.1998)
servisná činnosť v elektronike
  (od: 28.06.1994 do: 02.02.1998)
zastavárenská činnosť
  (od: 18.11.1994 do: 13.11.2006)
sprostredkovateľská činnosť pre nákup a predaj priemyslových, obchodných a vedeckotechnických poznatkov a skúseností
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
zabezpečovanie materiálno-technického zásobovania, odbytových a skladových činností priemyselných, potravinárskych a poľnohospodárskych produktov
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
zabezpečovanie marketingových štúdií, analýz, prieskumov, prognóz a výskum konjuktúry trhov, ako i sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
poradenská a konzultačná činnosť v komerčnej, finančnej, ekonomickej a podnikateľs- kej oblasti
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
sprostredkúvanie obchodných spojení a kontaktov
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
poskytovanie leasingových a prenájmových činností, ako aj ich sprostredkovanie, bez obmedzenia komodít
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
dodávky priemyslových, potravinárskych a poľnohospodárskych produktov do tuzemska a zahraničia, vykonávané vlastným menom a na vlastný účet
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
zahranično-obchodná činnosť v celom rozsahu činnosti bez obmedzenia komodít
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.01.1991)
JUDr. Danica Jánošková - predseda
Matúškova 69
Žilina - Bytčica
  (od: 14.11.2006)
Ing. Augustín Kramer - podpredseda
Pažite 40
Žilina
  (od: 08.04.1999)
Juraj Lehotský - člen
Hečkova 38
Žilina
  (od: 14.11.2006)
JUDr. Danica Jánošková - predseda
Hlinská 39
Žilina
  (od: 24.01.1991 do: 17.11.1994)
JUDr. Danica Jánošková - predseda
Hlinská 39
Žilina
  (od: 18.11.1994 do: 13.11.2006)
Ing. Gabriela Jaššová - podpredseda
Lesná 44
Žilina - Bánová
  (od: 03.02.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Gabriela Jaššová - podpredseda
Lesná 44
Žilina - Bánová
  (od: 18.11.1994 do: 07.04.1999)
Juraj Lehotský - člen
Hečkova 38
Žilina
  (od: 03.02.1994 do: 17.11.1994)
Juraj Lehotský - člen
Hečkova 38
Žilina
  (od: 18.11.1994 do: 13.11.2006)
Irena Mihálová - člen
Bajzova 31
Žilina
  (od: 24.01.1991 do: 02.02.1994)
Ing. Anton Perkovič - podpredseda
T. Oravca 15
Lietavská Lúčka
  (od: 24.01.1991 do: 02.02.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sa podpisuje predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne.
  (od: 24.01.1991)
Základné imanie: 
100 500 EUR Rozsah splatenia: 100 500 EUR
  (od: 16.02.2017)
99 581,75664 EUR
  (od: 22.04.2009 do: 15.02.2017)
3 000 000 Sk
  (od: 08.04.1999 do: 21.04.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 20.05.1993 do: 07.04.1999)
160 000 Sk
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
Akcie: 
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 350 EUR
  (od: 16.02.2017)
Počet: 30
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 22.04.2009 do: 15.02.2017)
Počet: 30
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 18.02.2002 do: 21.04.2009)
Počet: 30
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 08.04.1999 do: 17.02.2002)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.05.1993 do: 07.04.1999)
Počet: 16
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 24.01.1991 do: 19.05.1993)
Dozorná rada: 
Emília Lehotská - predseda
Hečkova 38
Žilina
  (od: 03.02.1994)
Milan Matušík - podpredseda
Petzvalova 61/27
Žilina
  (od: 03.02.1994)
JUDr. Ján Jánoška , LL.M. - člen
Matúškova 598/69
Žilina - Bytčica
Vznik funkcie: 05.10.2006
  (od: 16.02.2017)
Ján Jánoška
Matúškova 598/69
Žilina - Bytčica
Vznik funkcie: 05.10.2006
  (od: 14.11.2006 do: 05.12.2006)
Emília Lehotská - člen
Hečkova 38
Žilina
  (od: 20.05.1993 do: 02.02.1994)
Ing. Anton Perkovič - člen
277
Lietavská Lúčka
  (od: 08.04.1999 do: 13.11.2006)
Ing. Anton Perkovič - člen
277
Lietavská Lúčka
Skončenie funkcie: 12.07.2006
  (od: 14.11.2006 do: 13.11.2006)
Alexandra Perkovičová - predseda
J. Reka 9
Žilina
  (od: 20.05.1993 do: 02.02.1994)
Ilona Perkovičová - podpredseda
T. Oravca 277
Lietavská Lúčka
  (od: 20.05.1993 do: 02.02.1994)
Adriana Wadingerová - člen
Severná 51
Žilina
  (od: 03.02.1994 do: 07.04.1999)
Ján Jánoška - člen
Matúškova 598/69
Žilina - Bytčica
Vznik funkcie: 05.10.2006
  (od: 06.12.2006 do: 15.02.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.1.1991 podľa zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (od: 24.01.1991)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 17.2.1993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 66
  (od: 20.05.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.6.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 66
  (od: 28.06.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.11.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.11.1994)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.02.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.1. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.02.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.2. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.04.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 13.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.02.2002)
Jediný spoločník spoločnosti TRANSECO, a.s. rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti TRANSECO, a.s. so sídlom Radlinského 17, 010 01 Žilina, IČO: 006 321 63 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou EUROMETER s.r.o. so sídlom Matúškova 598/69, 010 09 Žilina, IČO: 47 228 024 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť TRANSECO, a.s. Obchodná spoločnosť TRANSECO, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EUROMETER s.r.o.
  (od: 31.12.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 31.12.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
EUROMETER s.r.o.
Matúškova 598/69
Žilina 010 09
  (od: 31.12.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2018
Dátum výpisu:  25.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR