Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  341/N

Obchodné meno: 
"Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
"Družba", nákupné, konzumné a výrobné družstvo s r.o. v Topoľčanoch
  (od: 19.03.1947 do: 09.12.1949)
"Kooperatíva, nákupné, konzumné a výrobné družstvo s ručením obmedzeným v Topoľčanoch
  (od: 28.12.1945 do: 18.03.1947)
Sídlo: 
Topoľčany
  (od: 28.12.1945 do: 20.04.2017)
IČO: 
00 000 283
  (od: 28.12.1945)
Deň zápisu: 
28.12.1945
  (od: 28.12.1945)
Deň výmazu: 
21.04.2017
  (od: 21.04.2017)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 21.04.2017)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 28.12.1945)
Predmet činnosti: 
Predmet podniku: 1/ účelom družstva je na podklade vzájomnosti napomáhať obchodná a hospodársku prosperitu svojich členov obstarávaním obchodných, potravných a koloniálnych článkov a tovarov, ako aj výrobných prostriedkov distribúciou týchto medzi členov pôsobiť ako spoločné nákupné a predajné ústredie k zlepšeniu distriábie uvedených článkov v obvode družstva najmä základaním družstevných prídeľovní a výrobní
  (od: 28.12.1945 do: 09.12.1949)
Družstvo môže predávať aj nečlenom.
  (od: 28.12.1945 do: 09.12.1949)
hlavnou úlohou družstva je rozdeľovanie statkov pracjúcemu ľudu
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
K dosiahnutiu tohoto účelu je družstvo oprávnené: obstarávať a dodávať svojim členom ako aj ostatnému pracujúcemu ľudu všetky potreby pre domácnosť, ako potraviny, náradie, nábytok a pod. ďalej odev, prádlo a obuv a to kúoou, výrobou, opracovaním alebo spracovaním, obstarávať si potrebný investičný a prevádzkový úver, nadobúdať nehnuteľný ako aj hnuteľný majetok pre svoje vlastné účely, zriaďovať v obvode svojej pôsobnosti filiálne rozdeľovanie, pestovať a podporovať štátne politické a družstevné uvedemoenie svojich členov v duchu ľudovodemokratickom, poučovať ich o zásadách racionálneho a plánovitého hospodárenia a o zriadenich, slúžiacich ich špeciálnemu, mravnému a kultúrnemu povzneseniu, vyvíjať činnosť vedelávaciu a sociálne zdravotnú, ako poriadanie prednášok, kurzov, študijných krúžkov, zriaďovanie zotavovní, letovísk, ihrísk, kúpalísk a pod., spolupôsobiť na vyrovnávaní sociálnych a kultúrnych rozdielov medzi mestom a vonkovom
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
Ku splneniu svojich úloh môže družstvo zriaďovať a obstarávať si potrebné prevádzkové miestnosti, skladištia a všetky iné potrebné zariadenia
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
družstvo je oprávnené obstarávať si povolenia a koncesie, potrebné k prevádzke jeho účelovej činnosti podľa platných predpisov
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
predstavenstvo
  (od: 28.12.1945 do: 09.12.1949)
Gejza Borský - člen správy
  (od: 28.12.1945 do: 18.03.1947)
Emil Čimo
Malé Ripňany
  (od: 08.01.1950 do: 19.08.1951)
Jozef Ducký
Bernolákova 8
Topoľčany
  (od: 10.12.1949 do: 07.01.1950)
Jozef Ducký - člen správy
Bernolákova č. 8
Topoľčany
  (od: 09.12.1949 do: 09.12.1949)
Jozef Kmeťko - člen správy
  (od: 28.12.1945 do: 30.06.1948)
Štefan Krasuľa - člen správy
  (od: 28.12.1945 do: 16.01.1949)
Michal Krošlák - člen správy
Topoľčany
  (od: 10.12.1949 do: 07.01.1950)
Michal Krošlák - člen správy
  (od: 28.12.1945 do: 09.12.1949)
Štefan Lovrant - člen správy
Topoľčany
  (od: 19.03.1947 do: 08.12.1949)
Dr. Peter Lovrant - advokát
Topoľčany
  (od: 30.06.1948 do: 09.12.1949)
Dr. Peter Lovrant - advokát
Topoľčany
  (od: 10.12.1949 do: 07.01.1950)
Adam Režný
Bernolákova 28
Topoľčany
  (od: 10.12.1949 do: 07.01.1950)
Adam Režný - člen správy
Bernolákova ul.č.28
Topoľčany
  (od: 01.07.1948 do: 09.12.1949)
Eduárd Thomas - člen správy
  (od: 28.12.1945 do: 18.03.1947)
Gejza Valášek
Topoľčany
  (od: 10.12.1949 do: 07.01.1950)
Gejza Valášek - člen správy
Topoľčany
  (od: 19.03.1947 do: 09.12.1949)
Ján Čada - predseda
Topoľčany
  (od: 08.01.1950 do: 20.04.2017)
Michal Kmeť - podpredseda
Oponice
  (od: 08.01.1950 do: 20.04.2017)
Michal Krošlák
Topoľčany
  (od: 08.01.1950 do: 20.04.2017)
Adam Režný
Topoľčany
  (od: 08.01.1950 do: 20.04.2017)
Štefan Chocina - nahradník
  (od: 08.01.1950 do: 20.04.2017)
Jozef Cápay - náhradník
  (od: 08.01.1950 do: 20.04.2017)
Konanie: 
Každý člen ručí pre prípad konkurzu alebo likvidácie družstva za záväzky družstva nielen prevzatými podielmi, ale ešte aj ďalšou čiastkou 500,-Kčs. za každý podiel. Značenie firmy sa deje tak, že k firme družstva kýmkoľvek napísanej alebo natlačenej,alebo k firemnému razítku družstva pripoja vždy dvaja členovia správy svoje podpisy, alebo jeden člen správy a prokurista.
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
Značenie sa deje, že k doslovnému textu firmy, kýmkoľvek napísanému, alebo vytlačenému pripoja dva vlastnoručné podpisy dvaja členovia správy, z ktorých jeden musí byť predseda, alebo podpredseda, a podpis ďalšieho člena môže byť nahradený podpisom prokurou povereného úradníka, ak bude tento ustanovený a zapísaný do firmeného registra.
  (od: 28.12.1945 do: 09.12.1949)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 341/N v y m a z u j e s a družstvo “Jednota“, okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch so sídlom Topoľčany, IČO: 00 000 283.
  (od: 21.04.2017)
Stanovy družstva zo dňa 5.augustra 1945. Doba trvania družstva nie je časovo obmedzená. Členský podiel je 500,-Kčs. Ručenie je obmedzené a to jednonásobne. Správa pozostáva z 5 členov, volených valným zhromaždením na 3 roky. Staré číslo Do 307
  (od: 28.12.1945 do: 20.04.2017)
Valným zhromaždením konaným dňa 16. júna 1946 schválená bola zmena stanov §-u 1.
  (od: 19.03.1947 do: 20.04.2017)
Valným zhromaždením konaným dňa 18.januára 1948, bola schválená zmena stanov §-u 31, ktorá sa týka vntúroných pomerov družstva - Nitra.
  (od: 30.06.1948 do: 20.04.2017)
Stanovy zo dňa 16.októbra 1949. Členské podiely po Kčs 100,-. Správa sa skladá z 5 členov a 2 náhradníkov, ktorých na dobu 2 rokov volí ustanovujúce valné zhromaždenie z radov členov, v budúcich rokoch na návrh dozorného výboru z členov družstva valné zhromaždenie. Náhradníci doteraz neboli zvolení. Družstvo sa utvorilo na dobu neurčitú.
  (od: 10.12.1949 do: 20.04.2017)
Stanovy zo dňa 03.septembra 1950. Členské podiely po 100,-Kčs.
  (od: 08.01.1950 do: 20.04.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2018
Dátum výpisu:  25.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR