Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  53530/B

Obchodné meno: 
DODDY spol. s r.o.
  (od: 30.01.2004)
DOMI, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
Sídlo: 
Zochova 3
Bratislava 811 03
  (od: 15.05.2015)
Ružová dolina 7
Bratislava 821 09
  (od: 26.06.2008 do: 14.05.2015)
169
Lackovce 066 01
  (od: 30.01.2004 do: 25.06.2008)
Gaštanova 10
Humenné
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
IČO: 
31 671 926
  (od: 12.05.1993)
Deň zápisu: 
12.05.1993
  (od: 12.05.1993)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 12.05.1993)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod - potraviny, elektronika, spotrebný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, stavebné hmoty, automobily, náhradné diely do automobilov
  (od: 12.05.1993)
sprostredkovanie obchodu v uvedených oblastiach
  (od: 12.05.1993)
maloobchod - potraviny, elektronika, spotrebný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, stavebné hmoty, automobily, náhradné diely do automobilov
  (od: 12.05.1993)
pohostinská činnosť
  (od: 17.07.2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 17.07.2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 17.07.2008)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 17.07.2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 17.07.2008)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 17.07.2008)
Služby požičovní
  (od: 15.05.2015)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 15.05.2015)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 15.05.2015)
Spoločníci: 
Prime Tourist Resorts, a. s.
Zochova 3
Bratislava 811 03
  (od: 08.08.2013)
Miroslav Homičko
Orechova 7
Humenné
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
  (od: 30.01.2004 do: 25.06.2008)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
Jana Chabová
169
Lackovce
  (od: 30.01.2004 do: 25.06.2008)
Róbert Miklovic
Ílová 5990/31
Bratislava 841 07
  (od: 26.06.2008 do: 07.08.2013)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Prime Tourist Resorts, a. s.
Vklad: 5 006 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 006 640 EUR
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Prime Tourist Resorts, a. s. zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 016/17/550088/H/003 zo dňa 29.3.2017 v prospech Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4,811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.
  (od: 10.05.2017)
Jozef Chaba
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
Miroslav Homičko
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
Jozef Chaba
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 30.01.2004 do: 25.06.2008)
Jana Chabová
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 30.01.2004 do: 25.06.2008)
Róbert Miklovic
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 26.06.2008 do: 24.03.2010)
Róbert Miklovic
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 25.03.2010 do: 21.03.2013)
Róbert Miklovic
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 22.03.2013 do: 07.08.2013)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Vklad: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 640 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.02. 2013 na obchodný podiel uzatvorenej medzi záložcom Róbertom Miklovicom, trvale bytom Ílová 5990/31, 841 07 Bratislava (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 08.08.2013 do: 08.01.2014)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Vklad: 5 006 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 006 640 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.02. 2013 na obchodný podiel uzatvorenej medzi záložcom Róbertom Miklovicom, trvale bytom Ílová 5990/31, 841 07 Bratislava (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 09.01.2014 do: 12.04.2017)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Vklad: 5 006 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 006 640 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.02. 2013 na obchodný podiel uzatvorenej medzi záložcom Róbertom Miklovicom, trvale bytom Ílová 5990/31, 841 07 Bratislava (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Prime Tourist Resorts, a. s. zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 016/17/550088/H/003 zo dňa 29.3.2017 v prospech Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4,811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.
  (od: 13.04.2017 do: 09.05.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 13.04.2019)
konateľ
  (od: 08.08.2013 do: 12.04.2019)
konatelia
  (od: 12.05.1993 do: 07.08.2013)
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 11.05.2017)
Miroslav Homičko
Orechova 7
Humenné
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
Miroslav Homičko
Orechova 7
Humenné
Skončenie funkcie: 26.09.2001
  (od: 30.01.2004 do: 29.01.2004)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
  (od: 12.05.1993 do: 25.06.2008)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
Skončenie funkcie: 16.06.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Jana Chabová
169
Lackovce
Vznik funkcie: 15.05.2002
  (od: 30.01.2004 do: 25.06.2008)
Jana Chabová
169
Lackovce
Vznik funkcie: 15.05.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Ján Kováč
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.11.2014
  (od: 08.04.2015 do: 10.05.2017)
Ing. Ján Kováč
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.11.2014 Skončenie funkcie: 03.05.2017
  (od: 11.05.2017 do: 10.05.2017)
Róbert Miklovic
Ílová 5990/31
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 18.06.2008
  (od: 26.06.2008 do: 07.04.2015)
Róbert Miklovic
Ílová 5990/31
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 18.06.2008 Skončenie funkcie: 27.11.2014
  (od: 08.04.2015 do: 07.04.2015)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 6/F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 05.04.2019
  (od: 13.04.2019 do: 12.04.2019)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 6/F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 11.05.2017 do: 12.04.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a za túto podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 12.05.1993)
Základné imanie: 
5 006 640 EUR Rozsah splatenia: 5 006 640 EUR
  (od: 09.01.2014)
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 08.08.2013 do: 08.01.2014)
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 22.03.2013 do: 07.08.2013)
200 000 Sk
  (od: 30.01.2004 do: 24.03.2010)
100 000 Sk
  (od: 12.05.1993 do: 29.01.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.4.1993 v súlade so zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3040
  (od: 12.05.1993)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2008.
  (od: 17.07.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2013.
  (od: 08.08.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2012.
  (od: 09.01.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2014.
  (od: 08.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2015.
  (od: 15.05.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2017.
  (od: 11.05.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2019
Dátum výpisu:  20.08.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR