Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1643/B

Obchodné meno: 
ETARGET SE
  (od: 08.10.2008)
Sídlo: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 08.10.2008)
IČO: 
35 807 113
  (od: 08.10.2008)
Deň zápisu: 
07.03.2001
  (od: 08.10.2008)
Právna forma: 
Európska spoločnosť
  (od: 08.10.2008)
Predmet činnosti: 
automatizované spracovanie dát
  (od: 08.10.2008)
tvorba databánk
  (od: 08.10.2008)
poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytovania software
  (od: 08.10.2008)
prieskum trhu
  (od: 08.10.2008)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 08.10.2008)
rozmnožovanie nosičov zvuku, obrazu a dát
  (od: 08.10.2008)
ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 08.10.2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 08.10.2008)
reklamná činnosť a služby s tým súvisiace
  (od: 08.10.2008)
vydavateľská činnosť
  (od: 08.10.2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 08.10.2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.10.2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 08.10.2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), vrátane exportu a importu
  (od: 08.10.2008)
leasing spojený s financovaním
  (od: 08.10.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 08.10.2008)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - ostarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 08.10.2008)
faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.10.2008)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, nebankovým spôsobom
  (od: 08.10.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.10.2008)
Marcel Vašš - podpredseda predstavenstva
Haydnova 21
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.02.2017
  (od: 18.03.2017)
Tibor Kádár
Köztársaság út 47
Budapešť H-1161
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.12.2017
  (od: 03.01.2018)
Balázs Rónai - predseda predstavenstva
Kapy u. 47
Budapešť H-1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 22.06.2018
  (od: 07.08.2018)
Dozorná rada: 
Beata Lendvai - predseda dozornej rady
Zichy J.utca 34
Budapešť H-1066
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.02.2017
  (od: 18.03.2017)
Botond Andacs
Somlói út 20A 1 em 3
Budapešť 1118
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.02.2017
  (od: 18.03.2017)
Margit Fáy
Erdösétány utca 27
Nagykovácsi H-2094
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.02.2017
  (od: 18.03.2017)
Konanie: 
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Ak stanovy nestanovia inak, je oprávnený konať v mene Spoločnosti predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva svoj podpis. 2. Právne úkony, na ktorých základe Spoločnosť prevezme záväzok, alebo prijme protiplnenie presahujúce čiastku EUR 50.000,- /slovom: päťdesiat tisíc EUR/, a to buď ako jednorazovú platbu alebo ako súhrnnú platbu za obdobie nepresahujúce 12 mesiacov, musia byť vopred písomne schválené predstavenstvom Spoločnosti. Rovnaké pravidlo sa uplatní aj v prípade úkonov uskutočnených v inej mene ako Euro. Hodnota úkonu sa v takom prípade určí podľa oficiálneho kurzu ku dňu uskutočnenia úkonu stanoveného národnou bankou krajiny, ktorej mena sa použije pri príslušnom úkone.
  (od: 23.04.2010)
Výška základného imania: 
120 000 EUR
  (od: 08.10.2008)
Akcie: 
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 000 EUR
  (od: 08.10.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z 28.2.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predp.
  (od: 08.10.2008)
Notárska zápisnica č. N 133/2004, Nz 26106/2004 zo dňa 25. 3. 2004
  (od: 08.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára N 64/2006, Nz 4882/2006, NCRIs 4885/2006 zo dňa 8.2.2006.
  (od: 08.10.2008)
Rozhodnutie jediného akionára zo dňa 26.04.2007.
  (od: 08.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.9.2007. Notárska zápisnica č. N 754/2007, Nz 39599/2007, NCR1s 39323/2007 zo dňa 4.10.2007.
  (od: 08.10.2008)
Európska spoločnosť vznikla zlúčením akciových spoločností ETARGET a. s., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 113 (nástupnícka spoločnosť) a ETARGET a. s., so sídlom Vocelova 5/603, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 270 61 175 (zanikajúca spoločnosť), pričom všetok majetok, imanie, práva a záväzky spoločnosti zanikajúcej zlúčením prechádzajú na nástupnícku európsku spoločnosť a nástupnícka spoločnosť nadobúda právnu formu európskej spoločnosti podľa čl. 17 - 31 Nariadenia 2157/2001 ES a podľa Zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti ETARGET a. s., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 113 o schválení vyššie uvedeného zlúčenia a o schválení návrhu zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 870/2008, Nz 35349/2008, NCRls 34991/2008 zo dňa 20.08.2008. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ETARGET a. s., so sídlom Vocelova 5/603, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 270 61 175 o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení s nástupníckou spoločnosťou ETARGET a. s. so sídlom v Slovenskej republike, pričom nástupnícka spoločnosť zlúčením získava formu európskej spoločnosti, vo forme notárskej zápisnice č. N 556/2008, NZ 439/2008 zo dňa 28.08.2008. Zmluva o zlúčení uzatvorená medzi akciovou spoločnosťou ETARGET a. s., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 113 (nástupnícka spoločnosť) a medzi akciovou spoločnosťou ETARGET a. s., so sídlom Vocelova 5/603, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 270 61 175 (zanikajúca spoločnosť) vo forme notárskej zápisnice č. N 944/2008, Nz 38322/2008, NCRls 37964/2008 zo dňa 12.09.2008.
  (od: 08.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.12.2009.
  (od: 29.12.2009)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 05.3.2010.
  (od: 27.03.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2014.
  (od: 14.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2017.
  (od: 18.03.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  15.11.2018
Dátum výpisu:  17.11.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR