Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10507/T

Obchodné meno: 
Zvolenský opravárenský závod, a.s.
  (od: 14.11.1995)
Sídlo: 
Koniarekova 19
Trnava 917 21
  (od: 04.07.2008)
Môťovská cesta 259/11
Zvolen 960 01
  (od: 14.11.1995 do: 03.07.2008)
IČO: 
31 639 461
  (od: 14.11.1995)
Deň zápisu: 
14.11.1995
  (od: 14.11.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.11.1995)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1995)
údržba a opravy dopravných prostriedkov
  (od: 22.07.1996)
opravy a údržba koľajových dopravných prostriedkov
  (od: 22.07.1996)
opravy strojov a zariadení pre všeobecné účely v rozsahu remeselných živností
  (od: 22.07.1996)
zámočnícke a zváračské práce
  (od: 22.07.1996)
revízie elektrických trakčných zariadení hnacích vozidiel nezávislej vozby a železničných koľajových vozidiel
  (od: 22.07.1996)
defektoskopické kontroly a diagnostika materiálov
  (od: 22.07.1996)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živ- ností
  (od: 22.07.1996)
cestná nákladná doprava
  (od: 22.07.1996)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 22.07.1996)
vykonávanie revízií a skúšok tlakových zariadení v rozsahu tlakové skúšky tlakových nádob hnacích vozidiel
  (od: 22.07.1996 do: 17.03.2017)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení /mimo výťahov hydraulických/
  (od: 22.07.1996 do: 17.03.2017)
montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení nad 1 000 V
  (od: 22.07.1996 do: 17.03.2017)
revízie elektrických zariadení do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy "A"
  (od: 22.07.1996 do: 17.03.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.01.2004)
predstavenstvo
  (od: 14.11.1995 do: 07.01.2004)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017)
Daniela Náhliková - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017)
Ing. Vladimír Dolinec - Predseda
Dekréta Matejovie 1209/32
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 14.11.1995 do: 27.09.2004)
Ing. Vladimír Dolinec - predseda
Dekréta Matejovie 1209/32
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Ing. Vladimír Dolinec - predseda
Dekréta Matejovie 1209/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 03.07.2008)
Ing. Vladimír Dolinec - predseda
Dekréta Matejovie 1209/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 03.07.2008)
Ján Hinko - člen
Pionierska 356/2
Sliač
  (od: 14.11.1995 do: 11.09.2000)
Ján Hrúz - člen
A. Hlinku 2337/6
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 12.09.2000 do: 27.09.2004)
Ján Hrúz - člen
A. Hlinku 2337/6
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Ján Hrúz - člen
A. Hlinku 2337/6
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 29.06.2004
  (od: 23.10.2004 do: 22.10.2004)
Dušan Hulla - Podpredseda
Záhonok 1687/6
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 14.11.1995 do: 27.09.2004)
Dušan Hulla - podpredseda
Záhonok 1687/6
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Dušan Hulla - podpredseda
Záhonok 1687/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 03.07.2008)
Dušan Hulla - podpredseda
Záhonok 1687/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 03.07.2008)
Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 05.12.2013)
Ing. Marián Orolín - člen
Záhonok 2448/39
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 14.11.1995 do: 27.09.2004)
Ing. Marián Orolín - člen
Záhonok 2448/39
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Ing. Marián Orolín - člen
Záhonok 2448/39
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 03.07.2008)
Ing. Marián Orolín - člen
Záhonok 2448/39
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 03.07.2008)
Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 05.12.2013)
Ing. Štefan Žabka - člen
A. Hlinku 2317/28
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 14.11.1995 do: 27.09.2004)
Ing. Štefan Žabka - člen
A. Hlinku 2317/28
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Ing. Štefan Žabka - člen
A. Hlinku 2317/28
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 20.07.2006)
Ing. Štefan Žabka - člen
A. Hlinku 2317/28
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 20.06.2006
  (od: 21.07.2006 do: 20.07.2006)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2008 Skončenie funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017 do: 19.12.2017)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 19.06.2008 Skončenie funkcie: 18.05.2017
  (od: 20.12.2017 do: 19.12.2017)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2008
  (od: 06.12.2013 do: 19.12.2017)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 19.06.2008
  (od: 06.12.2013 do: 19.12.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
  (od: 04.07.2008)
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo samostatne jeden člen predstavenstva v roz- sahu v akom k tomu bol predstavenstvom písomne poverený. Predstavenstvo môže poveriť zastupovaním spoločnosti aj právneho zástupcu v rozsahu stanovenom v plnej moci, podpísanej dvomi členmi predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom aspoň jeden z podpisujúcich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Obaja tak činia tým spôsobom, že k názvu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 08.01.2004 do: 03.07.2008)
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi v celom rozsahu predstavesntvo a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo samostatne jeden člen predstavenstva v roz- sahu v akom k tomu bol predstavenstvom písomne poverený. Predstavenstvo môže poveriť zastupovaním spoločnosti aj právneho zástupcu v rozsahu stanovenom v plnej moci, podpísanej predsedom a jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavesnstva, a to predseda alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Obaja tak činia tým spôsobom, že k názvu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 14.11.1995 do: 07.01.2004)
Základné imanie: 
120 000 EUR Rozsah splatenia: 120 000 EUR
  (od: 29.10.2009)
3 600 000 Sk Rozsah splatenia: 3 600 000 Sk
  (od: 18.02.2006 do: 28.10.2009)
2 400 000 Sk Rozsah splatenia: 2 400 000 Sk
  (od: 25.02.2005 do: 17.02.2006)
1 800 000 Sk Rozsah splatenia: 1 800 000 Sk
  (od: 23.10.2004 do: 24.02.2005)
1 800 000 Sk
  (od: 11.06.2001 do: 22.10.2004)
1 200 000 Sk
  (od: 14.11.1995 do: 10.06.2001)
Akcie: 
Počet: 12000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená podľa stanov spoločnosti a podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti. Dôvody odmietnutia udelenia súhlasu, lehoty pre prijatie a oznámenie rozhodnutia spoločnosti akcionárovi, ako aj ďalšie podmienky obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú uvedené v čl. 6 bode 2. Stanov spoločnosti.
  (od: 29.10.2009)
Počet: 12000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená podľa stanov spoločnosti a podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti. Dôvody odmietnutia udelenia súhlasu, lehoty pre prijatie a oznámenie rozhodnutia spoločnosti akcionárovi, ako aj ďalšie podmienky obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú uvedené v čl. 6 bode 2. Stanov spoločnosti.
  (od: 18.02.2006 do: 28.10.2009)
Počet: 8000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená podľa stanov spoločnosti a podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti. Dôvody odmietnutia udelenia súhlasu, lehoty pre prijatie a oznámenie rozhodnutia spoločnosti akcionárovi, ako aj ďalšie podmienky obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú uvedené v čl. 6 bode 2. Stanov spoločnosti.
  (od: 19.07.2005 do: 17.02.2006)
Počet: 8000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
  (od: 25.02.2005 do: 18.07.2005)
Počet: 6000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
  (od: 11.06.2001 do: 24.02.2005)
Počet: 4000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
  (od: 14.11.1995 do: 10.06.2001)
Dozorná rada: 
JUDr. Peter Sopko
Vančurova 6220/25
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017)
Tomáš Horváth
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017)
PhDr. Mgr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017)
Mgr. Pavel Kravec - člen
243
Trnavá Hora
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 12.09.2000 do: 27.09.2004)
Ján Lupták - Predseda
Topoľová 3243/14
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 14.11.1995 do: 27.09.2004)
Ján Lupták - predseda
Topoľová 3243/14
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Ján Lupták - predseda
Topoľová 3243/14
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 03.07.2008)
Ján Lupták - predseda
Topoľová 3243/14
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 03.07.2008)
Ing. Juraj Michňa - člen
Gagarina 2415/83
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Ing. Juraj Michňa - člen
Gagarina 2415/83
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 03.07.2008)
Ing. Juraj Michňa - člen
Gagarina 2415/83
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 03.07.2008)
Ing. Juraj Michňa - člen
Gagarinova 2415/83
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 12.09.2000 do: 27.09.2004)
Ing. Jozefa Murgašová - člen
Družby 1866/16
Banská Bystrica
  (od: 22.07.1996 do: 11.09.2000)
PhDr. Peter Náhlik , PhD.
Františkánska 7401/29
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 29.11.2011
  (od: 10.12.2011 do: 20.06.2012)
PhDr. Peter Náhlik , PhD.
Františkánska 7401/29
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 29.11.2011 Skončenie funkcie: 01.06.2012
  (od: 21.06.2012 do: 20.06.2012)
PhDr. Jana Náhliková , Mgr.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 09.12.2011)
PhDr. Jana Náhliková , Mgr.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 19.06.2008 Skončenie funkcie: 29.11.2011
  (od: 10.12.2011 do: 09.12.2011)
PhDr. Mgr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 21.06.2012 do: 05.12.2013)
PhDr. Mgr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 08.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 05.12.2013)
Anton Národa - člen
Osloboditeľov 2689/116
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Anton Národa - člen
Osloboditeľov 2689/116
Zvolen 962 21
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 03.07.2008)
Anton Národa - člen
Osloboditeľov 2689/116
Zvolen 962 21
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 03.07.2008)
Viera Sádovská - člen
J. Poničana 2307/47
Zvolen
Skončenie funkcie: 25.06.2002
  (od: 14.11.1995 do: 27.09.2004)
Zlatica Volková - člen
Sokolská 2518/48
Zvolen
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 28.09.2004 do: 22.10.2004)
Zlatica Volková - člen
Sokolská 2518/48
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002
  (od: 23.10.2004 do: 20.07.2006)
Zlatica Volková - člen
Sokolská 2518/48
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 20.06.2006
  (od: 21.07.2006 do: 20.07.2006)
Marta Zajacová - člen
Záhonok 1195/19
Zvolen
  (od: 14.11.1995 do: 21.07.1996)
JUDr. Peter Sopko
Vančurova 6220/25
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2008 Skončenie funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017 do: 19.12.2017)
Tomáš Horváth
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2008 Skončenie funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017 do: 19.12.2017)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 08.11.2013 Skončenie funkcie: 10.11.2017
  (od: 20.12.2017 do: 19.12.2017)
JUDr. Peter Sopko
Vančurova 6220/25
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 19.12.2017)
Tomáš Horváth
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2008
  (od: 04.07.2008 do: 19.12.2017)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 08.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 19.12.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.10.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb./jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Starý spis Sa 951
  (od: 14.11.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1996 bola schválená zmena stanov Starý spis Sa 951
  (od: 22.07.1996)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 22.6.1999 v NZ 150/99 napísanej v NÚ JUDr. Dariny Hornáčekovej, Bystrický rad 314/69, Zvolen.
  (od: 12.09.2000)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2000 v NZ 111/00, napísanej v NÚ JUDr. Dariny Hornáčekovej, Zvolen, Bystrický rad 314/69.
  (od: 11.06.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.06.2001 bola schválená zmena stanov - N 151/01, NZ 152/01.
  (od: 08.01.2004)
. Valné zhromaždenie dňa 25.6.2002 schválilo zmenu stanov.
  (od: 28.09.2004)
Valné zhromaždenie dňa 06. 06. 2005 schválilo podmienené zvýšenie základného imania spoločnosti v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi. Dôvodom zvýšenia základného imania je splnenie záväzku spoločnosti z vydania emisie vymeniteľných dlhopisov v objeme 1.200.000,- Sk, s ktorým je spojené právo ich majiteľa na výmenu dlhopisu za akcie spoločnosti. Zvýšenie základného imania sa vykoná najviac o 1.200.000,- Sk, t. j. do celkovej výšky základného imania 3.600.000.-. . Na zvýšenie základného imania spoločnosť vydá kmeňové akcie v menovitej hodnote 300,- Sk za akciu, vo forme na meno a v listinnej podobe. Na uplatnenie práv na vydanie akcií spojených s vymeniteľnými dlhopismi je potrebné doručiť písomnú žiadosť majiteľa dlhopisu na adresu sídla spoločnosti, a to najneskôr do termínu splatnosti dlhopisu. Doručenie žiadosti o výmenu dlhopisu za akcie spoločnosti nahrádza upísanie a splatenie akcií. Výmenný kurz vymeniteľného dlhopisu k akciám spoločnosti je 1:100, t. j. za jeden vymeniteľný dlhopis možno vymeniť 100 kusov vyššie uvedených akcií spoločnosti.
  (od: 17.08.2005 do: 17.02.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2018
Dátum výpisu:  25.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR