Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  16455/S

Obchodné meno: 
Slovglass Poltár, s. r. o. „v konkurze“
  (od: 20.04.2012)
Slovglass Poltár, s. r. o.
  (od: 25.03.2009 do: 19.04.2012)
DEPOZIT SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 29.05.2002 do: 24.03.2009)
Sídlo: 
13. januára
Poltár 987 01
  (od: 25.03.2009)
Švabinského 21
Bratislava 851 01
  (od: 15.02.2007 do: 24.03.2009)
Jakubovo nám. 14
Bratislava 811 09
  (od: 29.05.2002 do: 14.02.2007)
IČO: 
35 837 152
  (od: 29.05.2002)
Deň zápisu: 
29.05.2002
  (od: 29.05.2002)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 29.05.2002)
Predmet činnosti: 
automatizované spracovanie dát
  (od: 29.05.2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 29.05.2002)
inštalácia a servis v oblasti software a hardware
  (od: 29.05.2002)
poradenská činnosť v oblasti software, hardware a spracovania dát
  (od: 29.05.2002)
poskytovanie dátových služieb prostredníctvom internetu
  (od: 29.05.2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb poskytovaných na internete
  (od: 29.05.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 29.05.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 29.05.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 29.05.2002)
vydávanie neperiodických a periodických publikácií
  (od: 29.05.2002)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 29.05.2002)
prenájom výpočtovej techniky, elektroniky, techniky na prenos dát, automatizačnej, meracej a vyhodnocovacej techniky
  (od: 29.05.2002)
výroba, predaj a požičiavanie audiovizuálnych záznamov
  (od: 29.05.2002)
výroba, brúsenie a leštenie skla
  (od: 25.03.2009)
výroba nekovových minerálnych výrobkov
  (od: 25.03.2009)
výroba obalového materiálu z papiera
  (od: 25.03.2009)
pohostinská činnosť
  (od: 25.03.2009)
opravy pracovných strojov
  (od: 25.03.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 23.09.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.09.2010)
faktoring a forfaiting
  (od: 23.09.2010)
Spoločníci: 
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. IČO: 31 390 633
Švabinského 21
Bratislava 851 01
  (od: 10.07.2007)
CTHS, s.r.o.
Fraňa Mojtu 8
Nitra 949 01
  (od: 20.08.2011 do: 30.01.2012)
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. IČO: 31 390 633
Jakubovo nám. 14
Bratislava 811 09
  (od: 29.05.2002 do: 09.07.2007)
Ing. Zoltán Rózsa
Boriny 1364/25
Dunajská Streda 929 01
  (od: 29.05.2002 do: 24.03.2009)
Ing. Roman Švec
Pavla Horova 18
Bratislava 841 08
  (od: 29.05.2002 do: 24.03.2009)
Výška vkladu každého spoločníka: 
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Vklad: 3 000 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 000 000 EUR
  (od: 31.01.2012)
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
( peňažný vklad )
  (od: 29.05.2002 do: 09.07.2007)
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Vklad: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 140 000 Sk
  (od: 10.07.2007 do: 24.03.2009)
Ing. Zoltán Rózsa
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 29.05.2002 do: 24.03.2009)
Ing. Roman Švec
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 29.05.2002 do: 24.03.2009)
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Vklad: 1 800 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 800 000 EUR
  (od: 25.03.2009 do: 21.12.2009)
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Vklad: 3 000 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 000 000 EUR
  (od: 22.12.2009 do: 19.08.2011)
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Vklad: 300 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 300 000 EUR
  (od: 20.08.2011 do: 30.01.2012)
CTHS, s.r.o.
Vklad: 2 700 000 EUR Splatené: 2 700 000 EUR
  (od: 20.08.2011 do: 30.01.2012)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 29.05.2002)
Branislav Hamaš
Ľubľanská 10
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 29.05.2002
  (od: 25.03.2009)
Ing. Karol Farkaš
Tehelná 1004/94
Nitra - Čermáň 949 01
Vznik funkcie: 16.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 16.05.2012)
Ing. Karol Farkaš
Tehelná 1004/94
Nitra - Čermáň 949 01
Vznik funkcie: 16.03.2011 Skončenie funkcie: 16.04.2012
  (od: 17.05.2012 do: 16.05.2012)
Branislav Hamaš
Ľubľanská 1
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 29.05.2002
  (od: 29.05.2002 do: 24.03.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 29.05.2002)
Prokúra: 
Ing. Ján Granzer
Púchovská 261/51
Streženice 020 01
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 18.07.2009 do: 18.03.2011)
Ing. Ján Granzer
Púchovská 261/51
Streženice 020 01
Vznik funkcie: 30.06.2009 Skončenie funkcie: 16.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 18.03.2011)
Ing. Zuzana Jenčová
M. M. Hodžu 2417/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.03.2009
  (od: 25.03.2009 do: 18.03.2011)
Ing. Zuzana Jenčová
M. M. Hodžu 2417/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.03.2009 Skončenie funkcie: 16.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 18.03.2011)
Ing. Peter Koza
Partizánska 421/20
Divín 985 52
Vznik funkcie: 25.03.2009
  (od: 25.03.2009 do: 22.09.2010)
Ing. Peter Koza
Partizánska 421/20
Divín 985 52
Vznik funkcie: 25.03.2009 Skončenie funkcie: 23.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Július Murín
Železničná 461/10
Poltár 987 01
Vznik funkcie: 25.03.2009
  (od: 25.03.2009 do: 17.07.2009)
Július Murín
Železničná 461/10
Poltár 987 01
Vznik funkcie: 25.03.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 18.07.2009 do: 17.07.2009)
Ing. Ivan Sýkora
Hrobákova 4
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 22.12.2009
  (od: 22.12.2009 do: 18.03.2011)
Ing. Ivan Sýkora
Hrobákova 4
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 22.12.2009 Skončenie funkcie: 16.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 18.03.2011)
Na zastupovanie a podpisovanie v mene spoločnosti sú oprávnení najmenej vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokurista podpisuje takým spôsobom, že k názvu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 25.03.2009 do: 18.03.2011)
Základné imanie: 
3 000 000 EUR Rozsah splatenia: 3 000 000 EUR
  (od: 22.12.2009)
1 800 000 EUR Rozsah splatenia: 1 800 000 EUR
  (od: 25.03.2009 do: 21.12.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 29.05.2002 do: 24.03.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.12.2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 61/2011-147 zo dňa 08. 12. 2011, právoplatným dňa 16. 12. 2011 a vykonateľným 16. 12. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Slovglass Poltár, s. r. o., 13. januára 987 01 Poltár, IČO: 35 837 152 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
  (od: 20.04.2012)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Ladislav Kokavec
J. Vargu 16
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 16.12.2011
  (od: 20.04.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.2002 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 29.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2007 - zmena sídla.
  (od: 15.02.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.2.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.3.2009.
  (od: 25.03.2009)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji podniku zo dňa 20.11.2012 uzatvorená medzi spoločnosťou Slovglass Poltár, s.r.o. "v konkurze", so sídlom 13. januára, 987 01 Poltár, IČO: 35 837 152, ako predávajúcim a spoločnosťou R-GLASS Trade s.r.o., so sídlom Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, IČO: 44 936 982 ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku Cinobaňa - "Katarínska huta", ktorou predávajúci previedol na kupujúceho vlastnícke a iné práva k veciam, právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré patria časti podniku a slúžia prevádzkovaniu tejto časti podniku.
  (od: 18.12.2012)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji podniku zo dňa 23.11.2012 uzatvorená medzi spoločnosťou Slovglass Poltár, s.r.o. "v konkurze", so sídlom 13. januára, 987 01 Poltár, IČO: 35 837 152, ako predávajúcim a spoločnosťou CONVEY a.s., so sídlom Vysoká 16, 811 06 Bratislava, IČO: 36 616 150 ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku Poltár, ktorou predávajúci previedol na kupujúceho vlastnícke a iné práva k veciam, právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré patria časti podniku a slúžia prevádzkovaniu tejto časti podniku.
  (od: 18.12.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  27.10.2020
Dátum výpisu:  29.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR