Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  170/L

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Mošovce
  (od: 24.04.2004)
Poľnohospodárske družstvo "Priateľstva národov" so sídlom v Mošovciach
  (od: 19.05.2000 do: 23.04.2004)
Poľnohospodárske družstvo "Priateľstva národov" so sídlom v Mošovciach okres Martin
  (od: 27.05.1991 do: 18.05.2000)
Sídlo: 
265
Mošovce 038 21
  (od: 31.05.2002)
Mošovce 038 21
  (od: 27.05.1991 do: 30.05.2002)
IČO: 
00 196 762
  (od: 27.05.1991)
Deň zápisu: 
05.01.1978
  (od: 27.05.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 27.05.1991)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 27.01.1992)
veľkoobchod s poľnohosp. základ. produktami a živými zvieratami
  (od: 27.01.1992)
výroba a opravy poľnohosp. strojov
  (od: 27.01.1992)
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (od: 27.01.1992)
výroba mäsa a mäsových výrobkov /mäsiarstvo a údenárstvo/
  (od: 27.01.1992)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (od: 27.01.1992)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 27.01.1992)
výroba kovového tovaru
  (od: 27.01.1992)
kovoobrábanie
  (od: 27.01.1992)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (od: 27.01.1992)
revízia elektrických zariadení
  (od: 27.01.1992)
poľnohospodárska a lesnícka výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (od: 27.01.1992)
nakladanie s odpadmi - odvoz fekálií a komunálneho odpadu
  (od: 21.06.1993)
dobývanie ložiska dolomitického piesku
  (od: 21.06.1993)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 11.04.1994)
montáž, oprava, údržba vyhrievacích elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 11.04.1994)
poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou /bez obsluhujúceho personálu/
  (od: 24.04.2004)
prenájom poľnohospodárskych strojov
  (od: 24.04.2004)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 24.04.2004)
mechanizačné služby - prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 24.04.2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 09.06.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 09.06.2006)
cestná motorová doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 09.06.2006)
cestná motorová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 09.06.2006)
pohostinská činnosť
  (od: 09.06.2006)
ubytovacie možnosti v rozsahu voľných živností
  (od: 09.06.2006)
zámočníctvo
  (od: 10.07.1995 do: 08.06.2006)
vodoinštalatérstvo
  (od: 10.07.1995 do: 08.06.2006)
kúrenárstvo
  (od: 10.07.1995 do: 08.06.2006)
klampiarstvo - pokrývačstvo
  (od: 10.07.1995 do: 08.06.2006)
montáž, opravy a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do do 0,3 MPa vrátane podľa STN 6413 a STN 386441 Bh - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 0,5 MV s obmedzením podľa STN 386441, ale len montáž Médium: metán
  (od: 27.07.1998 do: 08.06.2006)
neverejná, nepravidelná cestná hromadná doprava osôb
  (od: 10.12.1998 do: 08.06.2006)
stravovanie závodné a účelové
  (od: 27.01.1992 do: 08.06.2006)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 27.01.1992 do: 08.06.2006)
spracovanie ovocia a zeleniny, zemiakov a pestovateľské pálenie
  (od: 27.01.1992 do: 08.06.2006)
murárstvo
  (od: 27.01.1992 do: 08.06.2006)
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
c/ poskytovanie prác a služieb pre občanov - doprava a mechanizačné poľnohospodárske práce
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
d/ nepoľnohospodárska výroba - kovovýroba, stavebná činnosť, autodoprava, ťažba štrkopiesku, vykonávanie pestovateľského pálenia ovocia, výroba oba- lov z preglejky a dýhy, zámočnícke práce, natieračské a lešenárske práce, obchodná a odbytová činnosť
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
Družstvo poskytuje svojim členom práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok urče- ných členskou schôdzou.
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 11.04.1994 do: 08.06.2006)
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 21.06.1993 do: 08.06.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.06.2001)
predstavenstvo
  (od: 27.01.1992 do: 26.06.2001)
predstavenstvo
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
Ing. Peter Ryba - predseda
79
Rakša 039 01
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
Peter Lúdik - člen
Mládeže 363
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
Martin Hrča - člen
Krčméryho 481
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
Zdena Fidriková - člen
Mládeže 507/1
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 18.03.2017)
Jozef Ledaj - člen
SNP 422
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
Elena Prokšová - člen
Mládeže 361
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 29.06.2017)
František Šteininger - člen
89
Jazernica 038 44
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
Vladimír B a h u r i n s k ý - člen
1
Háj
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Vladimír B a h u r i n s k ý - člen
1
Háj
  (od: 10.11.1997 do: 26.07.1998)
Igor B a l á ž - člen
Mierova 13
Turčianske Teplice
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Igor B a l á ž - člen
Mierova 13
Turčianske Teplice
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Ľubomír B a r a n č e k - člen
353
Mošovce
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Ľubomír B a r a n č e k - člen
353
Mošovce
  (od: 10.11.1997 do: 26.07.1998)
Jaroslav Borcovan - člen
J. Kollára 274
Mošovce
  (od: 27.06.2001 do: 30.05.2002)
Jaroslav Borcovan - člen
J. Kollára 274
Mošovce
Vznik funkcie: 16.05.2001
  (od: 31.05.2002 do: 07.09.2003)
Jaroslav Borcovan - predseda
J. Kollára 274
Mošovce
Vznik funkcie: 16.05.2001
  (od: 08.09.2003 do: 08.06.2006)
Jaroslav Borcovan - predseda
J. Kollára 274
Mošovce
Vznik funkcie: 16.05.2001 Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 08.06.2006)
Ján D a n i š - člen
D. Makovického 5009/8
Martin
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Ján D a n i š - člen
Luxemburgova 8
Martin
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Marián D a ň o v s k ý - člen
39
Blažovce
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Marián D a ň o v s k ý - člen
39
Blažovce
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Miroslav H o r v á t h - člen
45
Blažovce
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Miroslav H o r v á t h - člen
45
Blažovce
  (od: 10.11.1997 do: 30.05.2002)
Miroslav H o r v á t h - člen
45
Blažovce
Vznik funkcie: 04.03.1993 Skončenie funkcie: 27.03.2003
  (od: 31.05.2002 do: 18.06.2003)
Milan H r u š k a - člen
Somolická 78
Turčianske Teplice
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Milan H r u š k a - člen
Somolického 759/7
Turčianske Teplice
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Peter Hrča - člen
82
Mošovce
  (od: 27.07.1998 do: 26.06.2001)
Martin Hrča - člen
Krčméryho 481
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 03.09.2010 do: 03.08.2015)
Martin Hrča - člen
Krčméryho 481
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Ľubomír Chorváth - člen
1396/26
Horné Rakovce
  (od: 27.07.1998 do: 26.06.2001)
Ing. Milan J e s e n s k ý - predseda
Jilemnického 4009/49
Martin
  (od: 27.05.1991 do: 09.11.1997)
Ing. Milan J e s e n s k ý - predseda
Jilemnického 4009/49
Martin
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Zdena Jellušová - člen
Mládeže 507/1
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.09.2013 do: 03.08.2015)
Zdena Jellušová - člen
Mládeže 507/1
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 28.09.2012 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Zdena Jelušová - člen
Mládeže 507/1
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 17.03.2017)
Ivan K a r a m a n - člen
20
Bodorová
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Ivan K a r a m a n - člen
20
Bodorová
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Ing. Ján K e v i c k ý - podpredseda
29. augusta 474/23
Turčianske Teplice
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Ing. Ján K e v i c k ý - podpredseda
Kuzmányho 277
Turčianske Teplice
  (od: 27.05.1991 do: 09.11.1997)
Jarmila K u b í k o v á - člen
74
Rakša
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Jarmila K u b í k o v á - člen
74
Rakša
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Ing. Milina Kašubová - člen
Mládeže 373
Mošovce
  (od: 26.05.1997 do: 26.06.2001)
Jozef Knieteľ - člen
Teplická 865/37
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 25.09.2013)
Jozef Knieteľ - člen
Teplická 865/37
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.09.2013 do: 25.09.2013)
Ing. Ján Kollár - člen
1395/25
Horné Rakovce
  (od: 26.05.1997 do: 26.06.2001)
Jarmila Kubíková - člen
74
Rakša
Vznik funkcie: 21.03.2002
  (od: 31.05.2002 do: 27.09.2010)
Jarmila Kubíková - člen
74
Rakša
Vznik funkcie: 21.03.2002 Skončenie funkcie: 01.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 27.09.2010)
Peter L ú d i k - člen
480
Mošovce
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Peter L ú d i k - člen
Mládeže 363
Mošovce
  (od: 10.11.1997 do: 30.05.2002)
Peter L ú d i k - člen
Mládeže 363
Mošovce
Vznik funkcie: 04.03.1993
  (od: 31.05.2002 do: 08.06.2006)
Peter L ú d i k - člen
Mládeže 363
Mošovce
Vznik funkcie: 04.03.1993 Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 08.06.2006)
Jozef Ledaj - člen
Ul. SNP 422
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 03.08.2015)
Jozef Ledaj - člen
Ul. SNP 422
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Peter Lúdik - predseda
Mládeže 363
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 03.08.2015)
Peter Lúdik - predseda
Mládeže 363
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Adriana Lukáčová - člen
78
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 11.05.2007)
Ján O n d r í k - člen
Galandova 6
Martin
  (od: 27.01.1992 do: 25.05.1997)
Anton Palák - člen
166
Háj
  (od: 27.07.1998 do: 26.06.2001)
Ján Paško - člen
171
Háj
  (od: 27.06.2001 do: 30.05.2002)
Ing. Vojtech Pekárik - člen
Mostná 1941/33
Handlová
Vznik funkcie: 27.03.2003
  (od: 19.06.2003 do: 26.06.2008)
Ing. Vojtech Pekárik - člen
Sládkovičova 135/8
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 27.03.2003
  (od: 27.06.2008 do: 03.08.2015)
Ing. Vojtech Pekárik - člen
Sládkovičova 135/8
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 27.03.2003 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Emília Petrovičová - člen
80
Mošovce
  (od: 27.07.1998 do: 26.06.2001)
Elena Prokšová - člen
Mládeže 361
Mošovce
  (od: 27.06.2001 do: 30.05.2002)
Elena Prokšová - člen
Mládeže 361
Mošovce
Vznik funkcie: 16.05.2001
  (od: 31.05.2002 do: 23.04.2004)
Elena Prokšová - člen
Mládeže 361
Mošovce
Vznik funkcie: 16.05.2001 Skončenie funkcie: 18.03.2004
  (od: 24.04.2004 do: 23.04.2004)
Peter R y b a - člen
78
Rakša
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Peter R y b a - člen
78
Rakša
  (od: 10.11.1997 do: 26.06.2001)
Peter R y b a - predseda
78
Rakša
  (od: 27.06.2001 do: 30.05.2002)
Ing. Peter R y b a - predseda
79
Rakša
Vznik funkcie: 04.03.1993
  (od: 31.05.2002 do: 07.09.2003)
Ing. Peter R y b a - člen
79
Rakša
Vznik funkcie: 04.03.1993
  (od: 08.09.2003 do: 08.06.2006)
Ing. Peter R y b a - člen
79
Rakša
Vznik funkcie: 04.03.1993 Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 08.06.2006)
Jozef Rišian
14
Borcová
Vznik funkcie: 18.03.2004
  (od: 24.04.2004 do: 11.01.2005)
Jozef Rišian - člen predstavenstva
14
Borcová
Vznik funkcie: 18.03.2004
  (od: 12.01.2005 do: 02.09.2010)
Jozef Rišian - člen predstavenstva
14
Borcová
Vznik funkcie: 18.03.2004 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 03.09.2010 do: 02.09.2010)
Ing. Peter Ryba
79
Rakša 039 01
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 12.12.2009 do: 03.08.2015)
Ing. Peter Ryba - člen
79
Rakša 039 01
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Emília Š i m o n i d e s o v á - člen
404
Mošovce
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Emília Š i m o n i d e s o v á - člen
404
Mošovce
  (od: 10.11.1997 do: 26.07.1998)
František Šteiniger - člen
89
Jazernica 038 44
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 03.08.2015)
František Šteiniger - člen
89
Jazernica 038 44
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Juraj Štekláč - člen
F.Kafendu 225
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 27.09.2010)
Juraj Štekláč - člen
F.Kafendu 225
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 01.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 27.09.2010)
Vladimír T a r a š - člen
42/16
Turčianske Teplice
  (od: 27.01.1992 do: 25.05.1997)
Ján V r á b e l - člen
8
Socovce
  (od: 27.01.1992 do: 09.11.1997)
Ján V r á b e l - člen
8
Socovce
  (od: 10.11.1997 do: 30.05.2002)
Ján V r á b e l - člen
8
Socovce
Vznik funkcie: 04.03.1993
  (od: 31.05.2002 do: 08.06.2006)
Ján V r á b e l - člen
8
Socovce
Vznik funkcie: 04.03.1993 Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 08.06.2006)
Ľubomír Windisch - člen
Mládeže 361
Mošovce
  (od: 27.07.1998 do: 26.06.2001)
Adriana Windischová - člen
78
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 12.05.2007 do: 11.12.2009)
Adriana Windischová - člen
78
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 12.12.2009 do: 11.12.2009)
Elena Prokšová - člen
Mládeže 361
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 28.06.2017)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 27.06.2001)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (od: 27.01.1992 do: 26.06.2001)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
Kontrolná komisia: 
Ing. Milan Tatár - člen
J. Kollára 14
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
MVDr. Ivka Lukáčová - člen
Mierová 13
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
Jozef Ižip - člen
Háj 21
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015)
Ingrid Gauríková
Kuzmányho 248/18
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 18.03.2004
  (od: 24.04.2004 do: 11.01.2005)
Ingrid Gauríková - člen
Kuzmányho 248/18
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 18.03.2004
  (od: 12.01.2005 do: 08.06.2006)
Ingrid Gauríková - člen
Kuzmányho 248/18
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 18.03.2004 Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 08.06.2006)
Mária Kretíková
Horné Rakovce 1378/14
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 09.06.2006 do: 25.09.2013)
Mária Kretíková
Horné Rakovce 1378/14
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 13.05.2013
  (od: 26.09.2013 do: 25.09.2013)
Anna Marethová
33
Bodorová
Vznik funkcie: 18.03.2004
  (od: 24.04.2004 do: 11.01.2005)
Ján Mažári - člen
80
Socovce
Vznik funkcie: 16.05.2001 Skončenie funkcie: 27.03.2003
  (od: 31.05.2002 do: 18.06.2003)
Milan Palák - člen
Turčianska 1283/4
Turčiansky Michal - Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 12.03.1998
  (od: 31.05.2002 do: 23.04.2004)
Milan Palák - člen
Turčianska 1283/4
Turčiansky Michal - Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 12.03.1998 Skončenie funkcie: 18.03.2004
  (od: 24.04.2004 do: 23.04.2004)
Viera Šteiningerová - predseda
Osloboditeľov 1232/93
Turčiansky Michal - Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 21.03.2002
  (od: 31.05.2002 do: 23.04.2004)
Viera Šteiningerová - predseda
Osloboditeľov 1232/93
Turčiansky Michal - Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 21.03.2002 Skončenie funkcie: 18.03.2004
  (od: 24.04.2004 do: 23.04.2004)
Jozef Ižip - člen
Háj 21
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 27.03.2003 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Anna Marethová - člen
33
Bodorová
Vznik funkcie: 18.03.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Ľubica Letrichová
SNP 426
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 13.05.2013 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Anna Marethová - člen
33
Bodorová
Vznik funkcie: 18.03.2004
  (od: 12.01.2005 do: 03.08.2015)
Ľubica Letrichová
SNP 426
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 13.05.2013
  (od: 26.09.2013 do: 03.08.2015)
Jozef Ižip - člen
Háj 21
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 27.03.2003
  (od: 19.06.2003 do: 03.08.2015)
Zapisované základné imanie: 
96 280 EUR
  (od: 07.02.2009)
2 900 000 Sk
  (od: 09.06.2006 do: 06.02.2009)
4 030 000 Sk
  (od: 24.04.2004 do: 08.06.2006)
4 580 000 Sk
  (od: 31.05.2002 do: 23.04.2004)
6 040 000 Sk
  (od: 27.01.1992 do: 30.05.2002)
Základný členský vklad: 
332 EUR
  (od: 07.02.2009)
5 000 Sk
  (od: 27.05.1991 do: 26.01.1992)
10 000 Sk
  (od: 27.01.1992 do: 06.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 5.1.1978, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Členská schôdza konaná dňa 5.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.Stary spis: Dr. 1141
  (od: 27.05.1991)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 15.12.1992 v súlade so zák. 513/91 Zb. Družstvo sa premenilo na družstvo v súlade s § 765 zák. 513/91 Zb. a zák. 42/92 Zb.
  (od: 27.01.1992)
Členská schôdza konaná dňa 4.3.1993 schválila zmenu stanov.
  (od: 21.06.1993)
Členská schôdza konaná dňa 3.3.1994 schválila zmenu stanov.
  (od: 11.04.1994)
Výročná členská schôdza, konaná dňa 9.3.1995, schválila zmenu stanov družstva.
  (od: 10.07.1995)
Na výročnej členskej schôdzi dňa 12.3. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.07.1998)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 9.3. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.05.2000)
Na členskej schôzdi dňa 20. 3. 2001 bola schválená zmena stanov. Na členskej schôdzi dňa 16. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.06.2001)
Na členskej schôdzi dňa 21.03.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.05.2002)
Na členskej schôdzi konanej dňa 27.3.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.06.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2018
Dátum výpisu:  20.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR