Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4945/B

Obchodné meno: 
CCM International, a. s.
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
Sídlo: 
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
IČO: 
45 355 045
  (od: 16.01.2010)
Deň zápisu: 
16.01.2010
  (od: 16.01.2010)
Deň výmazu: 
13.03.2018
  (od: 13.03.2018)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 13.03.2018)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.01.2010)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 23.08.2011 do: 12.03.2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.08.2011 do: 12.03.2018)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 23.08.2011 do: 12.03.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
JUDr. Johan Maria Adolf Mevesen - predseda predstavenstva
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.01.2010
  (od: 16.01.2010 do: 15.03.2013)
JUDr. Johan Maria Adolf Mevesen - predseda predstavenstva
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.01.2010 Skončenie funkcie: 13.03.2013
  (od: 16.03.2013 do: 15.03.2013)
Assaf Onn - predseda
Ferdinandstrasse 208/25
Viedeň 1020
Rakúska republika
  (od: 16.03.2013 do: 12.03.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná, spoločnosť zaväzuje sa za ňu predseda predstavenstva, ktorý je zároveň jediným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konajúci pripojí svoj podpis.
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
Akcie: 
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 12 500 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 25.6.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.6.2014 sp. Zn. 2R/4/2013 - 2120, ktoré nadobudlo právoplatnosť vykonateľnosť dňa 25.6.2014 súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045, začal konkurzné konanie majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Petra Vrábela, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu S 1633.
  (od: 31.03.2015)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 25.6.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.6.2014 sp. Zn. 2R/4/2013 - 2120, ktoré nadobudlo právoplatnosť vykonateľnosť dňa 25.6.2014 súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045, začal konkurzné konanie majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Petra Vrábela, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu S 1633.
  (od: 23.08.2014 do: 30.03.2015)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Bc. Róbert Havlát
Rudnayovo nám. 1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 09.10.2014
  (od: 31.03.2015)
JUDr. Peter Vrábel
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 25.06.2014
  (od: 23.08.2014 do: 30.03.2015)
JUDr. Peter Vrábel
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 25.06.2014 Skončenie funkcie: 09.10.2014
  (od: 31.03.2015 do: 30.03.2015)
Dozorná rada: 
Mgr. Vladimíra Vydrová
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 16.01.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 23.07.2010 do: 22.07.2010)
Ing. Alena Pašková
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 16.01.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 23.07.2010 do: 22.07.2010)
Zuzana Podobová
Znievska 11
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 16.01.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 23.07.2010 do: 22.07.2010)
Mgr. Vladimíra Vydrová
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 16.01.2010
  (od: 16.01.2010 do: 22.07.2010)
Ing. Alena Pašková
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 16.01.2010
  (od: 16.01.2010 do: 22.07.2010)
Zuzana Podobová
Znievska 11
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 16.01.2010
  (od: 16.01.2010 do: 22.07.2010)
Ádám Balázs Puhr
Mecsek Utca 29
Nagykovácsi H-2094
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 23.07.2010 do: 12.03.2018)
Pál Márk Szakál
Halasz Utca 65
Tihany H-8237
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 23.07.2010 do: 12.03.2018)
Norbert Windischmann
Kassai tér 12. VI.18
Budapešť 1142
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 23.07.2010 do: 12.03.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 22.12.2009 spísanej vo forme notárskej zápisnice N 3601/2009, Nz 54867/2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 16.01.2010 do: 12.03.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2010.
  (od: 23.07.2010 do: 12.03.2018)
Notárska zápisnica N 602/2011, Nz 27337/2011 zo dňa 26.7.2011.
  (od: 23.08.2011 do: 12.03.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013.
  (od: 16.03.2013 do: 12.03.2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.8.2013, č.k. 33Exre/292/2013, právoplatné dňa 30.8.2013.
  (od: 04.09.2013 do: 12.03.2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.7.2014, č.k. 34Exre/279/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.8.2014.
  (od: 23.08.2014 do: 12.03.2018)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 11.7.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.7.2013, sp.zn.: 2R 4/2013-127, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.7.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO: 45 355 045 a za správcu bol ustanovený : Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. so sídlom kancelárie Turnianska 9, 903 01 Senec, značka správcu: S1496.
  (od: 23.08.2014)
Povolenie konania: 11.7.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.7.2013, sp.zn.: 2R 4/2013-127, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.7.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO: 45 355 045 a za správcu bol ustanovený : Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. so sídlom kancelárie Turnianska 9, 903 01 Senec, značka správcu: S1496.
  (od: 04.09.2013 do: 22.08.2014)
Reštrukturalizačný správca: 
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Turnianska 9
Senec 903 01
Značka: S1496
Vznik funkcie: 11.07.2013 Skončenie funkcie: 25.06.2014
  (od: 23.08.2014)
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Turnianska 9
Senec 903 01
Značka: S1496
Vznik funkcie: 11.07.2013
  (od: 04.09.2013 do: 22.08.2014)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 25.6.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.6.2014 sp. Zn. 2R/4/2013 - 2120, ktoré nadobudlo právoplatnosť vykonateľnosť dňa 25.6.2014 súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045, začal konkurzné konanie majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka majetok dlžníka CCM International, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO : 45 355 045. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Petra Vrábela, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu S 1633.
  (od: 23.08.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  12.12.2018
Dátum výpisu:  16.12.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR