Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  25139/V

Obchodné meno: 
Ekologické služby, s.r.o.
  (od: 21.01.2012 do: 08.01.2018)
STO Pláne, s.r.o.
  (od: 19.02.2010 do: 20.01.2012)
Sídlo: 
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
IČO: 
45 410 534
  (od: 19.02.2010)
Deň zápisu: 
19.02.2010
  (od: 19.02.2010)
Právny dôvod zrušenia: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia. V súlade s Notárskou zápisnicou N 884/2017, Nz 59991/2017, NCRls 60777/2017 o rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 23.12.2017 sa spoločnosť Ekologické služby, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 45 410 534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 25139/V zrušuje bez likvidácie ku dňu 31.12.2017 a zlučuje sa so spoločnosťou Prvá hasičská, a.s. Strážske, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1200/V, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 885/2017, Nz 59992/2017, NCRls 60778/2017 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 23.12.2017, stáva právnym nástupcom spoločnosti Ekologické služby, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 09.01.2018)
Deň výmazu: 
09.01.2018
  (od: 09.01.2018)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 09.01.2018)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.02.2010)
Predmet činnosti: 
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
čistenie kanalizačných systémov
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
diagnostia kanalizačných potrubí a nádrží - defektoskopia
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
informatívne chemické, fyzikálne a mikrobiologické analýzy
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
činnosť vodohospodára
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
prevádzkovanie verejných kanalizácii I. kategórie
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
Spoločníci: 
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 29.01.2014 do: 12.09.2017)
PROCESSING s.r.o.
Nad Plážou 27
Banská Bystrica 974 01
  (od: 02.08.2011 do: 28.01.2014)
Ekologické služby, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 19.02.2010 do: 01.08.2011)
INVESTEND, s. r. o.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (od: 19.02.2010 do: 01.08.2011)
ENERGOCHEMICA SE
Janáčkovo nábřeží 478/39
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
  (od: 13.09.2017 do: 08.01.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ekologické služby, s.r.o.
Vklad: 4 250 EUR Splatené: 4 250 EUR
  (od: 19.02.2010 do: 25.08.2010)
INVESTEND, s. r. o.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 19.02.2010 do: 01.08.2011)
Ekologické služby, s.r.o.
Vklad: 405 364 EUR Splatené: 405 364 EUR
  (od: 26.08.2010 do: 01.08.2011)
PROCESSING s.r.o.
Vklad: 406 114 EUR Splatené: 406 114 EUR
  (od: 02.08.2011 do: 09.08.2011)
PROCESSING s.r.o.
Vklad: 406 114 EUR Splatené: 406 114 EUR
  (od: 10.08.2011 do: 28.01.2014)
TP 2, s.r.o.
Vklad: 406 114 EUR Splatené: 406 114 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 012/11/550088/H/007 podpísanej dňa 25.7.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka PROCESSING s.r.o. v prospech záložného veriteľa Poštová banka, a.s.. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 29.01.2014 do: 12.02.2014)
TP 2, s.r.o.
Vklad: 406 114 EUR Splatené: 406 114 EUR
  (od: 13.02.2014 do: 26.02.2014)
TP 2, s.r.o.
Vklad: 406 114 EUR Splatené: 406 114 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 027/13/550088/H/002 podpísanej dňa 13.2.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka TP 2, s.r.o. v prospech záložného veriteľa Poštová banka, a.s.. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 27.02.2014 do: 30.06.2014)
TP 2, s.r.o.
Vklad: 406 114 EUR Splatené: 406 114 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 027/13/550088/H/002 podpísanej dňa 13.2.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka TP 2, s.r.o. v prospech záložného veriteľa Poštová banka, a.s.. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k podniku zo dňa 30.5.2014, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka TP 2, s.r.o. v prospech záložného veriteľa J & T BANKA, a.s., so sídlom: Pobrežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 471 15 378.
  (od: 01.07.2014 do: 17.05.2016)
TP 2, s.r.o.
Vklad: 406 114 EUR Splatené: 406 114 EUR
  (od: 18.05.2016 do: 19.05.2016)
TP 2, s.r.o.
Vklad: 3 606 114 EUR Splatené: 3 606 114 EUR
  (od: 20.05.2016 do: 12.09.2017)
ENERGOCHEMICA SE
Vklad: 3 606 114 EUR Splatené: 3 606 114 EUR
  (od: 13.09.2017 do: 08.01.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 19.02.2010 do: 08.01.2018)
Ing. Eva Čudková
Pavlovičovo námestie 3857/5
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 19.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 24.10.2016)
Ing. Eva Čudková
Pavlovičovo námestie 3857/5
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 19.02.2010 Skončenie funkcie: 20.10.2016
  (od: 25.10.2016 do: 24.10.2016)
JUDr. Juraj Vrábel
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 19.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 04.11.2011)
JUDr. Juraj Vrábel
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 19.02.2010 Skončenie funkcie: 12.09.2011
  (od: 05.11.2011 do: 04.11.2011)
Ing. Igor Plitko
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 24.07.2013
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
Ing. Radoslav Jonáš
Zavadilova 7196/27
Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 20.10.2016
  (od: 25.10.2016 do: 08.01.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.08.2013 do: 08.01.2018)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 05.11.2011 do: 31.07.2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 19.02.2010 do: 04.11.2011)
Základné imanie: 
3 606 114 EUR Rozsah splatenia: 3 606 114 EUR
  (od: 20.05.2016 do: 08.01.2018)
406 114 EUR Rozsah splatenia: 406 114 EUR
  (od: 26.08.2010 do: 19.05.2016)
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 19.02.2010 do: 25.08.2010)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 09.01.2018)
Právny nástupca: 
Prvá hasičská, a.s. Strážske
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 09.01.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2018
Dátum výpisu:  25.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR