Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1830/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
ZUNO AG, organizačná zložka
  (od: 18.08.2017 do: 07.11.2018)
ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
  (od: 15.06.2010 do: 17.08.2017)
Raiffeisen International Direct Bank AG, pobočka zahraničnej banky
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
Sídlo organizačnej zložky: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
  (od: 01.02.2014 do: 07.11.2018)
Pribinova 8
Bratislava 811 09
  (od: 15.06.2010 do: 31.01.2014)
Hodžovo námestie 3
Bratislava 811 06
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
IČO: 
36 867 594
  (od: 27.03.2010)
Deň zápisu: 
27.03.2010
  (od: 27.03.2010)
Deň výmazu: 
08.11.2018
  (od: 08.11.2018)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 08.11.2018)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 27.03.2010)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 27.03.2010 do: 07.11.2018)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovanie obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
  (od: 27.03.2010 do: 07.11.2018)
platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu
  (od: 27.03.2010 do: 07.11.2018)
vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria do bodu 4 Prílohy I Smernice č. 2006/48/ES
  (od: 27.03.2010 do: 07.11.2018)
finančné sprostredkovanie podľa § 11 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 12.04.2012 do: 07.11.2018)
Vedúci organizačnej zložky: 
Dana Kondrótová
Páričkova 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 27.03.2010
  (od: 27.03.2010 do: 31.08.2011)
Dana Kondrótová
Páričkova 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 27.03.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 31.08.2011)
Tomáš Kuna
Vítězná 1558
Slaný 274 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 03.01.2012 do: 31.07.2012)
Tomáš Kuna
Vítězná 1558
Slaný 274 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Miloš Matula
Samoty 2895/18
Brno - Líšeň 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2011
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Miloš Matula
Samoty 2895/18
Brno - Líšeň 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2011
  (od: 03.01.2012 do: 02.01.2012)
Judita Szombathyová
Kazanská 44
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 27.03.2010
  (od: 27.03.2010 do: 19.09.2013)
Judita Szombathyová
Kazanská 44
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 27.03.2010 Skončenie funkcie: 15.09.2013
  (od: 20.09.2013 do: 19.09.2013)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 16.09.2013
  (od: 20.09.2013 do: 07.11.2018)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.08.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 20.01.2017 do: 19.01.2017)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.08.2012
  (od: 01.08.2012 do: 19.01.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) sú oprávnení zastupovať banku vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) spoločne alebo jeden vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) spoločne s jedným prokuristom.
  (od: 20.09.2013)
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) sú oprávnení spoločne zastupovať banku vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky).
  (od: 27.03.2010 do: 19.09.2013)
Prokúra: 
Jozef Humenský
Nejedlého 69
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.07.2016
  (od: 15.07.2016 do: 07.11.2018)
Judita Szombathyová
Kazanská 44
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 20.09.2013
  (od: 20.09.2013 do: 26.10.2015)
Judita Tomašovičová
Kazanská 44
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 20.09.2013
  (od: 27.10.2015 do: 14.07.2016)
Judita Tomašovičová
Kazanská 44
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 20.09.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 15.07.2016 do: 14.07.2016)
Jeden prokurista je oprávnený zastupovať banku vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) spoločne s jedným vedúcim organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) alebo s jedným členom predstavenstva.
  (od: 15.07.2016 do: 07.11.2018)
Jeden prokurista je oprávnený zastupovať banku vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) spoločne s jedným vedúcim organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky).
  (od: 20.09.2013 do: 14.07.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie predstavenstva zakladateľa zo dňa 20.04.2010. Rozhodnutie dozornej rady zakladateľa zo dňa 07.05.2010.
  (od: 15.06.2010 do: 07.11.2018)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o vymenovaní štatutárneho orgánu do funkcie z 15.02.2012
  (od: 23.02.2012 do: 07.11.2018)
Rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti o sprostredkovanie poistenia ZUNO BANK AG zo dňa 14.12.2011.
  (od: 12.04.2012 do: 07.11.2018)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.04.2017 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou ZUNO BANK AG, so sídlom Vordere Zollamtsstrasse 13 3.OG, Viedeň 1030, Rakúska republika, zapísanou v obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod číslom FN 326454 f, konajúcim prostredníctvom svojej organizačnej zložky ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava a kupujúcim - spoločnosťou Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, I%CO: 00 686 930, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 02.06.2017) prešli na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 18.08.2017)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: ZUNO AG
Sídlo:
Vordere Zollamtsstrasse 13 3.OG
Viedeň 1030
Rakúska republika
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 18.08.2017 do: 07.11.2018)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 20.01.2017 do: 17.08.2017)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Vordere Zollamtsstrasse 13 3.OG
Viedeň 1030
Rakúska republika
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 20.01.2017 do: 17.08.2017)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 10.03.2016 do: 19.01.2017)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Vordere Zollamtsstrasse 13 3.OG
Viedeň 1030
Rakúska republika
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 10.03.2016 do: 19.01.2017)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Muthgasse 26
Viedeň 1190
Rakúska republika
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 01.02.2014 do: 09.03.2016)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 01.02.2014 do: 09.03.2016)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Muthgasse 26
Viedeň 1190
Rakúska republika
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 27.07.2013 do: 31.01.2014)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 27.07.2013 do: 31.01.2014)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 31.01.2013 do: 26.07.2013)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Am Stadtpark 3
Viedeň 1030
Rakúsko
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 31.01.2013 do: 26.07.2013)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Am Stadtpark 3
Viedeň 1030
Rakúsko
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Am Stadtpark 3
Viedeň 1030
Rakúsko
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 03.01.2012 do: 22.02.2012)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 03.01.2012 do: 22.02.2012)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Am Stadtpark 3
Viedeň 1030
Rakúsko
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Am Stadtpark 3
Viedeň 1030
Rakúsko
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 15.06.2010 do: 31.08.2011)
Obchodné meno: ZUNO BANK AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 15.06.2010 do: 31.08.2011)
Obchodné meno: Raiffeisen International Direct Bank AG
Sídlo:
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
Obchodné meno: Raiffeisen International Direct Bank AG
Sídlo:
Am Stadtpark 3
Viedeň 1030
Rakúsko
Právna forma: Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu vo Viedni FN 326454 f
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 18.08.2017 do: 07.11.2018)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 20.01.2017 do: 17.08.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 10.03.2016 do: 19.01.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.02.2014 do: 09.03.2016)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 27.07.2013 do: 31.01.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 31.01.2013 do: 26.07.2013)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 03.01.2012 do: 22.02.2012)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 15.06.2010 do: 31.08.2011)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 03.01.2012 do: 22.02.2012)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 31.01.2013 do: 26.07.2013)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 27.07.2013 do: 31.01.2014)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 01.02.2014 do: 09.03.2016)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 10.03.2016 do: 19.01.2017)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 20.01.2017 do: 17.08.2017)
Zsolt Eötvös
Im Russer 38B
Männedorf 8708
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 18.08.2017 do: 07.11.2018)
Andras Hamori
Feldmühlgasse 12/6
Viedeň 1130
Rakúsko
Vznik funkcie: 07.05.2009
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
Andras Hamori
Feldmühlgasse 12/6
Viedeň 1130
Rakúsko
Vznik funkcie: 07.05.2009
  (od: 15.06.2010 do: 31.08.2011)
Andras Hamori
Feldmühlgasse 12/6
Viedeň 1130
Rakúsko
Vznik funkcie: 07.05.2009
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Andras Hamori
Feldmühlgasse 12/6
Viedeň 1130
Rakúsko
Vznik funkcie: 07.05.2009
  (od: 03.01.2012 do: 22.02.2012)
Andras Hamori
Feldmühlgasse 12/6
Viedeň 1130
Rakúsko
Vznik funkcie: 07.05.2009
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Andras Hamori
Feldmühlgasse 12/6
Viedeň 1130
Rakúsko
Vznik funkcie: 07.05.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 31.01.2013 do: 30.01.2013)
Miloš Matula
Samoty 2895/18
Brno - Líšeň 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 31.08.2011)
Miloš Matula
Samoty 2895/18
Brno - Líšeň 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2010
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Miloš Matula
Zámocká 7074/30
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.05.2010
  (od: 03.01.2012 do: 22.02.2012)
Miloš Matula
Zámocká 7074/30
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.05.2010
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Miloš Matula
Zámocká 7074/30
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.05.2010
  (od: 31.01.2013 do: 26.07.2013)
Miloš Matula
Zámocká 7074/30
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.05.2010
  (od: 27.07.2013 do: 31.01.2014)
Miloš Matula
Zámocká 7074/30
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.05.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2013
  (od: 01.02.2014 do: 31.01.2014)
Petro Merkulov
Erzherzog-Karl-Strasse 78/17
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.06.2017
  (od: 18.08.2017 do: 07.11.2018)
Slavomír Mizák
Vavilovova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 01.02.2014 do: 09.03.2016)
Slavomír Mizák
Vavilovova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 10.03.2016 do: 19.01.2017)
Slavomír Mizák
Vavilovova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 20.01.2017 do: 17.08.2017)
Slavomír Mizák
Vavilovova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2014 Skončenie funkcie: 31.05.2017
  (od: 18.08.2017 do: 17.08.2017)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 31.01.2013 do: 26.07.2013)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 27.07.2013 do: 31.01.2014)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 01.02.2014 do: 09.03.2016)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 10.03.2016 do: 19.01.2017)
Oyvind Oanes
Löblichgasse 8/20
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 20.01.2017 do: 19.01.2017)
Mag. Alexander Schaffer
Langstögergasse 5-7/1/3
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
Mag. Alexander Schaffer
Langstögergasse 5-7/1/3
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 15.06.2010 do: 31.08.2011)
Mag. Alexander Schaffer
Langstögergasse 5-7/1/3
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 01.09.2011 do: 31.08.2011)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 18.08.2017 do: 07.11.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 20.01.2017 do: 17.08.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 10.03.2016 do: 19.01.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 01.02.2014 do: 09.03.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 27.07.2013 do: 31.01.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 31.01.2013 do: 26.07.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 23.02.2012 do: 30.01.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 03.01.2012 do: 22.02.2012)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 01.09.2011 do: 02.01.2012)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 15.06.2010 do: 31.08.2011)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným kolektívnym prokuristom.
  (od: 27.03.2010 do: 14.06.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  20.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR