Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  457/B

Obchodné meno: 
Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
  (od: 24.07.1992)
Sídlo: 
Jašíkova 2
Bratislava 826 05
  (od: 02.02.1970)
IČO: 
00 000 671
  (od: 02.02.1970)
Deň zápisu: 
02.02.1970
  (od: 02.02.1970)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.02.1970)
Predmet činnosti: 
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
  (od: 30.11.1994)
úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti
  (od: 30.11.1994)
obchodovanie s chemickými látkami a liečivami
  (od: 30.11.1994)
obstarávanie záležitostí pre tretie osoby - obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
  (od: 30.11.1994)
poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby
  (od: 30.11.1994)
obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave
  (od: 30.11.1994)
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 30.11.1994)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku
  (od: 30.11.1994)
prevádzka teleskopického lyžiarskeho vleku
  (od: 30.11.1994)
pohostinská činnosť, stravovanie
  (od: 30.11.1994)
nákup a predaj odpadov bez vytvárania medziskládky
  (od: 30.11.1994)
organizovanie seminárov a konferencií
  (od: 30.11.1994)
konferenčný servis
  (od: 30.11.1994)
konštrukčné a servisné práce v oblasti strojárenstva v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.03.1995)
poradenská a výskumná činnosť v oblasti žiaruvzdorných materiálov a ich aplikácie v pecných agregátoch
  (od: 28.03.1995)
inžinierska činnosť a kresličské práce
  (od: 28.03.1995)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 11.09.1995)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii
  (od: 18.10.1996)
výroba motorových a účelových dopravných prostriedkov - ťahač lietadiel
  (od: 23.03.2004)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
  (od: 23.03.2004)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo Po 4/2006-3350, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z.
  (od: 03.10.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.11.2004)
Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva
Brečtanova 3455/18
Bratislava
Vznik funkcie: 31.07.2008
  (od: 17.09.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo trvalo splnomocňuje Ing. Igora Junasa, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa, samostatne zastupovať spoločnosť a zaväzovať ju svojim podpisom vo všetkých právnych úkonoch. Člen predstavenstva Ing. Peter Páleš bude podpisovať spoločne buď s predsedom predstavenstva alebo spoločne s jedným z prokuristov.
  (od: 03.10.2006)
Základné imanie: 
10 884 786 EUR Rozsah splatenia: 10 884 786 EUR
  (od: 24.06.2009)
Akcie: 
Počet: 3258
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľná
  (od: 24.06.2009)
Počet: 411
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľná
  (od: 24.06.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 10.10.2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.09.2018 sp. zn. 8K/61/2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť aj vykonateľnosť 10.10.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, so sídlom Jašíkova 2, 826 05 Bratislava, IČO: 00 000 671.
  (od: 28.11.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Peter Zvara
Obchodná 2
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 10.10.2018
  (od: 28.11.2018)
Dozorná rada: 
Dr. Cvetko Nikolič - predseda
Julius Berger Gasse 20
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.07.2008
  (od: 17.09.2008)
Birendra Mohan Sharma
10, Faitholme Close
London N3 3EE
United Kingdom
Vznik funkcie: 31.07.2008
  (od: 17.09.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Účastinná spoločnosť bola zriadená podľa zák. č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky rozhodnutím č. 1049/69 zo dňa 22.09.1969. Stanovy spoločnosti boli schválené tým istým rozhodnutím. Priebeh a uznesenie zakladajúceho valného zhromaždenia sú pojaté do notárskej zápisnice č. 707/69, Nz 703/69 Štátneho notárstva Bratislava-mesto zo dňa 04.12.1969. Vyššie uvedeným rozhodnutím bolo účastinnej spoločnosti udelené oprávnenie na zahranično-obchodnú činnosť s účinnosťou od 1. januára 1970. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pod č.j. 672/77 zo dňa 04.07.1977 schválilo stanovy spolu s prevedenými zmenami. Na mimoriadnom valnom zhromažení konanom dňa 25.9.1991 sa rozhodlo na návrh predstavenstva o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 902
  (od: 02.02.1970)
O zmene stanov rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.5.1992. Stary spis: Sa 902
  (od: 24.07.1992)
Zmeny v súlade s protokolom č. 1 zo dňa 19.3.1993 a č. 3 zo dňa 28.6.1993 dozornej rady. Stary spis: Sa 902
  (od: 14.03.1994)
Notárska zápisnica N 52/94, Nz 49/94 napísaná 22.04.1994 notárom Stanislavom Bauerom z valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 902
  (od: 30.11.1994)
Na valnom zhromaždení dňa 22.4.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 52/94, Nz 49/94 napísanej notárom JUDr. Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Bratislava 2, ev.č. Žo - 95/01349, reg.č. 930/95 zo dňa 15.2.1995 Stary spis: Sa 902
  (od: 28.03.1995)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia N 92/95, Nz 90/95 zo dňa 30.05.1995, na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 902
  (od: 11.09.1995)
Notárska zápisnica N 96/96, Nz 96/96 zo dňa 31.5.1996 a stanovy akciovej spoločnosti, notárska zápisnica N 124/96, Nz 114/96 zo dňa 16.10.1996, protokol č. 5/1996 zo dňa 4.4.1996. Stary spis: Sa 902
  (od: 18.10.1996)
Výpis z protokolu č. 1 z 1. riadneho zasad- nutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.1.1997. Stary spis: Sa 902
  (od: 07.02.1997)
Notárska zápisnica N 102/97, Nz 102/97 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Protokol DR 01/1997 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.3.1997. Protokol PR 01/1997 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.3.1997. Stary spis: Sa 902
  (od: 28.07.1997)
Protokol č. PR09/1997 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.8.1997. Stary spis: Sa 902
  (od: 11.03.1998)
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.1997. Protokol č. 13/1998 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 16.10.1998. Notárska zápisnica č. N 258/99, Nz 259/99 zo dňa 31.5.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.1999.
  (od: 14.01.2000)
Notárska zápisnica N 217/99, Nz 217/99 zo dňa 2.6.2000, ktorou boli zmenené stanovy spoločnosti v predmete činnosti.
  (od: 02.10.2000)
Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 215/2000 zo dňa 2.6.2000 z valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 03.10.2000)
Vyhodnotenie voľby Ing. Petra Páleša za člena dozornej rady zo dňa 26.9.2000.
  (od: 07.12.2000)
Protokol č. 1/2001 z rokovania predstavenstva per rollam zo dňa 19. 12. 2001. Protokol z valného zhromaždenia zo dňa 7. 6. 2002. Notárska zápisnica N 340/2002, Nz 333/2002 zo dňa 7. 6. 2002 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Protokol č. 3/2002 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7. 6. 2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30. 5. 2003, N 631/2003, Nz 42575/2003 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2. 6. 2003. Funkčné obdobie členov predstavenstva: Ing. Igor Junas do 30. 5. 2003, Ing. Marián Šubeník do 30. 5. 2003, Ing. Peter Páleš od 8. 4. 2002 do 30. 5. 2003, Ing. Jozef Abrahám 7. 6. 2002 - 30. 5. 2003, Ing. Vojtech Zahustel od 7. 6. 2002 - 30. 5. 2003 a Ing. Štefan Žiak ml. do 7. 6. 2002. Funkčné obdobie členov dozornej rady: Ing. Peter Páleš do 7. 4. 2002, Ing. Jozef Barančok do 7. 6. 2002, Dr. Cvetko Nikolič do 7. 6. 2002, Ing. Pavol Kinčeš do 7. 6. 2002, Ing. Ľubomír Holeček do 7. 6. 2002, Ing. Edita Potančoková do 7. 6. 2002, Ing. Viliam Ostrožlík do 7. 6. 2002, Doc. Ing. Jozef Šalak, CSc. do 7. 6. 2002, Elena Behúlová do 7. 6. 2002.
  (od: 23.03.2004)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 182033302 zo dňa 18. 2. 2003.
  (od: 05.04.2004)
Protokol č. 16/2004 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.10.2004.
  (od: 10.11.2004)
Notárska zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2008 spísaná N 321/2008, Nz 34406/2008 dňa 13.8.2008, protokol č. 2 a 3 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.6.2008 s 31.7.2008.
  (od: 17.09.2008)
Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 11356/2009 zo dňa 08.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 24.06.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.10.2011.
  (od: 15.02.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.01.2012.
  (od: 15.02.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  16.11.2019
Dátum výpisu:  19.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR