Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  522/B

Obchodné meno: 
ORGREZ Bratislava, a.s.
  (od: 08.07.2017)
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava
  (od: 29.03.1993 do: 07.07.2017)
Sídlo: 
Karloveská 6C
Bratislava 841 04
  (od: 08.07.2017)
Kopčianska 15
Bratislava 851 01
  (od: 14.02.2014 do: 07.07.2017)
Magnetová 2
Bratislava 832 14
  (od: 29.06.1995 do: 13.02.2014)
Magnetová 2
Bratislava 831 04
  (od: 29.03.1993 do: 28.06.1995)
IČO: 
31 345 701
  (od: 29.03.1993)
Deň zápisu: 
29.03.1993
  (od: 29.03.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.03.1993)
Predmet činnosti: 
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 29.03.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 29.03.1993)
revízie kotlov
  (od: 29.03.1993)
oskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenie programov na zákazku)
  (od: 29.03.1993)
analýzy povrchových a odpadových vôd (okrem súdno - znaleckej činnosti)
  (od: 29.03.1993)
skúšky kovových materiálov (okrem činností, s ktorými sú spojené právne dôsledky predpokladané zákonom o štátnom skúšobníctve)
  (od: 29.03.1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
  (od: 29.03.1993)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 19.12.1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 19.12.1997)
poradenská činnosť v oblasti energetických a technologických zariadení
  (od: 19.12.1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.12.1997)
prenájom priemyselných výrobkov (leasing)
  (od: 21.12.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
  (od: 21.12.2004)
inžinierska a poradenská činnosť v oblasti priemyslu a priemyslových technológií
  (od: 21.12.2004)
informatívne meranie elektroizolačných systémov elektrických strojov
  (od: 21.12.2004)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (od: 21.12.2004)
informatívne meranie a chemické analýzy
  (od: 21.12.2004)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 24.05.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.03.1993)
Ing. Dušan Bláha
Lackova 3
Bratislava
  (od: 30.01.2001 do: 23.05.2006)
Ing. Dušan Bláha
Púpavova 692/11
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.06.2000
  (od: 24.05.2006 do: 17.03.2017)
Ing. Dušan Bláha
Púpavova 692/11
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.06.2000 Skončenie funkcie: 14.03.2017
  (od: 18.03.2017 do: 17.03.2017)
Ing. Tatiana Ratuská
Gercenova 21
Bratislava
Skončenie funkcie: 09.01.2003
  (od: 25.11.1996 do: 15.03.2004)
Ing. Tatiana Ratuská - predseda
Gercenova 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.01.2003
  (od: 16.03.2004 do: 17.03.2017)
Ing. Tatiana Ratuská - predseda
Gercenova 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.01.2003 Skončenie funkcie: 14.03.2017
  (od: 18.03.2017 do: 17.03.2017)
Jozef Sabaj
Púpavová 3
Bratislava
  (od: 10.10.1994 do: 24.11.1996)
Jozef Sabaj
Púpavová 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 09.01.2003
  (od: 25.11.1996 do: 15.03.2004)
Ing. Jozef Valovič
Uhliská 41
Šenkvice
  (od: 10.10.1994 do: 24.11.1996)
Ing. Ivo Vick
Lachova 6
Bratislava
  (od: 29.03.1993 do: 09.10.1994)
Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda
Gallayova 41
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 09.01.2003
  (od: 16.03.2004 do: 20.12.2004)
Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda
Gallayova 41
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 09.01.2003 Skončenie funkcie: 22.11.2004
  (od: 21.12.2004 do: 20.12.2004)
Ing. Jiří Jedlička - predseda predstavenstva
Erbenova 909/3
Blansko 678 01
Česká republika
Vznik funkcie: 14.03.2017
  (od: 18.03.2017)
Ing. Hana Žůrková - člen predstavenstva
Gorkého 87/44
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.03.2017
  (od: 18.03.2017)
Ing. Zdenek Hradil , CSc.
Filipova 7
Brno
Česká republika
  (od: 29.03.1993 do: 24.11.1996)
Ing. Zdenek Hradil , CSc.
Filipova 7
Brno
Česká republika
  (od: 25.11.1996 do: 15.09.1998)
Ing. Zdenek Hradil , CSc.
Kuršova 7
Brno
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Vajnorská 112
Bratislava
  (od: 16.09.1998 do: 29.01.2001)
Ing. Stanislav Valenta
Kozmonautú 15
Brno
Česká republika
  (od: 29.03.1993 do: 09.10.1994)
Ing. Jiří Brázdil - člen
U Botiče 1391
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.11.2004 Skončenie funkcie: 14.03.2017
  (od: 18.03.2017 do: 17.03.2017)
Ing. Jiří Brázdil - člen
U Botiče 1391
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.11.2004
  (od: 21.12.2004 do: 17.03.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú vo všetkých záležitostiach dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý k tomu bol predstavenstvom písomne poverený.
  (od: 08.07.2017)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne poverený. P o d p i s o v a n i e za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne poverený, pripojí svoj podpis k názvu spoločnosti alebo otlačku razítka spoločnosti.
  (od: 29.03.1993 do: 07.07.2017)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 10.02.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 16.03.2004 do: 09.02.2009)
1 900 000 Sk
  (od: 16.09.1998 do: 15.03.2004)
1 500 000 Sk
  (od: 25.11.1996 do: 15.09.1998)
1 040 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 24.11.1996)
Akcie: 
Počet: 200
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 10.02.2009)
Počet: 200
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 16.03.2004 do: 09.02.2009)
Počet: 380
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 15.06.2001 do: 15.03.2004)
Počet: 380
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 16.09.1998 do: 14.06.2001)
Počet: 300
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 25.11.1996 do: 15.09.1998)
Počet: 1
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 040 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 24.11.1996)
Akcionár: 
ORGREZ, a.s.
Hudcova 76
Brno 612 00
Česká republika
  (od: 16.03.2004)
Dozorná rada: 
Ing. Jiří Synek
Pavlovská 7
Brno 623 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.01.2012
  (od: 21.02.2012)
Ing. Miroslav Gramblička
Mariánska 541/68
Stupava
  (od: 29.06.1995 do: 29.01.2001)
Ing. Ján Mihalovič
Rohanova 44
Bratislava
  (od: 29.03.1993 do: 15.09.1998)
Ing. Ján Mihalovič
Romanova 44
Bratislava
  (od: 16.09.1998 do: 29.01.2001)
Ing. Ján Mihalovič
Romanova 44
Bratislava 851 02
Skončenie funkcie: 13.01.2001
  (od: 30.01.2001 do: 15.03.2004)
Ing. Ján Struž
Mudrochova 1
Bratislava
  (od: 29.03.1993 do: 28.06.1995)
Ludmila Skřivánková
Pekařská 929/56
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.01.2012 Skončenie funkcie: 27.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Ludmila Skřivánková
Pekařská 929/56
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.01.2012
  (od: 21.02.2012 do: 07.07.2017)
Ing. Leo Hrubý , MBA
Okružní 891
Třebíč 674 01
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2017
  (od: 08.07.2017)
Ing. Rostislav Malý
Podpuklí 2381
Frýdek - Místek 738 02
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2017
  (od: 08.07.2017)
Ing. Jiží Musil
Česká 253
Česká 641 31
Česká republika
Vznik funkcie: 16.12.2003
  (od: 16.03.2004 do: 20.02.2012)
Ing. Jiží Musil
Česká 253
Česká 641 31
Česká republika
Vznik funkcie: 16.12.2003 Skončenie funkcie: 18.01.2012
  (od: 21.02.2012 do: 20.02.2012)
Ing. Pavel Trčka
324
Nedvědice
Česká republika
  (od: 29.03.1993 do: 09.10.1994)
Ing. Stanislav Valenta
Kosmonautú 15
Brno
Česká republika
  (od: 10.10.1994 do: 29.01.2001)
Ing. Stanislav Valenta
Česká 252
Česká 664 31
Česká republika
  (od: 30.01.2001 do: 20.02.2012)
Ing. Stanislav Valenta
Česká 252
Česká 664 31
Česká republika
Skončenie funkcie: 18.01.2012
  (od: 21.02.2012 do: 20.02.2012)
Ing. Zdenek Hradil, , CSc.
Otevřená 2
Brno 602 00
Česká republika
Skončenie funkcie: 27.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Ing. Zdenek Hradil, , CSc.
Otevřená 2
Brno 602 00
Česká republika
  (od: 30.01.2001 do: 07.07.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22. 12. 1992 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1030
  (od: 29.03.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.7.1993 a 12.5.1994 bola schválená zmena členov predstavenstva a dozornej rady - notárska zápisnica N 69/93, Nz 62/93 napísaná 8.7.1993 a notárska zápisnica N 32/94, Nz 31/94 napísaná 12.5.1994 notárom JUDr. Jurajom Jenisom v Bratislave. Stary spis: Sa 1030
  (od: 10.10.1994)
rozhodnutie valného zhromaždenia konané dňa 10.5.1995 Star spis: Sa 1030
  (od: 29.06.1995)
Notárska zápisnica N 58/96, Nz 51/96 zo dňa 19.6.1996, zápisnica z 5. valného zhromaždenia zo dňa 19.6.1996. Stary spis: Sa 1030
  (od: 25.11.1996)
Notárska zápisnica N 191/97, Nz 182/97 spísaná dňa 17. 9. 1997 notárom JUDr. Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola zchválená zmena stanov v čl. 4 Stary spis: Sa 1030
  (od: 19.12.1997)
Zápisnica z 8. VZ zo dňa 28.5.1998, notárska zápisnica N 71/98, Nz 65/98 zo dňa 28.5.1998.
  (od: 16.09.1998)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 7.6.2000 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 83/2000, Nz 77/2000. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.11.2000, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 168/2000, Nz 157/2000.
  (od: 30.01.2001)
Notárska zápisnica N 7/2003, Nz 1680/2003 zo dňa 13.1.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania, zmene stanov a o personálnych otázkach. Notárska zápisnica N 176/2003, Nz 12206/2003 zo dňa 16.12.2003 osvedčujúca rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene stanov a členov dozornej rady.
  (od: 16.03.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. NZ 364/2006, N 390/2006.
  (od: 24.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2012.
  (od: 21.02.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.02.2014.
  (od: 14.02.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2018
Dátum výpisu:  19.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR