Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  542/B

Obchodné meno: 
Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s.
  (od: 02.04.2003 do: 30.09.2008)
Česká poisťovňa - Slovensko akciová spoločnosť,
  (od: 20.10.2000 do: 01.04.2003)
Česká poisťovňa - Slovensko akciová spoločnosť, Bratislava
  (od: 01.06.1995 do: 19.10.2000)
Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť
  (od: 12.07.1993 do: 31.05.1995)
Sídlo: 
Plynárenská 7/C
Bratislava 824 79
  (od: 02.04.2004 do: 30.09.2008)
Prievozská 6
Bratislava 821 09
  (od: 20.10.2000 do: 01.04.2004)
Lazaretská 3a
Bratislava 810 00
  (od: 01.06.1995 do: 19.10.2000)
Ružová dolina 25
Bratislava 820 06
  (od: 26.01.1995 do: 31.05.1995)
Pribinova 25
Bratislava 810 11
  (od: 12.07.1993 do: 25.01.1995)
IČO: 
31 354 327
  (od: 12.07.1993)
Deň zápisu: 
12.07.1993
  (od: 12.07.1993)
Deň výmazu: 
01.10.2008
  (od: 01.10.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.10.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 12.07.1993)
Predmet činnosti: 
B - Neživostné poistenie Poistné odvetvie
  (od: 09.06.2005 do: 18.07.2006)
poistenie majetku fyzických osôb
  (od: 12.07.1993 do: 08.06.2005)
poistenie majetku právnických osôb
  (od: 12.07.1993 do: 08.06.2005)
úrazové poistenie fyzických osôb
  (od: 12.07.1993 do: 08.06.2005)
životné poistenie fyzických osôb
  (od: 12.07.1993 do: 08.06.2005)
poistenie zahraničných rizík
  (od: 12.07.1993 do: 08.06.2005)
poistenie zodpovednoti za škody fyzických a právnických osôb s výnimkou zákonných foriem poistenia zodpovednosti za škody
  (od: 12.07.1993 do: 08.06.2005)
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  (od: 31.07.2002 do: 08.06.2005)
A - Životné poistenie Poistné odvetvie
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
1.) poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
2.) poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
3.) poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
4.) poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
5.) dôchodkové poistenie
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
6.) poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
B - Neživotné poistenie Poistné odvetvie
  (od: 19.07.2006 do: 30.09.2008)
1. Poistenie úrazu a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových, a) motorových, b) nemotorových
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch, a) riečnych, b) jazerných, c) námorných
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedený v bodoch 3 až 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
9. Poistenie iných škôd na inom majetku ako je uvedené v bodoch 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo iným príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
12. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného prijmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) statu zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.10.2000 do: 30.09.2008)
predstavenstvo
  (od: 03.11.1998 do: 19.10.2000)
predstavenstvo
  (od: 30.06.1998 do: 02.11.1998)
predstavenstvo
  (od: 12.07.1993 do: 29.06.1998)
Ing. Pavel Bezděkovský - člen
Jungmannova 20
Bratislava
  (od: 26.01.1995 do: 29.06.1998)
Ing. Lýdia Blažeková - členka
Kašmírska 13
Bratislava
  (od: 03.11.1998 do: 30.09.2001)
Ing. Lýdia Blažeková - členka
Pluhová 12
Bratislava
  (od: 30.06.1998 do: 02.11.1998)
Ing. Ľuboš Harmata - člen
Wolkrova 11
Bratislava
  (od: 30.06.1998 do: 19.10.2000)
Ing. Jiří Chudoba - člen
Odborárska 44
Bratislava
  (od: 26.01.1995 do: 31.05.1995)
Ing. Štefan Máčovský - člen
Eisnerova 11
Bratislava
  (od: 01.06.1995 do: 18.08.1996)
Vlasta Ospalá - člen
Rajská 2
Bratislava
  (od: 19.08.1996 do: 29.06.1998)
Ing. Ľubica Uherčíková
Nobelova 1/a
Bratislava
  (od: 12.07.1993 do: 29.06.1998)
Ing. Ľubica Uherčíková - podpredsedkyňa
Nobelova 1/a
Bratislava
  (od: 30.06.1998 do: 19.10.2000)
JUDr. Ján Ježdík - predseda
Hálkova 7/1368
Liberec
Česká republika
Vznik funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 30.09.2008)
JUDr. Lenka Pěnčíková - člen
Krosenská 533
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 30.09.2008)
Vladimíra Hovorková - členka predstavenstva
Rezlerova 308
Praha
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
  (od: 03.11.1998 do: 19.10.2000)
Ing. Jiří Chudoba
Staroměstské nám. 19
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 12.07.1993 do: 25.01.1995)
JUDr. Jan Ježdík - predseda
Sametova 718
Liberec
Česká republika
pobyt na území SR :
Jungmannova 20
Bratislava
  (od: 12.07.1993 do: 19.09.2001)
JUDr. Jan Ježdík - predseda
Hálkova 1368/7
Liberec
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
  (od: 20.09.2001 do: 30.07.2002)
JUDr. Jan Ježdík - predseda
Hálkova 1368/7
Liberec
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 12.07.1993
  (od: 31.07.2002 do: 24.04.2008)
JUDr. Jan Ježdík - predseda
Hálkova 1368/7
Liberec
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 12.07.1993 Skončenie funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Antonín Nekvinda - podpredseda
Merhautova 111
Brno
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 01.12.1998
  (od: 31.07.2002 do: 15.02.2005)
Ing. Antonín Nekvinda - podpredseda
Merhautova 111
Brno
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 01.12.1998 Skončenie funkcie: 14.12.2004
  (od: 16.02.2005 do: 15.02.2005)
Ing. Antonín Nekvinda - člen a podpredseda predstavenstva
Merhautova 986/11
Brno 613 00
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 14.12.2004
  (od: 16.02.2005 do: 18.07.2006)
Ing. Antonín Nekvinda
Merhautova 111
Brno
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
  (od: 27.04.1999 do: 19.10.2000)
Ing. Antonín Nekvinda - podpredseda
Merhautova 111
Brno
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
  (od: 20.10.2000 do: 30.07.2002)
Ing. Ján Paleček - člen predstavenstva
Veslařská 3253
Mělník
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
  (od: 20.10.2000 do: 30.07.2002)
Ing. Ján Paleček - člen predstavenstva
Veslařská 3253
Mělník
Česká republika
pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 04.05.2000 Skončenie funkcie: 23.06.2004
  (od: 13.07.2004 do: 12.07.2004)
Ing. Ján Paleček - člen predstavenstva
Veslařská 3253
Mělník
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 04.05.2000
  (od: 31.07.2002 do: 12.07.2004)
Ing. Pavel Pálka
Opálkova 16
Brno
Česká republika
pobyt na území SR :
Korytnícka 3
Bratislava
  (od: 12.07.1993 do: 29.06.1998)
JUDr. Lenka Pěnčíková - členka predstavenstva
Krosenská 533
Praha
Česká repulika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 05.06.1998
  (od: 31.07.2002 do: 24.04.2008)
JUDr. Lenka Pěnčíková - členka predstavenstva
Krosenská 533
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
  (od: 03.11.1998 do: 30.07.2002)
JUDr. Lenka Pěnčíková - členka predstavenstva
Krosenská 533
Praha
Česká repulika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 05.06.1998 Skončenie funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Peter Prokop - člen
Bochovská 4/540
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 30.06.1998 do: 02.11.1998)
Ing. Michal Větrovský - člen
Nad svahem 5
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 30.06.1998 do: 02.11.1998)
Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva
Bratˇí Sousedíkú 1088
Zlín 760 01
Česká republika
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 23.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Antonín Nekvinda - člen a podpredseda predstavenstva
Merhautova 986/111
Brno 613 00
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rajská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 14.12.2004
  (od: 19.07.2006 do: 30.09.2008)
Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva
Bratří Sousedíků 1088
Zlín 760 01
Česká republika
Vznik funkcie: 23.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 30.09.2008)
Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva
Bratˇí Sousedíkú 1088
Zlín 760 01
Česká republika
Vznik funkcie: 23.06.2004
  (od: 13.07.2004 do: 24.07.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú: - spoločne predseda a jeden člen predstavenstva, - alebo spoločne podpredseda a jeden člen predstavenstva, - alebo jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne poverený (splnomocnený), - alebo samostatne podpredseda predstavenstva, v rozsahu právomocí stanovených predstavenstvom a stanovami spoločnosti, - alebo iní zamestnanci spoločnosti, pokiaľ je to stanovené vo vnútorných predpisoch spoločnosti, alebo ak to je vzhľadom k ich činnosti alebo pracovnému zariadeniu ovbyklé, - alebo prokurista v rozsahu udelenej prokúry s tým, že k obchodnému menu spoločnosti musí byť pripojený dodatok, že sa jedná o prokúru, - alebo zástupcovia v rozsahu udelených plných mocí. Všetci tak robia tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a uvedú funkciu, v ktorej podpisujú.
  (od: 27.04.2006 do: 30.09.2008)
Za spoločnosť podpisujú: - spoločne predseda a jeden člen predstavenstva, - alebo spoločne podpredseda a jeden člen predstavenstva, - alebo jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne poverený, - alebo samostatne podpredseda predstavenstva v rozsahu právomocí stanovených predstavenstvom a stanovami spoločnosti, -alebo iní pracovníci spoločnosti, pokiaľ je to stanovené vo vnútoných predpisoch alebo ak je vzhľadom k ich činnosti alebo pracovnému zaradeniu obvyklé, - alebo prokurista v rozsahu udelenej prokúry s tým, že k podpisu musí byť pripojený dodatok, že sa jedná o prokúru, - alebo zástupcovia v rozsahu udelených právomocí - plných mocí,
  (od: 20.10.2000 do: 26.04.2006)
Za spoločnosť podpisujú: - buď spoločne všetci členovia predstavenstva - alebo spoločne predseda a jeden člen predstavenstva, - alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu písomne poverený predstavenstvom - alebo generálny riaditeľ v rozsahu právomocí stanovených valným zhromaždením - alebo iní pracovníci spoločnosti, pokiaľ je to stanovené vo vnútorných predpisoch alebo ak je vzhľadom k ich činnosti alebo pracovnému zaradeniu obvyklé, - alebo prokurista v rozsahu udelenej prokúry s tým, že k podpisu musí byť pripojený dodatok, že sa jedná o prokúru, - alebo zástupcovia v rozsahu udelených právomocí - plných mocí.
  (od: 03.11.1998 do: 19.10.2000)
Za spoločnosť podpisujú : -buď spoločne všetci členovia predstavenstva, -alebo spoločne predseda a jeden člen predstavenstva, - alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu písomne poverený predstavenstvom, alebo generálny riaditeľ v rozsahu právomocí stanovených valnou hromadou, - alebo iní pracovníci spoločnosti, pokiaľ je to stanovené vo vnútorných predpisoch alebo ak to je vzhľadom k ich činnosti alebo pracovnému zaradeniu obvyklé, - alebo prokurista v rozsahu udelenej prokúry s tým, že k podpisu musí byť pripojený dodatok, že sa jedná o prokúru, - alebo zástupcovia v rozsahu udelených právomocí - plných mocí.
  (od: 30.06.1998 do: 02.11.1998)
Za spoločnosť podpisujú: - buď spoločne všetci členovia predstavenstva, - alebo spoločne predseda a jeden člen predstavenstva, - alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu písomne poverený predstavenstvom, - alebo generálny riaditeľ v rozsahu právomocí stanovených valnou hromadou, - alebo iní pracovníci spoločnosti, pokiaľ je to stanovené vo vnútorných predpisoch alebo ak to je vzhľadom k ich činnosti alebo pracovnému zaradeniu obvyklé, - alebo prokurista v rozsahu udelenej prokúry s tým, že k podpisu musí byť pripojený dodatok, že sa jedná o prokúru, - alebo zástupcovia v rozsahu udelených právomocí - plných mocí,
  (od: 12.07.1993 do: 29.06.1998)
Základné imanie: 
550 000 000 Sk Rozsah splatenia: 550 000 000 Sk
  (od: 16.12.2005 do: 30.09.2008)
450 000 000 Sk Rozsah splatenia: 450 000 000 Sk
  (od: 09.12.2002 do: 15.12.2005)
450 000 000 Sk Rozsah splatenia: 320 000 000 Sk
  (od: 31.07.2002 do: 08.12.2002)
450 000 000 Sk
  (od: 01.10.2001 do: 30.07.2002)
250 000 000 Sk
  (od: 20.10.2000 do: 30.09.2001)
210 000 000 Sk
  (od: 27.04.1999 do: 19.10.2000)
150 000 000 Sk
  (od: 30.04.1996 do: 26.04.1999)
64 000 000 Sk
  (od: 01.06.1995 do: 29.04.1996)
50 000 000 Sk
  (od: 12.07.1993 do: 31.05.1995)
Akcie: 
Počet: 550
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 16.12.2005 do: 30.09.2008)
Počet: 450
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.10.2001 do: 15.12.2005)
Počet: 250
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 30.03.2001 do: 30.09.2001)
Počet: 250
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 20.10.2000 do: 29.03.2001)
Počet: 210
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 27.04.2000 do: 19.10.2000)
Počet: 210
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 27.04.1999 do: 26.04.2000)
Počet: 150
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 30.04.1996 do: 26.04.1999)
Počet: 64
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.06.1995 do: 29.04.1996)
Počet: 50
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 12.07.1993 do: 31.05.1995)
Akcionár: 
CP Strategic Investments B.V.
Herengracht 450
Amsterdam 1017CA
Holandsko
  (od: 19.02.2005 do: 09.05.2007)
CP Strategic Investments B.V.
Strawinskylaan Tower B 933
Amsterdam 1077XX
Holandsko
  (od: 10.05.2007 do: 30.09.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Lýdia Blažeková
Pluhová 12
Bratislava
  (od: 01.06.1995 do: 29.06.1998)
Ing. Slavomír Hatina
Strmý vršok 141
Bratislava - Záhorská Bystrica
  (od: 20.10.2000 do: 30.07.2002)
Ing. Peter Pajbach
Beňadická 32
Bratislava
  (od: 30.06.1998 do: 29.03.2001)
PhDr. Viliam Schwarz , CSc.
Lichardova 16
Košice
  (od: 12.07.1993 do: 31.05.1995)
Ing. Pavel Východský
Kardinála Berana 37
Plzeň
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2007 Skončenie funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Pavel Východský
Kardinála Berana 37
Plzeň
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2007
  (od: 24.07.2007 do: 24.04.2008)
Ing. Ivan Kočárník , CSc.
Zlončická 609/11
Praha
Česká republika
  (od: 03.11.1998 do: 20.02.2003)
Vlasta Ospalá
Voříškova 33
Brno
Česká republika
  (od: 30.06.1998 do: 02.11.1998)
Ing. Jan Paleček
Pivovarská 3180
Mělník
Česká republika
  (od: 01.06.1995 do: 29.06.1998)
Ing. Jan Paleček
Pivovarská 3180
Mělník
Česká republika
  (od: 30.06.1998 do: 02.11.1998)
Ing. Jan Petr
Nad údolím 66
Praha
Česká republika
  (od: 01.06.1995 do: 29.06.1998)
Ing. Jiřina Špačkova
Na beránce 2047
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 12.07.1993 do: 31.05.1995)
RNDr. Vít Šroller
Na Petřinách
Praha 6
Česká republika
  (od: 30.03.2001 do: 20.02.2003)
RNDr. Vít Šroller
Na Petřinách
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2001
  (od: 21.02.2003 do: 19.01.2006)
RNDr. Vít Šroller
Na Petřinách
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2001
  (od: 20.01.2006 do: 19.01.2006)
Ing. Michal Větrovský
Nad svahem 1419/5
Praha
Česká republika
  (od: 03.11.1998 do: 19.10.2000)
Ing. Zdeněk Vlasák
Žitomírska 4
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 12.07.1993 do: 31.05.1995)
Ing. Pavel Východský
Kardinála Berana 37
Plzeň
Česká republika
Vznik funkcie: 03.06.2002
  (od: 31.07.2002 do: 23.07.2007)
Ing. Pavel Východský
Kardinála Berana 37
Plzeň
Česká republika
Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 03.06.2007
  (od: 24.07.2007 do: 23.07.2007)
Ing. Ivan Kočárník , CSc.
Zlončická 609/11
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 05.06.1998 Skončenie funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
RNDr. Vít Šroller
Na Petřinách
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2006
  (od: 20.01.2006 do: 30.09.2008)
Ing. Ivan Kočárník , CSc.
Zlončická 609/11
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 05.06.1998
  (od: 21.02.2003 do: 24.04.2008)
Eilard Friese
Vilímovská 16/673
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 30.09.2008)
Lorenzo Kravina
Via Battisti 18
Trieste
Talianska republika
Vznik funkcie: 19.03.2008
  (od: 25.04.2008 do: 30.09.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 6377/2008, Nz 36276/2008 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.08.2008 o zrušení spoločnosti Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť, skratka ČPS, a.s. bez likvidácie so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 542/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1325/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008 notárskou kandidátkou Mgr. Tatianou Stročinskou, poverenou notárom Mgr. Tomášom Leškovským, dňa 27.08.2008, stáva právnym nástupcom spoločnosti Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť, skratka ČPS, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.10.2008)
Akciová spoločnosť, založená ustanovujúcim Valným zhromaždením dňa 08.04.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1070
  (od: 12.07.1993 do: 30.09.2008)
Na valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 54/94, Nz 54/94 zo dňa 06.06.1994 bolo rozhodnuté o zmene členov predstavenstva. Stary spis: Sa 1070
  (od: 26.01.1995 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica zo dňa 6.6.1994 a 27.1. 1995 č. N 54/94 a N 8/95 spísaná JUDr. Tkáčikom, ktorý osvedčil konanie valného zhromaždenia, ktorým boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Nepeňažný vklad tvoria nehnuteľnosti list vlast. č. 730, kataster Žilina, list vlastníctva 4257 kataster Trenčín, list vlastníctva 165 kataster Martin. Stary spis: Sa 1070
  (od: 01.06.1995 do: 30.09.2008)
Ďalšie skutočnosti : Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.1996 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 51/96 napísaná dňa 21.3.1996 notárom JUDr.Ľubomírom Vlhom,na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1070
  (od: 30.04.1996 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica č. Nz 186/97 zo dňa 12.6.1997 - notárska zápisnica č. N 18/98, Nz 18/98 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.06.1998 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica N 76/98, Nz 76/98 spísaná dňa 5.6.1998 notárom JUDr Máriou Cintavou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (od: 03.11.1998 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica č. N 155/98, Nz 154/98 zo dňa 1.12.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia 1.12.1998 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.04.1999 do: 30.09.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.12.1999 pod č. Nz 498/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.04.2000 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica č.Nz 258/2000 zo dňa 4.5.00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. - zmena obchodného mena z : Česká poisťovňa Slovensko Bratislava, akciová spoločnosť na : Česká poisťovňa - Slovensko, akciova spoločnosť.
  (od: 20.10.2000 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica č. Nz 664/2000 zo dňa 13.12.2000 napísaná JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia dňa 13.12.2000, na ktorom bola schválená zmena podoby listinných akcií na zaknihované a zmena stanov.
  (od: 30.03.2001 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica č.Nz 544/2001 zo dňa 11.9.2001 napísaná JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 11.9.2001, na ktorom bolo schválené navýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
  (od: 01.10.2001 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica Nz 432/02 spísaná dňa 3. 6. 2002 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady Ing. S. Hatinu sa končí dňom 3. 6. 2002. Jediný akcionár: Česká pojišťovna a. s., IČO: 45 272 956, Praha 1, Spálená 75/16, okres Praha 1, Česká republika.
  (od: 31.07.2002 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica N 29/2003, Nz 11394/2003 zo dňa 17.2.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.04.2003 do: 30.09.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 52/2004, Nz 24294/2004 zo dňa 19.3.2004.
  (od: 02.04.2004 do: 30.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2004.
  (od: 13.07.2004 do: 30.09.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 295/2004, Nz 91388/2004 zo dňa 14.12.2004. Funkcia člena a podpredsedu predstavenstva Ing. Antonína Nekvindu od 1.12.1998 do 14.12.2004.
  (od: 16.02.2005 do: 30.09.2008)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 14.3.2005 súd začal konanie o zhody v časti zápisu trvalého bydliska členky predstavenstva JUDr. Lenky Pěnčíkovej.
  (od: 28.04.2005 do: 30.09.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 071/2005 Nz 23883/2005 dňa 27.05.2005 JUDr. Máriou Cintavou.
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 723/2005, Nz 62693/2005, NCRIs 61958/2005 napísanej dňa 12.12.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanodisovou o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (od: 16.12.2005 do: 30.09.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 035/2006, Nz 12910/2006, NCRls 12897/2006 zo dňa 4.4.2006.
  (od: 27.04.2006 do: 30.09.2008)
Notárska zápisnica č. N 39/2008, Nz 11690/2008, NCRls 11685/2008 zo dňa 19.03.2008.
  (od: 25.04.2008 do: 30.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2008.
  (od: 25.07.2008 do: 30.09.2008)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.10.2008)
Právny nástupca: 
Generali Poisťovňa, a.s.
Mlynské nivy 1
Bratislava 811 09
  (od: 01.10.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  21.11.2019
Dátum výpisu:  22.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR