Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  620/B

Obchodné meno: 
Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze
  (od: 19.12.2009)
Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s.
  (od: 16.07.2008 do: 18.12.2009)
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s.
  (od: 24.05.1994 do: 15.07.2008)
Sídlo: 
Pestovateľská 13
Bratislava 821 04
  (od: 03.08.2005)
Ružová dolina 10
Bratislava 824 77
  (od: 24.05.1994 do: 02.08.2005)
IČO: 
31 372 899
  (od: 24.05.1994)
Deň zápisu: 
24.05.1994
  (od: 24.05.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.05.1994)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 24.05.1994)
revízie elektrických zariadení
  (od: 24.05.1994)
projektovanie elektrických zariadení / silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN /
  (od: 24.05.1994)
výroba elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 24.05.1994)
projektovanie elektrotechnických zariadení / meracia a regulačná technika /
  (od: 24.05.1994)
projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov, signalizácia
  (od: 24.05.1994)
montáž a údržba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a blezkozvodov dodávateľským spôsobom
  (od: 24.05.1994)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky riadiacich a zabezpečovacích systémov dodávateľským spôsobom
  (od: 24.05.1994)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 24.05.1994)
servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení
  (od: 24.05.1994)
inžinierska činnosť v elektrotechnike ( v súlade so stanovami schválenými na ustanovujúcom valnom zhromaždení a.s.)
  (od: 29.03.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 29.03.1996)
kopírovacie služby
  (od: 27.09.1996)
školiaca činnosť
  (od: 27.09.1996)
projektovanie, inštalovanie, (montáž), oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 27.09.1996)
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení / nanášanie protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok /
  (od: 28.09.1998)
technické služby na predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov
  (od: 28.09.1998)
,,uskutočňovanie inžinierských stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,"
  (od: 28.09.2001)
,, uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,"
  (od: 28.09.2001)
,, letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve"zák.č. 143/1998 Z.z.
  (od: 28.09.2001)
,, činnosť vykonávavá banským spôsobom " zák.č. 51/1988 Zb.
  (od: 28.09.2001)
,,výkon činnosti stavbyvedúceho,"
  (od: 28.09.2001)
,, výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení,"
  (od: 28.09.2001)
,, revízie a skúšky určených technických zariadení,"
  (od: 28.09.2001)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii technické, technologické a energerické vybavenie stavieb
  (od: 26.01.2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (od: 26.01.2004)
činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) zák. č. 130/1998 Z.z. na: a) projektovanie elektrických zariadení pre jadrové zariadenia bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov, elektrickej požiarnej signalizácie, elektronických zabezpečovacích systémov a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, okrem havarijných ochrán reaktora (RPS), systémov kontroly a riadenia reaktora (SORR) a špeciálnych systémov primárneho okruhu (AKNT, AKTR, SIAZ), b) dovoz jadrových zariadení a ich komponentov v rozsahu bodu a)
  (od: 26.01.2004)
činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 130/1998 Z.z. na: a) navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných elektrotechnických zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov, elektrickej požiarnej signalizácie, elektronických zabezpečovacích systémov a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, okrem havarijných ochrán reaktora (RPS), systému kontroly a riadenia reaktora (SORR) a špeciálnych systémov primárneho okruhu (AKNT, AKTP, SIAZ), b) výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia do 1 kV a menovitého prúdu 3A, c) montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), d) skúšanie vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), c), e) dovoz vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), c)
  (od: 26.01.2004)
zriaďovanie poplašných zariadení, t.j. projektovanie, dodávky a montáž informačného systému civilnej obrany
  (od: 27.09.1996 do: 27.09.1998)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 27.09.1996 do: 02.08.2005)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
  (od: 29.03.1996 do: 02.08.2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 29.03.1996 do: 02.08.2005)
predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti
  (od: 29.03.1996 do: 02.08.2005)
ubytovacie služby v penziónoch triedy *
  (od: 29.03.1996 do: 02.08.2005)
podniková ubytovňa
  (od: 29.03.1996 do: 02.08.2005)
vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
  (od: 27.09.1996 do: 02.08.2005)
vykonávanie priemyselných a občianskych stavieb
  (od: 24.05.1994 do: 27.09.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.05.1994)
Róbert Adamica - predseda predstavenstva
Ambra Pietra 5
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 29.06.2017)
JUDr. Ivan Mikloška - člen predstavenstva
Platanova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 29.06.2017)
Ing. Jozef Horváth - člen predstavenstva
Družicová 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 29.06.2017)
Ing. Ján Bábela
Palárikova 1/87
Košice
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Ing. Ján Bábela
Palárikova 1/87
Košice
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 23.07.1997 do: 29.04.2003)
Michal Bašovský
18
Pečeňady
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Michal Bašovský
18
Pečeňady
  (od: 23.07.1997 do: 17.11.1997)
Dušan Dvoran
Robotnícka 377/13
Vysoká pri Morave
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 27.01.2004 do: 22.07.2004)
Dušan Dvoran
Robotnícka 377/13
Vysoká pri Morave
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 16.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Miloš Gabaj
Vŕbová 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 02.08.2000 do: 29.04.2003)
Ing. Miloš Gabaj - podpredseda predstavenstva
Vŕbová 10
Bratislava
Vznik funkcie: 08.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 30.04.2003 do: 26.01.2004)
Ing. Marián Grman
Krivánska 17
Banská Bystrica
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Ing. Marián Grman
Krivánska 17
Banská Bystrica
  (od: 23.07.1997 do: 15.05.2001)
Ing. Marián Grman
Nová 4410/15
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 08.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 30.04.2003 do: 26.01.2004)
Ing. Marián Grman
Nová 4410/15
Banská Bystrica 974 01
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 16.05.2001 do: 29.04.2003)
Ján Husák
Oštepova 7
Košice
Vznik funkcie: 08.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 30.04.2003 do: 26.01.2004)
Ján Husák
Oštěpova 7
Košice
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Ján Husák
Oštěpova 7
Košice
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 23.07.1997 do: 29.04.2003)
Ing. Igor Ivičič
Zvončeková 54
Bratislava
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 02.08.2000 do: 29.04.2003)
Ján Kováč
692
Veľké Uherce
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 02.08.2000 do: 29.04.2003)
Ján Kováč
Bernolákova 633/17
Nováky
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Ján Kováč
Bernolákova 633/17
Nováky
  (od: 18.11.1997 do: 01.08.2000)
Ján Kováč
Fatinova 692
Veľké Uherce
  (od: 23.07.1997 do: 17.11.1997)
Ing. Oľga Matejovičová
Hruškova 58
Bratislava
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Ing. Oľga Matejovičová
Hruškova 58
Bratislava
  (od: 23.07.1997 do: 17.10.2002)
Ing. Oľga Matejovičová
Hruškova 58
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.07.2002
  (od: 18.10.2002 do: 29.04.2003)
Ing. Milan Michalík
Agátova 990
Pata
  (od: 18.11.1997 do: 24.02.1998)
Ing. Milan Michalík
Agátová 990
Pata 925 53
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 23.07.1997 do: 29.04.2003)
Daniel Mikoláš
J. Bytčiančina 318/4
Lietavská Lúčka
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 27.01.2004 do: 22.07.2004)
Daniel Mikoláš
J. Bytčiančina 318/4
Lietavská Lúčka
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 16.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Marián Orlický
Hronská 14
Bratislava
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Ing. Marián Orlický
Hronská 14
Bratislava
  (od: 23.07.1997 do: 24.02.1998)
Ing. Marián Orlický
Tichá 7
Bratislava
  (od: 25.02.1998 do: 01.08.2000)
Ladislav Polínek
Clementisa 57
Skalica
Vznik funkcie: 08.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 30.04.2003 do: 26.01.2004)
Ing. Michal Polóni - predseda predstavenstva
Andreja Žarnova 5
Žilina
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 27.01.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Michal Polóni - predseda predstavenstva
Andreja Žarnova 5
Žilina
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 16.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Milan Šindler - predseda predstavenstva
Vŕbová 8
Bratislava
Vznik funkcie: 08.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 30.04.2003 do: 26.01.2004)
Vladimír Škoda
Ľubľanská 6
Bratislava
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Vladimír Škoda
Ľubľanská 6
Bratislava
  (od: 23.07.1997 do: 17.11.1997)
Ing. Radomír Vajanský
Krásnohorská 2
Bratislava
  (od: 24.05.1994 do: 22.07.1997)
Ing. Radomír Vajanský
Plickova 7
Bratislava
  (od: 25.02.1998 do: 01.08.2000)
Ing. Radomír Vajanský
Zvončeková 54/A
Bratislava
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 02.08.2000 do: 29.04.2003)
Ján Vizmüller
Ružová 1002/18
Stupava
  (od: 18.11.1997 do: 01.08.2000)
JUDr. Ivan Mikloška - člen predstavenstva
Platanova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 28.06.2017)
Ing. Jozef Horváth - člen predstavenstva
Družicová 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 28.06.2017)
Róbert Adamica - predseda predstavenstva
Ambra Pietra 5
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis dvoch členov predstavenstva.
  (od: 24.05.1994)
Prokúra: 
Ing. Jozef Horváth
Družicová 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 23.07.2004
  (od: 29.06.2017)
Ing. Ján Bábeľa
Palárikova 1/87
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.10.2000 do: 26.01.2004)
Ing. Miloš Gabaj
Vrbová 10
Bratislava 821 07
  (od: 25.02.1998 do: 03.10.2000)
Ing. Miloš Gabaj
Vŕbová 10
Bratislava 821 07
  (od: 04.10.2000 do: 22.07.2004)
Ing. Miloš Gabaj
Vŕbová 10
Bratislava 821 07
Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 23.07.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Štefan Goldberger
Ševčenkova 19
Bratislava 851 01
  (od: 29.03.1996 do: 24.02.1998)
Ing. Marián Grman
Krivánska 17
Banská Bystrica 974 01
  (od: 04.10.2000 do: 15.05.2001)
Ing. Marián Grman
Nová 4410/15
Banská Bystrica 974 01
Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 16.05.2001 do: 26.01.2004)
Ing. Jozef Horváth
Družicová 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 23.07.2004
  (od: 23.07.2004 do: 28.06.2017)
Ľubomír Illiť
Železničná 43
Stupava 900 31
  (od: 04.10.2000 do: 29.04.2003)
Ing. Igor Ivičič
Gelnická 24
Bratislava 831 06
  (od: 25.02.1998 do: 03.10.2000)
Ing. Igor Ivičič
Zvončeková 54
Bratislava 831 06
Skončenie funkcie: 02.10.2003
  (od: 04.10.2000 do: 26.01.2004)
Ing. Oľga Matejovičová, deň zániku funkcie: 26.7.2002
Hrušková 58
Bratislava 831 06
  (od: 04.10.2000 do: 17.10.2002)
Ing. Milan Michalík
Agátova 990
Pata 925 53
  (od: 04.10.2000 do: 29.04.2003)
Ing. Milan Michalík
Agátová 990
Pata 925 53
  (od: 29.03.1996 do: 03.10.2000)
Ing. Marián Orlický
Tichá 7
Bratislava 811 02
  (od: 29.03.1996 do: 03.10.2000)
Ing. Radomír Vajanský
Plickova 7
Bratislava 831 06
  (od: 29.03.1996 do: 03.10.2000)
Ing. Radomír Vajanský, deň zániku funkcie: 26.7.2002
Zvončeková 54/A
Bratislava 831 06
  (od: 04.10.2000 do: 17.10.2002)
Prokurista za spoločnosť podpisuje v súlade s ust. § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať v celom rozsahu samostatne.
  (od: 23.07.2004)
Ing.Miloš Gabaj - Ako generálny riaditeľ EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s., koná v celom rozsahu pôsobnosti a.s. samostatne a sám podpisuje.
  (od: 27.01.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Igor Ivičič - Ako riaditeľ divízie montáže 1 - Bratislava, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing. Marián Grman - Ako riaditeľ divízie montáže 2 - Banská Bystrica, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing. Ján Bábeľa - Ako riaditeľ divízie 3 - Košice, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing.Miloš Gabaj - Ako generálny riaditeľ EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s., koná v celom rozsahu pôsobnosti a.s. samostatne a sám podpisuje.
  (od: 30.04.2003 do: 26.01.2004)
Ing. Igor Ivičič - Ako riaditeľ divízie montáže 1 - Bratislava, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing. Marián Grman - Ako riaditeľ divízie montáže 2 - Banská Bystrica, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing. Ján Bábeľa - Ako riaditeľ divízie 3 - Košice, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ľubomír Illiť - Ako riaditeľ sekcie vnútornej správy, koná v celom rozshu pôsobnosti sekcie vnútornej správy samostatne a sám podpisuje. Ing.Miloš Gabaj - Ako generálny riaditeľ EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s., koná v celom rozsahu pôsobnosti a.s. samostatne a sám podpisuje. Ing. Milan Michalík - Ako riaditeľ obchodno-ekonomickej sekcie koná v celom rozsahu pôsobnosti obchodno-ekonomickej sekcie samostatne a sám podpisuje. Ako zástupca generálneho riaditeľa EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s. koná v neprítomnosti generálného riaditeľa samostatne a sám podpisuje.
  (od: 18.10.2002 do: 29.04.2003)
Ing.Radomír Vajanský - Ako generálny riaditeľ EZ - ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s. koná v celom rozsahu pôsobnosti a.s. samostatne a sám podpisuje. Ing.Oľga Matejovičová - Ako riaditeľka ekonomickej sekcie, koná v celom rozsahu pôsobnosti ekonomickej sekcie samostatne a sama podpisuje. Ako zástupca generálneho riaditeľa EZ - ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s. koná v neprítomnosti generálneho riaditeľa samostatne a sama podpisuje v celom rozsahu pôsobnosti a.s. Ing. Igor Ivičič - Ako riaditeľ divízie montáže 1 - Bratislava, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing. Marián Grman - Ako riaditeľ divízie montáže 2 - Banská Bystrica, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing. Ján Bábeľa - Ako riaditeľ divízie 3 - Košice, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ing. Milan Michalík - Ako riaditeľ obchodnotechnickej sekcie, koná v celom rozsahu pôsobnosti obchodnotechnickej sekcie samostatne a sám podpisuje. Ing. Miloš Gabaj - Ako riaditeľ divízie inžiniering, koná v celom rozsahu pôsobnosti divízie samostatne a sám podpisuje. Ľubomír Illiť - Ako riaditeľ sekcie vnútornej správy, koná v celom rozshu pôsobnosti sekcie vnútornej správy samostatne a sám podpisuje.
  (od: 04.10.2000 do: 17.10.2002)
Odštepný závod: 
Názov: 
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava a.s. Divízia montáže Banská Bystrica
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
Sídlo: 
Námestie Štefana Moysesa 3
Banská Bystrica 975 90
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
Vedúci: 
Ing. Marián Grman
Nová 4410/15
Banská Bystrica 974 01
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
Ing. Marián Grman
Nová 4410/15
Banská Bystrica 974 01
Skončenie funkcie: 29.6.2005
  (od: 03.08.2005 do: 02.08.2005)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
revízie elektrických zariadení
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
projektovanie elektrických zariadení /silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN/
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
výroba elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
projektovanie elektrotechnických zariadení / meracia a regulačná technika/
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov, signalizácia
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
montáž a údržba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky riadiacich a zabezpečovacích systémov dodávateľským spôsobom
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
vykonávanie priemyselných a občianskych stavieb
  (od: 16.05.2001 do: 27.09.2001)
servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
inžinierska činnosť v elektrotechnike/v súlade so stanovami schválenými na ustanovujúcom valnom zhromaždení a.s./
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
ubytovacie služby v penziónoch triedy *
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
podniková ubytovňa
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
kopírovacie služby
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
poskytovanie softwaru predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
školiaca činnosť
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
projektovanie, inštalovanie,/montáž/, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení /nanášanie protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok/
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
technické služby na predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
,, uskutočňovanie inžinierských stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,"
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
,, uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úpráv a udržiavacích prác,"
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
,, letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve" zák.č.143/1998 Z.z.
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
,, činnosť vykonávaná banským spôsobom" zák.č. 51/1988 Zb.
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
,, výkon činnosti stavbyvedúceho,"
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
,,výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení,"
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
,,revízie a skúšky technických zariadení,"
  (od: 16.05.2001 do: 02.08.2005)
 
 
Názov: 
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava a.s. Divízia montáže Košice
  (od: 27.09.1996 do: 26.01.2004)
Sídlo: 
Teplárenská 5
Košice 040 12
  (od: 27.09.1996 do: 26.01.2004)
Vedúci: 
Ing. Ján Bábeľa
Palárikova 1/87
Košice 040 01
  (od: 27.09.1996 do: 26.01.2004)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
revízie elektrických zariadení
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
projektovanie elekrických zariadení/silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN/
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
výroba elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
projektovanie elektrotechnických zariadení/meracia a regulačná technika/
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov, signalizácia
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
montáž a údrba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky riadiacich a zabezpečovacích systémov dodávateľským spôsobom
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
vykonávanie občianskych a priemyselných stavieb
  (od: 28.09.1998 do: 27.09.2001)
servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
inžinierska činnosť v elektrotechnike / v súlade so stanovami schválenými na ustanovujúcom valnom zhromaždení a.s./
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
ubytovacie služby v penziónoch triedy *
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
podniková ubytovňa
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
kopírovacie služby
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
poskytovanie softwaru predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
školiaca činnosť
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
projektovanie, inštalovanie,/montáž/,oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení/nanášanie protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok/
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
technické služby na predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
,, uskutočňovanie inžinierských stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,"
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
,,uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,"
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
,, letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve" zák.č.143/1998 Z.z.
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
,, činnosť vykonávaná banským spôsobom" zák.č.51/1988 Zb.
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
,, výkon činnosti stavbyvedúceho,"
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
,, výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení,"
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
,, revízie a skúšky určených technických zariadení,"
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
 
 
Názov: 
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava a.s. Divízia montáže Banská Bystrica
  (od: 27.09.1996 do: 15.05.2001)
Sídlo: 
Námestie Štefana Moysesa 3
Banská Bystrica 975 90
  (od: 18.11.1997 do: 15.05.2001)
Št. Moyzesa 3
Banská Bystrica 975 90
  (od: 27.09.1996 do: 17.11.1997)
Vedúci: 
Ing. Marián Grman
Krivánska 17
Banská Bystrica 974 01
  (od: 27.09.1996 do: 15.05.2001)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
revízie elektrických zariadení
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
projektovanie elektrických zariadení /silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN/
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
výroba elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
projektovanie elektrotechnických zariadení / meracia a regulačná technika/
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov, signalizácia
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
montáž a údržba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky riadiacich a zabezpečovacích systémov dodávateľským spôsobom
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
vykonávanie priemyselných a občianskych stavieb
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
inžinierska činnosť v elektrotechnike/v súlade so stanovami schválenými na ustanovujúcom valnom zhromaždení a.s./
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
ubytovacie služby v penziónoch triedy *
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
podniková ubytovňa
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
kopírovacie služby
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
poskytovanie softwaru predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
školiaca činnosť
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
projektovanie, inštalovanie,/montáž/, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení /nanášanie protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok/
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
technické služby na predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov
  (od: 28.09.1998 do: 15.05.2001)
 
 
Názov: 
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava a.s. Divízia montáže Banská Bystrica
  (od: 29.03.1996 do: 26.09.1996)
Sídlo: 
Št. Moyzesa 3
Banská Bystrica 975 90
  (od: 29.03.1996 do: 26.09.1996)
Vedúci: 
Ing. Marián Grman
Krivánska 17
Banská Bystrica 974 01
  (od: 29.03.1996 do: 26.09.1996)
Predmet činnosti: 
inžinierska činnosť v elektrotechnike
  (od: 29.03.1996)
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 29.03.1996)
revízie elektrických zariadení
  (od: 29.03.1996)
projektovanie elektrických zariadení (silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN)
  (od: 29.03.1996)
výroba elektrotechnických výrobkov, strojov zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 29.03.1996)
projektovanie elektrotechnických zariadení (meracia a regulačná technika)
  (od: 29.03.1996)
projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov, signalizácia
  (od: 29.03.1996)
montáž a údržba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
  (od: 29.03.1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, riadiacich a zabezpečovacích systémov dodavateľským spôsobom
  (od: 29.03.1996)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 29.03.1996)
vykonávanie priemyselných a občianských stavieb
  (od: 29.03.1996)
servisné služby pre všetky druhy dodavateľských a montovaných zariadení
  (od: 29.03.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 29.03.1996)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
  (od: 29.03.1996)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 29.03.1996)
predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti
  (od: 29.03.1996)
ubytovacie služby v penziónoch triedy *
  (od: 29.03.1996)
podniková ubytovňa
  (od: 29.03.1996)
 
 
Názov: 
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava a.s. Divízia montáže Košice
  (od: 29.03.1996 do: 26.09.1996)
Sídlo: 
Teplárenská 5
Košice 040 12
  (od: 29.03.1996 do: 26.09.1996)
Vedúci: 
Ing. Ján Bábeľa
Palárikova 1/87
Košice 040 01
  (od: 29.03.1996 do: 26.09.1996)
Predmet činnosti: 
inžinierska činnosť v elektrotechnike
  (od: 29.03.1996)
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 29.03.1996)
revízie elektrických zariadení
  (od: 29.03.1996)
projektovanie elektrických zariadení (silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN)
  (od: 29.03.1996)
výroba elektrotechnických výrobkov,strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 29.03.1996)
projektovanie elektrotechnických zariadení (meracia a regulačná technika)
  (od: 29.03.1996)
projektovanie riadiacích a zabezpečovacích systémov, signalizácia
  (od: 29.03.1996)
montáž a údržba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
  (od: 29.03.1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, riadiacich a zabezpečovacích systémov dodavateľským spôsobom
  (od: 29.03.1996)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 29.03.1996)
vykonávanie priemyselných a občianských stavieb
  (od: 29.03.1996)
servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení
  (od: 29.03.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 29.03.1996)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
  (od: 29.03.1996)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 29.03.1996)
predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti
  (od: 29.03.1996)
ubytovacie služby v prenziónoch triedy *
  (od: 29.03.1996)
podniková ubytovňa
  (od: 29.03.1996)
 
 
Základné imanie: 
467 580,72 EUR Rozsah splatenia: 467 580,72 EUR
  (od: 24.03.2010)
14 088 000 Sk
  (od: 17.10.2002 do: 23.03.2010)
56 352 000 Sk
  (od: 28.09.1998 do: 16.10.2002)
14 088 000 Sk
  (od: 24.05.1994 do: 27.09.1998)
Akcie: 
Počet: 14088
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 24.03.2010)
Počet: 14088
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.08.2005 do: 23.03.2010)
Počet: 14088
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.10.2002 do: 02.08.2005)
Počet: 14088
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 000 Sk
  (od: 02.08.2000 do: 16.10.2002)
Počet: 14088
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 000 Sk
  (od: 28.09.1998 do: 01.08.2000)
Počet: 14088
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.05.1994 do: 27.09.1998)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.9.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.09.2013, sp. Zn. 3K 29/2009-296, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.09.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Prvá elektromontážna spoločnosť,a.s., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava.
  (od: 28.04.2016)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.11.2009
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.10.2009, sp. Zn. 3K 29/09, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.11.2009, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Prvá elektromontážna spoločnosť, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, IČO : 31 372 899. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Richarda Majera, so sídlom kancelárie Porubského 2, 811 06 Bratislava
  (od: 18.07.2013 do: 27.04.2016)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.11.2009
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.10.2009, sp. Zn. 3K 29/09, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.11.2009, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Prvá elektromontážna spoločnosť, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, IČO : 31 372 899. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Richarda Majera, so sídlom kancelárie Porubského 2, 811 06 Bratislava
  (od: 19.12.2009 do: 17.07.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
HMG Recovery, ks.s.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 21.09.2013
  (od: 28.04.2016)
Konkurzný správca, k.s.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 18.07.2013 do: 27.04.2016)
JUDr. Richard Majer
Porubského 2
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.11.2009
  (od: 19.12.2009 do: 17.07.2013)
JUDr. Richard Majer
Porubského 2
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.11.2009 Skončenie funkcie: 13.02.2010
  (od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)
Dozorná rada: 
Eva Fitzová
J.C.Hronského 20
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005)
Eva Horváthová
322
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005)
Ferdinand Bielčík
Vetvárska 33
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005)
František Borot
331
Raková
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.2001)
Tibor Dajka
Baltická 15/39
Košice 040 00
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Tibor Dajka
Jaltská 19
Košice
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.1998)
Dušan Dvoran
13
Vysoká pri Morave
  (od: 28.09.1998 do: 27.09.2001)
Eva Eleničová
Družicová 1
Bratislava 821 02
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Eva Fitzová
J.C.Hronského 20
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.2001)
Ing. Miloš Gabaj
Vŕbova 10
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.1998)
Miroslav Gašparík
Jesenského 2296
Topoľčany
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.1998)
Eduard Hollý
Planét 9
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.1998)
Dušan Horváth
Lotyšská 16
Bratislava
Vznik funkcie: 08.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 30.04.2003 do: 26.01.2004)
Ing. Rudolf Hurbanič
Čsl. tankistov 9
Záhorská Bystrica
  (od: 28.09.1998 do: 27.09.2001)
Ing. Igor Ivičič
Gelnická 22
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.1998)
Ing. Igor Ivičič
Gelnická 24
Bratislava 831 06
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Ing. Judita Kalavská
Hornádska 16
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
Jozef Komada
220
Kolárovice 013 54
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Eduard Križan
Kurská 6
Košice
  (od: 29.03.1996 do: 26.01.2004)
Eduard Križan
Kurská 6
Košice 040 00
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Štefan Liška
Šalgotarjanska 3
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
Štefan Liška
Šalgotarjanská 3
Banská Bystrica 974 01
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Milan Luža
Dobšinského 6
Ivanka pri Dunaji
  (od: 29.03.1996 do: 27.09.2001)
Milan Luža
K. Marxa 6
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Ing. Peter Pápay
Rakytovská cesta 130
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
Štefan Plačko
Šoltésovej 4
Prešov
  (od: 28.09.1998 do: 27.09.2001)
Štefan Plačko
Šoltésovej 4
Prešov
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
Ing. Peter Riziky
Prešovská 30
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 28.09.1998 do: 26.01.2004)
Jozef Šauša
Wolkrova 17
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
Ing. Ján Teplan
232
Mojzesovo
Skončenie funkcie: 08.02.2003
  (od: 28.09.2001 do: 29.04.2003)
Ing. Ján Teplan
232
Mojzesovo 941 04
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
JUDr. Ernest Valko
Topoľčianska 16
Bratislava 851 05
  (od: 24.05.1994 do: 28.03.1996)
Ing. Vladimír Žabár
Malé Ostratice 250
Ostratice
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 28.09.2001 do: 26.01.2004)
Eduard Križan
Kurská 6
Košice
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005 do: 02.08.2005)
Ján Danko
Nemocničná 616/47
Galanta
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005 do: 02.08.2005)
Ing. Peter Kuchar
Dopravná 31
Bratislava
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005 do: 02.08.2005)
Jaroslav Jambor
Gaštanová 28
Žilina
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005 do: 02.08.2005)
Eduard Križan
Kurská 6
Košice
Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 27.01.2004 do: 02.08.2005)
Ján Danko
Nemocničná 616/47
Galanta
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 27.01.2004 do: 02.08.2005)
Ing. Peter Kuchar
Dopravná 31
Bratislava
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 27.01.2004 do: 02.08.2005)
Jaroslav Jambor
Gaštanová 28
Žilina
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 27.01.2004 do: 02.08.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou dňa 25.3.1993 a ustanovujúcim valným zhromaždením v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1194
  (od: 24.05.1994)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.9.1995. Zápis z rokovania predstavenstva konaného dňa 17.1.1995. Stary spis: Sa 1194
  (od: 29.03.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.6.1996. Stary spis: Sa 1194
  (od: 27.09.1996)
Notárska zápisnica N 123/97, Nz 125/97 zo dňa 27.6.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1194
  (od: 18.11.1997)
Zápis č. 20 z rokovania predstavenstva konaného dňa 13.1.1998. Stary spis: Sa 1194
  (od: 25.02.1998)
Notárska zápisnica N 129/98, Nz 131/98 zo dňa 12.6.1998 a stanovy spoločnosti.
  (od: 28.09.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 17.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/2000, Nz 137/2000 napísanej dňa 17.6.2000 notárom JUDr.Drgoňovou so sídlom v Košiciach bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve.
  (od: 02.08.2000)
Zápisnica č. 38 zo zasadnutia predstavenstva dňa 16.8.2000, Materiál pre rokovanie predstavenstva na deň 16.8.2000 vypracovaný Ing. Jánom Bábeľom.
  (od: 04.10.2000)
Zmena bydliska Ing. Mariána Grmana.
  (od: 16.05.2001)
Notárska zápisnica č. N 140/01, Nz 142/01 zo dňa 16.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti a zmeny v dozornej rade.
  (od: 28.09.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 396/02 . Rozhodnutie o znížení základného imania schválené valným zhromaždením 15.6.2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 397/02.
  (od: 17.10.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.7.2002.
  (od: 18.10.2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.3.2003. Notárská zápisnica N 74/2003, Nz 9211/2003 zo dňa 8.2.2003 osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti o čl. 9 bod 1, čl. 12, čl. 14, pričom čl. 14 nadobúda účinnosť uplynutím volebného obdobia súčasnej dozornej rady v roku 2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2003, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 30.04.2003)
Notárska zápisnica č. N 374/03, Nz 47815/03 zo dňa 16.6.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.01.2004)
Notárska zápisnica č. N 475/2003, Nz 100312/2003 zo dňa 3.11.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 27.01.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2004. Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.7.2004.
  (od: 23.07.2004)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.5.2008 N302/2008, Nz 22819/2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s. na nové Prvá elektromontážna spoločnosť, a.s.
  (od: 16.07.2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2009 č.k. 34 Exre/1610/2009 - 165, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.2009.
  (od: 19.12.2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.5.2013, č.k. 33Exre/241/2013, právoplatné dňa 15.7.2013.
  (od: 18.07.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  20.10.2020
Dátum výpisu:  21.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR