Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  759/B

Obchodné meno: 
Prvá novinová spoločnosť, a.s. skrátený názov PNS, a.s.
  (od: 23.08.1995)
Prvá novinová spoločnosť, a.s.
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
Sídlo: 
Záhradnícka P.O.BOX 81 151
Bratislava 820 05
  (od: 29.11.1996)
Pribinova 25
Bratislava 813 81
  (od: 22.11.1994 do: 28.11.1996)
IČO: 
31 383 441
  (od: 22.11.1994)
Deň zápisu: 
01.12.1994
  (od: 22.11.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.11.1994)
Predmet činnosti: 
kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja - veľkoobchod, maloobchod
  (od: 29.11.1996)
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu volnej živnosti
  (od: 29.11.1996)
vydavateľská a distribučná činnosť
  (od: 29.11.1996)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 29.11.1996)
reklamná a agentúrna činnosť
  (od: 29.11.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 29.11.1996)
výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností:
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
výstavba, prevádzkovanie a rozvoj siete PNS na území SR
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propa- gačných a informačných materiálov
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
kúpa cigariet, tabakových výrobkov a iného doplnkového tovaru za účelom distribúcie a priameho predaja
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
vydavateľská a distribučná činnosť
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
reklamná a agentúrna činnosť
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.07.1999)
predstavenstvo
  (od: 23.09.1998 do: 30.06.1999)
predstavenstvo
  (od: 22.11.1994 do: 22.09.1998)
Miroslav Baranovič
Martinengova 14
Bratislava
  (od: 17.02.2000)
Ing Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava
  (od: 17.02.2000)
Ing. Igor Ďurič , PhDr.
M.Sch.Trnavského 20
Bratislava
  (od: 01.07.1999)
Štefan Hlavatý
8. mája 9
Šaľa
  (od: 01.07.1999)
Dr Milan Jablonický
Jasovská 25
Bratislava
  (od: 01.07.1999)
Ing. Anton Mackových
Komenského 13/8
Spišská Nová Ves
  (od: 01.07.1999)
Ing. Peter Mačinga
Košická 43/a
Bratislava
  (od: 01.07.1999)
Ing Edita Slezáková
Vlárska 72
Bratislava
  (od: 17.02.2000)
Ing. Ján Eichenberger
Lachova 10
Bratislava 851 03
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
JUDr. Fedor Flašík
Osuského 3/a
Bratislava 851 03
  (od: 02.04.1996 do: 30.06.1999)
JUDr. Danka Knápková
Milana Marečka 8
Bratislava 841 07
  (od: 19.05.1998 do: 30.06.1999)
Ing. Ján Kollár
Pribišova 9
Bratislava 841 05
  (od: 02.04.1996 do: 18.05.1998)
Ing. Jozef Krištúfek
Baniková 6
Bratislava 841 05
  (od: 02.04.1996 do: 18.05.1998)
Ing. Dušan Laky
Ševčenkova 33
Bratislava 851 01
  (od: 23.08.1995 do: 18.05.1998)
Ing. Ondrej Malejčík
Rastislavova 72
Košice 041 01
  (od: 22.11.1994 do: 01.04.1996)
Ing. Anton Schindler
Romanova 40
Bratislava 851 01
  (od: 23.09.1998 do: 30.06.1999)
Ing. Stanislav Srník
Gaštanova 13
Bratislava 811 04
  (od: 19.05.1998 do: 22.09.1998)
Ing. Stanislav Srník - predseda predstavenstva
Gaštanova 13
Bratislava 811 04
  (od: 23.09.1998 do: 30.06.1999)
Magdaléna Szabová
Lichnerova 4
Senec 903 01
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
Ing. Jaroslav Šišolák
Bagarova 5
Bratislava 841 01
  (od: 22.11.1994 do: 18.05.1998)
Ing. Stanislav Vanek
Pankúchova 1
Bratislava 851 01
  (od: 19.05.1998 do: 30.06.1999)
Ing. Jozef Vavrek
Oremburská 12
Banská Bystrica 974 01
  (od: 23.08.1995 do: 01.04.1996)
Ing. Vladimír Zeman
Slatinská 28
Bratislava 821 07
  (od: 02.04.1996 do: 30.06.1999)
Ing. Dalibor Chorvát
pobyt na území SR :
Kotešova 665
Kotešova 013 61
  (od: 22.11.1994 do: 18.05.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 01.07.1999)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavensva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť v súlade s § 13 a § 14 Obchodného zákonníka.
  (od: 23.09.1998 do: 30.06.1999)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny pred- pis neustanovuje inak. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funk- ciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 22.11.1994 do: 22.09.1998)
Odštepný závod: 
Názov: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Banská Bystrica Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Banská Bystrica
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Sídlo: 
Partizánska 49
Banská Bystrica 974 01
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Dana Šebová
Bystrický rad 1
Zvolen 960 01
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
 
 
Názov: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Žilina Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Žilina
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Sídlo: 
Na strelnici 2
Žilina 010 01
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Dalibor Chorvát
665
Kotešova 013 61
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
 
 
Názov: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Poprad Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Poprad
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Sídlo: 
P.O.BOX 24, Wolkerova 479
Poprad 058 02
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Elena Krížová
Allendeho 34
Poprad 059 51
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
 
 
Názov: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Košice Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Košice
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Sídlo: 
Thurzova 2
Košice 041 00
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Ondrej Malejčík
Rastislavova 72
Košice 041 00
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
 
 
Názov: 
Odštepný závod Expedičné stredisko PNS Bratislava Skratka: PNS, a.s. OZ ES PNS Bratislava
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Sídlo: 
Košická 1
Bratislava 813 80
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Petruf
Nová Ves 2219/11
Dunajská Streda 929 01
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
 
 
Názov: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Nitra Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Nitra
  (od: 29.11.1996 do: 22.09.1998)
Sídlo: 
Mostná 13
Nitra 949 01
  (od: 29.11.1996 do: 22.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Milan Masár
Čajkovského 19
Nitra 949 01
  (od: 29.11.1996 do: 22.09.1998)
 
 
Názov: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Bratislava Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Bratislava
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
Sídlo: 
Záhradnícka P.O.BOX 108 11
Bratislava 820 05
  (od: 10.09.1997 do: 22.09.1998)
Magnetová 11
Bratislava 832 69
  (od: 23.08.1995 do: 09.09.1997)
Vedúci: 
Ing. Alexander Oravec
Bohrova 11
Bratislava 851 01
  (od: 23.08.1995 do: 22.09.1998)
 
 
Názov: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Nitra Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Nitra
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
Sídlo: 
Piaristická 2
Nitra 949 01
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Lubomír Michalík
Remeselnícka 65
Palárikovo 941 11
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
 
 
Základné imanie: 
91 593 000 Sk
  (od: 22.11.1994)
Akcie: 
Počet: 91593
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.11.1996)
Počet: 91593
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.1994 do: 28.11.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Dukes
Bilíkova 8
Bratislava
  (od: 01.07.1999)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
  (od: 01.07.1999)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5a
Bratislava
  (od: 01.07.1999)
Ing. Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava
  (od: 01.07.1999)
JUDr. Bruno Čanády
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
JUDr. Bruno Čanády
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
  (od: 29.11.1996 do: 18.05.1998)
Ing. Pavel Černý
Šulekova 70
Bratislava 811 03
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 29.11.1996 do: 30.06.1999)
Ing. Ľubomír Dubeň
Šancova 33
Bratislava 831 04
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
Ing. Peter Jurkovič
Internátna 55
Banská Bystrica 974 00
  (od: 22.11.1994 do: 22.08.1995)
Iveta Komorovská
Smrekova 30
Žilina 010 01
  (od: 22.11.1994 do: 28.11.1996)
Iveta Komorovská
Smrekova 30
Žilina 010 01
  (od: 29.11.1996 do: 30.06.1999)
RNDr. Anna Malíková
Školská 2304
Čadca 022 01
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
RNDr. Anna Malíková
Školská 2304
Čadca 022 01
  (od: 29.11.1996 do: 18.05.1998)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica 974 01
  (od: 23.08.1995 do: 28.11.1996)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica 974 01
  (od: 29.11.1996 do: 18.05.1998)
Ing. Milan Sedláček - predseda
Hornov 25713
Nemšová 914 41
  (od: 19.05.1998 do: 30.06.1999)
JUDr. Anton Schindler
Romanova 40
Bratislava 851 01
  (od: 19.05.1998 do: 22.09.1998)
Ing. Stanislav Zeman
SNP 306
Spišské Bystré 059 18
  (od: 22.11.1994 do: 28.11.1996)
Ing. Stanislav Zeman
SNP 306
Spišské Bystré 059 18
  (od: 29.11.1996 do: 30.06.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica č. N 241/94, Nz 239/94 zo dňa 29.9.1994; stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie o privatizácii podniku č. 24 zo dňa 20.6.1994 a dodatku č. 1 ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR v zmysle Zák. č. 92/91 Zb. Všetky práva, záväzky a pohľadávky prechádzajú zo štátneho podniku Poštová novinová služba štátny podnik na Prvú novinovú spoločnosť, a.s. v zmysle zápisnice o odovzdaní a prev- zatí vecí zahrnutých do privatizačného pro- jektu zo dňa 2.11.1994. Stary spis: Sa 1334
  (od: 22.11.1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.05.1995. Stary spis: Sa 1334
  (od: 23.08.1995)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 14.09.1995 a 13.12.1995. Stary spis: Sa 1334
  (od: 02.04.1996)
Notárska zápisnica N 218/96, Nz 217/96 zo dňa 21.6.1996 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1334
  (od: 29.11.1996)
Notárska zápisnica č. N 172/98, Nz 167/98 zo dňa 28.4.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4. 1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.4.1998. Stary spis: Sa 1334
  (od: 19.05.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 14.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené do notárskej zápisnice N 193/98, Nz 188/98 napísanej dňa 14.5.1998 notárom JUDr Pavlovičom bola schválená zmena stanov a zmena organizačnej štruktúry PNS a.s., zápisnica predstavenstva dňa 14.5.1998.
  (od: 23.09.1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 535/99, Nz 526/99. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 259/99, Nz 259/99.
  (od: 01.07.1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.6.1999 sp.zn. 3K 84/99 bol na spoločnosť vydaný konkurz. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.1999. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr Rastislav Posluch advokátska kancelária Kolárska 4, Bratislava.
  (od: 03.03.2000)
uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. sp.zn. 3K 84/99 zo dňa 22.6.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Prvá novinová spoločnosť a.s. IČO: 31383441 Záhradnícka 151, Bratislava P.O.BOX 81, Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr Rastislav Posluch, advokátska kancelária Kolárska 4, Bratislava P.O.BOX 59
  (od: 10.03.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2020
Dátum výpisu:  02.07.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR