Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  837/B

Obchodné meno: 
SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
  (od: 12.01.1996)
Sídlo: 
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (od: 07.11.2012)
IČO: 
31 395 554
  (od: 05.06.1995)
Deň zápisu: 
05.06.1995
  (od: 05.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.06.1995)
Predmet činnosti: 
II. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu; 6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu; 8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku; 9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb; 10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi; 11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
  (od: 08.11.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.07.2004)
Mgr. Emil Gažo - člen predstavenstva
Sološnícka 18
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 19.12.2017
  (od: 16.01.2018)
Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.04.2018
  (od: 20.04.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci člen pripojí svoj podpis.
  (od: 16.01.2018)
Základné imanie: 
200 000 EUR Rozsah splatenia: 200 000 EUR
  (od: 18.12.2014)
Akcie: 
Počet: 20000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
  (od: 18.12.2014)
Akcionár: 
SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (od: 01.05.2007)
Dozorná rada: 
JUDr. Daniel Pleva
Nám. Hraničiarov 22449/29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.06.2017
  (od: 28.07.2017)
Ing. Ľudovít Schmidt
Jurská 13621/21
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.12.2017
  (od: 16.01.2018)
Ing. Vojtech Schwarz
Ružová dolina 830
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 17.12.2019
  (od: 20.02.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.4.1995 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Vznikla premenou Obchodnej spoločnosti P and RM spol. s r.o. ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 1 Zák. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti P and RM spol. s r.o. preberá SLÁVIA CAPITAL a.s. Stary spis: Sa 1413
  (od: 05.06.1995)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.6.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 140/95, Nz 142/95 napísanou dňa 26.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1413
  (od: 19.07.1995)
Notárska zápisnica N 229/95, Nz 225/95 zo dňa 27.10.1995. Stary spis: Sa 1413
  (od: 12.01.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.10.1996 a valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1996.
  (od: 18.11.1996)
Notárska zápisnica N 131/97, Nz 130/97 spísaná dňa 8.5.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené navýšenie základného imania z majetku spoločnosti, zmena člena dozornej rady a nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1413
  (od: 26.09.1997)
Notárska zápisnica N 33/99, NZ 32/99 zo dňa 11.3.1999, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.3.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.3.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.3.1999.
  (od: 04.06.1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.4.2000.
  (od: 05.06.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 44/01, Nz 44/01 napísanej dňa 2.2.01 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.03.2001)
Notárska zápisnica N142/02, Nz 139/02 spísaná dňa 14.2.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.04.2002)
Notárska zápisnica N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 24.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 4921/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002 opravujúca notársku zápisnicu N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002.
  (od: 29.10.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLÁVIA CAPITAL a.s., obchodník s cennými papiermi zo dňa 14.11.2005 - odvolanie Mgr. Miriam Stowasserovej z funkcie člena dozornej rady a zvolenie Ing. Adriany Jurkovej do funkcie člena dozornej rady.
  (od: 23.11.2005)
Osvedčenie o priebehu vlaného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 349/2006, Nz 21152/2006 zo dňa 30.05.2006 - zníženie základného imania, zmena stanov.
  (od: 22.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.4.2008.
  (od: 17.04.2008)
Notárska zápisnica N 251/2008, Nz 34002/2008, NCRls 33677/2008 napísaná dňa 11.8.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2008.
  (od: 16.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2009.
  (od: 15.07.2009)
Notárska zápisnica N 391/2009, Nz 45039/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 08.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 195/2011 Nz 17650/2011.
  (od: 11.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 521/2012, Nz 20789/2012, NCRls 21230/2012.
  (od: 28.06.2012)
Notárska zápisnica č. N 1043/2012, Nz 40197/2012 zo dňa 29.10.2012.
  (od: 07.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2013.
  (od: 21.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2014.
  (od: 18.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2015.
  (od: 20.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2017.
  (od: 28.07.2017)
Notárska zápisnica č. N 1864/2017, Nz 59358/2017, NCRls 60133/2017 zo dňa 19.12.2017.
  (od: 16.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 508/2018, Nz 11514/2018, NCRls 11780/2018 zo dňa 12.04.2018.
  (od: 08.11.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2020
Dátum výpisu:  26.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR