Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  892/B

Obchodné meno: 
VMV a.s. v likvidácii
  (od: 15.01.2005)
VMV a.s.
  (od: 09.08.1995 do: 14.01.2005)
Sídlo: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (od: 26.06.1998)
Mýtna 33
Bratislava 819 05
  (od: 09.08.1995 do: 25.06.1998)
IČO: 
31 400 361
  (od: 09.08.1995)
Deň zápisu: 
09.08.1995
  (od: 09.08.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.08.1995)
Predmet činnosti: 
inzertná a reklamná činnosť
  (od: 09.08.1995)
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.08.1995)
poradenská činnosť v oblasti vydávanie pe- riodickej a neperiodickej tlače
  (od: 09.08.1995)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 13.03.1996 do: 09.02.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 13.03.1996 do: 09.02.2003)
sprievodca cestovného ruchu
  (od: 13.03.1996 do: 09.02.2003)
tlač novín
  (od: 03.03.1997 do: 09.02.2003)
tlač kníh
  (od: 03.03.1997 do: 09.02.2003)
tlač iná
  (od: 03.03.1997 do: 09.02.2003)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (od: 03.03.1997 do: 09.02.2003)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (od: 03.03.1997 do: 09.02.2003)
vydavateľská činnosť
  (od: 09.08.1995 do: 09.02.2003)
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 09.08.1995 do: 09.02.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.06.1998)
predstavenstvo
  (od: 13.03.1996 do: 25.06.1998)
predstavenstvo
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Ing. Renáta Draškóczyová - člen
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 19.10.2000)
Igor Ďurič - člen
ul.M.Sch. Trnavského
Bratislava 841 01
  (od: 11.05.1998)
Ing. Juraj Vajda - predseda
Kafendova 28
Bratislava
  (od: 19.10.2000)
Ing. Milan Čerňan
Vranovská 56
Bratislava 851 01
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Ing. Milan Čerňan - člen
Vranovská 55
Bratislava 851 01
  (od: 13.03.1996 do: 18.10.2000)
Igor Ďurič
Cukrovarská 758/12
Sereď 926 01
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Igor Ďurič - predseda
Cukrovarská 758/12
Sereď 926 01
  (od: 13.03.1996 do: 10.05.1998)
Mgr. Alexej Fulmek - člen
Batkova 3
Bratislava 841 01
  (od: 13.03.1996 do: 10.05.1998)
Mgr. Alexej Fulmek - predseda
Panská 13
Bratislava 811 01
  (od: 11.05.1998 do: 18.10.2000)
PhDr. Pavel Novák
Rumančekova 36
Bratislava 821 01
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja čelnovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené udeliť písomné plnomocenstvo na podpisovanie za spoločnosť fyzickej osobe, pričom takéto plnomocenstvo musí byť podpísané dvomi členmi predstavenstva a ich podpisy musia byť úradne overené. Podpisovanie za spoločnosť sa vzkoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 26.06.1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené udeliť písomné plnomocenstvo na podpisovanie za spoločnosť fyzickej osobe, pričom takéto plnomocenstvo musí byť podpísané všetkými členmi predstavenstva a ich podpisy musia byť úradne overené. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému k obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 13.03.1996 do: 25.06.1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému k obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Základné imanie: 
75 000 000 Sk
  (od: 08.09.2000)
55 000 000 Sk
  (od: 26.06.1998 do: 07.09.2000)
30 000 000 Sk
  (od: 14.04.1997 do: 25.06.1998)
10 000 000 Sk
  (od: 13.03.1996 do: 13.04.1997)
1 000 000 Sk
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Akcie: 
Počet: 750
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 08.09.2000)
Počet: 550
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.06.1998 do: 07.09.2000)
Počet: 240
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.09.1997 do: 25.06.1998)
Počet: 60
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.09.1997 do: 25.06.1998)
Počet: 30000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.04.1997 do: 08.09.1997)
Počet: 10000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.03.1996 do: 13.04.1997)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Dozorná rada: 
Eva Punová - predseda
Bartoňová 5
Bratislava
  (od: 19.10.2000)
Andrea Kutáková
H.Meličkovej 14
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.09.2004
  (od: 15.01.2005)
Andrej Gregorovič
Bazovského 17
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 27.09.2004
  (od: 15.01.2005)
Mgr. Alexej Fulmek
Batkova 3
Bratislava 841 01
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
JUDr. Vladimír Šebo
Palisády 41
Bratislava 811 06
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Ing. Jozef Štubňa
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (od: 09.08.1995 do: 12.03.1996)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (od: 13.03.1996 do: 18.10.2000)
Ing. Stanislav Žiačik - člen
Rozvodná 10
Bratislava 831 01
Skončenie funkcie: 27.09.2004
  (od: 15.01.2005 do: 14.01.2005)
Róbert Kotian - člen
Mlynarovičova 13
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 27.09.2004
  (od: 15.01.2005 do: 14.01.2005)
Ing. Stanislav Žiačik - člen
Rozvodná 10
Bratislava 831 01
  (od: 13.03.1996 do: 14.01.2005)
Róbert Kotian - člen
Mlynarovičova 13
Bratislava 851 04
  (od: 13.03.1996 do: 14.01.2005)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 30.10.2004
  (od: 15.01.2005)
 Likvidátor:
Juraj Vajda
Kafendova 28
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 30.10.2004
  (od: 15.01.2005)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisuje sa tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 15.01.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 04. 07. 1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1469
  (od: 09.08.1995)
Nové stanovy spoločnosti boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.8.1995. Notárska zápisnica N 108/95, Nz 107/95 zo dňa 22.8.1995
  (od: 13.03.1996)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1996 pod č. N 217/96, Nz 208/96 na ktorom bolo schválená zmena stanov.
  (od: 03.03.1997)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.1996 pod č. N 184/96, Nz 185/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1469
  (od: 14.04.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 314/97, Nz 305/97 napísanej dňa 13.6.1997 notárom JUDr. Hru- šovskou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.09.1997)
Výťah zo zápisnice z rokovania predstavenstva konaného dňa 19.12.1997.
  (od: 11.05.1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23,3,1998 pod č.N 63/98, Nz 62/98 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24,4,1998 pod č. N 93/98, Nz 932/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.06.1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.10. 1999 pod.č. N 290/99 Nz 253/99, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (od: 08.09.2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.6.2000 pod č. Nz 238/2000 na ktorom bolo schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 19.10.2000)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2002 pod č. Nz 490/02 na ktorom bolo schválené nové znenie stanov spoločnosti
  (od: 10.02.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára napísané vo forme not. zápisnice zo dňa 27.09.2004 N 320/2004 Nz 72150/2004 a zo dňa 11.01.2005 N 6/2005 Nz 732/2005 NCRls 707/2005 JUDr. Tatjanou Šurkovou o vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (od: 15.01.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2020
Dátum výpisu:  05.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR