Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  985/B

Obchodné meno: 
HypoVereinsbank Slovakia , a.s.
  (od: 11.11.1998 do: 29.09.2001)
HYPO-BANK Slovakia, a.s.
  (od: 04.01.1996 do: 10.11.1998)
Sídlo: 
Lazaretská 24
Bratislava 811 08
  (od: 04.01.1996 do: 29.09.2001)
IČO: 
35 681 110
  (od: 04.01.1996)
Deň zápisu: 
04.01.1996
  (od: 04.01.1996)
Deň výmazu: 
30.09.2001
  (od: 02.07.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.01.1996)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
otváranie akreditívov
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
obstarávanie inkasa
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
s devízovými hodnotami
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva portfolio management)
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 04.01.1996 do: 26.08.1996)
so zlatými a striebornými mincami
  (od: 27.08.1996 do: 28.05.2000)
finančné maklérstvo
  (od: 27.08.1996 do: 28.05.2000)
prijímanie vkladov
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
poskytovanie úverov
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.platobných kariet
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
poskytovanie záruk
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
otváranie akreditívov
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
obstarávanie inkasa
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
s devízovými hodnotami
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 29.05.2000 do: 29.09.2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 29.05.2000 do: 29.09.2001)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
uloženie a správa hodnôt
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 30.05.1997 do: 29.09.2001)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.05.1997 do: 29.09.2001)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (od: 30.05.1997 do: 29.09.2001)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 30.05.1997 do: 29.09.2001)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (od: 11.11.1998 do: 29.09.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.01.1996 do: 29.09.2001)
Ing. Martin Horský
Brečtanová 30
Bratislava 831 01
  (od: 21.11.1996 do: 29.09.2001)
Dr. Martin Pytlik
Tablicova 1
Bratislava 811 04
  (od: 11.11.1998 do: 29.09.2001)
Dr. Gunter Dunkel
Pienzenauer Strasse 98
München 819 25
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Michalská 21
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 20.11.1996)
Karl-L. Wiedemann
Dachauer Str 181
München 806 36
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Ostravská 17
Bratislava 811 04
  (od: 03.06.1998 do: 10.11.1998)
Karl-L. Wiedemann
Dachauer Str 181
München 806 36
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Michalská 21
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 02.06.1998)
Peter Kölle
Westenriederstrasse 13
München
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Tablicova 1
Bratislava
  (od: 26.07.1999 do: 20.05.2001)
Thomas Koschitzki
Karl-May Str. 9
München 855 51
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Michalská 21
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 25.07.1999)
Reiner Barthuber
Franz und Johann Wallach Strasse 4
Miesbach 837 14
Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Čremchová 2263/5
Bratislava
  (od: 21.05.2001 do: 29.09.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. V prípade ustanove- nia prokúry aj jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (od: 04.01.1996 do: 29.09.2001)
Prokúra: 
Mgr. Peter Dávid
Gazdovský rad 43/29
Šamorín
  (od: 21.05.2001 do: 29.09.2001)
Marek Duban
Komenského 2
Modra
  (od: 21.05.2001 do: 29.09.2001)
Ulrich-Willi Schultheis
Michalská 21
Bratislava
  (od: 01.07.1996 do: 14.08.1997)
Hans-Jürgen Kees
Erkweg 8
Mníchov
Spolková republika Nemecko
  (od: 01.07.1996 do: 08.12.1999)
Peter Lipovský
Neureuther Str. 27
Mníchov
Spolková republika Nemecko
  (od: 30.05.1997 do: 20.05.2001)
Ulrich-Willi Schultheis
Kolpingstrasse 20
Surwold
SRN
  (od: 15.08.1997 do: 08.12.1999)
Základné imanie: 
1 560 750 000 Sk
  (od: 29.05.2000 do: 29.09.2001)
1 060 750 000 Sk
  (od: 15.08.1997 do: 28.05.2000)
560 750 000 Sk
  (od: 11.03.1997 do: 14.08.1997)
500 000 Sk
  (od: 04.01.1996 do: 10.03.1997)
Akcie: 
Počet: 156075
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 29.05.2000 do: 29.09.2001)
Počet: 106075
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 15.08.1997 do: 28.05.2000)
Počet: 56075
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 11.03.1997 do: 14.08.1997)
Počet: 50000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 04.01.1996 do: 10.03.1997)
Dozorná rada: 
Dr. Joachim Hausser
Pienzenauerstrasse 29
München 816 79
Spolková republika Nemecko
  (od: 15.08.1997 do: 08.12.1999)
Franz Huber
Im Hain 7
Gräfelfing 821 66
SRN
  (od: 15.08.1997 do: 08.12.1999)
Dr. Hans Hubert Friedl
Mauerkircherstrasse 183
München 819 25
Spolková republika Nemecko
  (od: 04.01.1996 do: 14.08.1997)
Werner Münstermann
Portenlängerstrasse 11
Grünvald 820 31
SRN
  (od: 04.01.1996 do: 14.08.1997)
Dr. Martin Schütte
Am Wasserbogen 27
Lochham 821 66
SRN
  (od: 04.01.1996 do: 14.08.1997)
Dr. Martin Schütte
Am Wasserbogen 27
Gräfelfing 821 66
SRN
  (od: 15.08.1997 do: 08.12.1999)
Caspar von Hauenschild
Mauerkircherstrasse 0187
Mníchov 819 25
SRN
  (od: 09.12.1999 do: 20.05.2001)
Josef F. Wertschulte
Mittermayrstrasse 29
München 807 96
Spolková republika Nemecko
  (od: 04.01.1996 do: 14.08.1997)
Olaf Scheer
Seebenseestrasse 0005
Mníchov 813 77
SRN
  (od: 09.12.1999 do: 29.09.2001)
Helmut G.Konrad
42
Baldham Heideweg 855 98
Spolková republika Nemecko
  (od: 09.12.1999 do: 29.09.2001)
Peter Kölle
Westenriederstrasse 18
München
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Tablicova 1
Bratislava
  (od: 21.05.2001 do: 29.09.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na valnom zhromaždení dňa 30.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 65/01, Nz 64/01 napísanej dňa 30.4.01 notárom JUDr. Vidovencom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia s Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a.s. so sídlom Mostova 6, Bratislava, IČO: 31 372 503 v zmysle ust. § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka a bola schválená zmluva o zlúčení z 9.5.01. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť Hypo Vereinsbank Slovakia, a.s. so sídlom Lazaretská 24, Bratislava, IČO: 35 681 110 napísaná v odd. Sa vložke č. 985/B sa dňom 30.9.2001 vymazuje z obchodného registra.
  (od: 30.09.2001)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou ktorú tvorí súčasť notárskej zápisnice zo dňa 22.5.1995 pod č. Nz 208/95 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1567
  (od: 04.01.1996 do: 29.09.2001)
Uznesenie predstavenstva o menovaní prokuristov zo dňa 26.6.1996. Stary spis: Sa 1567
  (od: 01.07.1996 do: 29.09.2001)
Zakladné imanie zložené v devízach na devízovom účte. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 13.6.1996 pod č.OPO - 929/1996. Stary spis: Sa 1567
  (od: 27.08.1996 do: 29.09.2001)
Notárska zápisnica č.Nz 510/96 zo dňa 13.11.1996 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene stanov spoločnosti. Rozhodnutie NBS zo dňa 23.2.1997 č. UBD 30/1997. Stary spis: Sa 1567
  (od: 11.03.1997 do: 29.09.2001)
Základné imanie 60 750 000,-Sk pozostáva z nepeňažného vkladu. Stary spis: Sa 1567
  (od: 06.05.1997 do: 29.09.2001)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.2.1997. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 15.4.1997 č.UBD - 650/97. Stary spis: Sa 1567
  (od: 30.05.1997 do: 29.09.2001)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.4.1997 pod č. Nz 137/97, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.5.1997 pod č. Nz 212/97, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 1567
  (od: 15.08.1997 do: 29.09.2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 11.3.1998 pod č. N 202/98, Nz 201/98. Stary spis: Sa 1567
  (od: 26.03.1998 do: 29.09.2001)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho podľa § 190 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene obchodného mena a stanov spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 25/98 Nz 24/98 zo dňa 9.10.1998 JUDr Romanom Vidovencom, notárom
  (od: 11.11.1998 do: 29.09.2001)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 15.7.1998 o zmene v predstavenstve.
  (od: 26.07.1999 do: 29.09.2001)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 15.7.1998 o zmenách v predstavenstve Notárska zápisnica č. N 32/98, Nz 31/98 zo dňa 4.12.98 osvedčujúca priebeh volieb do dozornej rady Notárska zápisnica č. N 35/98 Nz 34/98 zo dňa 23.12.98 ohľadnwe zmien v dozornej rade Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.2.99 o odvolaní prokuristov
  (od: 09.12.1999 do: 29.09.2001)
Notárska zápisnica zo dňa 20.3.2000, N 23/2000, Nz 21/2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 29.05.2000 do: 29.09.2001)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 17.4.2000, notárska zápisnica N 37/2000, Nz 35/2000 zo dňa 18.4.2000 z riadneho valného zhromaždenia.
  (od: 21.05.2001 do: 29.09.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  23.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR