Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  988/B

Obchodné meno: 
J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
  (od: 23.05.2008)
J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o. c. p., a. s.
  (od: 22.10.2002 do: 22.05.2008)
J&T SECURITIES / Slovakia/ a.s. o.c.p.
  (od: 11.02.1999 do: 21.10.2002)
J&T SECURITIES II a.s. o.c.p.
  (od: 10.01.1996 do: 10.02.1999)
Sídlo: 
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (od: 30.05.2011)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 23.02.2001 do: 29.05.2011)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 05
  (od: 21.05.1998 do: 22.02.2001)
Hlavná 17
Bratislava 831 01
  (od: 10.01.1996 do: 20.05.1998)
IČO: 
35 681 403
  (od: 10.01.1996)
Deň zápisu: 
10.01.1996
  (od: 10.01.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 10.01.1996)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.05.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 23.05.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 23.05.2008)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.05.2008)
činnosť podnikateľských, oganizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.05.2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 23.05.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.05.2008)
administratívne služby
  (od: 23.05.2008)
kúpa a predaj cenných papierov
  (od: 10.01.1996 do: 31.03.2004)
sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
  (od: 10.01.1996 do: 31.03.2004)
obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
  (od: 10.01.1996 do: 31.03.2004)
obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
  (od: 10.01.1996 do: 31.03.2004)
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
  (od: 10.01.1996 do: 31.03.2004)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 05.10.1998 do: 31.03.2004)
factoring a forfaiting
  (od: 23.02.2001 do: 03.07.2003)
ekonomické a organizačné poradenstvo najmä v oblasti privatizácie podnikov, akvizícií, fúzií a predajov podnikov
  (od: 23.02.2001 do: 03.07.2003)
finančné poradenstvo
  (od: 23.02.2001 do: 03.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 23.02.2001 do: 03.07.2003)
poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách: prijímanie pokynov klientov na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postupovanie pokynov klientov na účel ich vykonania, / prijímanie pokynov klientov na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby, / prijímanie pokynov klientov na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet, / zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní, / nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje
  (od: 05.03.2004 do: 05.12.2006)
poskytovanie vedľajších investičných služieb podľa § 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách: úschova alebo spáva jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov a cenných papierov, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, /poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a cenných papierov, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu, / poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, / obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním investičných nástrojov, / poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov, / prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s osobitným zákonom v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb, / vykonávanie hlavných investičných služieb s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi
  (od: 05.03.2004 do: 05.12.2006)
poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o cenných papieroch ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o cenných papieroch" ) v nasledovnom rozsahu: I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 4. zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5. nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch. II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 3. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 4. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 6. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch, 7. vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), c), e) a f) zákona o cenných papieroch, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu a k družstevným podielnickym listom.
  (od: 06.12.2006 do: 04.01.2007)
poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o cenných papieroch ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o cenných papieroch" ) v nasledovnom rozsahu: I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 4. zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5. nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch. II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 3. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 4. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 6. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch, 7. vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), c), e) a f) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu a k družstevným podielnickým listom.
  (od: 05.01.2007 do: 22.05.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.02.2000)
predstavenstvo
  (od: 10.01.1996 do: 07.02.2000)
Ing. Jana Špavelková - člen predstavenstva
Bratislavská 8414/55
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 13.08.2015
  (od: 24.01.2017)
Mgr. Martin Fedor - predseda predstavenstva
Budovateľská 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 13.08.2015
  (od: 20.07.2016)
Ing. Monika Céreová
Zochova 16
Bratislava
  (od: 20.03.1998 do: 07.02.2000)
Ing. Monika Céreová - podpredseda
Zochova 16
Bratislava
  (od: 08.02.2000 do: 08.12.2002)
Ing. Monika Céreová - predseda
Zochova 16
Bratislava
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 09.12.2002 do: 11.03.2004)
Ing. Monika Céreová - predseda
Zochova 16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 12.03.2004 do: 07.12.2005)
Ing. Monika Céreová - predseda
Zochova 16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 27.08.2002 Skončenie funkcie: 22.11.2005
  (od: 08.12.2005 do: 07.12.2005)
Ing. Jana Čupajová - člen predstavenstva
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 01.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 19.07.2016)
Ing. Jana Čupajová - člen predstavenstva
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 01.10.2010 Skončenie funkcie: 13.08.2015
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Ing. Jana Čupajová - člen predstavenstva
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 13.08.2015
  (od: 20.07.2016 do: 23.01.2017)
Martin Fedor
Budovateľská 12
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Martin Fedor
Budovateľská 12
Bratislava
  (od: 20.03.1998 do: 20.05.1998)
Mgr Martin Fedor - člen
Budovateľská 12
Bratislava
  (od: 08.02.2000 do: 22.02.2001)
Mgr Martin Fedor - člen
Budovateľská 12
Bratislava
  (od: 23.02.2001 do: 11.03.2004)
Mgr Martin Fedor - člen
Budovateľská 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 09.12.1999
  (od: 12.03.2004 do: 19.08.2005)
Mgr. Martin Fedor - člen
Budovateľská 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 09.12.1999 Skončenie funkcie: 15.08.2005
  (od: 20.08.2005 do: 19.08.2005)
Mgr. Martin Fedor - člen
Budovateľská 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.08.2005
  (od: 20.08.2005 do: 22.05.2008)
Mgr. Martin Fedor - predseda predstavenstva
Budovateľská 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.08.2005
  (od: 23.05.2008 do: 19.07.2016)
Mgr. Martin Fedor - predseda predstavenstva
Budovateľská 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.08.2005 Skončenie funkcie: 13.08.2015
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Ing. Michal Holík - člen
Martinengova 6
Bratislava
  (od: 08.02.2000 do: 11.03.2004)
Ing. Michal Holík - člen
Martinengova 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.12.1999
  (od: 12.03.2004 do: 19.08.2005)
Ing. Michal Holík - člen
Martinengova 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.12.1999 Skončenie funkcie: 15.08.2005
  (od: 20.08.2005 do: 19.08.2005)
Ing. Michal Holík - člen
Martinengova 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.08.2005
  (od: 20.08.2005 do: 24.02.2006)
Ing. Michal Holík - predseda
Martinengova 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.08.2005
  (od: 25.02.2006 do: 22.05.2008)
Ing. Michal Holík - predseda
Martinengova 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.08.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Ing. Martin Kundrát - člen predstavenstva
Rozvodná 3189/17
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.04.2008
  (od: 23.05.2008 do: 21.10.2010)
Ing. Martin Kundrát - člen predstavenstva
Rozvodná 3189/17
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.04.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Tomáš Martinec
Pribišova 35
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Tomáš Martinec
Pribišova 35
Bratislava
  (od: 20.03.1998 do: 04.10.1998)
Tomáš Martinec - predseda
Na Revíne 2941/13
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.01.1996 Skončenie funkcie: 27.08.2002
  (od: 07.05.2002 do: 08.12.2002)
Tomáš Martinec - predseda
Pribišova 35
Bratislava
  (od: 05.10.1998 do: 06.05.2002)
Ing. Peter Mitka
Cabanova 8
Bratislava
  (od: 21.05.1998 do: 07.02.2000)
Patrik Tkáč - predseda
Na Revíne 13
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 25.02.2006)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Ďalší dvaja členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti len spoločne alebo každý z nich spoločne s predsedom predstatvenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 20.08.2005 do: 24.02.2006)
Za spoločnosť konajú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva každý samostatne. Ďalší dvaja členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti len spoločne alebo každý z nich spoločne s predsedom predstavenstva alebo s podpredsedom predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 08.02.2000 do: 19.08.2005)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 10.01.1996 do: 07.02.2000)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 08.04.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 20.06.2008 do: 07.04.2009)
35 000 000 Sk Rozsah splatenia: 35 000 000 Sk
  (od: 05.03.2003 do: 19.06.2008)
89 000 000 Sk Rozsah splatenia: 89 000 000 Sk
  (od: 22.10.2002 do: 04.03.2003)
89 000 000 Sk
  (od: 11.08.1999 do: 21.10.2002)
131 500 000 Sk
  (od: 20.03.1998 do: 10.08.1999)
15 000 000 Sk
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (od: 08.04.2009)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (od: 20.06.2008 do: 07.04.2009)
Počet: 3500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (od: 12.03.2004 do: 19.06.2008)
Počet: 3500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 05.03.2003 do: 11.03.2004)
Počet: 8900
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.10.2002 do: 04.03.2003)
Počet: 8900
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 08.02.2000 do: 21.10.2002)
Počet: 8900
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 11.08.1999 do: 07.02.2000)
Počet: 13150
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.03.1998 do: 10.08.1999)
Počet: 1500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Akcionár: 
BEANLY CORPORATE LIMITED
R.G. Hodge Plaza, Wickhams Cay I, Road Town
Tortola
Botswanská republika
  (od: 13.04.2019)
FERVENT HOLDINGS LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102
Nikózia 2012
Cyperská republika
  (od: 24.01.2017 do: 12.04.2019)
J&T CORPORATE HOLDING LIMITED
Klimentos, 41-43, 2nd floor, Flat Office 21
Nikózia 1061
Cyprus
  (od: 08.04.2009 do: 23.01.2017)
J&T Finance group a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava
  (od: 05.03.2003 do: 29.06.2007)
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 23.05.2008 do: 07.04.2009)
J&T FINANCE, a.s.
Pobřežní 297/14
Praha 8 186 00
Česká republika
  (od: 30.06.2007 do: 22.05.2008)
Dozorná rada: 
František Paller
Tupého 13161/51A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 20.03.2014
  (od: 20.07.2016)
Ivana Martinkovičová
Dechtice 438
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 04.12.2017
  (od: 30.12.2017)
Ing. Anna Šimončič
Neubaugasse 3
Pama 2422
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.12.2017
  (od: 30.12.2017)
Rastislav Čapkovič
Turnianska 4
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Ing. Božena Furdová
140
Kluknava 053 51
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 17.10.2003 do: 11.03.2004)
Ing. Božena Furdová - člen dozornej rady
140
Kluknava 053 51
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 12.03.2004 do: 19.08.2005)
Ing. Božena Furdová - člen dozornej rady
140
Kluknava 053 51
Vznik funkcie: 26.05.2003 Skončenie funkcie: 15.08.2005
  (od: 20.08.2005 do: 19.08.2005)
Ivan Jakabovič
Donnerova 717/15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 28.04.2009 do: 19.07.2016)
Ivan Jakabovič
Donnerova 717/15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 20.03.2014
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Ing. Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 08.02.2002
  (od: 07.05.2002 do: 11.03.2004)
Ing. Ivan Jakabovič - člen
Donnerova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 29.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 27.04.2009)
Ing. Ivan Jakabovič - člen
Donnerova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 29.06.2007 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 28.04.2009 do: 27.04.2009)
Ing. Ivan Jakabovič - člen dozornej rady
Donnerova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 08.02.2002
  (od: 12.03.2004 do: 04.07.2007)
Ing. Ivan Jakabovič - člen dozornej rady
Donnerova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 08.02.2002 Skončenie funkcie: 29.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
JUDr. Jarmila Jánošová - člen
Homolova 2169/15
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 09.07.2012)
JUDr. Jarmila Jánošová - člen
Homolova 2169/15
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.06.2007 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 10.07.2012 do: 09.07.2012)
JUDr. Jarmila Jánošová - člen dozornej rady
Homolova 2169/15
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 15.01.2005 do: 04.07.2007)
JUDr. Jarmila Jánošová - člen dozornej rady
Homolova 2169/15
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 27.08.2002 Skončenie funkcie: 29.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
JUDr. Jarmila Kouřilová - člen
Hraničná 13
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 09.12.2002 do: 11.03.2004)
JUDr. Jarmila Kouřilová - člen dozornej rady
Hraničná 13
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 12.03.2004 do: 14.01.2005)
Ing. Vladimír Kováčik
Handlovská 27
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.05.2003
  (od: 20.03.1998 do: 16.10.2003)
Ing. Marek Néma
175
Koniarovce 956 13
Vznik funkcie: 15.08.2005
  (od: 20.08.2005 do: 24.02.2006)
Ing. Marek Néma
175
Koniarovce 956 13
Vznik funkcie: 15.08.2005 Skončenie funkcie: 17.02.2006
  (od: 25.02.2006 do: 24.02.2006)
Jana Nemcová
Poštová 21
Bernolákovo
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Ing. Peter Pročka
Kalinčiakova 15
Banská Bystrica
  (od: 20.03.1998 do: 06.05.2002)
Ing. Michal Štubňa
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 17.02.2006
  (od: 25.02.2006 do: 07.03.2008)
Ing. Michal Štubňa
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 17.02.2006 Skončenie funkcie: 28.01.2008
  (od: 08.03.2008 do: 07.03.2008)
Ing. Patrik Tkáč
Lachova 1602/11
Bratislava
Skončenie funkcie: 27.08.2002
  (od: 20.03.1998 do: 08.12.2002)
Martin Vajdička
Schneidera Trnavského 9
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 19.03.1998)
Silvia Vidorová
M. Rázusa 20/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.01.2008
  (od: 08.03.2008 do: 09.07.2012)
Silvia Vidorová
M. Rázusa 20/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.01.2008 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 10.07.2012 do: 09.07.2012)
JUDr. Jarmila Jánošová
Rozvodná 2960/7
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 29.06.2012
  (od: 10.07.2012 do: 29.12.2017)
Ing. Anna Grellová
Neubaugasse 3
Pama 2422
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.06.2012
  (od: 10.07.2012 do: 29.12.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 207/95, Nz 189/95 zo dňa 20.11.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1570
  (od: 10.01.1996)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 20.4.1997. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 9/97, Nz 9/97 zo dňa 24.6.1997. Stary spis: Sa 1570
  (od: 20.03.1998)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 22.4.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do natárskej zápisnice č.N 141/98, N 133/98.
  (od: 21.05.1998)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti o voľbe predsedu predstavenstva.
  (od: 05.10.1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 530/98, Nz 509/98 o znížení základného imania spoločnosti z 131.500.000.- Sk o 42.500.000.- Sk na 89.000.000.- Sk vzatím z obehu 4250 ks akcií s menovitou hodnotou 10.000.- Sk Zmena obchodného mena spoločnosti z J&T SECURITIES ll a.s. o.c.p.
  (od: 11.02.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 17.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 530/98, Nz 509/98 napísanej dňa 17.11.1998 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.08.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.12.1999 ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 468/99 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.02.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 48/01, napísanej dňa 5.2.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.02.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady: Ing. Peter Pročka dňa 8.2.2002.
  (od: 07.05.2002)
Notárska zápisnica č. Nz 277/2002 zo dňa 28. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.10.2002)
Zápisnioca zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 09.12.2002)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 26. 5. 2003.
  (od: 17.10.2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT - 001/2003/OCP/A zo dňa 10.11.2003 právoplatné 2.12.2003.
  (od: 05.03.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08.2005 -odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady. Predchádzajúci súhlas úradu pre finančný trh č. GRUFT-081/2005/SOCP. Notárska zápisnica N 129/2005, Nz 37464/2005, NCRls 36942/2005 zo dňa 15.08.2005 - osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu.
  (od: 20.08.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.02.2006. Notárska zápisnica č.N 39/2006, Nz 6223/2006, NCRls 6191/2006 zo dňa 17.02.2006.
  (od: 25.02.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2008.
  (od: 08.03.2008)
Notárska zápisnica zo dňa 30.04.2008
  (od: 23.05.2008)
Notárska zápisnica N 174/2008, Nz 25068/2008, NCRls 24876/2008 napísaná dňa 12.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.6.2008.
  (od: 20.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2009.
  (od: 28.04.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme Notárskej zápisnice N 123/2011 Nz 17456/2011 zo dňa 13.05.2011.
  (od: 30.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2012.
  (od: 10.07.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  22.08.2019
Dátum výpisu:  26.08.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR