Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1019/B

Obchodné meno: 
Capital Partners Development, a.s.
  (od: 09.01.2007)
Capital Partners, o.c.p., a.s.
  (od: 30.06.1997 do: 08.01.2007)
SLOVAK INVEST PARTNER, o.c.p., a.s.
  (od: 29.02.1996 do: 29.06.1997)
Sídlo: 
Mostová 2
Bratislava-Staré Mesto 811 02
  (od: 13.02.2013)
Hraničná 18
Bratislava 821 05
  (od: 05.04.2008 do: 12.02.2013)
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (od: 29.02.1996 do: 04.04.2008)
IČO: 
35 684 747
  (od: 29.02.1996)
Deň zápisu: 
29.02.1996
  (od: 29.02.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.02.1996)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 09.01.2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
  (od: 09.01.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (upratovacie a čistiace práce)
  (od: 09.01.2007)
upratovacie a čistiace práce
  (od: 09.01.2007)
obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 09.01.2007)
preklady a tlmočenie z/do jazykov anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského
  (od: 09.01.2007)
administratívne, sekretárske a kopírovacie práce
  (od: 09.01.2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy, nákupu a predaja tovarov rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 09.01.2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 09.01.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 09.01.2007)
marketing
  (od: 09.01.2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 09.01.2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (od: 09.01.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 09.01.2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 09.01.2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 09.01.2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 09.01.2007)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (od: 29.02.1996 do: 27.05.2005)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
  (od: 29.02.1996 do: 27.05.2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 29.02.1996 do: 27.05.2005)
sprostredkovanie obchodu a obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 29.02.1996 do: 09.08.2005)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 29.02.1996 do: 09.08.2005)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 29.02.1996 do: 09.08.2005)
obstarať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov
  (od: 29.02.1996 do: 09.08.2005)
vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, uložení a správe cenných papierov
  (od: 29.02.1996 do: 09.08.2005)
leasing technických zariadení, spotrebného tovaru a automobilov
  (od: 29.02.1996 do: 27.05.2005)
factoring a forfaiting - mimo súdneho vymáhania
  (od: 29.02.1996 do: 27.05.2005)
I. hlavné investičné služby: 1.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch, 3.) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 10.08.2005 do: 08.01.2007)
II. vedľajšie investičné služby: 1.) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3.) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4.) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5.) vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
  (od: 10.08.2005 do: 08.01.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.11.1999)
predstavenstvo
  (od: 02.05.1996 do: 15.11.1999)
predstavenstvo
  (od: 29.02.1996 do: 01.05.1996)
Ing. Peter Jurčík - predseda
Štúrovo nám. 111/22
Martin 036 01
Vznik funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007)
Ing. Marián Remenár - predseda
Saleziánska 1794/13
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.05.2017
  (od: 15.08.2017)
Ing. Peter Danko - predseda predstavenstva
Pečnianska 25
Bratislava
Skončenie funkcie: 15.09.2002
  (od: 16.11.1999 do: 22.01.2003)
Radoslav Holzmann
Vígľašská 6
Bratislava 851 07
  (od: 30.06.1997 do: 15.11.1999)
Ing. Radoslav Holzmann - podpredseda predstavenstva
Vígľašská 6
Bratislava
Vznik funkcie: 25.09.2001
  (od: 16.11.1999 do: 22.01.2003)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Mierová 167/C
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.09.2002
  (od: 07.07.2006 do: 08.01.2007)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Mierová 167/C
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.09.2002 Skončenie funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.01.2007)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava
Vznik funkcie: 15.09.2002
  (od: 23.01.2003 do: 06.07.2006)
Jozef Lukáč
Dlhá 10
Prievidza
  (od: 02.05.1996 do: 29.06.1997)
Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva
Hanulova 1
Bratislava
Skončenie funkcie: 15.09.2002
  (od: 16.11.1999 do: 22.01.2003)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Dlhá 10
Prievidza
Vznik funkcie: 15.09.2002
  (od: 23.01.2003 do: 21.01.2005)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Dlhá 10
Prievidza
Vznik funkcie: 15.09.2002 Skončenie funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Ing. Ladislav Manek
Nobelova 3260/20
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 08.01.2007)
Ing. Ladislav Manek
Nobelova 3260/20
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 13.12.2004 Skončenie funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.01.2007)
Vladimír Mistrík
Pluhová 77
Bratislava
  (od: 29.02.1996 do: 14.05.1996)
Vladimír Mistrík - podpredseda Predstavenstva
Pluhová 77
Bratislava 831 03
  (od: 15.05.1996 do: 15.11.1999)
Alan Sitár
Pekná cesta 9
Bratislava
  (od: 29.02.1996 do: 14.05.1996)
Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 15.11.1999)
Ing. Peter Sklenář - člen
Studená 11
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 14.08.2017)
Ing. Peter Sklenář - člen
Studená 11
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 15.12.2006 Skončenie funkcie: 23.05.2017
  (od: 15.08.2017 do: 14.08.2017)
Daniel Smorádek
Račianska 81
Bratislava
  (od: 29.02.1996 do: 01.05.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 16.11.1999)
V mene spoločnosti koná predseda Predstavenstva samostatne, alebo aspoň dvaja členovia Predstavenstva spoločne.
  (od: 02.05.1996 do: 15.11.1999)
V mene spoločnosti konajú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 29.02.1996 do: 01.05.1996)
Základné imanie: 
497 850 EUR Rozsah splatenia: 497 850 EUR
  (od: 01.10.2009)
15 000 000 Sk Rozsah splatenia: 15 000 000 Sk
  (od: 28.05.2005 do: 30.09.2009)
38 000 000 Sk Rozsah splatenia: 38 000 000 Sk
  (od: 23.01.2003 do: 27.05.2005)
38 000 000 Sk
  (od: 20.09.2001 do: 22.01.2003)
15 000 000 Sk
  (od: 16.11.1999 do: 19.09.2001)
5 000 000 Sk
  (od: 29.02.1996 do: 15.11.1999)
Akcie: 
Počet: 15000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 01.10.2009)
Počet: 15000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.05.2005 do: 30.09.2009)
Počet: 38000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.09.2001 do: 27.05.2005)
Počet: 15000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.11.1999 do: 19.09.2001)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.02.1996 do: 15.11.1999)
Akcionár: 
Capital Partners Group, a. s.
Mostová 2
Bratislava-Staré Mesto 811 02
  (od: 09.12.2008)
Capital Partners Group, a.s.
Hattalova 12/A
Bratislava
  (od: 23.01.2003 do: 08.12.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Vilam Krajč
Slnečná 1461/14
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007)
Mgr. Martin Šenkovič , LL.M.
Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava-Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 14.04.2015
  (od: 21.05.2015)
Richard Willmann
Biela 422/5
Bratislava- Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 22.05.2017
  (od: 15.08.2017)
Ing. Iveta Chalková - člen
122
Orešany
Vznik funkcie: 15.09.2002
  (od: 23.01.2003 do: 21.01.2005)
Ing. Iveta Chalková - člen
122
Orešany
Vznik funkcie: 15.09.2002 Skončenie funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Ing. Peter Jurčík
Štúrovo nám. 111/22
Martin 036 01
Vznik funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 08.01.2007)
Ing. Peter Jurčík
Štúrovo nám. 111/22
Martin 036 01
Vznik funkcie: 13.12.2004 Skončenie funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.01.2007)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 08.01.2007)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 13.12.2004 Skončenie funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.01.2007)
Viera Lizoňová
Rúbanisko 2/53
Lučenec
  (od: 29.02.1996 do: 01.05.1996)
Jozef Lukáč
Dlhá 10/6
Prievidza
  (od: 29.02.1996 do: 01.05.1996)
Ing. Jozef Lukáč - člen dozornej rady
Dlhá 10
Prievidza
Skončenie funkcie: 15.09.2002
  (od: 06.06.2000 do: 22.01.2003)
Mgr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava
Vznik funkcie: 15.09.2002
  (od: 23.01.2003 do: 21.01.2005)
Mgr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava
Vznik funkcie: 15.09.2002 Skončenie funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Ing. Ivona Lukáčová - člen dozornej rady
Nerudova 10
Trnava
  (od: 16.11.1999 do: 05.06.2000)
Ing. Ivona Lukáčová - člen dozornej rady
Nerudova 10
Trnava
Skončenie funkcie: 15.09.2002
  (od: 06.06.2000 do: 22.01.2003)
Daniel Mako
Rázusova 6
Nitra
  (od: 29.02.1996 do: 15.11.1999)
Viera Medeová, rod. Lizoňová
Rúbanisko 2/53
Lučenec
  (od: 02.05.1996 do: 15.11.1999)
JUDr. Ján Mišura
66
Hričovské Podhradie 013 41
Vznik funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 20.05.2015)
JUDr. Ján Mišura
66
Hričovské Podhradie 013 41
Vznik funkcie: 15.12.2006 Skončenie funkcie: 14.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Ing. Alan Sitár - člen dozornej rady
Pekná cesta 9
Bratislava
  (od: 16.11.1999 do: 05.06.2000)
Ing. Peter Sklenář
Kvetná 2374/11
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 08.01.2007)
Ing. Peter Sklenář
Kvetná 2374/11
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 13.12.2004 Skončenie funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.01.2007)
Ľuboš Tureček
Jednoradová 15
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 25.11.2008
  (od: 09.12.2008 do: 12.02.2013)
Ľuboš Tureček
Jednoradová 15
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 25.11.2008 Skončenie funkcie: 18.01.2013
  (od: 13.02.2013 do: 12.02.2013)
Marián Vnuk
Za humnami 65
Nitra
  (od: 02.05.1996 do: 15.11.1999)
Mgr. Tomáš Vyhnánek
Výhonská 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.12.2008)
Mgr. Tomáš Vyhnánek
Výhonská 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.12.2006 Skončenie funkcie: 25.11.2008
  (od: 09.12.2008 do: 08.12.2008)
Ing. Marian Remenár
Saleziánska 1794/13
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 18.01.2013 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 15.08.2017 do: 14.08.2017)
Ing. Marian Remenár
Saleziánska 1794/13
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 18.01.2013
  (od: 13.02.2013 do: 14.08.2017)
Leonard Harris Rushfield - predseda dozornej rady
814 Westholme Avenue
Los Angeles, California 900 24
Spojené štáty americké
  (od: 16.11.1999 do: 05.06.2000)
Leonard Harris Rushfield - predseda dozornej rady
814 Westholme Avenue,
Los Angeles, California 900 24
Spojené štáty americké
Skončenie funkcie: 15.09.2002
  (od: 06.06.2000 do: 22.01.2003)
Leonard Harris Rushfield - predseda
814 Westholme Avenue, Los Angeles
California 900 24
USA
Vznik funkcie: 15.09.2002
  (od: 23.01.2003 do: 21.01.2005)
Leonard Harris Rushfield - predseda
814 Westholme Avenue, Los Angeles
California 900 24
USA
Vznik funkcie: 15.09.2002 Skončenie funkcie: 13.12.2004
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.10.1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1601
  (od: 29.02.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
  (od: 02.05.1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
  (od: 15.05.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.1996. Notárska zápisnica N 205/96, Nz 192/96 zo dňa 20.09.1996. Stary spis: Sa 1601
  (od: 30.06.1997)
Notárska zápisnica Nz 234/99 zo dňa 1.7.1999, zmena stanov spoločnosti.
  (od: 16.11.1999)
Notárska zápisnica č. Nz 31/2000 zo dňa 25.1.2000.
  (od: 06.06.2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 532/01, Nz 532/01 zo dňa 15.8.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (od: 20.09.2001)
Notárska zápisnica N 483/02, Nz 466/02 spísaná dňa 20.6.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. P.Danka, Mgr. D. Lukáča sa končí dňom 15.9.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. R. Holzmanna sa končí dňom 25.9.02. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Lukáča, Ing. I. Lukáčovej, L.H. Rushfielda sa končí dňom 15.9.02.
  (od: 23.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2004, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti.
  (od: 22.01.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 181/2005, Nz 21574/2005, NCRls 21408/2005 napísanej dňa 16.05.2005 notárom JUDr. Katarínou Valovou o zmene stanov a znížení základného imania spoločnosti.
  (od: 28.05.2005)
Notárska zápisnica N 6636/2006, Nz 56981/2006, NCRls 56592/2006 zo dňa 15.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.12.2006. Rozhodnutie NBS č. UBD-2566/2006-PLP zo dňa 12.10.2006, právoplatné dňa 16.10.2006, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 70 ods.1 písm. e) Zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena obchodného mena z Capital Partners, o.c.p., a.s. na Capital Partners Develpment, a.s.
  (od: 09.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1691/2008, Nz 12579/2008 zo dňa 27.3.2008.
  (od: 05.04.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2008.
  (od: 09.12.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 49/2013, Nz 1732/2013, NCRls 1759/2013 zo dňa 18.01.2013.
  (od: 13.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.04.2015.
  (od: 21.05.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  25.02.2020
Dátum výpisu:  26.02.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR