Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1559/B

Obchodné meno: 
EDICO SK, a.s.
  (od: 05.11.1997)
Sídlo: 
Matúšova 12
Bratislava 811 04
  (od: 05.11.1997)
IČO: 
35 731 478
  (od: 05.11.1997)
Deň zápisu: 
05.11.1997
  (od: 05.11.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.11.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 05.11.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 05.11.1997)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 05.11.1997)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebnictve
  (od: 05.11.1997)
návrhy zelených plôch
  (od: 05.11.1997)
geodetické a kartografické práce
  (od: 05.11.1997)
poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 05.11.1997)
návrhy informačných technológií
  (od: 05.11.1997)
inžinierska, konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 05.11.1997)
automatizované spracovanie dát
  (od: 05.11.1997)
poradenské, konzultačné a školiace činnosti v oblasti informačných technológií
  (od: 25.11.2002)
správa registratúry
  (od: 20.02.2007)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (od: 14.07.2012)
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (od: 14.07.2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 14.12.2012)
poradenské služby v oblasti Higt-tech a know - how
  (od: 05.11.1997 do: 24.11.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.05.1999)
predstavenstvo
  (od: 05.11.1997 do: 27.05.1999)
Ing. René Guráň - predseda
Magurská 13
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 05.11.1997
  (od: 25.11.2002)
Ing. Margita Medová - člen predstavenstva
Rozvodná 11/B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 05.11.1997
  (od: 25.11.2002)
Ing. Róbert Sičák
Š. Náhalku 10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.08.2017
  (od: 11.08.2017)
Dr. Boris Dziuban - člen predstavenstva
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
  (od: 28.05.1999 do: 24.11.2002)
Dr. Boris Dziuban - člen predstavenstva
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.04.1999
  (od: 25.11.2002 do: 13.10.2004)
Dr. Boris Dziuban - člen predstavenstva
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.04.1999 Skončenie funkcie: 01.10.2004
  (od: 14.10.2004 do: 13.10.2004)
Alexandra Dziubanová - člen predstavenstva
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
  (od: 05.11.1997 do: 27.05.1999)
Ing. René Guráň - predseda
Magurská 13
Vrútky 038 61
  (od: 05.11.1997 do: 24.11.2002)
Ing. Margita Medová - člen predstavenstva
Exnárova 10
Bratislava 821 03
  (od: 28.05.1999 do: 24.11.2002)
Ing. Margita Medová - člen predstavenstva a riaditeľka spoločno- sti
Exnárova 10
Bratislava 821 03
  (od: 05.11.1997 do: 27.05.1999)
Ing. Roman Rymarenko - člen predstavenstva
Magurská 3
Bratislava 831 01
  (od: 28.05.1999 do: 24.11.2002)
Ing. Roman Rymarenko - člen predstavenstva
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.04.1999
  (od: 25.11.2002 do: 21.11.2014)
Ing. Roman Rymarenko - člen predstavenstva
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.04.1999 Skončenie funkcie: 10.11.2014
  (od: 22.11.2014 do: 21.11.2014)
Ing. Katarína Šilanová - člen predstavenstva a riaditeľka spoločnosti
Jasovská 6
Bratislava 851 07
  (od: 28.05.1999 do: 24.11.2002)
Ing. Katarína Šilanová - člen predstavenstva a riaditeľka spoločnosti
Na Hrebienku 14
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 28.04.1999
  (od: 25.11.2002 do: 01.03.2016)
Ing. Katarína Šilanová - člen predstavenstva a riaditeľka spoločnosti
Na Hrebienku 14
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 28.04.1999 Skončenie funkcie: 10.02.2016
  (od: 02.03.2016 do: 01.03.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať sa predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 28.05.1999)
Predseda predstavenstva a člen predstavenstva poverený finkciou riaditeľa spoločnosti sú oprávnení konať menom spoločnosti samostatne bez obmedzení. Menom spoločnosti konajú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 05.11.1997 do: 27.05.1999)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 26.02.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 25.11.2002 do: 25.02.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 05.11.1997 do: 24.11.2002)
Akcie: 
Počet: 50
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 664 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 50
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 07.12.1999 do: 25.02.2009)
Počet: 50
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 05.11.1997 do: 06.12.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Ingrid Germanovová - predseda dozornej rady
Štúrova 45
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 05.11.1997
  (od: 25.11.2002)
Ing. Ján Hradečný
Matúšova 12
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 20.09.2011
  (od: 23.12.2011)
Ing. Ingrid Germanovová - predseda dozornej rady
Rozvodná 9
Bratislava 831 01
  (od: 05.11.1997 do: 24.11.2002)
Ing. Ivan Guráň - člen dozornej rady
Zelená 9
Martin 036 08
  (od: 05.11.1997 do: 27.05.1999)
Ing. Eduard Medo - člen dozornej rady
Exnárova 10
Bratislava 821 03
  (od: 05.11.1997 do: 24.11.2002)
Ing. Eduard Medo - člen dozornej rady
Exnárova 10
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 20.05.2016 do: 19.05.2016)
Ing. Eduard Medo - člen dozornej rady
Exnárova 10
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 05.11.1997
  (od: 25.11.2002 do: 19.05.2016)
Dr. Jan Rady
Drusbergstrasse 65
Zürich
Švajčiarsko
  (od: 28.05.1999 do: 24.11.2002)
Dr. Jan Rady
Drusbergstrasse 65
Zürich
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 28.04.1999
  (od: 25.11.2002 do: 22.12.2011)
Dr. Jan Rady
Drusbergstrasse 65
Zürich
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 28.04.1999 Skončenie funkcie: 20.09.2011
  (od: 23.12.2011 do: 22.12.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 291/97, Nz 291/97 zo dňa 13.10.1997, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2149
  (od: 05.11.1997)
Notárska zápisnica č. N 50/99, Nz 50/99 zo dňa 3.2.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 3.2.1999, notárska zápisnica N 179/99, Nz 179/99 zo dňa 28.4.1999, zmena stanov spoločnosti.
  (od: 28.05.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.10.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 449/99, Nz 443/99 napísanej dňa 26.10.1999 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.12.1999)
Zápisnca z 10 riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.10.2000.
  (od: 25.10.2000)
Notárska zápisnica N 771/02, Nz 771/02 zo dňa 11.11.02 z mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti a schválené nové znenie stanov, v zmysle zák.č.500/02 Z.z.
  (od: 25.11.2002)
Notárska zápisnica N 37/2007, Nz 5955/2007, NCRls 5939/2007 spísaná dňa 14.2.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.2.2007.
  (od: 20.02.2007)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.09.2011.
  (od: 23.12.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 292/2012, Nz 23970/2012 dňa 03.07.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 14.07.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2012.
  (od: 14.12.2012)
Zápisnica z 24. mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2014.
  (od: 22.11.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2018
Dátum výpisu:  20.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR