Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  27989/V

Obchodné meno: 
ON-GYA, s.r.o.
  (od: 29.07.2011)
ON-GYA Prešov, s.r.o.
  (od: 19.05.2004 do: 28.07.2011)
Sídlo: 
Ul. Jána Pavla II 5
Košice 23 040 23
  (od: 24.06.2011)
Sládkovičova 38
Prešov 080 01
  (od: 19.05.2004 do: 23.06.2011)
IČO: 
36 494 003
  (od: 19.05.2004)
Deň zápisu: 
19.05.2004
  (od: 19.05.2004)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.05.2004)
Predmet činnosti: 
nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.05.2004)
nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.05.2004)
sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
  (od: 19.05.2004)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: 1. ambulancia v odbore klinická onkológia v úväzku 1,00 LM (so zameraním na onkogynekológiu); 2. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia
  (od: 27.07.2004 do: 28.06.2018)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  (od: 01.07.2011 do: 28.06.2018)
Spoločníci: 
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 29.09.2010)
Estate Consult, s. r. o.
Račianska 87
Bratislava 831 02
  (od: 18.02.2011 do: 09.12.2016)
VFSolutions, s. r. o.
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (od: 29.09.2010 do: 17.02.2011)
Novozit, s.r.o.
Masarykova 9
Košice 040 01
  (od: 27.03.2009 do: 28.09.2010)
MUDr. Jozef Dzurilla
Bajkalská 15
Prešov 080 01
  (od: 19.05.2004 do: 26.03.2009)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
  (od: 10.12.2016)
MUDr. Jozef Dzurilla
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 19.05.2004 do: 20.01.2009)
MUDr. Jozef Dzurilla
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 21.01.2009 do: 26.03.2009)
Novozit, s.r.o.
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 27.03.2009 do: 19.05.2009)
Novozit, s.r.o.
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 023/09/040387/H/002 uzavretej dňa 01.04.2009 medzi záložcom Novozit, s.r.o., so sídlom Masarykova 9, 040 01 Košice, IČO: 36 282 162 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom Poštová banka, a.s., so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 (ďalej len "záložný veriteľ"), bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi ako dlžníkovi vzniknutých zo zmluvy o úvere č. 023/09/040387 uzatvorenej medzi záložným veriteľom a záložcom dňa 17.03.2009 a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva k obchodnému podielu. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 20.05.2009 do: 06.09.2010)
Novozit, s.r.o.
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
  (od: 07.09.2010 do: 28.09.2010)
VFSolutions, s. r. o.
Vklad: 5 644 EUR Splatené: 5 644 EUR
  (od: 29.09.2010 do: 17.02.2011)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 29.09.2010 do: 09.12.2016)
Estate Consult, s. r. o.
Vklad: 5 644 EUR Splatené: 5 644 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 57/2010/3 uzatvorenej dňa 11.11.2010 medzi záložcom Estate Consult, s. r. o., so sídlom Račianska 87, 831 02 Bratislava, IČO: 36 367 303, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40976/B (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3714/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi ako dlžníkovi vzniknutých zo zmluvy o úvere č. 57/2010 zo dňa 02.11.2010. Záložné právo vzniká jeho zápisom do obchodného registra.
  (od: 18.02.2011 do: 02.09.2011)
Estate Consult, s. r. o.
Vklad: 5 644 EUR Splatené: 5 644 EUR
  (od: 03.09.2011 do: 09.12.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 10.12.2016)
konateľ
  (od: 19.05.2004 do: 09.12.2016)
MUDr. Eugen Lešo
Laca Novomeského 3143/15
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 10.12.2016)
Ing. Lenka Smreková , FCCA
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 11.05.2017
  (od: 08.06.2017)
MUDr. Jozef Dzurilla
Bajkalská 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 19.05.2004
  (od: 19.05.2004 do: 26.03.2009)
MUDr. Jozef Dzurilla
Bajkalská 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 19.05.2004 Skončenie funkcie: 25.03.2009
  (od: 27.03.2009 do: 26.03.2009)
Janka Dzurillová
Bajkalská 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 23.11.2005
  (od: 29.11.2005 do: 26.03.2009)
Janka Dzurillová
Bajkalská 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 23.11.2005 Skončenie funkcie: 25.03.2009
  (od: 27.03.2009 do: 26.03.2009)
Ing. Martin Hrežo , FCCA, MBA
Dlhé diely III 3585/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 10.12.2016 do: 07.06.2017)
Ing. Martin Hrežo , FCCA, MBA
Dlhé diely III 3585/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.12.2016 Skončenie funkcie: 10.05.2017
  (od: 08.06.2017 do: 07.06.2017)
Martin Kundrát
Rozvodná 3189/17
Bratislava - Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 25.03.2009
  (od: 27.03.2009 do: 06.05.2011)
Martin Kundrát
Rozvodná 3189/17
Bratislava - Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 25.03.2009 Skončenie funkcie: 28.02.2011
  (od: 07.05.2011 do: 06.05.2011)
MUDr. Igor Pramuk
Kuzmányho 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.02.2011
  (od: 07.05.2011 do: 28.07.2011)
MUDr. Igor Pramuk
Kuzmányho 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.02.2011 Skončenie funkcie: 22.07.2011
  (od: 29.07.2011 do: 28.07.2011)
MUDr. Jozef Sabo
Kuzmányho 51
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.02.2011
  (od: 07.05.2011 do: 09.12.2016)
MUDr. Jozef Sabo
Kuzmányho 51
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.02.2011 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 10.12.2016 do: 09.12.2016)
Eva Spatzová
Mlynky 97/27
Nižný Klátov 044 12
Vznik funkcie: 22.07.2011
  (od: 29.07.2011 do: 09.12.2016)
Eva Spatzová
Mlynky 97/27
Nižný Klátov 044 12
Vznik funkcie: 22.07.2011 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 10.12.2016 do: 09.12.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis. Konateľ zastupuje spoločnosť vo vzťahoch k štátnym orgánom a tretím osobám. Je zároveň oprávnený konať za spoločnosť.
  (od: 07.05.2011)
Konateľ zastupuje spoločnosť vo vzťahu k štátnym orgánom a tretím osobám. Je zároveň oprávnený konať za spoločnosť. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 27.03.2009 do: 06.05.2011)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať ktorýkoľvek konateľ a na podpisovanie je oprávnený ktorýkoľvek konateľ a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 29.11.2005 do: 26.03.2009)
Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 19.05.2004 do: 28.11.2005)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 07.09.2010)
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 21.01.2009 do: 06.09.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 19.05.2004 do: 20.01.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  23.01.2020
Dátum výpisu:  24.01.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR