Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  28038/T

Obchodné meno: 
KAVOS, s.r.o.
  (od: 08.09.1994)
Sídlo: 
Nádražná 35
Skalica 909 01
  (od: 27.07.2011)
Hlinská 40
Žilina 010 01
  (od: 13.04.2007 do: 26.07.2011)
Milcova 6
Žilina 010 01
  (od: 08.09.1994 do: 12.04.2007)
IČO: 
31 614 078
  (od: 08.09.1994)
Deň zápisu: 
08.09.1994
  (od: 08.09.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 08.09.1994)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 08.09.1994)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 08.09.1994)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 08.09.1994)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (od: 14.06.2018)
Spoločníci: 
Neon Partner s.r.o.
Obecnice I 592
Strání 687 65
Česká republika
  (od: 27.07.2011)
Ing. Miroslav Králik
Sládkovičova 1231/27
Kysucké Nové Mesto
  (od: 26.01.1999 do: 26.07.2011)
Ing. Miroslav Králik
Sládkovičova 1231/27
Kysucké Nové Mesto
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Ľubomír Stalmašek
1. mája 371
Kysucké Nové Mesto
  (od: 26.01.1999 do: 26.07.2011)
Ľubomír Stalmašek
1. mája
Kysucké Nové Mesto
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Ing. Igor Vodjanický
Sv. Bystríka 3
Žilina
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Neon Partner s.r.o.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného na obchodný podiel a súvisiace práva č. 117/ZZ/2018 zo dňa 28.08.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka - spoločnosti Neon Partner s.r.o. v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 21.09.2018)
Ing. Miroslav Králik
Vklad: 55 000 Sk Splatené: 27 500 Sk
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Ing. Igor Vodjanický
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 12 500 Sk
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Ľubomír Stalmašek
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Ing. Miroslav Králik
Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 26.01.1999 do: 10.12.2009)
Ľubomír Stalmašek
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 26.01.1999 do: 10.12.2009)
Ing. Miroslav Králik
Vklad: 5 311,02702 EUR Splatené: 5 311,02702 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.07.2011)
Ľubomír Stalmašek
Vklad: 1 327,756755 EUR Splatené: 1 327,756755 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.07.2011)
Neon Partner s.r.o.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 27.07.2011 do: 22.09.2011)
Neon Partner s.r.o.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152617 zo dňa 25. augusta 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spolčoníka spoločnosti Neon Partner s.r.o. v prospech spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17321123. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 23.09.2011 do: 06.09.2018)
Neon Partner s.r.o.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152617 zo dňa 25. augusta 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spolčoníka spoločnosti Neon Partner s.r.o. v prospech spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17321123. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe Zmluvy o zriadení záložného na obchodný podiel a súvisiace práva č. 117/ZZ/2018 zo dňa 28.08.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka - spoločnosti Neon Partner s.r.o. v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 07.09.2018 do: 20.09.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 26.01.1999)
konatelia
  (od: 21.09.1994 do: 25.01.1999)
konateľ
  (od: 08.09.1994 do: 20.09.1994)
Ing. Dušan Mareček
Tehelňa 2290/29
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 08.07.2011
  (od: 27.07.2011)
Ing. Miroslav Králik
Podhradie 632/55
Svätý Jur
Vznik funkcie: 08.09.1994
  (od: 13.04.2007 do: 26.07.2011)
Ing. Miroslav Králik
Podhradie 632/55
Svätý Jur
Vznik funkcie: 08.09.1994 Skončenie funkcie: 08.07.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Ing. Miroslav Králik
Sládkovičova 1231/27
Kysucké Nové Mesto
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Ing. Miroslav Králik
Sládkovičova 1231/27
Kysucké Nové Mesto
  (od: 26.01.1999 do: 12.04.2007)
Ľubomír Stalmašek
1. mája 371
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 09.11.2006
  (od: 13.04.2007 do: 26.07.2011)
Ľubomír Stalmašek
1. mája 371
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 09.11.2006 Skončenie funkcie: 08.07.2011
  (od: 27.07.2011 do: 26.07.2011)
Ing. František Stoupenec
Elišky Krásnohorské 86/25
Ostrava - Přívoz 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.07.2011
  (od: 27.07.2011 do: 19.02.2013)
Ing. František Stoupenec
Elišky Krásnohorské 86/25
Ostrava - Přívoz 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.07.2011 Skončenie funkcie: 07.02.2013
  (od: 20.02.2013 do: 19.02.2013)
Ing. Igor Vodjanický
Sv. Bystríka 3
Žilina
  (od: 21.09.1994 do: 25.01.1999)
Libor Nuzík
Obecnice I/592
Strání 687 65
Česká republika
Vznik funkcie: 08.07.2011
  (od: 27.07.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.
  (od: 27.07.2011)
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Každý konateľ koná v mene spoločnosti a za ňu podpisuje samostatne.
  (od: 13.04.2007 do: 26.07.2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 26.01.1999 do: 12.04.2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 21.09.1994 do: 25.01.1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 08.09.1994 do: 20.09.1994)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 27.07.2011)
6 638,783775 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.07.2011)
200 000 Sk
  (od: 26.01.1999 do: 10.12.2009)
100 000 Sk
  (od: 08.09.1994 do: 25.01.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.8.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5992
  (od: 08.09.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.9.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 21.09.1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.7. 1998 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 26.01.1999)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2016. Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2016 spoločnosť KAVOS, s.r.o., so sídlom Nádražná 35, 909 01 Skalica, IČO: 31 614 078, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 28038/T, ako predávajúci previedla na spoločnosť No.95, s.r.o., so sídlom Nádražná 2192/35, 909 01 Skalica, IČO: 50 339 214, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 38898/T, ako na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu prevádzanej časti podniku. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti KAVOS, s.r.o. zo dňa 30.12.2016. Jediný spoločník spoločnosti KAVOS, s.r.o., spoločnosť Neon Partner s.r.o., so sídlom Strání, Obecnice I 592, PSČ 68765, Česká republika, IČ: 285 75 857, schválil dňa 30.12.2016 Zmluvu o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2016 uzatvorenú medzi spoločnosťou KAVOS, s.r.o., ako predávajúcim a spoločnosťou No.95, s.r.o., ako kupujúcim, predmetom ktorej je prevod časti podniku špecifikovanej v bode 1.2. Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2016.
  (od: 11.04.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  19.02.2020
Dátum výpisu:  20.02.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR