Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  48/B

Obchodné meno: 
Bytové družstvo Bratislava III
  (od: 23.03.1994)
Sídlo: 
Kominárska 6/142
Bratislava 831 04
  (od: 01.06.2006)
IČO: 
00 169 633
  (od: 01.02.1963)
Deň zápisu: 
01.02.1963
  (od: 01.02.1963)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.02.1963)
Predmet činnosti: 
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 01.06.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.06.2006)
správa bytového fondu
  (od: 01.06.2006)
výroba a predaj tepla
  (od: 01.06.2006)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (od: 01.06.2006)
nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
  (od: 01.06.2006)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 01.06.2006)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (od: 01.06.2006)
Údržba bytového fondu, polyfunkčných domov a garáží v rozsahu voľných živností
  (od: 13.02.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.02.1963)
Štefan Vaško - predseda predstavenstva
Tbiliská 27
Bratislava-Rača 831 06
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 28.06.2017)
Mgr. Michaela Lešková - Podpredseda predstavenstva
Budyšínska 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 22.11.2016)
PhDr. Ľuboš Fiam - Člen predstavenstva
Československých parašutistov 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 22.11.2016)
PhDr. Alexander Gerič - Člen predstavenstva
Ovručská 14
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 22.11.2016)
Dagmar Gelingerová - Člen predstavenstva
Pri Šajbách 24
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 22.11.2016)
Konanie: 
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 13.02.2015)
Kontrolná komisia: 
Ing. Ľubomíra Šmigielová
Nobelova 48A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 22.11.2016)
Ing. Mária Reháčková
Pri Šajbách 30
Bratislava - mestská časť Rusovce 831 06
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 22.11.2016)
Ing. Peter Kuška
Račianska 159
Bratislava - mestská časť Rača 831 54
Vznik funkcie: 21.09.2016
  (od: 22.11.2016)
Zapisované základné imanie: 
2 656 EUR
  (od: 30.07.2013)
Základný členský vklad: 
16,6 EUR fyzická osoba
  (od: 12.08.2009)
165,97 EUR právnická osoba
  (od: 12.08.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného nár. výboru Bratislava-Nové Mesto zo dňa 30.6.1972 boli s týmto družstvom zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10) 2/ Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21) 3/ Stevebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1997, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytovýcz družstiev v Bratislave zo dňa 12.9.1997 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Bratislavských elektrotechnických závodov, národný podnik v Bratislave (Db 20) 2/ Stavebné bytové družstvo občianske pri Obvodnom národnom výbore, Bratislava-Nové Mesto (Db 35) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30,6,1972, dohody o zlúčení zo dňa 10.5.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 30.6.1973: 1/ Stavebné bytové družstvo pri MNV Bratislava-Rača, Plickova 4(Db 76) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30,12,1971, dohody o zlúčení zo dňa 26.2.1973 a súhlasu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 12.9.1972 s týmto družstvom bolo zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Chemických závodoch J. Dimitrova n.p. v Bratislave (Db 7) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.4.1974, dohody o zlúčení zo dňa 29.4.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8.4.1975 bolo s týmto družstvom s platnosťou od 1.1.1975 zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. Doprastav (Db 100) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.5.1975, dohody o zlúčení zo dňa 28.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 27.12.1976 s týmto družstvom je dňom 1.1.1976 zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov v Bratislave III - - Vinohrady (Db 12) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 8.11.1977 o zlúčení zo dňa 22.9.1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 11/60/78 zo dňa 9.1.1978 je s týmot družstvom dňom 1.7.1977 zlúčené: 1/ Prvé svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií pri Západoslovenských mliekárňach, n.p. Bratislava (Db 322) Stanovy: Zhromaždenia delegátov družstva konané dňa 7.12.1988 schválilo nové stanovy družstva s účinnosťou od 1.1.1989 podľa zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. 1/ Čeen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárenia v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. 2/ Za vykázanú stratu ostatných hospodárskych stredísk družstva ručí člen do výšky 300,- Kčs v jedno roku. 3/ Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3 000,- Kčs. Stary spis: Dr 1740
  (od: 01.02.1963)
Prispôsobenie vnútorných právnych pomerov Obchodnému zákonníku vykonalo družstvo v súlade so Zák.č. 42/1992 Zb. na zhromaždení delegátov SBD v obvode Bratislava 3 konanom dňa 3.12.1992. Stary spis: Dr 1740
  (od: 23.03.1994)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 15.5. a 3.6.1996. Zápisnica z 1. schôdze predstavenstva konanej dňa 4.6.1996.
  (od: 16.09.1996)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.11.1996.
  (od: 03.02.1997)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 25.3.1998. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov z 29.4.1998.
  (od: 06.07.1998)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 26.10.1998, 10.11.1998 a 30.11.1998. Zápisnica z predstavenstva družstva 2.12.1998 a 15.12.1998.
  (od: 12.01.1999)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.10.1999 a 9.11.1999. Zápisnica zo schôdze predstavenstva družstva konanej dňa 11.11.1999 a 15.11.1999.
  (od: 14.12.1999)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva konaného dňa 21.12.1999.
  (od: 27.03.2000)
Zhromaždenie delegátov dňa 17.12.1992 schválilo nové "Stanovy" platné od 1.1.1993, kde sa v čl. 79 v bode 4 v druhej odrážke uvádza, že člen ručí iba do výšky 200,- Sk. Odstúpenie z funkcie prestavenstva prerokované na schôdzi predstavenstva konanej dňa 12.9.2000.
  (od: 25.01.2001)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.9.2001.
  (od: 27.09.2004)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva zo dňa 30.10.2001. Zápisnica zo schôdze predstavenstva zo dňa 25.6.2002. Zápisnica z mimoriadnej schôdze predstavenstva zo dňa 2.7.2002.
  (od: 14.02.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.9.2002. Zápisnica č. 19 z rokovania predstavenstva zo dňa 8.10.2002. Zápisnica č. 22 z rokovania predstavenstva zo dňa 3.12.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Farkašovej sa končí dňom 28.9.2002.
  (od: 04.04.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.5.2004 a 29.6.2004. Funkcia predsedu predstavenstva Diany Polomskej skončila dňa 27.5.2004. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 3.7.2004.
  (od: 29.04.2005)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 9. 12. 2005
  (od: 01.06.2006)
Zápis z volebnej komisie zhromaždenia delegátov konaného dňa 29. 9. 2006
  (od: 13.02.2007)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 14.09.2007.
  (od: 27.10.2007)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 3.7.2009.
  (od: 30.09.2009)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov BD zo dňa 23.09.2011.
  (od: 04.01.2012)
ápisnica volebnej komisie zo zhromaždenia delegátov BD zo dňa 23.09.2011.
  (od: 04.01.2012)
Zápisnica č. 1/2011 zo zasadnutia predstavanstva BD zo dňa 30.09.2011.
  (od: 04.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 19.01.2012
  (od: 07.03.2012)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov dňa 22.05.2013.
  (od: 30.07.2013)
Zápisnica zo dňa 06.02.2014.
  (od: 03.06.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  28.10.2020
Dátum výpisu:  30.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR