Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1817/B

Obchodné meno: 
TRADEPETROL a.s.
  (od: 31.07.1998)
Sídlo: 
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
  (od: 26.04.2018)
IČO: 
35 750 740
  (od: 31.07.1998)
Deň zápisu: 
31.07.1998
  (od: 31.07.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.07.1998)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (od: 31.07.1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 31.07.1998)
factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (od: 24.01.2002)
vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (od: 24.01.2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 15.07.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 15.07.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.07.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 15.07.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 15.08.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.07.1998)
Ing. Ján Marônek - predseda predstavenstva
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 26.04.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dva členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 31.07.1998)
Základné imanie: 
431 600 EUR Rozsah splatenia: 431 600 EUR
  (od: 03.09.2009)
Akcie: 
Počet: 130
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 03.06.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 14.2.2019
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.2.2019, č. k. 37K/74/2018-171, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.3.2019 a vykonateľnosť dňa 14.2.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TRADEPETROL a.s., Orechová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO. 35 750 740. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Oliver Korec so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S322.
  (od: 29.03.2019)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 14.02.2019
  (od: 29.03.2019)
Dozorná rada: 
Ing. Ivan Cibulka
Slatinská 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 26.04.2018)
Milan Hôlka
Dolné Paseky 202
Prietrž 906 11
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 26.04.2018)
Ing. Gabriela Marônková
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 26.04.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.5.1998 v súlade s §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 216/98, Nz 161/98 zo dňa 22.5.1998 a stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky záväzky, pohľadávky, práva a majetok zrušenej spoločnosti TRADEPETROL spol. s r.o. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 706 431, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla.
  (od: 31.07.1998)
Notárska zápisnica č. Nz 40/99 zo dňa 29.1.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla.
  (od: 12.04.1999)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.99 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (od: 11.08.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 376/99 spísanou notárom JUDr Miroslavom Kováčom.
  (od: 27.01.2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 66/2001, Nz 64/2001 spísaná notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou.
  (od: 20.04.2001)
Notárska zápisnica č. N 309/2001, Nz 294/2001 zo dňa 21.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v znení dodatku č. 2 k stanovám a na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 24.01.2002)
Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Marôneka dňom 28. 6. 2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Ing. Igora Dugáta a Ing. Mikuláša Milku dňom 28. 6. 2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 293/2002, Nz 285/2002 spísanou notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou. Akcionár: Ing. Ján Marônek, r. č. , Orechová 2, Bernolákovo.
  (od: 21.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.5.2003. Ing. Jaroslav Birkus, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16.5.2003. Ing. Igor Dugát, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16.5.2003. Ing. Ivan Svítek, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16.5.2003. Ing. Vladimír Vávra, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16.5.2003.
  (od: 13.10.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.5.2004.
  (od: 22.06.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2005. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Károlyiovej dňa 31.5.2005.
  (od: 02.07.2005)
Notárska zápisnica N 384/2007 NZ 36453/2007 o priebehu rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 14.09.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, zvýšenie základného imania.
  (od: 20.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.6.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008, Nz 26883/2008.
  (od: 15.07.2008)
Notárska zápisnica č. N 324/2008, Nz 32810/2008, NCRls 32481/2008 zo dňa 04.08.2008.
  (od: 15.08.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2009.
  (od: 03.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 155/2010, Nz 18311/2010, NCRls 18603/2010 zo dňa 24.05.2010.
  (od: 03.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2013.
  (od: 27.06.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  26.11.2020
Dátum výpisu:  30.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR