Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5454/B

Obchodné meno: 
Naši lekári, a. s.
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
Sídlo: 
Digital Park III, Einsteinova 19
Bratislava 5 851 01
  (od: 05.12.2014 do: 31.12.2016)
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
  (od: 12.07.2014 do: 04.12.2014)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 13.12.2011 do: 11.07.2014)
IČO: 
46 447 105
  (od: 13.12.2011)
Deň zápisu: 
13.12.2011
  (od: 13.12.2011)
Deň výmazu: 
01.01.2017
  (od: 01.01.2017)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.01.2017)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.12.2011)
Predmet činnosti: 
vydavateľská činnosť
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
administratívne služby
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
reklamné a marketingové služby
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
poradenská činnosť v oblasti vzťahov s verejnosťou - public relations
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
počítačové služby
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
Martin Šujan - predseda predstavenstva
Športová 1081/25
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 13.12.2011
  (od: 13.12.2011 do: 25.06.2014)
Martin Šujan - predseda predstavenstva
Športová 1081/25
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 13.12.2011 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 25.06.2014)
Mgr. Ján Tomášik - člen predstavenstva
Bazová 2686/42
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 13.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 17.10.2016)
Mgr. Ján Tomášik - člen predstavenstva
Bazová 2686/42
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 13.06.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 18.10.2016 do: 17.10.2016)
Mgr. Ján Tomášik - predseda
Rosná 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 02.07.2015)
Mgr. Ján Tomášik - predseda
Rosná 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 12.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 02.07.2015)
Ing. Rastislav Karbas - predseda predstavenstva
Trnavská cesta 74C
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 13.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 31.12.2016)
Mgr. Veronika Mitasová - člen predstavenstva
Mlynská 15
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 13.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 31.12.2016)
Ing. Ján Koškár - člen predstavenstva
Na križovatkách 37
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.10.2016
  (od: 18.10.2016 do: 31.12.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene Spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 03.07.2015 do: 31.12.2016)
V mene spoločnosti je opravnený konať každy člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 12.07.2014 do: 02.07.2015)
V mene spoločnosti je opravnený konať každy člen predstavenstva samostatne. Ak má spoločnosť viac ako jedného člena predstavenstva, je každý člen predstavenstva opravnený konať pri právnych úkonoch, ktorých hodnota nepresahuje € 5.000 samostatne a nad túto hodnotu koná predseda predstavenstva vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva a v prípade, ak hodnotu úkonu nie je možné určiť, koná vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo može previesť alebo licencovať práva k duševnému vlastníctvu patriace spoločnosti na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom vlaného zhromaždenia. Členovia predstavenstva v mene spoločnosti podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 13.12.2011 do: 11.07.2014)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 12.07.2014 do: 31.12.2016)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 240 EUR
  (od: 12.07.2014 do: 31.12.2016)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, a však počas 24 mesiacov od založenia spoločnosti je prevod akcií na meno možný len so súhlasom spoločnosti. Spoločnosť môže odmietnuť súhlas s prevodom akcií ak odmena za prevod akcií bude založená na nižšej valuácii spoločnosti ako 300.000 EUR (slovom tristotisíc Eur). O udelení súhlasu rozhoduje valné zhormaždenie. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť rozhodnutia akcionárovi do 30 (slovom tridsať) dní od doručenia akcionárovej žiadosti spoločnosti.
  (od: 13.12.2011 do: 11.07.2014)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 240 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, a však počas 24 mesiacov od založenia spoločnosti je prevod akcií na meno možný len so súhlasom spoločnosti. Spoločnosť môže odmietnuť súhlas s prevodom akcií ak odmena za prevod akcií bude založená na nižšej valuácii spoločnosti ako 300.000 EUR (slovom tristotisíc Eur). O udelení súhlasu rozhoduje valné zhormaždenie. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť rozhodnutia akcionárovi do 30 (slovom tridsať) dní od doručenia akcionárovej žiadosti spoločnosti.
  (od: 13.12.2011 do: 11.07.2014)
Akcionár: 
mediworx sofware solutions, a.s.
Einsteinova 23
Bratislava 851 01
  (od: 26.06.2014 do: 31.12.2016)
Dozorná rada: 
Ján Jenča
Palárikova 12
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 13.12.2011
  (od: 13.12.2011 do: 11.07.2014)
Ján Jenča
Palárikova 12
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 13.12.2011 Skončenie funkcie: 09.07.2014
  (od: 12.07.2014 do: 11.07.2014)
Ing. Eduard Maták
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.07.2014
  (od: 12.07.2014 do: 02.07.2015)
Ing. Eduard Maták
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.07.2014 Skončenie funkcie: 12.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 02.07.2015)
Ing. Eva Šimeková
Bratislavská 55
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 13.12.2011
  (od: 13.12.2011 do: 11.07.2014)
Ing. Eva Šimeková
Bratislavská 55
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 13.12.2011 Skončenie funkcie: 09.07.2014
  (od: 12.07.2014 do: 11.07.2014)
JUDr. Martin Šimun
Bernolákova 12
Košice 040 11
Vznik funkcie: 10.07.2014
  (od: 12.07.2014 do: 02.07.2015)
JUDr. Martin Šimun
Bernolákova 12
Košice 040 11
Vznik funkcie: 10.07.2014 Skončenie funkcie: 12.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 02.07.2015)
Michal Truban
Kysucký Lieskovec 457
Kysucký Lieskovec 023 34
Vznik funkcie: 13.12.2011
  (od: 13.12.2011 do: 11.07.2014)
Michal Truban
Kysucký Lieskovec 457
Kysucký Lieskovec 023 34
Vznik funkcie: 13.12.2011 Skončenie funkcie: 09.07.2014
  (od: 12.07.2014 do: 11.07.2014)
Mgr. Tatiana Ilavská
1. mája 1945/53
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 10.07.2014
  (od: 12.07.2014 do: 31.12.2016)
Ing. Lenka Siklienková
Medzilaborecká 142/21
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 13.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 31.12.2016)
Marko Jojič
Kresánkova 3346/9
Bratislava - Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.06.2015 Skončenie funkcie: 06.04.2016
  (od: 12.04.2016 do: 11.04.2016)
Marko Jojič
Kresánkova 3346/9
Bratislava - Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 11.04.2016)
Ing. Martin Fojtik
Komenského 48
Košice 040 11
Vznik funkcie: 07.04.2016
  (od: 12.04.2016 do: 31.12.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2016
  (od: 01.01.2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.12.2016
  (od: 01.01.2017)
Zakladateľská listina spoločnosti - notárska zápisnica zo dňa 15.11. 2011.
  (od: 13.12.2011 do: 31.12.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 31.12.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2014, Nz 25906/2014, NCRls 26385/2014 zo dňa 09.07.2014.
  (od: 12.07.2014 do: 31.12.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 551/2014 Nz 49543/2014 NCRIs 50397/2014.
  (od: 05.12.2014 do: 31.12.2016)
Notárska zápisnica N 309/2015, Nz 20458/2015, NCRls 20918/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2015.
  (od: 03.07.2015 do: 31.12.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2017)
Právny nástupca: 
mediworx software solutions, a.s.
Digital Park III, Einsteinova 19
Bratislava 851 01
  (od: 01.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2020
Dátum výpisu:  02.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR