Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18206/B

Obchodné meno: 
"TOŠO, s. r. o. v likvidácii"
  (od: 01.08.2009 do: 08.03.2011)
TOŠO, s.r.o.
  (od: 25.11.1998 do: 31.07.2009)
Sídlo: 
Hradská 13983/5C
Bratislava 821 07
  (od: 14.06.2001 do: 08.03.2011)
Hradská 9546/2
Bratislava 821 07
  (od: 25.11.1998 do: 13.06.2001)
IČO: 
35 756 730
  (od: 25.11.1998)
Deň zápisu: 
25.11.1998
  (od: 25.11.1998)
Spoločnosť zrušená od: 
21.8.2010
  (od: 09.03.2011)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutie konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
  (od: 09.03.2011)
Deň výmazu: 
09.03.2011
  (od: 09.03.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 09.03.2011)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.11.1998)
Predmet činnosti: 
vedenie účtovníctva
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
zemné práce vykonávané stavebnými mechanizmami
  (od: 25.11.1998 do: 08.03.2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.11.1998 do: 08.03.2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.11.1998 do: 08.03.2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 25.11.1998 do: 08.03.2011)
nákladná cestná doprava
  (od: 31.03.1999 do: 08.03.2011)
pohostinská činnosť
  (od: 31.12.2004 do: 08.03.2011)
búracie práce bez použitia výbušnín
  (od: 28.07.2006 do: 08.03.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 28.07.2006 do: 08.03.2011)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 27.02.2009 do: 08.03.2011)
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner 3. triedy boxu
  (od: 27.02.2009 do: 08.03.2011)
Spoločníci: 
Ing. Darina Carová
Ševčenkova 6
Bratislava
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
Todor Ivanov Somov
Hradská 13983/5C
Bratislava 821 07
  (od: 24.11.2006 do: 08.03.2011)
Todor Ivanov Somov
Hradská 13983/5C
Bratislava 821 07
  (od: 11.10.2001 do: 23.11.2006)
Anton Riška
Sokolská 118
Závod 908 72
  (od: 05.01.2006 do: 08.03.2011)
Ivan Somov
Hradská 13983/5C
Bratislava 821 07
  (od: 05.01.2006 do: 12.02.2009)
Todor Ivanov Somov
Poľná 1057
Veľké Leváre
  (od: 15.12.2000 do: 10.10.2001)
Todor Ivanov Somov
Poľná 1057
Veľké Leváre
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Todor Ivanov Somov
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
Ing. Darina Carová
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
Todor Ivanov Somov
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 15.12.2000 do: 10.10.2001)
Todor Ivanov Somov
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 11.10.2001 do: 04.01.2006)
Todor Ivanov Somov
Vklad: 68 000 Sk Splatené: 68 000 Sk
  (od: 05.01.2006 do: 23.11.2006)
Ivan Somov
Vklad: 66 000 Sk Splatené: 66 000 Sk
  (od: 05.01.2006 do: 12.02.2009)
Anton Riška
Vklad: 66 000 Sk Splatené: 66 000 Sk
  (od: 05.01.2006 do: 12.02.2009)
Todor Ivanov Somov
Vklad: 138 000 Sk Splatené: 138 000 Sk
  (od: 24.11.2006 do: 12.02.2009)
Anton Riška
Vklad: 4 382 EUR Splatené: 4 382 EUR
  (od: 13.02.2009 do: 08.03.2011)
Todor Ivanov Somov
Vklad: 4 581 EUR Splatené: 4 581 EUR
  (od: 13.02.2009 do: 08.03.2011)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 15.12.2000 do: 08.03.2011)
konatelia
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
Ing. Darina Carová
Ševčenkova 6
Bratislava
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
Anton Riška
Sokolská 118
Závod 908 72
Vznik funkcie: 26.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 08.03.2011)
Todor Ivanov Somov
Hradská 13983/5C
Bratislava 821 07
  (od: 25.11.1998 do: 08.03.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
  (od: 27.02.2009 do: 08.03.2011)
Spoločnosť zastupuje navonok a za ňu podpisuje konateľ.
  (od: 15.12.2000 do: 26.02.2009)
Spoločnosť zastupuje navonok a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (od: 25.11.1998 do: 14.12.2000)
Základné imanie: 
8 963 EUR Rozsah splatenia: 8 963 EUR
  (od: 13.02.2009 do: 08.03.2011)
270 000 Sk Rozsah splatenia: 270 000 Sk
  (od: 24.11.2006 do: 12.02.2009)
200 000 Sk
  (od: 25.11.1998 do: 23.11.2006)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.7.2010
  (od: 08.03.2011)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Michal Mudrák
Gajova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 21.07.2010
  (od: 08.03.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 30.6.2009
  (od: 01.08.2009)
 Likvidátor:
Ing. Ladislav Kozmon
Sartorisova 465/8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 01.08.2009)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, vo všetkých veciach likvidácie plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov. Vo všetkých veciach likvidácie koná a podpisuje likvidátor za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.08.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/31/2010 zo dňa 29.07.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2010 bol zrušený konkurz voči úpadcovi "TOŠO, s. r. o. v likvidácii", Hradská 13983/5C, 821 07 Bratislava, IČO: 35 756 730, pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť "TOŠO, s. r. o. v likvidácii", Hradská 13983/5C, 821 07 Bratislava, IČO: 35 756 730, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 18206/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (od: 09.03.2011)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskoz zmluvou zo dňa 30.10.1998 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 25.11.1998 do: 08.03.2011)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2000.
  (od: 15.12.2000 do: 08.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2001.
  (od: 14.06.2001 do: 08.03.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001.
  (od: 11.10.2001 do: 08.03.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2005.
  (od: 05.01.2006 do: 08.03.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2006 - zvýšenie základného imania.
  (od: 24.11.2006 do: 08.03.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2008.
  (od: 13.02.2009 do: 08.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.1.2009.
  (od: 27.02.2009 do: 08.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2009.
  (od: 01.08.2009 do: 08.03.2011)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.7.2010, sp. zn. : 2K 31/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.7.2010, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : TOŠO, s. r. o. v likvidácii, Hradská 13983/5C, Bratislava, IČO: 35 756 730, a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Gajova 4, 811 09 Bratislava.
  (od: 08.03.2011 do: 08.03.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  28.10.2020
Dátum výpisu:  30.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR