Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18407/B

Obchodné meno: 
BTG HOLDING s. r. o.
  (od: 16.05.2012)
BTG Slovensko s.r.o.
  (od: 13.01.1999 do: 15.05.2012)
Sídlo: 
Ľubochnianska 9
Bratislava 831 04
  (od: 12.11.2013)
Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (od: 28.01.2012 do: 11.11.2013)
Radničné námestie 3
Pezinok 902 01
  (od: 07.03.2001 do: 27.01.2012)
Moyzesova 2
Pezinok 902 01
  (od: 26.06.2000 do: 06.03.2001)
Drevárska 23
Pezinok 902 01
  (od: 13.01.1999 do: 25.06.2000)
IČO: 
35 759 089
  (od: 13.01.1999)
Deň zápisu: 
13.01.1999
  (od: 13.01.1999)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 13.01.1999)
Predmet činnosti: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.01.1999)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.01.1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 13.01.1999)
výroba, dodávka, montáž, servis a technické poradenstvo pre oblasť automatizácie a kontroly technologických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.01.1999)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Inžinierske stavby, s rozsahom oprávnenia - Líniové vedenia a rozvody
  (od: 12.03.2008)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia - Vykurovacie a klimatizačné zariadenia, Tepelné zariadenia
  (od: 12.03.2008)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 12.03.2008)
projektovanie elektrických a strojárenských zariadení
  (od: 12.03.2008)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (od: 12.03.2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 12.03.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 12.03.2008)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (od: 12.03.2008)
dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 12.03.2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 12.03.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 12.03.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu, vývoja, prírodných, technických a spoločenských vied
  (od: 12.03.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 12.03.2008)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 12.03.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 10.04.2010)
finančný a operatívny lízing
  (od: 10.04.2010)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 10.04.2010)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 11.02.2011)
poskytovanie ubytovacích služieb s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 11.02.2011)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 11.02.2011)
prenájom ubytovacích zariadení a konferenčných miestností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 11.02.2011)
prenájom športových zariadení
  (od: 11.02.2011)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 11.02.2011)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 11.02.2011)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 16.11.2011)
dodávky technologických zariadení - investičných celkov
  (od: 27.04.2013)
Spoločníci: 
Ing. Štefan Zmajkovič
Kalinčiakova 521/33
Modra 900 01
  (od: 12.03.2008)
Ing. Ján Šuľa
A. Kmeťa 865/3
Levice 934 05
  (od: 12.03.2008 do: 18.11.2008)
Ing. Štefan Zmajkovič
Žehrianska 10
Bratislava 851 01
  (od: 13.01.1999 do: 11.03.2008)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Štefan Zmajkovič
Vklad: 10 753 279 EUR Splatené: 10 753 279 EUR
  (od: 15.06.2011)
Ing. Štefan Zmajkovič
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 13.01.1999 do: 11.03.2008)
Ing. Štefan Zmajkovič
Vklad: 140 000 Sk Splatené: 140 000 Sk
  (od: 12.03.2008 do: 18.11.2008)
Ing. Ján Šuľa
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 12.03.2008 do: 18.11.2008)
Ing. Štefan Zmajkovič
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 19.11.2008 do: 11.02.2009)
Ing. Štefan Zmajkovič
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 10.02.2011)
Ing. Štefan Zmajkovič
Vklad: 13 279 EUR Splatené: 13 279 EUR
  (od: 11.02.2011 do: 14.06.2011)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 13.01.1999)
Ing. Štefan Zmajkovič
Kalinčiakova 521/33
Modra 900 01
Vznik funkcie: 13.01.1999
  (od: 12.03.2008)
Ing. Štefan Zmajkovič
Kalinčiakova č. 33
Modra 900 01
  (od: 13.01.1999 do: 11.03.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 12.03.2008)
Konateľ
  (od: 13.01.1999 do: 11.03.2008)
Základné imanie: 
10 753 279 EUR Rozsah splatenia: 10 753 279 EUR
  (od: 15.06.2011)
13 279 EUR Rozsah splatenia: 13 279 EUR
  (od: 11.02.2011 do: 14.06.2011)
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 10.02.2011)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 12.03.2008 do: 11.02.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.12.2017, č. k. 6R/2/2017-1276, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 9.12.2017, súd odvolal z funkcie správcu: Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie Ľubinská 18, 811 03 Bratislava, značka správcu: S1496 a ustanovil do funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, značka správcu: S1436.
  (od: 05.06.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 09.12.2017
  (od: 05.06.2018)
Reštruktualizačná a konkurzná, k.s.
Ľubinská 18
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.10.2017 do: 04.06.2018)
Reštruktualizačná a konkurzná, k.s.
Ľubinská 18
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 24.08.2017 Skončenie funkcie: 09.12.2017
  (od: 05.06.2018 do: 04.06.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 184/98, Nz 182/98 spísanej dňa 7.9.1998, v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 13.01.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.2000, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
  (od: 26.06.2000)
Zmena sídla schválená na valnom zhromaždení dňa 1.2.2001.
  (od: 07.03.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2008.
  (od: 19.11.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.3.2010.
  (od: 10.04.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2011 o zlúčení so spoločnosťou ARPO, s.r.o., Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, IČO: 34 134 247, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 13331/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnica N 12/2011, Nz 3458/2011 zo dňa 01.02.2011 na základe ktorej preberá spoločnosť BTG Slovensko s.r.o., Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, IČO: 34 759 089, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti.
  (od: 11.02.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2011.
  (od: 15.06.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2011.
  (od: 16.11.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.1.2012 - zmena sídla spoločnosti
  (od: 28.01.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného BTG Slovensko s.r.o. na nové BTG HOLDING s. r. o.
  (od: 16.05.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2013.
  (od: 27.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2013.
  (od: 12.11.2013)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.08.2017, č.k. 6R/2/2017 - 300, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.08.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava.
  (od: 12.10.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 11.02.2011)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
ARPO, s.r.o.
Radničné námestie 3
Pezinok 902 01
  (od: 11.02.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  15.08.2018
Dátum výpisu:  16.08.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR