Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1042/S

Obchodné meno: 
INTERMONT a.s. „v konkurze“
  (od: 18.10.2019)
Sídlo: 
Kukučínova 20
Banská Bystrica 974 01
  (od: 27.04.2012)
IČO: 
30 840 198
  (od: 31.12.1991)
Deň zápisu: 
31.12.1991
  (od: 31.12.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.1991)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie, kúpa a predaj stavebných materiálov, hmôt a technológií
  (od: 25.05.2001)
stavebné práce
  (od: 25.05.2001)
zvukové a tepelné izolácie objektov a vedení v stavebníctve
  (od: 25.05.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 25.05.2001)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 25.05.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.08.1994)
Ing. Igor Ballo - predseda predstavenstva
Brnenská 53
Bratislava
  (od: 25.05.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu predseda predstavenstva.
  (od: 16.08.1994)
Základné imanie: 
36 513,31079 EUR
  (od: 31.01.2009)
Akcie: 
Počet: 110
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
  (od: 31.01.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 13.6.2019
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/7/2018-165 zo dňa 06. 06. 2019, právoplatným dňa 29. 06. 2019 a vykonateľným dňa 13. 06. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD, so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1293.
  (od: 24.04.2020)
Správca konkurznej podstaty: 
Advisors k.s.
Dolná 6A
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 31.10.2019
  (od: 24.04.2020)
Dozorná rada: 
Helena Poórová - podpredseda dozornej rady
Obchodná 38
Bratislava 811 06
  (od: 25.05.2001)
RNDr. Kornélia Ballová
Babuškova 5
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 03.03.2010
  (od: 11.06.2010)
Ing. Krzysztof Horodecki - člen dozornej rady
Armii Ukrajowej 33/24
42-200 Czestochowa
Poľsko
  (od: 25.05.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 16.08.1994)
Notárska zápisnica Nz 239/99 zo dňa 26.7.1999 a stanovy spoločnosti.
  (od: 21.09.2000)
Notárska zápisnica Nz 63/01 zo dňa 1.3.2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok k stanovám spoločnosti.
  (od: 25.05.2001)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2010.
  (od: 11.06.2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 438/2012, Nz 14558/2012, NCRIs 14895/2012 dňa 25.04.2012
  (od: 27.04.2012)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1R/3/2012-97 zo dňa 17. 07. 2012, právoplatným dňa 24. 07. 2012 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka INTERMONT a.s., Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198 a ustanovil reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 08.08.2015)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1R/3/2012-301 zo dňa 21. 01. 2013, právoplatným dňa 29. 01. 2013 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 31. 12. 2012 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka INTERMONT a.s., Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198.
  (od: 08.08.2015)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/7/2018-447 zo dňa 24. 10. 2019, právoplatným dňa 31. 10. 2019 súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veroniku Puškár Škodovú, so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica a súd ustanovuje správcu konkurznej podstaty Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica v obchodnej spoločnosti INTERMONT a.s. „v konkurze“, Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198.
  (od: 24.04.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  24.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR