Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  82396/B

Obchodné meno: 
Avestus Petržalka s. r. o.
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
Sídlo: 
Poštová 3
Bratislava 811 06
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Ventúrska 14
Bratislava 811 01
  (od: 26.03.2014 do: 24.04.2017)
Michalská 16
Bratislava 811 01
  (od: 30.06.2012 do: 25.03.2014)
IČO: 
47 239 786
  (od: 30.06.2012)
Deň zápisu: 
30.06.2012
  (od: 30.06.2012)
Deň výmazu: 
23.11.2017
  (od: 23.11.2017)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 23.11.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.06.2012)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
reklamné, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
marketing
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
Spoločníci: 
Quinlan Private ESPF Investments #1 S.a r.l.
Rue Robert Stümper 7A
Luxemburg L-2557
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 30.06.2012 do: 24.04.2017)
Quinlan Private South City Client Holdings S.a r.l.
rue Hildegard von Bingen 1
Luxemburg L-1282
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #1
rue Hildegard von Bingen 1
Luxemburg L-1282
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
ALOMEA INVESTMENTS LIMITED
Makariou, Byt/Kancelária 202 190
Lakatamia, Nicosia 2311
Cyperská republika
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
SIDHARTA INVESTMENTS LIMITED
Strovolou 236
Strovolos, Nicosia 2048
Cyperská republika
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Quinlan Private South City Client Holdings S.a r.l.
Vklad: 3 562 EUR Splatené: 3 562 EUR
  (od: 30.06.2012 do: 07.08.2012)
Quinlan Private ESPF Investments #1 S.a r.l.
Vklad: 1 438 EUR Splatené: 1 438 EUR
  (od: 30.06.2012 do: 07.08.2012)
Quinlan Private South City Client Holdings S.a r.l.
Vklad: 3 562 EUR Splatené: 3 562 EUR
Záložné právo: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Quinlan Private South City Client Holdings S.á r.l. bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy zo dňa 01.08. 2012 uzatvorenej medzi Quinlan Private South City Client Holdings S.á. r.l., so sídlom 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburg, Luxembursko, IČO: B 132454, zapísaný v obchodnom registri Luxemburgu a Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášiková 48, Bratislava PSČ 832 37, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 oddiel: Sa vložka číslo: 601/B.
  (od: 08.08.2012 do: 22.05.2013)
Quinlan Private ESPF Investments #1 S.a r.l.
Vklad: 1 438 EUR Splatené: 1 438 EUR
Záložné právo: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Quinlan Private ESPF Investments #1 S.á r.l. bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy zo dňa 01.08. 2012 uzatvorenej medzi Quinlan Private ESPF Investments #1 S.á r.l., so sídlom: 7A , Rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburg, Luxembursko, IČO: B 125867, zapísaná v obchodnom registri Luxemburgu a Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava PSČ 832 37, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B.
  (od: 08.08.2012 do: 22.05.2013)
Quinlan Private South City Client Holdings S.a r.l.
Vklad: 3 562 EUR Splatené: 3 562 EUR
  (od: 23.05.2013 do: 24.04.2017)
Quinlan Private ESPF Investments #1 S.a r.l.
Vklad: 1 438 EUR Splatené: 1 438 EUR
  (od: 23.05.2013 do: 24.04.2017)
Quinlan Private South City Client Holdings S.a r.l.
Vklad: 1 750 EUR Splatené: 1 750 EUR
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #1
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
ALOMEA INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 1 750 EUR Splatené: 1 750 EUR
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
SIDHARTA INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
František Halászik
124
Hurbanova Ves 903 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 30.06.2012 do: 24.04.2017)
František Halászik
124
Hurbanova Ves 903 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 24.04.2017)
Mgr. Ján Krnáč
Krčméryho 19
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Ing. Štefan Beleš
Na Baránku 4529/1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Peter Joseph Donnelly
Nutley Road 65
Dublin D4
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 24.04.2017)
Peter Joseph Donnelly
Nutley Road 65
Dublin D4
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 30.06.2012 do: 24.04.2017)
Peter Joseph Donnelly
Nutley Road, Donnybrook 65
Dublin D4
Írsko
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Roger Dunlop
Za Strahovem 24
Břevnov - Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia, pričom: - jeden konajúci konateľ musí byť vždy z dvojice konateľov (i) Peter Joseph Donnelly, trvale bytom: 65 Nutley Road, Donnybrook, Dublin D4, Írsko; a (ii) Roger Dunlop, trvale bytom: Za Strahovem 24, Břevnov - Praha 6, PSČ: 169 00, Česká republika; a - druhý konajúci konateľ musí byť vždy z dvojice (i) Mgr. Ján Krnáč, trvale bytom: Krčméryho 19, 811 04 Bratislava, Slovenská republika; a (ii) Ing. Štefan Beleš, trvale bytom: Na Baránku 4529/1, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.
  (od: 25.04.2017 do: 22.11.2017)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (od: 30.06.2012 do: 24.04.2017)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmluva o zlúčení.
  (od: 23.11.2017)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.06.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení. Spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti popper Quinlan Private s. r. o., so sídlom Michalská 16, 811 01 Bratislava, IČO: 36 290718 na základe projektu rozdelenia zo dňa 20.06.2012 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 196/2012, Nz 22018/2012, NCR1s 22554/2012.
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
Uznesenie spoločníkov per rollam zo dňa 24.02.2014.
  (od: 26.03.2014 do: 22.11.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia
  (od: 30.06.2012 do: 22.11.2017)
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia
  (od: 23.11.2017)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 23.11.2017)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Popper Quinlan Private s. r. o.
Michalská 16
Bratislava 811 01
  (od: 30.06.2012)
Právny nástupca: 
South City Retail Park A1 s.r.o.
Poštová 3
Bratislava 811 06
  (od: 23.11.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  26.11.2020
Dátum výpisu:  28.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR