Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  269/B

Obchodné meno: 
IFK a.s.
  (od: 10.12.2010)
Investičný fond KARPATY, a.s. v likvidácii
  (od: 05.01.1995 do: 09.12.2010)
Investičný fond KARPATY, a.s.
  (od: 19.03.1993 do: 04.01.1995)
KARPATY IPF, a.s.
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
Sídlo: 
Zámocká 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (od: 01.02.2019)
Čajakova 28
Bratislava 831 01
  (od: 16.04.1996 do: 31.01.2019)
Račianska 62
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 15.04.1996)
IČO: 
30 866 111
  (od: 31.12.1991)
Deň zápisu: 
31.12.1991
  (od: 31.12.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.1991)
Predmet činnosti: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 01.02.2019)
S takto získanými prostriedkami ďalej podnikať, a to hlavne:
  (od: 19.03.1993)
formou investícií dp rôzných akcií, cenných papierov podnikov, alebo spoločností v oblasti výroby, obchodu a služieb, včítane štátnych dlhopisov
  (od: 19.03.1993)
investécií do pozemkov a nemovitostí a podnikaní s nimi
  (od: 19.03.1993)
investícií a majetkovej účasti v novozakladaných perspektívnych spoločnostiach
  (od: 19.03.1993)
investícií do umeleckých diel a predmetov a podnikania s nimi
  (od: 19.03.1993)
Finančný lízing
  (od: 01.02.2019)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.02.2019)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.02.2019)
Faktoring a forfaiting
  (od: 01.02.2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.02.2019)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností
  (od: 01.02.2019)
Vedenie účtovníctva
  (od: 01.02.2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.02.2019)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 01.02.2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.02.2019)
Administratívne služby
  (od: 01.02.2019)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 01.02.2019)
Na základe poverenia udeleného držiteľmi investičných kupónov akcie s tým, že ako tieto akcie, ako aj ostatné nakúpené akcie budú použité na zvýšenie základného kapitálu spoločnosti.
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
S takto získanými prostriedkami ďalej podnikať, a to hlavne:
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
formou investícií do rôznych akcií, cenných papierov podnikov, resp. spoločností v oblasti finančníctva, výroby, obchodu a služieb včítane štátnych obligácií
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
formou ivnestícií do rôznych akcií, cenných papierov podnikov, spoločností v oblasti výroby, obchodu a služieb, včítane štátnych obligácií mimo finančníctva
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
ivnestícií a majetkovej účasti v novo zakladaných perspektívnych spoločnostiach
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
investícií do pozemkov a nehnuteľností a v podnikaní s nimi
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
investícií do umeleckých diel a predmetov, v podnikaní s nimi
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
Na základe poverenia majiteľov investičných kupónov nakupovať pre týchto majiteľov akcie s tým, že tieto akcie spolu s ostatnými takto nakúpenými akciami budú využité na zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 19.03.1993 do: 31.01.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.01.1995)
predstavenstvo
  (od: 19.03.1993 do: 04.01.1995)
predstavenstvo
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 29
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 29.11.2018
  (od: 01.02.2019)
Ing. Vladimír Horváth
Frankelova 29
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 04.01.1995)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 29
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010 do: 31.01.2019)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 29
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 18.11.2010 Skončenie funkcie: 29.11.2018
  (od: 01.02.2019 do: 31.01.2019)
Ing. Daniel Veselský
Zálužická 5
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 04.01.1995)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava
  (od: 19.03.1993 do: 04.01.1995)
Juraj Vlasák - člen
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010 do: 31.01.2019)
Juraj Vlasák - člen
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 18.11.2010 Skončenie funkcie: 29.11.2018
  (od: 01.02.2019 do: 31.01.2019)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 10.12.2010)
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (od: 05.01.1995 do: 09.12.2010)
Za akciovú spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a to tak, že k napísanému, alebo vytlačenému názvu a.s. pripoja svoj vlastnoručný podpis aspoň dvaja členovia predstavestva.
  (od: 19.03.1993 do: 04.01.1995)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že sa k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením mena a funkcie: najmenej dvaja členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti a jeden člen predstavenstva, prokuristi a ďalší splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci.
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
Základné imanie: 
11 763 764,03 EUR Rozsah splatenia: 11 763 764,03 EUR
  (od: 10.12.2010)
11 767 308,4 EUR Rozsah splatenia: 11 767 308,4 EUR
  (od: 07.12.2010 do: 09.12.2010)
354 437 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 06.12.2010)
1 000 000 Kčs
  (od: 19.03.1993 do: 02.09.1993)
100 000 Kčs
  (od: 31.12.1991 do: 18.03.1993)
Akcie: 
Počet: 354437
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 10.12.2010)
Počet: 354437
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 07.12.2010 do: 09.12.2010)
Počet: 354437
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.12.1994 do: 06.12.2010)
Počet: 354437
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 15.12.1994)
Počet: 10
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 19.03.1993 do: 02.09.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010)
Ing. Renáta Brocková
Križovany 571
Križovany nad Dudváhom 919 24
Vznik funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010)
RNDr. Peter Václavík
Západná 13
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010)
Ivan Kabina
Zápotockého 118
Šaľa
  (od: 19.03.1993 do: 02.09.1993)
Ing. Pavel Kováč
Balinského 12
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 17.11.1993)
Ing. Alexander Čierny
Kafendova 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
Peter Václavík
A. Bernoláka 22
Žilina
Skončenie funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
Ing. Renáta Brocková
186
Krížovany
Skončenie funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
Ing. Alexander Čierny
Kafendova 6
Bratislava
  (od: 19.03.1993 do: 09.12.2010)
Peter Václavík
A. Bernoláka 22
Žilina
  (od: 19.03.1993 do: 09.12.2010)
Ing. Renáta Brocková
186
Krížovany
  (od: 18.11.1993 do: 09.12.2010)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Dušan Kubovčák
Čajaková 34
Bratislava
  (od: 16.03.1998 do: 09.12.2010)
 Likvidátor:
JUDr. Dušan Kubovčák
Čajaková 34
Bratislava
Skončenie funkcie: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
 Likvidátor:
Ing. Juraj Vlasák
Pod rovnicami 5
Bratislava
  (od: 05.01.1995 do: 15.03.1998)
Dátum ukončenia konania: 18.11.2010
  (od: 10.12.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 11.6.1993 prijaté valným zhromaždením zmenené stanovy.
  (od: 03.09.1993)
Notárska zápisnica zo dňa 27.6.1994 číslo N 48/94 a Nz 47/94.
  (od: 16.12.1994)
Notárska zápisnica N 438/95, Nz 307/95 zo dňa 21.8.1995.
  (od: 05.01.1995)
Notárska zápisnica N 54/98, Nz 53/98 zo dňa 26.1.1998.
  (od: 16.03.1998)
Notárska zápisnica č. N 368/2010, Nz 46710/2010 zo dňa 25.11.2010.
  (od: 10.12.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2020
Dátum výpisu:  26.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR