Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5809/B

Obchodné meno: 
EX CREDIT, a.s.
  (od: 15.02.2007)
Sídlo: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 22.02.2019)
Šustekova 49
Bratislava 851 04
  (od: 08.06.2013 do: 21.02.2019)
Werferova 3
Košice 040 11
  (od: 15.02.2007 do: 07.06.2013)
IČO: 
36 572 586
  (od: 15.02.2007)
Deň zápisu: 
21.08.2003
  (od: 15.02.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.02.2007)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 15.02.2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
  (od: 15.02.2007)
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 15.02.2007)
leasing spojený s financovaním
  (od: 15.02.2007)
obchodná činnosť v sortimente: výrobky strojárenského, kovoobrábacieho, elektrotechnického a elektronického priemyslu, prístroje meracie, vedecké a laboratórne výrobky kancelárskej a výpočtovej techniky, prístroje regulačnej a automatizačnej techniky, výrobky automobilového priemyslu včítane motocyklov, zdvíhacie transportné a manipulačné zariadenia včítane robotov, stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a spracovanie nerastných surovín, strojárenské výrobky pre spoločenskú potrebu a pre domácnosť, jednoduché strojárske výrobky z kovu a plastických hmôt, telefónne ústredne, faxy, suroviny a materiály pre výrobu stavebných prvkov, stavebný materiál, výrobky drevospracujúceho priemyslu, výrobky z ťažby dreva, výrobky priemyslu celulózy a papiera, výrobky priemyslu skla, keramiky a porcelánu, nerastné suroviny, výrobky z drahých kovov a drahé kovy, výrobky textilného, konfekčného, kožiarenského, obuvníckeho a kožušníckeho priemyslu, knihy, hudobniny, hudobné nástroje, hračky, spoločenské hry, športové potreby, výrobky umeleckých remesiel okrem starožitnosti, potravinársky tovar, nápoje a tabak, poľnohospodárske produkty rastlinné a živočíšne
  (od: 15.02.2007)
faktoring a forfaiting
  (od: 15.02.2007)
reklamná činnosť
  (od: 15.02.2007)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 15.02.2007)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 15.02.2007)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (od: 15.02.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.02.2007)
Ing. Marián Rigan - predseda
Agátová 57
Košice 040 14
Vznik funkcie: 04.04.2011
  (od: 20.04.2011)
Jaroslav Fuchs - podpredseda predstavenstva
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 10.03.2017)
Ing. Tomáš Ďurík - člen
Vnútorná Okružná 3467/62
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 29.05.2008 do: 09.12.2008)
Ing. Tomáš Ďurík - člen
Vnútorná Okružná 3467/62
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 11.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 09.12.2008)
Jaroslav Fuchs - podpredseda
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 19.05.2007 do: 29.10.2014)
Jaroslav Fuchs - podpredseda
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 30.10.2014
  (od: 30.10.2014 do: 29.10.2014)
Jaroslav Fusch - podpredseda
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 18.05.2007)
Mgr. Ján Kováč - predseda
Mišíkova 370/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 10.10.2009
  (od: 21.10.2009 do: 19.04.2011)
Mgr. Ján Kováč - predseda
Mišíkova 370/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 10.10.2009 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 20.04.2011 do: 19.04.2011)
Peter Remiáš - člen
Bukovecká 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 09.12.2008)
Peter Remiáš - člen
Bukovecká 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 11.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 09.12.2008)
Ingrid Remiášová - člen
Bukovecká 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 19.04.2011)
Ingrid Remiášová - člen
Bukovecká 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 11.11.2008 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 20.04.2011 do: 19.04.2011)
Ing. Roman Švarc - predseda
Donská 2
Košice 040 12
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 20.10.2009)
Ing. Roman Švarc - predseda
Donská 2
Košice 040 12
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 10.10.2009
  (od: 21.10.2009 do: 20.10.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 15.02.2007)
Prokúra: 
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.10.2014
  (od: 30.10.2014 do: 09.03.2017)
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.10.2014 Skončenie funkcie: 31.01.2017
  (od: 10.03.2017 do: 09.03.2017)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 30.10.2014 do: 09.03.2017)
Základné imanie: 
730 400 EUR Rozsah splatenia: 730 400 EUR
  (od: 20.04.2011)
730 266,21536 EUR Rozsah splatenia: 730 266,21536 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 19.04.2011)
22 000 000 Sk Rozsah splatenia: 22 000 000 Sk
  (od: 29.05.2008 do: 29.01.2009)
21 000 000 Sk Rozsah splatenia: 21 000 000 Sk
  (od: 15.02.2007 do: 28.05.2008)
Akcie: 
Počet: 210
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 20.04.2011)
Počet: 10
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 20.04.2011)
Počet: 210
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 19.04.2011)
Počet: 10
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 30.01.2009 do: 19.04.2011)
Počet: 210
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.02.2007 do: 29.01.2009)
Počet: 10
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 29.05.2008 do: 29.01.2009)
Dozorná rada: 
Karol Ruman
Strmý vršok 64
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007)
Ľubomír Balog
Grösslingova 10
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007)
Ingrid Remiášová
Bukovecká 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.04.2011
  (od: 20.04.2011)
Ing. Marián Rigan
Agátova 57
Košice 040 14
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 19.04.2011)
Ing. Marián Rigan
Agátova 57
Košice 040 14
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 20.04.2011 do: 19.04.2011)
Vladimír Vágási
Garbiarska 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 13.10.2016 do: 12.10.2016)
Vladimír Vágási
Garbiarska 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 12.10.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.8.2003 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 15.02.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1669/2014, Nz 39868/2014, NCRls 40631/2014 zo dňa 21.10.2014.
  (od: 30.10.2014)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Predaj divízie realitných činností" na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 18.12.2017 spoločnosti LBG byty, s.r.o., sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 768 436, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 19239/B
  (od: 01.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2020
Dátum výpisu:  31.03.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR