Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2392/B

Obchodné meno: 
GIPSOL, a.s.
  (od: 14.03.2000)
Sídlo: 
Mlynské Nivy 56
Bratislava 821 09
  (od: 04.07.2003)
Mlynské Nivy 56
Bratislava 821 04
  (od: 06.08.2001 do: 03.07.2003)
Ružinovská 1
Bratislava 826 01
  (od: 14.03.2000 do: 05.08.2001)
IČO: 
35 783 893
  (od: 14.03.2000)
Deň zápisu: 
14.03.2000
  (od: 14.03.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.03.2000)
Predmet činnosti: 
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
  (od: 04.07.2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 04.07.2003)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 04.07.2003)
prenájom osobných motorových vozidiel
  (od: 04.07.2003)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.07.2003)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.07.2003)
školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (od: 04.07.2003)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
  (od: 04.07.2003)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 04.07.2003)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (od: 04.07.2003)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 06.09.2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.07.2003 do: 05.09.2018)
prevádzkovanie veľkoskladu so stavebným materiálom
  (od: 14.03.2000 do: 03.07.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.03.2000 do: 03.07.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.07.2003)
predstavenstvo
  (od: 06.08.2001 do: 03.07.2003)
predstavenstvo
  (od: 14.03.2000 do: 05.08.2001)
Ing. Jozef Solčan - predseda predstavenstva
Nové Záhrady I 5670/14
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019)
Juraj Kaderábek - člen
Šoltésovej 10
Nové Zámky
  (od: 14.03.2000 do: 05.08.2001)
Ing. Patrik Luknár - člen
Vietnamská 44
Bratislava 821 04
  (od: 06.08.2001 do: 03.07.2003)
Ing. Patrik Luknár - člen predstavenstva
Vietnamská 44
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 02.07.2001
  (od: 04.07.2003 do: 14.05.2019)
Ing. Patrik Luknár - člen predstavenstva
Vietnamská 44
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 02.07.2001 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
JUDr. Ladislav Meliš - člen predstavenstva
Lachova 39
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.08.2002
  (od: 04.07.2003 do: 22.12.2005)
JUDr. Ladislav Meliš - člen predstavenstva
Lachova 39
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.08.2002 Skončenie funkcie: 19.12.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Ing. Jozef Solčan - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
  (od: 14.03.2000 do: 05.08.2001)
Ing. Jozef Solčan - predseda predstavenstva
Nové záhrady I/14
Bratislava 821 05
  (od: 06.08.2001 do: 03.07.2003)
Ing. Jozef Solčan - predseda predstavenstva
Nové záhrady I/14
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.03.2000
  (od: 04.07.2003 do: 14.05.2019)
Ing. Jozef Solčan - predseda predstavenstva
Nové záhrady I/14
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.03.2000 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
Mgr. Emília Solčanová
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 23.12.2005 do: 21.09.2009)
Peter Šmidovič - člen
Hurbanova 15
Trnava 917 08
Skončenie funkcie: 31.07.2002
  (od: 14.03.2000 do: 03.07.2003)
Ing. Emília Tomljenović - člen
Trenčianska 56/D
Bratislava- Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 25.09.2013 do: 14.05.2019)
Ing. Emília Tomljenović - člen
Trenčianska 56/D
Bratislava- Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 19.12.2005 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
Mgr. Emília Tomljenović
Nové Záhrady I 5670/14
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 22.09.2009 do: 19.09.2013)
Mgr. Emília Tomljenović - člen
Trenčianska 56/D
Bratislava- Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 20.09.2013 do: 24.09.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (od: 15.05.2019)
V mene spoločnosti rokuje a podpisuje samostatne a v plnom rozsahu predseda predstavenstva alebo ním splnomocnená osoba. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva alebo ním splnomocnená osoba v rozsahu svojho oprávnenia.
  (od: 04.07.2003 do: 14.05.2019)
Samostatne konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení samostatne predseda a členovia predstavenstva, okrem prípadov ďalej uvedených. V prípadoch taxatívne nižšie uvedených sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva: - nákupu, predaja, nájmu alebo zaťaženia nehnuteľností spoločnosti - nákupu, predaja, nájmu zaťaženia hnuteľného majetku spoločnosti s obstarávacou cenou vyššsou ako 300 000,-Sk - uzatvárania zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 100 000,-Sk ročne - uzatvárania dlhodobých obchodných zmlúv - prevzatia cudzích záväzkov v akejkoľvek forme - prevzatia ručiteľských záväzkov - prevzatia alebo poskytovania pôžičiek alebo úverov - nakladania s pohľadávkami alebo záväzkami mimo obvyklého hospodárenia. Štatutárni zástupcovia sú oprávnení delegovať svoje právomoci na im určeného zástupcu v jednotlivých a jednorazových prípadoch. V prípade opakovanej alebo časovo dlhodobej delegácie právomocí, len so súhlasom predstavenstava. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis jeden alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 06.08.2001 do: 03.07.2003)
V mene spoločnosti rokujú a podpisujú samostatne a v plnom rozsahu títo štatutárni zástupcovia: predseda predstavenstva; člen predstavenstva a prípadoch -nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie nehnuteľností spoločnosti;-nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie hnuteľného majetku spoločnosti s obstarávacou cenou vyššou ako 300.000,-Sk;-uzatváranie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 100.000,-Sk ročne;-uzatváranie dlhodobých obchodných zmlúv;-prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme;-prevzatie ručiteľských záväzkov;-prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek alebo úverov, ak požičaná suma presahuje čiastku 300.000,-Sk;-akékoľvek nakladanie s pohľadávkami alebo záväzkami spoločnosti v hodnote vyššej ako 100.000,-Sk mimo obvyklého hospodárenia (napr. dar, odpustenie dlhu, atď.) sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. štatutární zástupcovia sú oprávnení delegovať svoje právomoci na im určeného zástupcu v jednotlivých a jednorazových prípadoch. V prípade opakovanej alebo časove dlhodobej delegácie právomocí, len so súhlasom predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis jeden alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 14.03.2000 do: 05.08.2001)
Prokúra: 
Ing. Patrik Luknár
Vietnamská 4624/44
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 15.05.2019
  (od: 15.05.2019)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť v plnom rozsahu. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti uvedie svoje meno a priezvisko a pripojí svoj podpis s dodatkom "per procuram" alebo skratkou "p. p." alebo "ppa".
  (od: 15.05.2019)
Základné imanie: 
82 984,7975 EUR
  (od: 23.01.2009)
2 500 000 Sk
  (od: 14.03.2000 do: 22.01.2009)
Akcie: 
Počet: 2500
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 23.01.2009)
Počet: 2500
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.03.2000 do: 22.01.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Tomáš Hledík
Trnavská 38
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019)
Ing. Pavel Kacvinský
Mierová 16274/179
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019)
Mgr. Emília Solčanová
Nové záhrady I/14
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019)
JUDr. Gabriela Funcíková
Herlianska 32
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 23.12.2005 do: 21.12.2017)
JUDr. Gabriela Funcíková
Herlianska 32
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 19.12.2005 Skončenie funkcie: 11.12.2017
  (od: 22.12.2017 do: 21.12.2017)
JUDr. Ladislav Melliš
Lachova 39
Bratislava
  (od: 14.03.2000 do: 05.08.2001)
Mgr. Viera Mertlová
Smikova 1
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 02.07.2001
  (od: 04.07.2003 do: 22.12.2005)
Mgr. Viera Mertlová
Smikova 1
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 02.07.2001 Skončenie funkcie: 19.12.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Tibor Osztatni
Vansovej 15
Nové Zámky 940 01
  (od: 06.08.2001 do: 03.07.2003)
Tibor Osztatni
Vansovej 15
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 14.03.2000
  (od: 04.07.2003 do: 22.12.2005)
Tibor Osztatni
Vansovej 15
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 14.03.2000 Skončenie funkcie: 19.12.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Tibor Osztatní
Vansovej 15
Nové Zámky
  (od: 14.03.2000 do: 05.08.2001)
Jozef Solčan , ml.
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.12.2005
  (od: 23.12.2005 do: 19.09.2013)
Jozef Solčan , ml.
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.12.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2013
  (od: 20.09.2013 do: 19.09.2013)
Mgr. Emília Solčanová
Nové záhrady I/14
Bratislava 821 05
  (od: 14.03.2000 do: 03.07.2003)
Mgr. Viera Škodová
Nová 112
Sološnica 906 37
  (od: 06.08.2001 do: 03.07.2003)
Mgr. Emília Solčanová
Nové záhrady I/14
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.03.2000 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
Ing. Tomáš Hledík
Trnavská 38
Bratislava- Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 28.06.2013 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
Ing. Tomáš Hledík
Trnavská 38
Bratislava- Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 28.06.2013
  (od: 20.09.2013 do: 14.05.2019)
Ing. Pavel Kacvinský
Mierová 16274/179
Bratislava - Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 11.12.2017 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
Ing. Pavel Kacvinský
Mierová 16274/179
Bratislava - Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 11.12.2017
  (od: 22.12.2017 do: 14.05.2019)
Mgr. Emília Solčanová
Nové záhrady I/14
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.03.2000
  (od: 04.07.2003 do: 14.05.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.11.1999 a jej dodatkom z 19.1.2000 a 10.3.2000 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov.
  (od: 14.03.2000)
Dodatok č.1 k stanovám schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.7.2001, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 242/2001, Nz 228/2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 06.08.2001)
Zápisnice z valných zhromaždení spísané do notárskych zápisníc č. N 67/2002, Nz 67/2002 zo dňa 14.2.2002 a N 268/2002, Nz 253/2002 zo dňa 31.7.2002.
  (od: 04.07.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2013.
  (od: 20.09.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  10.12.2019
Dátum výpisu:  11.12.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR