Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  510/B

Obchodné meno: 
Witrans Slovakia a.s. v likvidácii
  (od: 03.09.2001 do: 04.04.2005)
Witrans Slovakia a.s.
  (od: 15.02.1993 do: 02.09.2001)
Sídlo: 
Vajnorská 38
Bratislava 831 03
  (od: 07.03.2000 do: 04.04.2005)
Odbojárov 1
Bratislava 831 04
  (od: 15.02.1993 do: 06.03.2000)
IČO: 
00 643 947
  (od: 15.02.1993)
Deň zápisu: 
15.02.1993
  (od: 15.02.1993)
Deň výmazu: 
05.04.2005
  (od: 05.04.2005)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 05.04.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.02.1993)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj počítačových systémov, kancelárskej techniky, spotrebnej elektrotechniky, elektrických prístrojov, náradia a spotrebného tovaru / na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
  (od: 15.02.1993 do: 15.05.1996)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 15.02.1993 do: 15.05.1996)
leasingová činnosť v oblasti hnuteľných vecí
  (od: 15.02.1993 do: 15.05.1996)
nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
technicko-konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výroby, nákupu ,predaja, organizácie a riadenia podnikateľských subjektov a ich organizačných zložiek
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
prenajímanie tovaru
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
prenajímanie nehnuteľností
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
výroba personálnych počítačov,záručný a pozáručný servis
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
sprostredkovateľská činnosť v obchode a vo výkone služieb
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja aprenájmu nehnuteľností
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
nákladná cestná doprava
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.09.2001 do: 04.04.2005)
predstavenstvo
  (od: 16.05.1996 do: 02.09.2001)
predstavenstvo
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
predstavenstvo
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Ing. Dušan Pejko
Nám.hraničiarov 1
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 08.03.1999)
Ing. Dušan Pejko - člen
Nám.hraničiarov 1
Bratislava
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
Ing. Dušan Pejko - predseda
Nám.hraničiarov 1
Bratislava
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
Ing Ľubica Strnádová - člen
Račianska 81
Bratislava
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
Magdaléna Šutá - člen
M.Š.TRnavského 18
Bratislava
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
Ing Vincent Šuty - člen
M.Š.Trnavského 18
Bratislava
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
Ing Vincent Šuty - predseda
M.Š.Trnavského 18
Bratislava
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
Ing Vincent Šuty
M.Š.Trnavského 18
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
Ing. Ivan Kardoš
Bezručova 9
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
Mária Nedorostová
Topoľčianska 20
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 04.04.2005)
Dr Emil Konopík - člen
Sládkovičova 24
Praha 4
Česká republika
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Hubert Markl - člen
Webgasse 13
Wien 1060
Rakúska republika
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Hubert Trattler - predseda
Pod novým lesom 415/23
Praha 6
Česká republika
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať likvidátor spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis likvidátor.
  (od: 03.09.2001 do: 04.04.2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám podpisujúci pripájajú svoje podpisy.
  (od: 16.05.1996 do: 02.09.2001)
Predseda predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a síce tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnostipripojí svoj podpis s uvedením funkcie, Členovia predstavenstva podpisujú za spoločnosť spoločne.
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva samostatne, ako aj prokutista - samostatne. Oprávnení členovia sa podpisujú tak, že podpisujúci pridá svoj podpis / s uvedením funkcie/ ku názvu firmy.
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Prokúra: 
Ing. Vincent Šutý
M.S.Trnavského 18
Bratislava
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk
  (od: 15.02.1993 do: 04.04.2005)
Akcie: 
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.03.2000 do: 04.04.2005)
Počet: 10
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.02.1993 do: 06.03.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Dagmar Emilová
Repašského 8
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 04.04.2005)
Doc.Ing. Dušan Kodaj , CSc
Nejedlého 47
Bratislava
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Jana Pejková
Nám.hraničiarov 1
Bratislava
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
Jana Pejková
Nám.hraničiarov 1
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 08.03.1999)
Jana Pejková - člen
Nám.hraničiarov 1
Bratislava
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
Ing. Ján Pichoňský , CSc
Segnerova 2
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
Ing Ondrej Strnad , CSc
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
Ing Ondrej Strnad , CSc - predseda
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
Magdaléna Šutá - člen
M.Š.TRnavského 18
Bratislava
  (od: 16.05.1996 do: 21.09.1998)
Magdaléna Šutá
M.Š.TRnavského 18
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
Ing. Jozef Vajda
Heyrovského 12
Bratislava
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
Ing. Rudolf Haberleitner
Wollzeile 25/36a
Wien 1010
Rakúska republika
  (od: 17.03.1995 do: 15.05.1996)
Johanna Trattler
Kalmstr. 83
Wien 1130
Rakúska republika
  (od: 15.02.1993 do: 16.03.1995)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ladislav Bohunský
Astronomická 11
Bratislava 821 02
  (od: 03.09.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2003 - schválenie správy likvidátora o priebehu a ukončení likvidácie. Súhlas Daňového úradu Bratislava III č.: 602/230/23990/04/Ďur k návrhu na výmaz z obchodného registra. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť WITRANS Slovakia, a.s. v likvidácii , so sídlom Vajnorská 38, 831 03 Bratislava, IČO: 00 643 947, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 510/B v celom rozsahu.
  (od: 05.04.2005)
Akciová spoločnosť bola založená dňa 31.8.1992 zakladacou listinou spísanou formou notárskeho zápisu na Štátnom notárstve Bratislava 1 pod č. N 373/92, Nz 349/92 na základe rozhodnutia jedného spoločníka spoločnosti Witrans Warenhandelsgeselschaft m.b.H 1060 Wien o zrušení Witrans Slovakia spol. s.r.o. bez likvidácie premenou podľa § 69 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  (od: 15.02.1993 do: 04.04.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.9.1994, na ktorom boli odvolaní a zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 17.03.1995 do: 04.04.2005)
Notárska zápisnica N 310/95 Nz 306/95 zo dňa 15.11.1995, uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.11.1995 a stanovy spoločnosti v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 16.05.1996 do: 04.04.2005)
Notárska zápisnica N 43/98 Nz 43/98 spísaná dňa 25.4.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a predstavenstve a bola schválená zmena stanov v § 3,4,8,9,13,15,16,17,19,21,29 záznam zo zasadnutia predstavenstva č. 1 /98 zo dňa 25.4.1998 a zápisnica č. 1/98 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.1998.
  (od: 22.09.1998 do: 04.04.2005)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.1999, č. N 26/9 Nz 26/99 napísaná notárom JUDr Bošanskou v Pezinku.
  (od: 09.03.1999 do: 04.04.2005)
Notárska zápisnica N 43/2000 Nz 41/2000 spísaná dňa 16.2.2000 notárom JUDr Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v SR.
  (od: 07.03.2000 do: 04.04.2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2001 o zrušení spoločnosti o menovaní likvidátora, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 264/2001, Nz 257/2001.
  (od: 03.09.2001 do: 04.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  13.07.2020
Dátum výpisu:  14.07.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR