Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  96427/B

Obchodné meno: 
HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
  (od: 05.06.1998)
Sídlo: 
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (od: 14.01.2014)
Alžbetínske nám. 1202/2
Dunajská Streda 929 01
  (od: 01.06.2001 do: 13.01.2014)
Nám. Slobody 1202/2
Dunajská Streda 929 01
  (od: 05.06.1998 do: 31.05.2001)
IČO: 
36 228 117
  (od: 05.06.1998)
Deň zápisu: 
05.06.1998
  (od: 05.06.1998)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.06.1998)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.06.1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 05.06.1998)
prenájom nehnuteľností
  (od: 14.05.2001)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (od: 14.05.2001)
propagačná činnosť
  (od: 14.05.2001)
masérske služby
  (od: 14.05.2001)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 14.05.2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.05.2001)
pohostinská činnosť v zariadeniach ll. skupiny a vo vyšších skupinách a ubytovacie služby
  (od: 14.05.2001)
závodné stravovanie
  (od: 14.05.2001)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 14.05.2001)
prevádzkovanie rekreačného bazéna
  (od: 01.06.2001)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.06.2001)
služby poskytované stavebnými mechanizmami
  (od: 12.11.2005)
úprava terénu
  (od: 12.11.2005)
zemné a búracie práce
  (od: 12.11.2005)
záhradkárske služby
  (od: 12.11.2005)
prípravné práce pre stavbu, pomocné stavebné práce
  (od: 12.11.2005)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 28.12.2005)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 28.12.2005)
taxislužba
  (od: 14.05.2001 do: 27.12.2005)
zmenáreň
  (od: 14.05.2001 do: 27.12.2005)
Spoločníci: 
WILTON, s.r.o.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (od: 14.01.2014)
Vojtech László
Nám. Prieteľstva 2169/21
Dunajská Streda
  (od: 16.10.2000 do: 11.09.2002)
Ladislav Végh
Mánesovo nám. 8
Bratislava
  (od: 29.10.2001 do: 11.09.2002)
Ladislav Végh
Mánesovo nám. 1233/8
Bratislava
  (od: 05.06.1998 do: 30.09.1998)
Anita Véghová
Nemesszegská 132/4
Dunajská Streda
  (od: 30.09.2009 do: 13.01.2014)
Anita Véghová
Nemesszegská 132/4
Dunajská Streda
  (od: 12.09.2002 do: 29.09.2009)
Anita Véghová
Nemesszegská 132/4
Dunajská Streda
  (od: 01.10.1998 do: 15.10.2000)
Zuzana Véghová
Veľkoblahovská 875/14
Dunajská Streda
  (od: 05.06.1998 do: 30.09.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
WILTON, s.r.o.
Vklad: 754 298,612495 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 754 298,612495 EUR
Vklad: 630 684,458608 EUR ( nepeňažný vklad ) Splatené: 630 684,458608 EUR
  (od: 14.01.2014)
Zuzana Véghová
Vklad: 11 362 000 Sk Splatené: 11 362 000 Sk
  (od: 05.06.1998 do: 30.09.1998)
Ladislav Végh
Vklad: 11 362 000 Sk Splatené: 11 362 000 Sk
  (od: 05.06.1998 do: 30.09.1998)
Anita Véghová
Vklad: 22 724 000 Sk Splatené: 22 724 000 Sk
  (od: 01.10.1998 do: 15.10.2000)
Vojtech László
Vklad: 22 724 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 724 000 Sk
  (od: 16.10.2000 do: 11.09.2002)
Ladislav Végh
Vklad: 19 000 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Splatené: 19 000 000 Sk
  (od: 29.10.2001 do: 11.09.2002)
Anita Véghová
Vklad: 22 724 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 724 000 Sk
Vklad: 19 000 000 * ( nepeňažný vklad ) Splatené: 19 000 000 *
  (od: 12.09.2002 do: 29.09.2009)
Anita Véghová
Vklad: 754 298,612495 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 754 298,612495 EUR
Vklad: 630 684,458608 EUR ( nepeňažný vklad ) Splatené: 630 684,458608 EUR
  (od: 30.09.2009 do: 13.01.2014)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 05.06.1998)
Ing. Dušan Šepeľa
111
Boldog 925 26
Vznik funkcie: 21.10.2014
  (od: 01.11.2014)
Peter Vartovník
Ul. mládeže 2352/18
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.12.2013
  (od: 14.01.2014 do: 31.10.2014)
Peter Vartovník
Ul. mládeže 2352/18
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.12.2013 Skončenie funkcie: 21.10.2014
  (od: 01.11.2014 do: 31.10.2014)
Ladislav Végh
Mánesovo nám. 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 24.11.2009)
Ladislav Végh
Mánesovo nám. 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.10.2005 Skončenie funkcie: 02.11.2009
  (od: 25.11.2009 do: 24.11.2009)
Anita Véghová
Nemesszegská 132/4
Dunajská Streda
  (od: 05.06.1998 do: 11.11.2005)
Anita Véghová
Nemesszegská 132/4
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 05.06.1998
  (od: 12.11.2005 do: 13.01.2014)
Anita Véghová
Nemesszegská 132/4
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 05.06.1998 Skončenie funkcie: 27.06.2013
  (od: 14.01.2014 do: 13.01.2014)
Zuzana Véghová
Jantárová cesta 2239/107
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 24.11.2009)
Zuzana Véghová
Jantárová cesta 2239/107
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.10.2005 Skončenie funkcie: 02.11.2009
  (od: 25.11.2009 do: 24.11.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (od: 12.11.2005)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 05.06.1998 do: 11.11.2005)
Základné imanie: 
1 384 983,071102 EUR
  (od: 30.09.2009)
41 724 000 Sk
  (od: 29.10.2001 do: 29.09.2009)
22 724 000 Sk
  (od: 05.06.1998 do: 28.10.2001)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.3.2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.3.2015, sp.zn.: 8K /53/2014-211, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.4.2015 a vykonateľnosť dňa 21.3.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : HOTEL BONBÓN spol. s r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: 36 228 117 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Jacko so sídlom kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.9.2015, sp. zn. 8K /53/2014-844 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 23.9.2015, ktorým súd vymenoval do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Kubíka so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda nakoľko súd odvolal JUDr. Martina Jacka so sídlom kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava z funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 10.12.2015)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.3.2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.3.2015, sp.zn.: 8K /53/2014-211, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.4.2015 a vykonateľnosť dňa 21.3.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : HOTEL BONBÓN spol. s r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: 36 228 117 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Jacko so sídlom kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava.
  (od: 19.06.2015 do: 09.12.2015)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Peter Kubík
Korzo Bélu Bartóka 345/12
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 23.09.2015
  (od: 10.12.2015)
JUDr. Martin Jacko
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.03.2015
  (od: 19.06.2015 do: 09.12.2015)
JUDr. Martin Jacko
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.03.2015 Skončenie funkcie: 23.09.2015
  (od: 10.12.2015 do: 09.12.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.05.1998 podľa slovenského práva.
  (od: 05.06.1998)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 22.07.1998.
  (od: 01.10.1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.07.1999.
  (od: 16.10.2000)
Dodatok spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice č. N 163/2000, Nz 147/2000 zo dňa 18.10.2000.
  (od: 14.05.2001)
Dodatok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice č. N 11/01, Nz 11/01 zo dňa 29.01.2001. Zmena sídla spoločnosti z Dunajská Streda, Nám. Slobody 1202/2 na Dunajská Streda Alžbetínske nám. 1202/2.
  (od: 01.06.2001)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 07.08.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 07.08.2002 formou notárskej zápisnice č. N 365/02, Nz 345/02.
  (od: 12.09.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2014.
  (od: 01.11.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.5.2015 č.k. 33Exre/177/2015-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2015.
  (od: 19.06.2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2015 č.k. 33Exre/485/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2015.
  (od: 10.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  21.10.2020
Dátum výpisu:  22.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR