Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  601/B

Obchodné meno: 
ESCONA Trading, spol. s.r.o.
  (od: 15.04.1991)
Sídlo: 
Suché Mýto 19
Bratislava 811 03
  (od: 19.05.2005)
Miletičova 14
Bratislava 821 08
  (od: 18.03.1996 do: 18.05.2005)
Záhradnícka 46, P.O.Box 146
Bratislava 814 99
  (od: 01.12.1994 do: 17.03.1996)
P.O.BOX 146
Bratislava 814 99
  (od: 01.03.1993 do: 30.11.1994)
Továrenská 14
Bratislava
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
IČO: 
00 896 624
  (od: 15.04.1991)
Deň zápisu: 
15.04.1991
  (od: 15.04.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.04.1991)
Predmet činnosti: 
nákup, predaj, nájom a prenájom strojov, prístrojov a zariadení a ich skladovanie
  (od: 01.03.1993)
zaškolovací servis
  (od: 01.03.1993)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (od: 01.03.1993)
prieskum trhu, poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (od: 01.03.1993)
propagácia výrobkov a služieb
  (od: 01.03.1993)
vypracovanie koncepcií, technických dobrozdaní a racionalizačných programov
  (od: 01.03.1993)
prevádzkovanie automatov na predaj tovaru, teplých a studených nápojov
  (od: 07.12.1993)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 01.12.1994)
1. Nákup, predaj, nájom a prenájom strojov, prístrojov a zariadení, poradenský a zaškolovací servis pre tieto zariadenia, tiež dovoz a vývoz týchto zariadení, ako aj ich skladovanie.
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
2. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl.osôb.
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
3. Vývoz a dovoz vecí v rozsahu predmetu organizácie mimo položiek uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
4. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
5. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území CSFR a v zahraničí vo forme:
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
a)prieskum trhu, poradenská, konzultačná činnosť
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
b)propagácie výrobkov a služieb
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
c)obchodné zastúpenie
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
d)výroba vecí na zákazku tuzemského a zahraničného zákazníka v rozsahu činnosti organizácie
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
6.Vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 5d
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
7.Dovoz vecí k zabezpečeniu hospodárskej činnosti organizácie v súlade s predmetom jej činnosti, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
8.Vypracovanie koncepcií, technických dobrozdaní a racionalizačných programov
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
Spoločníci: 
Ing. Miroslav Lhota
Bôrik 8
Bratislava 811 02
  (od: 19.05.2005)
ESCONA AG,
Weissbadstr. 44
Appenzell
Švajčiarsko
  (od: 15.04.1991)
Ing. Miroslav Lhota
Botevova 3
Bratislava
  (od: 15.04.1991 do: 18.05.2005)
Výška vkladu každého spoločníka: 
ESCONA AG,
Vklad: 11 286 EUR Splatené: 11 286 EUR
  (od: 09.04.2010)
Ing. Miroslav Lhota
Vklad: 4 648 EUR Splatené: 4 648 EUR
  (od: 09.04.2010)
ESCONA AG,
Vklad: 340 000 Sk
  (od: 15.04.1991 do: 08.04.2010)
Ing. Miroslav Lhota
Vklad: 140 000 Sk
  (od: 15.04.1991 do: 18.05.2005)
Ing. Miroslav Lhota
Vklad: 140 000 Sk
  (od: 19.05.2005 do: 08.04.2010)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 01.03.1993)
konatelia
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
Ing. Miroslav Lhota
Bôrik 8
Bratislava 811 02
  (od: 18.03.2017)
Ing. Miroslav Lhota
H. Meličkovej 6
Bratislava
  (od: 01.03.1993 do: 18.05.2005)
Ing. Miroslav Lhota
Bôrik 8
Bratislava 811 02
  (od: 19.05.2005 do: 17.03.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (od: 01.03.1993)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jednotlivo: Ing. Miroslav Lhota Štefan Dobrita, bytom Weissbadstr.44 Appenzell, Švajčiarsko
  (od: 15.04.1991 do: 28.02.1993)
Základné imanie: 
15 934 EUR Rozsah splatenia: 15 934 EUR
  (od: 09.04.2010)
480 000 Sk
  (od: 01.03.1993 do: 08.04.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.11.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.11.2013 sp. Zn. 6K/47/2013 - 109, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.11.2013 súd vyhlásil konkurz na majetok ESCONA Trading, spol. s r.o., Suché Mýto 16, Bratislava, IČO : 00 896 624. Do funkcie správcu súd ustanovil Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rad 189 , 831 01 Bratislava, značka správcu S 1534.
  (od: 27.02.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Anett Pirohár
Jaskový rad 189
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.11.2013
  (od: 27.02.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovu účasťou v znení zák.č. 112/1990 Zb. Stary spis: S.r.o. 994
  (od: 15.04.1991)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 3.12.1992 v zmysle zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 994
  (od: 01.03.1993)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve prijatý dňa 29.11.1993. Stary spis: S.r.o. 994
  (od: 07.12.1993)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 10. 1994, živnostenské oprávnenie vydané OÚ živ. odd. Bratislava II, reg. č. 4174/94. Stary spis: S.r.o. 994
  (od: 01.12.1994)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 15.2.1996, dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.2.1996. Stary spis: S.r.o. 994
  (od: 18.03.1996)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 16.12.2013, sp. zn. 34 Exre/505/2013 - 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.2014.
  (od: 27.02.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2018
Dátum výpisu:  20.04.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra