Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10681/R

Obchodné meno: 
BOST SK, a.s. v konkurze
  (od: 13.02.2018)
BOST SK, a.s.
  (od: 06.02.2016 do: 12.02.2018)
BOST SK, a.s. v reštrukturalizácii
  (od: 30.05.2015 do: 05.02.2016)
BOST SK, a.s.
  (od: 07.05.2001 do: 29.05.2015)
Sídlo: 
Súvoz 1/1594
Trenčín 911 01
  (od: 31.01.2015)
Klincová 37/B
Bratislava 821 08
  (od: 20.12.2014 do: 30.01.2015)
Súvoz 1/1594
Trenčín 911 01
  (od: 30.06.2004 do: 19.12.2014)
Kubranská 244
Trenčín 911 01
  (od: 07.05.2001 do: 29.06.2004)
IČO: 
36 318 442
  (od: 07.05.2001)
Deň zápisu: 
07.05.2001
  (od: 07.05.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.05.2001)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 07.05.2001)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču /školenia, administratívne práce/
  (od: 07.05.2001)
zámočníctvo
  (od: 07.05.2001)
výroba strojov a prístrojov pre všeobecné účely
  (od: 07.05.2001)
návrhy, opravy elektronických a mechanických častí obrábacích strojov
  (od: 07.05.2001)
poskytovanie software - predaj programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 07.05.2001)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 07.05.2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 07.05.2001)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 07.05.2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 07.05.2001)
elektroinštalatérstvo
  (od: 07.05.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 07.05.2001)
sprostredkovanie výroby, dopravy, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 30.06.2004)
reklamná činnosť
  (od: 30.06.2004)
prezentácia firiem a výrobkov verejnosti
  (od: 30.06.2004)
organizovanie výstav
  (od: 30.06.2004)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (od: 30.06.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.06.2004)
finančný a operačný lízing
  (od: 30.06.2004)
faktoring a forfaiting
  (od: 30.06.2004)
preverovanie systémov riadenia akosti
  (od: 30.06.2004)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2004)
prenájom strojov a prístrojov s/bez obsluhujúceho personálu
  (od: 30.06.2004)
zásielkový predaj
  (od: 30.06.2004)
sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníctva/
  (od: 30.06.2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 30.06.2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 30.06.2004)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 30.06.2004)
montáž a opravy zvislých a posuvných brán s motorovým pohonom podľa vyhl. č. 74/1996 skupiny B.h.
  (od: 31.12.2004)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (od: 04.01.2006)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 31.01.2008)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 04.03.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.03.2015)
kovoobrábanie
  (od: 14.03.2015)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 07.05.2001 do: 29.06.2004)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 07.05.2001 do: 29.06.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.05.2001)
Vladimír Bielik - predseda
Kubranská 155/244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 07.06.2017)
Andrej Bielik - člen
Kubranská 244
Trenčín
  (od: 07.05.2001 do: 30.01.2008)
Andrej Bielik - člen
Kubranská 244
Trenčín
Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Andrej Bielik - člen predstavenstva
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 06.06.2017)
Andrej Bielik - člen predstavenstva
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Vladimír Bielik - predseda
Kubranská 244
Trenčín
  (od: 07.05.2001 do: 30.01.2008)
Vladimír Bielik - predseda
Kubranská 244
Trenčín
Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Vladimír Bielik - predseda
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 06.06.2017)
Eleonóra Bieliková - člen predstavenstva
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 06.06.2017)
Eleonóra Bieliková - člen predstavenstva
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Ing. Richard Hierweg - člen
Kubranská 246
Trenčín
Vznik funkcie: 01.12.2002
  (od: 13.06.2003 do: 30.01.2008)
Ing. Richard Hierweg - člen
Kubranská 246
Trenčín
Vznik funkcie: 01.12.2002 Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Ing. Kamil Lipták - člen
Pred Poľom 376/19
Trenčín
Skončenie funkcie: 01.12.2002
  (od: 07.05.2001 do: 12.06.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak má predstavenstvo jedného člena, vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať a podpisovať jeden člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo dvoch a viac členov, vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.06.2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 31.01.2008 do: 06.06.2017)
Za spoločnosť koná a podpisuje sa predseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva koná a podpisuje sa spoločne s predsedom predstavenstva. Konajúci člen predstavenstva sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo k vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 07.05.2001 do: 30.01.2008)
Základné imanie: 
125 866 EUR Rozsah splatenia: 125 866 EUR
  (od: 04.03.2009)
3 700 000 Sk Rozsah splatenia: 3 700 000 Sk
  (od: 31.12.2004 do: 03.03.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 07.05.2001 do: 30.12.2004)
Akcie: 
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 04.03.2009)
Počet: 3699
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 04.03.2009)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 Sk
  (od: 07.05.2001 do: 03.03.2009)
Počet: 3699
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.12.2004 do: 03.03.2009)
Počet: 999
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.05.2001 do: 30.12.2004)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 18.8.2017
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 22K/14/2017-189 zo dňa 10.08.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BOST SK, a.s. a ustanovil správcu.
  (od: 13.02.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s..
Námestie Martina Benku 10
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 18.08.2017
  (od: 13.02.2018)
Dozorná rada: 
Katarína Matejková
Kubranská 155/244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 07.06.2017)
Ing. Andrej Bielik
Kubranská 155/244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017)
Eleonóra Bieliková
Kubranská 155/244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017)
Eleonóra Bieliková - predseda
Kubranská 244
Trenčín
  (od: 07.05.2001 do: 30.01.2008)
Eleonóra Bieliková - predseda
Kubranská 244
Trenčín
Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Katarína Bieliková
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 30.06.2004 do: 30.01.2008)
Katarína Bieliková
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Katarína Gallová - člen
Východná 2338/19
Trenčín
  (od: 07.05.2001 do: 29.06.2004)
Katarína Gallová - člen
Východná 2338/19
Trenčín
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 30.06.2004 do: 29.06.2004)
Ing. Ingrid Hierwegová - člen
Kubranská 246
Trenčín
  (od: 07.05.2001 do: 30.01.2008)
Ing. Ingrid Hierwegová - člen
Kubranská 246
Trenčín
Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Michal Matejka
Kubrická 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Michal Matejka
Kubrická 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 06.06.2017)
Ingrid Hierwegová
Kubranská 246
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Ingrid Hierwegová
Kubranská 246
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 06.06.2017)
Katarína Bieliková
Kubranská 244
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 31.01.2008 do: 06.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov a zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.4.2001 vo forme notárskej zápisnice N 175/01, NZ 186/01 zo dňa 6.4.2001 bez výzvy na upísanie akcií jednorázovo a prijatím stanov.
  (od: 07.05.2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 1.12.2002 odvolalo a zvolilo člena predstavenstva.
  (od: 13.06.2003)
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BOST - KUBRA spol. s r.o., Kubranská 244, 911 01 Trenčín, IČO: 34 134 751.
  (od: 31.12.2004)
Notárska zápisnica N 32/2015, Nz 1985/2015, NCRls 2051/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2015.
  (od: 31.01.2015)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 1.5.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/3/2015-764 zo dňa 23.4.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka BOST SK, a.s. so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 442 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 1.5.2015.
  (od: 06.02.2016)
Povolenie konania: 1.5.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/3/2015-764 zo dňa 23.4.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka BOST SK, a.s. so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 442 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 1.5.2015.
  (od: 30.05.2015 do: 05.02.2016)
Reštrukturalizačný správca: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava 811 07
Značka: S1169
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 30.05.2015 do: 05.02.2016)
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava 811 07
Značka: S1169
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 22.12.2015
  (od: 06.02.2016 do: 05.02.2016)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 22.12.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/3/2015-2186 zo dňa 15.12.2015 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 25.11.2015 a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2015. V súlade s ustanovením § 156 zák. č. 7/2005 Z.z. zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zaniká aj funkcia reštrukturalizačného správcu. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom Nám. M.Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169.
  (od: 06.02.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  21.02.2019
Dátum výpisu:  22.02.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR