Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  39236/N

Obchodné meno: 
Levitex s.r.o. "v likvidácii"
  (od: 18.05.2019 do: 13.01.2020)
Levitex s.r.o.
  (od: 30.07.2015 do: 17.05.2019)
Sídlo: 
Ku Bratke č.5
Levice 934 05
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
IČO: 
34 122 630
  (od: 30.07.2015)
Deň zápisu: 
01.07.1995
  (od: 30.07.2015)
Spoločnosť zrušená od: 
1.5.2019
  (od: 14.01.2020)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 14.01.2020)
Deň výmazu: 
14.01.2020
  (od: 14.01.2020)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 14.01.2020)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.07.2015)
Predmet činnosti: 
predaj metrového textilu a textilných výrobkov
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
maloobchod s textilom a textilnými výrobkami
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
prenájom nehnuteľností
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
veľkoobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
správa počitačových sietí
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
poskytovanie internetových služieb
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
prenájom výpočtovej techniky
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Spoločníci: 
JUDr. Stanislav Horniak
Vojenská ul. 2554/92
Levice 934 01
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Mária Šebová
236
Podlužany 935 27
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Výška vkladu každého spoločníka: 
JUDr. Stanislav Horniak
Vklad: 21 700 EUR Splatené: 21 700 EUR
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Mária Šebová
Vklad: 17 500 EUR Splatené: 17 500 EUR
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
JUDr. Stanislav Horniak
Vojenská ul. 2554/92
Levice 934 01
Vznik funkcie: 30.07.2015
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Základné imanie: 
39 200 EUR Rozsah splatenia: 39 200 EUR
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.5.2019
  (od: 18.05.2019)
 Likvidátor:
JUDr. Stanislav Horniak
Vojenská ul. 2554/92
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.05.2019
  (od: 18.05.2019)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti
  (od: 18.05.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 39236/N sa vymazáva dňom 14.01.2020 obchodná spoločnosť Levitex s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO : 34 122 630 na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti ku dňu 01.05.2019, účtovnej závierky vyhotovenej ku dňu 22.11.2019 , konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 09.07.2019 a súhlasu správcu dane zo dňa 18.12.2019.
  (od: 14.01.2020)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.5.1995 Fondom národného majetku SR podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods.2 písm. a/zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku LEVITEX, štátny podnik so sídlom v Leviciach. Stary spis: Sa 323
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.10.1995. Stary spis: Sa 323
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Zmena Stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 13.6.1998 (not. záp. č. N 165/98, NZ 163/98).
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 26.6.1999.
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 02.12.2000.
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 23.6.2001 (not. záp. č. N 181/2001, Nz 174/2001).
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.6.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.6.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Tibora Koháryho dňom 28.6.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.9.2003 (zároveň rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti o 72 246 500,- Sk).
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2009 o zlúčení spoločnosti Levitex a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N so spoločnosťou Sulex, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 557 170, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14437/N, notárska zápisnica N 119/2009, Nz 24620/2009, NCRIs 25024/2009. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.07.2009 sa obchodná spoločnosť Levitex a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sulex, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 557 170, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14437/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Sulex, s.r.o. ku dňu 07.10.2009, notárska zápisnica N 120/2009, Nz 24621/2009, NCRIs 25025/2009.
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.12.2010 o zlúčení spoločnosti LEAST, s.r.o. so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 583 145, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65373/B so spoločnosťou Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 13.12.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2010, Nz 53825/2010, NCRls 54996/2010 sa obchodná spoločnosť Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LEAST, s.r.o. so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 583 145, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65373/B a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti LEASTs r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra.
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2015 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34122630 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N na spoločnosť Levitex s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 34122630, pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 30.07.2015.
  (od: 30.07.2015 do: 13.01.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  21.01.2021
Dátum výpisu:  23.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR