Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2906/B

Obchodné meno: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  (od: 21.01.2002)
Sídlo: 
Mlynské nivy 59/A
Bratislava 824 84
  (od: 19.12.2007)
IČO: 
35 829 141
  (od: 21.01.2002)
Deň zápisu: 
21.01.2002
  (od: 21.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.2002)
Predmet činnosti: 
prenos elektriny
  (od: 06.04.2006)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (od: 21.01.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (od: 21.01.2002)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (od: 21.01.2002)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 23.02.2011)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (od: 23.02.2011)
informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
  (od: 23.02.2011)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach okrem vyhradených zariadení
  (od: 23.02.2011)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (od: 23.02.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými odpadmi
  (od: 23.02.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.02.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 23.02.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.02.2011)
administratívne služby
  (od: 23.02.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 23.02.2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.02.2011)
verejné obstarávanie
  (od: 23.02.2011)
technik požiarnej služby
  (od: 23.02.2011)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 23.02.2011)
správa registratúry
  (od: 23.02.2011)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2019)
Poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 21.09.2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 21.09.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 21.09.2019)
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (od: 21.09.2019)
Inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe- obstarávateľská činnosť v stavebníctve a v energetike
  (od: 21.09.2019)
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľská činnosť
  (od: 21.09.2019)
Poskytovanie elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 21.09.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.02.2004)
Ing. Martin Golis - člen predstavenstva
1667
Raková 023 51
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 11.01.2017)
Ing. Miroslav Kolník - podpredseda predstavenstva
Športová 2792/42
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 09.12.2019
  (od: 25.02.2020)
Ing. Emil Krondiak , PhD. - člen predstavenstva
Blažov 79
Kútniky 929 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 11.01.2017)
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva
Palisády 42
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 11.01.2017)
Ing. Miroslav Obert - predseda predstavenstva
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 11.01.2017)
Ing. Vladimír Palko - člen predstavenstva
Šemša 164
Šemša 044 21
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 11.01.2017)
Ing. Michal Pokorný - člen predstavenstva
Klinčeková 3062/24
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 11.01.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 330 000 EUR a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 24.02.2009)
Základné imanie: 
105 000 000 EUR Rozsah splatenia: 105 000 000 EUR
  (od: 26.08.2015)
Akcie: 
Počet: 105
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 26.08.2015)
Akcionár: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (od: 19.10.2012)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Beňo - člen dozornej rady
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 20.02.2016
  (od: 18.03.2016)
Ing. Dušan Chvíľa - člen dozornej rady
Hôrky 257
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 20.02.2016
  (od: 18.03.2016)
Ing. Vladimír Burdan - predseda dozornej rady
Jiráskova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.04.2017
  (od: 19.04.2017)
JUDr. Peter Pandy - podpredseda dozornej rady
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 03.04.2017
  (od: 19.04.2017)
Ing. Peter Matejíček - člen dozornej rady
Komárnická 14
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 03.04.2017
  (od: 19.04.2017)
Ing. Rastislav Januščák - člen dozornej rady
Velvarská 31
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 03.04.2017
  (od: 19.04.2017)
JUDr. Ondrej Urban , MBA - člen dozornej rady
Slanská Huta 77
Košice okolie 044 17
Vznik funkcie: 03.04.2017
  (od: 19.04.2017)
Ing. Mikuláš Koščo - člen dozornej rady
Ipeľská 28
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 14.08.2017
  (od: 01.02.2019)
Ing. Ján Oráč - člen dozornej rady
168
Vyšný Žipov 094 33
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.02.2019)
JUDr. Pavol Kollár - člen dozornej rady
Lehotského 3038/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 01.07.2019
  (od: 03.10.2019)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
Vznik funkcie: 22.08.2019
  (od: 03.10.2019)
Ing. Kristián Jecko
Hlavná 6/12
Zatín 076 53
Vznik funkcie: 09.12.2019
  (od: 25.02.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia Slovenské elektrárne, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. č. 758 z 27.9.2000, v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 21.01.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Branislav Ďurajka: 28.03.2003 Ing. Ivan Demovič: 28.03.2003 prof. Ing. František Janíček, PhDr.: 28.03.2003 Ing. Michal Merga: 28.03.2003 Ing. Dagmar Repčeková: 28.03.2003 Ing. Jozef Urmín: 28.03.2003 RNDr. Dušan Jurčák: 28.03.2003
  (od: 22.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Karol Česnek: 30.06.2003 Ing. Alexander Kšiňan: 30.06.2003 Ing. Ivan Maník: 30.06.2003 Ing. Alena Šalamonová: 30.06.2003 Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Ing. Roman Krasňanský : 30.06.2003.
  (od: 23.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.10.2003.
  (od: 26.02.2004)
Zmeny stanov vykonané rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.11.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 2720/2003, Nz 111682/2003 spísanou Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (od: 27.02.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. Š. Bugára sa končí dňom 21.6.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Černáka sa končí dňom 21.6.2004.
  (od: 21.07.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 865/2004, Nz 81890/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom.
  (od: 25.11.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2006.
  (od: 16.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 326/2007, Nz 50585/2007
  (od: 19.12.2007)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.2.2008.
  (od: 15.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 14/2009, Nz 3848/2009, NCRls 3879/2009 zo dňa 10.02.2009.
  (od: 24.02.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2009.
  (od: 07.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2010.
  (od: 23.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 19/2011, Nz 3941/2011 zo dňa 04.02.2011
  (od: 23.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011.
  (od: 18.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2012.
  (od: 18.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2012.
  (od: 29.06.2012)
Oznámenie o odstúpení z funkcie zo dňa 30.07.2012.
  (od: 09.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.
  (od: 15.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013.
  (od: 18.05.2013)
Notárska zápisnica č. N 436/2015, Nz 26163/2015, NCRls 26747/2015 zo dňa 28.07.2015.
  (od: 26.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2019.
  (od: 17.04.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  26.03.2020
Dátum výpisu:  29.03.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR