Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2936/B

Obchodné meno: 
PSJ Hydrotranzit, a.s.
  (od: 12.11.2005)
Hydrotranzit, a.s.
  (od: 09.12.2003 do: 11.11.2005)
HYDROSTAV BRATISLAVA - VLČIE HRDLO a.s.
  (od: 14.03.2002 do: 08.12.2003)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 90
Bratislava 821 07
  (od: 15.12.2007)
Galvaniho 8
Bratislava 2 821 04
  (od: 12.11.2005 do: 14.12.2007)
Galvániho 8
Bratislava 821 04
  (od: 19.08.2003 do: 11.11.2005)
Vlčie hrdlo 76
Bratislava 824 01
  (od: 14.03.2002 do: 18.08.2003)
IČO: 
35 833 106
  (od: 14.03.2002)
Deň zápisu: 
14.03.2002
  (od: 14.03.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.03.2002)
Predmet činnosti: 
ukutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.03.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
  (od: 14.03.2002)
výroba betónu a malty
  (od: 14.03.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.03.2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.03.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.03.2002)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 14.03.2002)
montáž a opravy meracej regulačnej techniky
  (od: 14.03.2002)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 14.03.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 07.02.2003)
leasing a prenájom strojov, prístrojov, iných zariadení, a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 07.02.2003)
prenájom debnenia a lešenia
  (od: 07.02.2003)
leasing a prenájom výpočtovej a administratívnej techniky a technológií
  (od: 07.02.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.02.2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 07.02.2003)
výkon činnosti stavebného dozoru: inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby, technické, technologické a energetické vybavenia stavieb - výrobné technologické zariadenia,
  (od: 14.08.2003)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (od: 14.08.2003)
podľa § 4a ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. banské oprávnenie pri hlbinnom dobývaní a pri povrchovom dobývaní v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t v súlade so žiadosťou v rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca pre činnosť: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona), zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona), úprava a zúšľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona), zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ cit. zákona), osobitné zásahy do zemskej kôry (§ 2 písm. f/ cit. zákona), dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ cit. zákona),
  (od: 14.08.2003)
podľa vyhlášky SÚBP č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky SÚBP č. 31/1991 Zb.: vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať tuzemské výrobné spolupráce, opravy a údržbu zariadení určených § 1 ods. 3, vykonávať stavebné práce a údržbu zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), vykonávať skúšky: 1. podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zariadení určených § 1 ods. 3, 2. podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1, 2 a 3 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d) a ods. 3 s obmedzením na prvky zabezpečujúce pevnosť a tesnosť hermetickej zóny,
  (od: 14.08.2003)
prípravné práce pre stavbu: zemné práce, kopáčske práce, búracie práce bez použitia výbušnín
  (od: 01.03.2005)
povrchová úprava kovov - pieskovaním
  (od: 01.03.2005)
zváračské práce
  (od: 01.03.2005)
ubytovacie služby
  (od: 10.08.2006)
práce stavebnými mechanizmami
  (od: 10.08.2006)
montáž prefabrikátov
  (od: 10.08.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 17.07.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  (od: 29.05.2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
  (od: 29.05.2012)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vypracovávanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektov dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (od: 29.05.2014)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty
  (od: 29.08.2006 do: 19.09.2019)
montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických tlakových zariadení
  (od: 07.10.2006 do: 19.09.2019)
technik požiarnej ochrany
  (od: 29.05.2014 do: 19.09.2019)
inštalovanie a oprava elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
  (od: 10.08.2006 do: 19.09.2019)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 10.08.2006 do: 19.09.2019)
montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (od: 14.08.2003 do: 19.09.2019)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.03.2005 do: 28.05.2014)
maľovanie a natieračské práce
  (od: 01.03.2005 do: 28.05.2014)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (od: 10.08.2006 do: 19.09.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 10.08.2006 do: 19.09.2019)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 10.08.2006 do: 28.05.2014)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 10.08.2006 do: 28.05.2014)
pohostinská činnosť
  (od: 10.08.2006 do: 04.10.2012)
cestná motorová doprava - Nepravidelná autobusová doprava Nákladná cestná doprava
  (od: 14.03.2002 do: 09.08.2006)
defektoskopická kontrola zvarov a materiálov
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
defektoskopia - röntgenova kontrola zvarov
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
murárstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
obkladačské práce
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
verejné obstarávanie
  (od: 14.03.2002 do: 28.05.2014)
spracovanie kameňa
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 14.03.2002 do: 28.05.2014)
stolárstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
tesárstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
pokrývačstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
izolatérstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
podlahárstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty
  (od: 14.03.2002 do: 09.08.2006)
zámočníctvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
kovoobrábanie
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
opravy pracovných strojov
  (od: 14.03.2002 do: 04.10.2012)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 14.03.2002 do: 04.10.2012)
oprava karosérií
  (od: 14.03.2002 do: 04.10.2012)
klampiarstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
elektroinštalatérstvo
  (od: 14.03.2002 do: 09.08.2006)
plynoinštalatérstvo
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
predaj pracovných strojov a motorových vozidiel
  (od: 14.03.2002 do: 28.05.2014)
geodetické a kartografické činnosti (okrem autorizovaných geodetických a kartografických činností)
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 14.03.2002 do: 19.09.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.03.2002)
Patrik Zerrich - predseda predstavenstva
Renčova 1521/18
Brno - Řečkovice 621 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2019
  (od: 16.01.2020)
Mgr. Martina Adamkovičová - člen predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 16.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 24.04.2019)
Mgr. Martina Adamkovičová - člen predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 16.06.2016 Skončenie funkcie: 19.03.2019
  (od: 25.04.2019 do: 24.04.2019)
Ing. Eleonóra Baculáková - člen
Robotnícka 980/7
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 04.10.2012)
Ing. Eleonóra Baculáková - člen
Robotnícka 980/7
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.01.2007 Skončenie funkcie: 26.09.2012
  (od: 05.10.2012 do: 04.10.2012)
Ing. Ladislav Čonka - člen predstavenstva
Viedenská 3
Košice 040 13
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 07.11.2003
  (od: 12.11.2002 do: 08.12.2003)
Ing. Ladislav Čonka - predseda predstavenstva
Viedenská 3
Košice 040 13
Vznik funkcie: 24.05.2002
  (od: 17.06.2002 do: 11.11.2002)
Mikuláš Čurik - člen
Špieszova 3362/3
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 31.01.2014
  (od: 31.01.2014 do: 30.06.2017)
Marek Džupin - člen
67
Pakostov 094 07
Vznik funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 22.03.2007)
Ing. Marek Džupin - člen
67
Pakostov 094 07
Vznik funkcie: 26.01.2007
  (od: 23.03.2007 do: 01.07.2016)
Ing. Marek Džupin - člen
67
Pakostov 094 07
Vznik funkcie: 26.01.2007 Skončenie funkcie: 15.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 01.07.2016)
Ing. Branislav Hirner - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 15.10.2002
  (od: 12.11.2002 do: 07.10.2004)
Ing. Branislav Hirner - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 15.10.2002 Skončenie funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 07.10.2004)
Ing. Branislav Hirner - podpredseda predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 11.11.2005)
Ing. Branislav Hirner - podpredseda predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.08.2004 Skončenie funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 11.11.2005)
Ivan Hronec - člen
9. Mája 408/10
Poltár
Vznik funkcie: 14.03.2002
  (od: 14.03.2002 do: 16.06.2002)
Ing. Oľga Kolesárová - predseda predstavenstva
Vladimíra Clementisa 214
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 24.07.2003
  (od: 19.08.2003 do: 06.02.2007)
Ing. Oľga Kolesárová - predseda predstavenstva
Vladimíra Clementisa 214
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 24.07.2003 Skončenie funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 06.02.2007)
Ing. Juraj Kotúč - člen predstavenstva
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.07.2003
  (od: 19.08.2003 do: 08.12.2003)
Ing. Juraj Kotúč - podpredseda predstavenstva
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.07.2003
  (od: 09.12.2003 do: 07.10.2004)
Ing. Juraj Kotúč - podpredseda predstavenstva
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.07.2003 Skončenie funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 07.10.2004)
Ing. Juraj Kotúč - člen prestavenstva
Hečkova 20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 06.02.2007)
Ing. Juraj Kotúč - člen prestavenstva
Hečkova 20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 28.10.2005 Skončenie funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 06.02.2007)
Ing. Juraj Kotúč - predseda
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 16.07.2010)
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 24.04.2019)
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 19.03.2019
  (od: 25.04.2019 do: 24.04.2019)
Ing. Jaroslav Mendel - člen predstavenstva
Veľké Bielice 547
Partizánske 958 04
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 15.10.2002
  (od: 17.06.2002 do: 11.11.2002)
Ing. Vladimír Nemec - člen prestavenstva
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 06.02.2007)
Ing. Vladimír Nemec - člen prestavenstva
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 28.10.2005 Skončenie funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 06.02.2007)
Ing. Miroslav Papay - člen predstavenstva
Rajecká 16
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 07.11.2003
  (od: 09.12.2003 do: 11.11.2005)
Ing. Miroslav Papay - člen predstavenstva
Rajecká 16
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 07.11.2003 Skončenie funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 11.11.2005)
PaedDr. Juraj Pčolinský - člen predstavenstva
Šancová 25
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.11.2003
  (od: 09.12.2003 do: 07.10.2004)
PaedDr. Juraj Pčolinský - člen predstavenstva
Šancová 25
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.11.2003 Skončenie funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 07.10.2004)
Ing. Ladislav Rajec - člen
Záhradnícka 33
Bratislava
Vznik funkcie: 14.03.2002
  (od: 14.03.2002 do: 16.06.2002)
Ing. Vladimír Rajek - člen predstavenstva
Družstevná 19
Modra 900 01
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 24.07.2003
  (od: 17.06.2002 do: 18.08.2003)
Ing. Roman Trudman - predseda
Turčianska 1164/46
Bratislava
Vznik funkcie: 14.03.2002
  (od: 14.03.2002 do: 16.06.2002)
Ing. Roman Trudman - člen predstavenstva
Turčianska 1164/46
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 30.01.2014)
Ing. Roman Trudman - člen predstavenstva
Turčianska 1164/46
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 31.01.2014
  (od: 31.01.2014 do: 30.01.2014)
Ing. Rastislav Ulbricht - člen predstavenstva
Azalková 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 01.07.2017 do: 14.06.2018)
Ing. Rastislav Ulbricht - člen predstavenstva
Azalková 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 29.05.2018
  (od: 15.06.2018 do: 14.06.2018)
Jaroslav Wieger - predseda predstavenstva
Špitálska 20
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 15.10.2002 Skončenie funkcie: 24.07.2003
  (od: 12.11.2002 do: 18.08.2003)
Ing. Juraj Kotúč - predseda
Trinásta 8
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 26.01.2007 Skončenie funkcie: 25.10.2019
  (od: 16.01.2020 do: 15.01.2020)
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Špieszova 3362/3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 31.01.2014 Skončenie funkcie: 25.10.2019
  (od: 16.01.2020 do: 15.01.2020)
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Špieszova 3362/3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 31.01.2014
  (od: 01.07.2017 do: 15.01.2020)
Jaroslav Jirkovský - člen predstavenstva
Ve Vilách 330/6
Jihlava 586 05
Česká republika
Vznik funkcie: 21.06.2018 Skončenie funkcie: 25.10.2019
  (od: 16.01.2020 do: 15.01.2020)
Jaroslav Jirkovský - člen predstavenstva
Ve Vilách 330/6
Jihlava 586 05
Česká republika
Vznik funkcie: 21.06.2018
  (od: 11.07.2018 do: 15.01.2020)
Ing. Juraj Kotúč - predseda
Trinásta 8
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 26.01.2007
  (od: 17.07.2010 do: 15.01.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak je ustanovený jeden člen predstavenstva, koná v mene Spoločnosti a podpisuje za Spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viac členov predstavenstva, v mene Spoločnosti konajú a za Spoločnosť podpisujú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 25.04.2019)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis podľa priloženého podpisového vzoru.
  (od: 14.03.2002 do: 24.04.2019)
Základné imanie: 
4 215 625,56 EUR Rozsah splatenia: 4 215 625,56 EUR
  (od: 03.11.2009)
127 000 000 Sk Rozsah splatenia: 127 000 000 Sk
  (od: 01.03.2005 do: 02.11.2009)
127 000 000 Sk Rozsah splatenia: 118 000 000 Sk
  (od: 21.04.2004 do: 28.02.2005)
118 000 000 Sk Rozsah splatenia: 118 000 000 Sk
  (od: 09.12.2003 do: 20.04.2004)
54 000 000 Sk Rozsah splatenia: 54 000 000 Sk
  (od: 07.02.2003 do: 08.12.2003)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 08.08.2002 do: 06.02.2003)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 Sk
  (od: 14.03.2002 do: 07.08.2002)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňových akcií z 1. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
  (od: 03.11.2009)
Počet: 53
Druh: kmeňových akcií z 2. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 03.11.2009)
Počet: 63
Druh: kmeňových akcií z 3. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 03.11.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňových akcií z 4. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
  (od: 03.11.2009)
Počet: 180
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659,69 EUR
  (od: 03.11.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňových akcií z 1. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.12.2003 do: 02.11.2009)
Počet: 53
Druh: kmeňových akcií z 2. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 09.12.2003 do: 02.11.2009)
Počet: 63
Druh: kmeňových akcií z 3. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 09.12.2003 do: 02.11.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňových akcií z 4. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.12.2003 do: 02.11.2009)
Počet: 180
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 21.04.2004 do: 02.11.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové akcie z 1. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.02.2003 do: 08.12.2003)
Počet: 53
Druh: kmeňové akcie z 2. emisie
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 07.02.2003 do: 08.12.2003)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 14.03.2002 do: 06.02.2003)
Akcionár: 
PSJ Holding B.V.
Herengracht 500
Amsterdam 1017 CB
Holandské kráľovstvo
  (od: 04.02.2015)
PSJ Holding, a.s.
Jiráskova 3960/32
Jihlava 586 01
Česká republika
  (od: 24.02.2007 do: 19.03.2008)
PSJ, a. s.
Jiráskova 3960/32
Jihlava 586 04
Česká republika
  (od: 20.03.2008 do: 03.02.2015)
Dozorná rada: 
Ing. František Vaculík
Ve Vilách 431/14
Jihlava 586 05
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2018
  (od: 17.05.2018)
Jan Vlček
Na Lysině 583/3
Praha 4 - Podolí 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2019
  (od: 20.09.2019)
Radovan Herman Mitáš
V Lipkách 183/2
Praha 5 - Slivenec 154 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2019
  (od: 16.01.2020)
Mgr. Martina Adamkovičová
25
Veľké Dvorany 956 01
Vznik funkcie: 24.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 23.06.2016)
Mgr. Martina Adamkovičová
25
Veľké Dvorany 956 01
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 19.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Anton Berec
Novomeského 4
Šaľa
Vznik funkcie: 14.03.2002
  (od: 14.03.2002 do: 16.06.2002)
Mgr. Ladislav Demeter
Budatínska 3916/22
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 20.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 19.09.2019)
Mgr. Ladislav Demeter
Budatínska 3916/22
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 20.05.2016 Skončenie funkcie: 17.06.2019
  (od: 20.09.2019 do: 19.09.2019)
Branislav Fašung - člen dozornej rady
Cígeľská 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 24.07.2003
  (od: 17.06.2002 do: 18.08.2003)
Ing. Leonard Grožaj
Drotárska 54
Bratislava
Vznik funkcie: 14.03.2002
  (od: 14.03.2002 do: 16.06.2002)
Ing. Miroslav Horňák
Sinkulova 33
Podolí, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 16.05.2018)
Ing. Miroslav Horňák
Sinkulova 33
Podolí, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2005 Skončenie funkcie: 26.04.2018
  (od: 17.05.2018 do: 16.05.2018)
Alexander Hulman
30
Lužany
Vznik funkcie: 14.03.2002
  (od: 14.03.2002 do: 16.06.2002)
Jaroslav Jirkovský
Ve Vilách 6
Jihlava 586 05
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 06.02.2007)
Jaroslav Jirkovský
Ve Vilách 6
Jihlava 586 05
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2005 Skončenie funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 06.02.2007)
MSc. Ondřej Kinkor
Dejvická 11
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 23.09.2013)
MSc. Ondřej Kinkor
Dejvická 11
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 19.08.2013
  (od: 24.09.2013 do: 23.09.2013)
Ing. Juraj Kotúč
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 11.11.2005)
Ing. Juraj Kotúč
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 27.08.2004 Skončenie funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 11.11.2005)
Ing. Zdeno Kuna
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 28.05.2012)
Ing. Zdeno Kuna
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 27.08.2004 Skončenie funkcie: 24.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Vladimír Nemec - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 24.07.2003
  (od: 19.08.2003 do: 11.11.2005)
Ing. Vladimír Nemec - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 24.07.2003 Skončenie funkcie: 28.10.2005
  (od: 12.11.2005 do: 11.11.2005)
Mgr. Miroslav Ondrej - člen dozornej rady
Krížna 20
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 24.05.2002
  (od: 17.06.2002 do: 07.10.2004)
Mgr. Miroslav Ondrej - člen dozornej rady
Krížna 20
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 07.10.2004)
Ing. Jiří Pech
Březinova 3988/103
Jihlava 586 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2007
  (od: 23.03.2007 do: 28.05.2012)
Ing. Jiří Pech
Březinova 3988/103
Jihlava 586 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2007 Skončenie funkcie: 24.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Jiří Pech
Sinkulova 78/33
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2007
  (od: 07.02.2007 do: 22.03.2007)
Ing. Ján Pokorný - predseda dozornej rady
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 24.07.2003
  (od: 17.06.2002 do: 18.08.2003)
Ing. Ľubomír Šarník - predseda dozornej rady
17. novembra 3730/26
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 24.07.2003
  (od: 19.08.2003 do: 07.10.2004)
Ing. Ľubomír Šarník - predseda dozornej rady
17. novembra 3730/26
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 24.07.2003 Skončenie funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.10.2004 do: 07.10.2004)
Jan Čermák
Štefánikova 131/61
Brno - Klálovo Pole, Ponava 602 00
Čadská republika
Vznik funkcie: 17.06.2019 Skončenie funkcie: 25.10.2019
  (od: 16.01.2020 do: 15.01.2020)
Jan Čermák
Štefánikova 131/61
Brno - Klálovo Pole, Ponava 602 00
Čadská republika
Vznik funkcie: 17.06.2019
  (od: 20.09.2019 do: 15.01.2020)
Ing. Jiří Pech
Brněnská 56
Jihlava 586 01
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2013
  (od: 24.09.2013 do: 29.01.2019)
Ing. Jiří Pech
Brněnská 56
Jihlava 586 01
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2013 Skončenie funkcie: 05.12.2018
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
JUDr. Jiří Skuhra
Matějkova 2443/13
Praha 9 - Libeň 190 00
Vznik funkcie: 05.12.2018
  (od: 30.01.2019 do: 19.09.2019)
JUDr. Jiří Skuhra
Matějkova 2443/13
Praha 9 - Libeň 190 00
Vznik funkcie: 05.12.2018 Skončenie funkcie: 17.06.2019
  (od: 20.09.2019 do: 19.09.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 20/02 zo dňa 21.12002 v zmysle ust. § 124, §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (od: 14.03.2002)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 5. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 5. 2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. R. Trudmana, Ing. L. Rajeca, I. Hronca sa končí dňom 24. 5. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Grožaja, A. Bereca, A. Hulmana sa končí dňom 24. 5. 2002.
  (od: 17.06.2002)
Vyhlásenie o splatení celého základného imania zo dňa 31. 7. 2002.
  (od: 08.08.2002)
Notárska zápisnica č. Nz 370/2002 zo dňa 12.9.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
  (od: 12.11.2002)
Notárska zápisnica č. Nz 479/2002 zo dňa 15.11.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a základné imanie zvýšené na 54 000 000,- Sk.
  (od: 07.02.2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 24. 7. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 330/2003, Nz 63183/2003 schválilo zmenu stanov a ich nové úplné znenie.
  (od: 19.08.2003)
Notárska zápisnica N 530/2003, Nz 102507/2003 zo dňa 7.11.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného HYDROSTAV BRATISLAVA - VLČIE HRDLO, a.s. na Hydrotranzit, a.s.
  (od: 09.12.2003)
Notárska zápisnica č. N 91/2004, Nz 18505/2004 zo dňa 3.3.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 21.04.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 410/2004 Nz 67065/2004 dňa 27.08.2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
  (od: 08.10.2004)
Notárska zápisnica N 192/2005, Nz 52225/2005, NCRls 51555/2005 zo dňa 4.11.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2005. Zmena obchodného mena z Hydrotranzit, a.s. na PSJ Hydrotranzit, a.s..
  (od: 12.11.2005)
Notárska zápisnica N 15/2007, Nz 3432/2007 zo dňa 26.01.2007.
  (od: 07.02.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 309/2007, Nz 46308/2007 - zmena sídla.
  (od: 15.12.2007)
Notárska zápisnica N 187/2010, Nz 21438/2010 zo dňa 15.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 17.07.2010)
Notárska zápisnica N 243/2012, Nz 14359/2012 zo dňa 24.04.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára a Zápisnica č. 01/2012 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.05.2012.
  (od: 29.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 695/2012, Nz 34967/2012, NCRls 35691/2012 zo dňa 28.09.2012
  (od: 05.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2013.
  (od: 24.09.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.01.2014
  (od: 31.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05. 2014.
  (od: 29.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.06.2016
  (od: 02.07.2016)
Notárska zápisnica č. N 431/2017, Nz 22325/2017, NCRls 22813/2017 zo dňa 27.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.06.2017.
  (od: 01.07.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2021
Dátum výpisu:  21.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR