Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  40599/N

Obchodné meno: 
AZOTER, s.r.o.
  (od: 14.11.1997 do: 28.12.2017)
Sídlo: 
Majzonovo námestie 2/9125
Nové Zámky 940 01
  (od: 10.03.2016 do: 28.12.2017)
Robotnícka 79
Senica 905 01
  (od: 11.10.2012 do: 09.03.2016)
Majzonovo námestie 2
Nové Zámky 940 01
  (od: 26.08.2009 do: 10.10.2012)
Považská 18
Nové Zámky 940 63
  (od: 14.11.1997 do: 25.08.2009)
IČO: 
36 524 476
  (od: 14.11.1997)
Deň zápisu: 
14.11.1997
  (od: 14.11.1997)
Spoločnosť zrušená od: 
20.10.2017
  (od: 29.12.2017)
Deň výmazu: 
29.12.2017
  (od: 29.12.2017)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 29.12.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 14.11.1997)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt prípravkov pre výživu rastlín bez použitia jedov a chemikálií
  (od: 14.11.1997 do: 28.12.2017)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1997 do: 28.12.2017)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1997 do: 28.12.2017)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1997 do: 28.12.2017)
poľnohospodárska činnosť - živočíšna a rastlinná výroba
  (od: 07.06.2002 do: 28.12.2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 11.03.2010 do: 28.12.2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 11.03.2010 do: 28.12.2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 11.03.2010 do: 28.12.2017)
stolárstvo
  (od: 11.03.2010 do: 28.12.2017)
Spoločníci: 
Arpád Pollák
Považská 18
Nové Zámky
  (od: 31.10.2002 do: 06.08.2009)
Arpád Pollák
Považská 18
Nové Zámky
  (od: 20.03.2000 do: 30.10.2002)
Arpád Pollák
Považská 18
Nové Zámky
  (od: 14.11.1997 do: 19.03.2000)
Arpád Pollák
Šulekova 8/10132
Nové Zámky 940 01
  (od: 07.08.2009 do: 28.12.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Arpád Pollák
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 14.11.1997 do: 19.03.2000)
Arpád Pollák
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 20.03.2000 do: 30.10.2002)
Arpád Pollák
Vklad: 70 404 000 Sk Splatené: 70 404 000 Sk
  (od: 31.10.2002 do: 06.08.2009)
Arpád Pollák
Vklad: 2 336 985 EUR Splatené: 2 336 985 EUR
  (od: 07.08.2009 do: 25.08.2009)
Arpád Pollák
Vklad: 6 640 531 EUR Splatené: 6 640 531 EUR
  (od: 26.08.2009 do: 25.01.2012)
Arpád Pollák
Vklad: 6 640 531 EUR Splatené: 6 640 531 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 80135-2011 uzatvorenej dňa 20.01.2012 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Arpáda Polláka v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 26.01.2012 do: 26.03.2013)
Arpád Pollák
Vklad: 6 640 531 EUR Splatené: 6 640 531 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 80135-2011 uzatvorenej dňa 20.01.2012 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Arpáda Polláka v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 2002/13/009-ZZ-06 uzatvorenej dňa 13.03.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Arpáda Polláka v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s..
  (od: 27.03.2013 do: 19.08.2013)
Arpád Pollák
Vklad: 6 640 531 EUR Splatené: 6 640 531 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 2002/13/009-ZZ-06 uzatvorenej dňa 13.03.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Arpáda Polláka v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s..
  (od: 20.08.2013 do: 22.07.2014)
Arpád Pollák
Vklad: 6 640 531 EUR Splatené: 6 640 531 EUR
  (od: 23.07.2014 do: 22.06.2016)
Arpád Pollák
Vklad: 6 640 531 EUR Splatené: 6 640 531 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.06.2016 bolo zriadené záložné právo na časť obchodného podielu spoločníka: Arpád Pollák vo výške 100 % základného imania v prospech záložného veriteľa: AniCrop a.s. Papraďová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 45 908 927. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 23.06.2016 do: 14.07.2017)
Arpád Pollák
Vklad: 6 640 531 EUR Splatené: 6 640 531 EUR
  (od: 15.07.2017 do: 28.12.2017)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 08.01.2003 do: 28.12.2017)
konatelia
  (od: 14.11.1997 do: 07.01.2003)
Arpád Pollák
Majzonovo námestie 2
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 14.11.1997
  (od: 26.08.2009 do: 09.03.2016)
Arpád Pollák
Považská 18
Nové Zámky
  (od: 14.11.1997 do: 07.01.2003)
Arpád Pollák
Považská 18
Nové Zámky
Vznik funkcie: 14.11.1997
  (od: 08.01.2003 do: 25.08.2009)
Arpád Pollák
Šulekova 8/10132
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 14.11.1997
  (od: 10.03.2016 do: 28.12.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 08.01.2003 do: 28.12.2017)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 14.11.1997 do: 07.01.2003)
Základné imanie: 
6 640 531 EUR Rozsah splatenia: 6 640 531 EUR
  (od: 26.08.2009 do: 28.12.2017)
2 336 985 EUR Rozsah splatenia: 2 336 985 EUR
  (od: 07.08.2009 do: 25.08.2009)
70 404 000 Sk Rozsah splatenia: 70 404 000 Sk
  (od: 31.10.2002 do: 06.08.2009)
200 000 Sk
  (od: 20.03.2000 do: 30.10.2002)
100 000 Sk
  (od: 14.11.1997 do: 19.03.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2017 o zrušení spoločnosti AZOTER, s.r.o., so sídlom Majzonovo námestie 2/9125, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 524 476 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou SLOVAKLAUS s.r.o., so sídlom Betliarska 22, 851 07 Bratislava , IČO: 44 713 584 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.57796/B. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.40599/N sa v y m a z á v a dňom 29.12.2017 obchodná spoločnosť AZOTER, s. r.o., IČO: 36 524 476 , ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SLOVAKLAUS s.r.o., IČO: 44 713 584 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.57796/B na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 06.12.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 159/2017 Nz 51787/2017 NCRIs 52539/2017 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 29.12.2017.
  (od: 29.12.2017)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.11.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 14.11.1997 do: 28.12.2017)
Dodatok č. 1 zo dňa 28.7.1998 k zakladateľskej listine, ktorým bola zakladateľská listina daná do súladu so zákonom č. 11/1998 Z.z.
  (od: 20.03.2000 do: 28.12.2017)
Zmena zakladateľskej listiny dňa 11.4.2002 (notárska zápisnica č. N 230/2002, Nz 228/2002).
  (od: 07.06.2002 do: 28.12.2017)
Dodatok zo dňa 24.7.2002 k zakladateľskej listine (zvýšenie základného imania).
  (od: 31.10.2002 do: 28.12.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 05.07.2014 do: 28.12.2017)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 29.12.2017)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
AZOTRADE s.r.o.
Lesná 8/1810
Dunajská Streda 929 01
  (od: 05.07.2014)
Právny nástupca: 
SLOVAKLAUS s.r.o.
Betliarska 22
Bratislava 851 01
  (od: 29.12.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2018
Dátum výpisu:  24.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR