Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  26658/B

Obchodné meno: 
Lomnická, s.r.o.
  (od: 18.11.2003)
Dúbravská 4, s.r.o.
  (od: 18.11.2002 do: 17.11.2003)
Karloveská, s.r.o.
  (od: 31.05.2002 do: 17.11.2002)
Sídlo: 
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (od: 13.10.2011)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 31.05.2002 do: 12.10.2011)
IČO: 
35 837 403
  (od: 31.05.2002)
Deň zápisu: 
31.05.2002
  (od: 31.05.2002)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 31.05.2002)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (od: 31.05.2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.2002)
reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť
  (od: 31.05.2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 31.05.2002)
prieskum trhu
  (od: 31.05.2002)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (od: 31.05.2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.2002)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rosahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.2002)
výroba videoprogramov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 31.05.2002)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností a majetku
  (od: 31.05.2002)
prenájom spotrebnej elektroniky
  (od: 31.05.2002)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 31.05.2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 31.05.2002)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 06.10.2012)
kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
  (od: 06.10.2012)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 08.09.2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 08.09.2016)
Spoločníci: 
Baxon Real Estate Limited
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102 59-61
Nikózia 2012
Cyprus
  (od: 13.04.2019)
RAINSFORD & COLVILLE LIMITED
3rd Floor, 19 Phipp street
London EC2A 4NZ
Veľká Británia
  (od: 25.02.2003 do: 17.11.2003)
Tate & Coombes limited
4th Floor, Clerks´ Well House 20 Britton Street
London EC 1M 5 TU
Veľká Británia
  (od: 18.11.2002 do: 17.11.2003)
J & T Global, a.s. IČO: 35 712 155
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 01
  (od: 31.05.2002 do: 17.11.2002)
REVLIN LIMITED
Athalassis 95, ATHALASSIS TOWER 2, 4th Floor, Flat/Office 401
Nicosia 20 24
Cyprus
  (od: 25.05.2007 do: 02.06.2009)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
Amicorp House Fenchurch Street 81
Londýn EC3M 4BT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 23.05.2007 do: 24.05.2007)
RAINSFORD & COLVILLE LIMITED
2nd Floor, Rivington Street 93A
Londýn EC2A 3AY
Veľká Británia
  (od: 07.05.2005 do: 22.05.2007)
RAINSFORD & COLVILLE LIMITED
2and Floor, Rivington Street 93A
Londýn EC2A 3AY
Veľká Británia
  (od: 18.11.2003 do: 06.05.2005)
SEPORUB LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102 59-61
Nikózia 2012
Cyprus
  (od: 03.06.2009 do: 12.04.2019)
Výška vkladu každého spoločníka: 
SEPORUB LIMITED
  (od: 22.01.2013 do: 12.04.2019)
Baxon Real Estate Limited
Vklad: 2 039 758 EUR Splatené: 2 039 758 EUR
  (od: 13.04.2019)
J & T Global, a.s.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 31.05.2002 do: 17.11.2002)
Tate & Coombes limited
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 18.11.2002 do: 17.11.2003)
RAINSFORD & COLVILLE LIMITED
Vklad: 145 000 000 Sk Splatené: 145 000 000 Sk
  (od: 25.02.2003 do: 17.11.2003)
RAINSFORD & COLVILLE LIMITED
Vklad: 145 200 000 Sk Splatené: 145 200 000 Sk
  (od: 18.11.2003 do: 26.04.2005)
RAINSFORD & COLVILLE LIMITED
  (od: 27.04.2005 do: 06.05.2005)
RAINSFORD & COLVILLE LIMITED
Vklad: 145 200 000 Sk Splatené: 145 200 000 Sk
  (od: 07.05.2005 do: 22.05.2007)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
Vklad: 145 200 000 Sk Splatené: 145 200 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo k 100% obchodnému podielu spoločníka RAINSFORD & COLVILLE LIMITED, so sídlom: 2nd Floor, 93A Rivington Street, EC2A 3AY Londýn, Veľká Británia, zapís. v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod. č.4245822, zriadené v prospech veriteľa: J&T BANKA, a.s., so sídlom: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47115378, zapís. v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.B, vložka č. 1731, na zabezpečenie pohľadávok veriteľa: J&T BANKA, a.s. voči spoločnosti RAINSFORD & COLVILLE LIMITED ako dlžníkovi vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere č. CZK 42/OAO/2002 v cudzej mene zo dňa 11.06.2002, a to podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej medzi RAINSFORD & COLVILLE LIMITED ako záložcom a J & T BANKA, a.s. ako záložným veriteľom dňa 21.03.2005.
  (od: 23.05.2007 do: 23.05.2007)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
Vklad: 145 200 000 Sk Splatené: 145 200 000 Sk
  (od: 24.05.2007 do: 24.05.2007)
REVLIN LIMITED
Vklad: 145 200 000 Sk Splatené: 145 200 000 Sk
  (od: 25.05.2007 do: 12.06.2007)
REVLIN LIMITED
Vklad: 145 200 000 Sk Splatené: 145 200 000 Sk
  (od: 13.06.2007 do: 02.06.2009)
SEPORUB LIMITED
Vklad: 4 819 758 EUR Splatené: 4 819 758 EUR
  (od: 03.06.2009 do: 04.06.2009)
SEPORUB LIMITED
Vklad: 4 819 758 EUR Splatené: 4 819 758 EUR
Záložné právo: 1. Záložné právo k 100% obchodnému podielu spoločníka REVLIN LIMITED so sídlom Athalassis, 95, ATHALASSIS TOWER 2, 4th Floor, Flat/Office 401, Nicosia, 2024 Cyprus v prospech veriteľa J&T BANKA, a. s. pobočka zahraničnej banky so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1320/B na zabezpečenie pohľadávok veriteľa J&T BANKA, a. s. pobočka zahraničnej banky voči spoločnosti REVLIN LIMITED ako dlžníkovi vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere č. 22/OAO_SR/2007 zo dňa 27.04.2007, a to podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej medzi REVLIN LIMITED ako záložcom a J&T BANKA, a. s. pobočka zahraničnej banky ako záložným veriteľom zo dňa 21.05.2007 (podpisy overené 04.06.2007). 2. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 023/09/550088/H/005 zo dňa 27.05.2009 zriaďuje sa na 100% obchodný podiel SEPORUB LIMITED záložné právo v prospech Poštová banka, a. s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 501/B.
  (od: 05.06.2009 do: 30.06.2009)
SEPORUB LIMITED
Vklad: 4 819 758 EUR Splatené: 4 819 758 EUR
Záložné právo: 1. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 023/09/550088/H/005 zo dňa 27.05.2009 zriaďuje sa na 100% obchodný podiel SEPORUB LIMITED záložné právo v prospech Poštová banka, a.s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 501/B. 2. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 09.06.2009 (podpisy overené 10.06.2009) zriaďuje sa na 100% obchodný podiel SEPORUB LIMITED záložné právo v prospech J & T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8, IČO: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1320/B (ďalej len "J & T BANKA, a.s")
  (od: 01.07.2009 do: 08.08.2012)
SEPORUB LIMITED
Vklad: 4 819 758 EUR Splatené: 4 819 758 EUR
  (od: 09.08.2012 do: 21.01.2013)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 31.05.2002)
Ing. Monika Kotorová
Jána Stanislava 3531/24
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 21.07.2010
  (od: 31.07.2010)
Ing. Štefan Csánó
Gazdovský rad 1
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 09.03.2004
  (od: 18.11.2002 do: 22.03.2004)
Peter Chrum
Lachova 1602/11
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 09.03.2004
  (od: 23.03.2004 do: 25.06.2009)
Peter Chrum
Lachova 1602/11
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 09.03.2004 Skončenie funkcie: 28.05.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Pavel Pelikán
Jurkovičova 14
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 31.05.2002 do: 17.11.2002)
Daniel Šavel
Líščie nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.05.2009
  (od: 26.06.2009 do: 30.07.2010)
Daniel Šavel
Líščie nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.05.2009 Skončenie funkcie: 21.07.2010
  (od: 31.07.2010 do: 30.07.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 31.05.2002)
Základné imanie: 
2 039 758 EUR Rozsah splatenia: 2 039 758 EUR
  (od: 22.01.2013)
4 819 758 EUR Rozsah splatenia: 4 819 758 EUR
  (od: 03.06.2009 do: 21.01.2013)
145 200 000 Sk Rozsah splatenia: 145 200 000 Sk
  (od: 25.02.2003 do: 02.06.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 31.05.2002 do: 24.02.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 139/2002 zo dňa 11.4.2002 a dodatkom k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. Nz 195/2002 zo dňa 22.5.2002 podľa § 57, § 105-153 Obchodného zákonníka Z 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 31.05.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu. Notárska zápisnica č, Nz 450/2002 zo dňa 17.10.2002. Notárska zápisnica č. Nz 470/2002 zo dňa 6.11.2002. Ing. Pavel Pelikán, deň zániku funkcie : 17.10.2002. Zmena obchodného mena pôvodné Karloveská, s.r.o.
  (od: 18.11.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2002. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 2.12.2002.
  (od: 25.02.2003)
Zmena obchodného mena z Dúbravská 4, s.r.o. na Lomnická, s.r.o., Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.10.03, notárska zápisnica N 495/03, Nz 95598/03 zo dňa 22.10.03.
  (od: 18.11.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.04.2007.
  (od: 23.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2007.
  (od: 25.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.05.2009 a 18.05.2009.
  (od: 03.06.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2009.
  (od: 05.06.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2009.
  (od: 26.06.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.07.2010.
  (od: 31.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2011.
  (od: 13.10.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.10.2012.
  (od: 06.10.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.07.2012.
  (od: 22.01.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  19.08.2019
Dátum výpisu:  20.08.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR