Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3136/B

Obchodné meno: 
REALITY SLOVENSKO, a.s." v likvidácii"
  (od: 10.01.2012 do: 13.12.2012)
REALITY SLOVENSKO, a.s.
  (od: 26.05.2003 do: 09.01.2012)
Sídlo: 
Bajkalská 22
Bratislava 821 08
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
IČO: 
35 858 761
  (od: 26.05.2003)
Deň zápisu: 
26.05.2003
  (od: 26.05.2003)
Deň výmazu: 
14.12.2012
  (od: 14.12.2012)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 14.12.2012)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.05.2003)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
prenájom nehnuteľností, ak sa okrem základných služieb poskytujú aj doplnkové služby-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
faktoring a forfaiting
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
čistiace práce a upratovanie
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
výskum trhu
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
pohostinská činnosť
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
prenájom hnuteľného majetku, motorových vozidiel, vodných dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení a športových potrieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
Ing. Vladimír Baláž - člen predstavenstva
Alstrova 62
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.05.2003 do: 18.07.2005)
Ing. Vladimír Baláž - člen predstavenstva
Alstrova 62
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.05.2003 Skončenie funkcie: 12.07.2005
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
Ing. Igor Guspan - jediný člen
Hečkova 14
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 19.07.2005 do: 18.12.2007)
Ing. Igor Guspan - predseda predstavenstva
Hečkova 14
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.05.2003 do: 18.07.2005)
Ing. Arch. Andrej Marcinka - člen predstavenstva
Račianska 12
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.05.2003 do: 18.07.2005)
Ing. Arch. Andrej Marcinka - člen predstavenstva
Račianska 12
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.05.2003 Skončenie funkcie: 12.07.2005
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
Ing. Igor Guspan - jediný člen
Vajanského nábrežie 59/17
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 19.12.2007 do: 13.12.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávený jediný člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí jediný člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 19.07.2005 do: 13.12.2012)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých prípadoch za spoločnosť konajú a podpisujú buď predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 26.05.2003 do: 18.07.2005)
Základné imanie: 
49 790,87832 EUR Rozsah splatenia: 49 790,87832 EUR
  (od: 20.01.2009 do: 13.12.2012)
1 500 000 Sk Rozsah splatenia: 1 500 000 Sk
  (od: 06.11.2008 do: 19.01.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 05.11.2008)
Akcie: 
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 20.01.2009 do: 13.12.2012)
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 06.11.2008 do: 19.01.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 24.06.2005 do: 05.11.2008)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 23.06.2005)
Dozorná rada: 
Ing. Daniel Guspan - predseda dozornej rady
Bartoškova 10
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
Mgr. Karol Rajnoha - člen dozornej rady
Ulica 9. mája 650
Hliník nad Hronom
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
Mgr. Marek Sakál - člen dozornej rady
Jeséniova 6/B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 19.12.2007 do: 13.12.2012)
Mgr. Marek Sakál - člen dozornej rady
Bebravská 28
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.05.2003 do: 18.12.2007)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2012
  (od: 14.12.2012)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2012
  (od: 10.01.2012 do: 13.12.2012)
 Likvidátor:
Mgr. Marek Sakál
Jeséniova 6/B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 10.01.2012)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, pričom vykonáva len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 10.01.2012)
Dátum ukončenia konania: 30.9.2012
  (od: 14.12.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť REALITY SLOVENSKO, a.s. v likvidácii, so sídlom Bajkalská 22, Bratislava, IČO : 35 858 761, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 3136/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 01.01.2012. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených rozhodnutím jediného spoločníka a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 30.09.2012. Obchodná spoločnosť REALITY SLOVENSKO, a.s. v likvidácii, so sídlom Bajkalská 22, Bratislava, IČO : 35 858 761, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 3136/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 14.12.2012.
  (od: 14.12.2012)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 140/03, NZ 31543/03 spísanej dňa 28.04.2003 notárom JUDr. Šúrkovou v zmysle ust. § § 154-220a Obchodného zákonníka.
  (od: 26.05.2003 do: 13.12.2012)
Notárska zápisnica č. N 192/2004, Nz 46765/2004 zo dňa 31.05.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 24.06.2005 do: 13.12.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 163/2005, Nz 32235/2005- schválenie zmeny stanov.
  (od: 19.07.2005 do: 13.12.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 191/2008, Nz 46365/2008 zo dňa 30.10.2008.
  (od: 06.11.2008 do: 13.12.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  26.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR