Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  122012/B

Obchodné meno: 
Menax Group s.r.o.
  (od: 23.08.2017)
Sídlo: 
Zochova 6/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (od: 23.08.2017)
IČO: 
51 057 531
  (od: 15.03.2018)
Deň zápisu: 
23.08.2017
  (od: 23.08.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 23.08.2017)
Predmet činnosti: 
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 23.08.2017)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (od: 23.08.2017)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti vy´roby
  (od: 23.08.2017)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (od: 23.08.2017)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
  (od: 23.08.2017)
Administrati´vne sluzˇby
  (od: 23.08.2017)
Textilna´ vy´roba
  (od: 23.08.2017)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 23.08.2017)
Organizovanie kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (od: 23.08.2017)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 23.08.2017)
Poskytovanie sluzˇieb informa´tora
  (od: 23.08.2017)
Ubytovacie sluzˇby bez poskytovania pohostinsky´ch cˇinnosti´
  (od: 23.08.2017)
Preva´dzkovanie zariadeni´ slu´zˇiacich na regenera´ciu a rekondi´ciu
  (od: 23.08.2017)
Ubytovacie sluzˇby s poskytovani´m pri´pravy a predaja jeda´l, na´pojov a polotovarov ubytovany´m hostˇom v ubytovaci´ch zariadeniach s kapacitou do 10 lo^zˇok
  (od: 23.08.2017)
Predaj na priamu konzuma´ciu nealkoholicky´ch a priemyselne vyra´bany´ch mliecˇnych na´pojov, koktailov, piva, vi´na a destila´tov
  (od: 23.08.2017)
Predaj na priamu konzuma´ciu zmrzliny, ak sa na jej pri´pravu pouzˇiju´ priemyselne vyra´bane´ koncentra´ty a mrazene´ kre´my
  (od: 23.08.2017)
Predaj na priamu konzuma´ciu tepelne ry´chlo upravovany´ch ma¨sovy´ch vy´robkov a obvykly´ch pri´loh, ako aj bezma¨sity´ch jeda´l
  (od: 23.08.2017)
Rucˇne´ umy´vanie a cˇistenie interie´ru motorovy´ch vozidiel
  (od: 23.08.2017)
Preva´dzkovanie autoumyva´rne
  (od: 23.08.2017)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.08.2017)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby
  (od: 23.08.2017)
Spoločníci: 
Ján Kollár
Opavská ulica 26/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (od: 03.01.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ján Kollár
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 03.01.2018)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 23.08.2017)
Ján Kollár
Opavská ulica 26/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 29.12.2017
  (od: 03.01.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spolocˇnosti kona´ konatelˇ samostatne. Pi´somnosti zakladaju´ce pra´va a povinnosti spolocˇnosti podpisuje konatelˇ tak, zˇe k vytlacˇene´mu alebo napi´sane´mu obchodne´mu menu spolocˇnosti pripoji´ konatelˇ svoj vlastnorucˇny´ podpis.
  (od: 23.08.2017)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 23.08.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť mala do dátumu 14.03.2018 nesprávne pridelené IČO 50 887 092 .
  (od: 15.03.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  12.12.2018
Dátum výpisu:  16.12.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR