Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  44048/V

Obchodné meno: 
Lekáreň SIMBA, s.r.o.
  (od: 10.05.2006)
SIMBA, s.r.o.
  (od: 03.10.1996 do: 09.05.2006)
JIM, spol. s r.o.
  (od: 28.10.1994 do: 02.10.1996)
Sídlo: 
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
  (od: 24.04.2013)
Znievska 13
Bratislava 851 06
  (od: 10.05.2006 do: 23.04.2013)
Dolná 32
Banská Bystrica 974 01
  (od: 28.10.1994 do: 09.05.2006)
IČO: 
31 617 514
  (od: 28.10.1994)
Deň zápisu: 
28.10.1994
  (od: 28.10.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.10.1994)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.10.1994)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.10.1994)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 28.10.1994)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstva
  (od: 29.01.1997)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zubnej techniky
  (od: 21.05.1996 do: 05.05.2010)
Spoločníci: 
RAKLIM, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 09.02.2019)
DOMOV ZDRAVIA, a. s.
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
  (od: 26.11.2011 do: 08.02.2019)
SLOVLEK, a.s.
Znievska 13
Bratislava 851 06
  (od: 07.12.2007 do: 25.11.2011)
SLOVLEK II., a.s.
Znievska 13
Bratislava 851 06
  (od: 10.05.2006 do: 06.12.2007)
MUDr. Milan Urbáni
Na Plaváreň 7
Banská Bystrica
  (od: 04.04.2003 do: 09.05.2006)
MUDr. Milan Urbáni
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (od: 22.02.1999 do: 03.04.2003)
MUDr. Milan Urbáni
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (od: 03.10.1996 do: 21.02.1999)
MUDr. Milan Urbáni
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (od: 16.01.1995 do: 02.10.1996)
MUDr. Milan Urbáni
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (od: 28.10.1994 do: 15.01.1995)
Mgr. Dana Urbániová
Na Plaváreň 7
Banská Bystrica
  (od: 04.04.2003 do: 09.05.2006)
Mgr. Dana Urbániová
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (od: 28.10.1994 do: 15.01.1995)
Výška vkladu každého spoločníka: 
RAKLIM, a.s.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v zložke č. B 3608, podľa hromadnej zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom (v anglickom originále „Global Ownership Interests Pledge Agreement“) zo dňa 28. februára 2019.
  (od: 26.03.2019)
MUDr. Milan Urbáni
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 28.10.1994 do: 15.01.1995)
Mgr. Dana Urbániová
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 28.10.1994 do: 15.01.1995)
MUDr. Milan Urbáni
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 16.01.1995 do: 02.10.1996)
MUDr. Milan Urbáni
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 03.10.1996 do: 21.02.1999)
MUDr. Milan Urbáni
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 22.02.1999 do: 03.04.2003)
MUDr. Milan Urbáni
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 04.04.2003 do: 09.05.2006)
Mgr. Dana Urbániová
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 04.04.2003 do: 09.05.2006)
SLOVLEK II., a.s.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 10.05.2006 do: 06.12.2007)
SLOVLEK, a.s.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 07.12.2007 do: 06.10.2009)
SLOVLEK, a.s.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 07.10.2009 do: 03.11.2009)
SLOVLEK, a.s.
  (od: 04.11.2009 do: 25.11.2011)
DOMOV ZDRAVIA, a. s.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej medzi záložcom SLOVLEK, a.s., so sídlom Znievska 13, 851 06 Bratislava, SR (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J & T BANKA, a.s. so sídlom Pobrežní 297/14,186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 7/OAO_SR/2009 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 26.11.2011 do: 04.06.2012)
DOMOV ZDRAVIA, a. s.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 05.06.2012 do: 22.03.2013)
DOMOV ZDRAVIA, a. s.
  (od: 23.03.2013 do: 08.02.2019)
RAKLIM, a.s.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Záložno právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic, a.s., so sídlom Želatevská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, Česká republika, IČO 649 48 242, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v zložke č. B 3608 podľa hromadnej zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom (v anglickom originále "Global Ownership Interests Pledge Agreement") zo dňa 28. februára 2013.
  (od: 09.02.2019 do: 25.03.2019)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 23.01.2013)
konateľ
  (od: 04.04.2003 do: 22.01.2013)
konateľ
  (od: 22.09.1999 do: 03.04.2003)
konatelia
  (od: 29.01.1997 do: 21.09.1999)
konateľ
  (od: 28.10.1994 do: 28.01.1997)
Jan Žák
Na Malé Šárce 805
Praha - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 06.06.2018)
Ing. Andrej Križan
Sicherova 1603/18
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2018
  (od: 08.06.2018)
Ing. Roman Boda
J. Kráľa 1357/1
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2006
  (od: 10.05.2006 do: 11.05.2011)
Ing. Roman Boda
J. Kráľa 1357/1
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2006 Skončenie funkcie: 15.03.2011
  (od: 12.05.2011 do: 11.05.2011)
Ing. Martin Drobný
M.Curie Skoldowskej 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 12.06.2006
  (od: 27.06.2006 do: 11.05.2011)
Ing. Martin Drobný
M.Curie Skoldowskej 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 12.06.2006 Skončenie funkcie: 15.03.2011
  (od: 12.05.2011 do: 11.05.2011)
Ing. Marián Hodák
Ľanová 3171/68
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 23.01.2013 do: 07.06.2018)
Ing. Marián Hodák
Ľanová 3171/68
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 08.06.2018 do: 07.06.2018)
Juraj Hodul
Vazovova 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 28.08.2007)
Juraj Hodul
Vazovova 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 21.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Andrea Hozzánková
Balkánska 177
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.06.2006
  (od: 27.06.2006 do: 15.02.2007)
Ing. Andrea Hozzánková
Balkánska 177
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.06.2006 Skončenie funkcie: 01.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Ľubica Rybníčková
Uherova 260/4
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 08.05.2012
  (od: 15.06.2012 do: 22.01.2013)
Ing. Ľubica Rybníčková
Uherova 260/4
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 08.05.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 23.01.2013 do: 22.01.2013)
Mgr. Tomáš Slechan
Přemyslovská 2018/27
Praha - Vinohrady 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.05.2012
  (od: 15.06.2012 do: 05.06.2018)
Mgr. Tomáš Slechan
Přemyslovská 2018/27
Praha - Vinohrady 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.05.2012 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 06.06.2018 do: 05.06.2018)
Ing. Július Strapek
Cabanova 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.03.2011
  (od: 12.05.2011 do: 14.06.2012)
Ing. Július Strapek
Cabanova 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.03.2011 Skončenie funkcie: 07.05.2012
  (od: 15.06.2012 do: 14.06.2012)
Mária Styková
Bakossova 34
Banská Bystrica
  (od: 19.03.1996 do: 21.09.1999)
Ing. Radovan Šillo
87
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 15.03.2011
  (od: 12.05.2011 do: 14.06.2012)
Ing. Radovan Šillo
87
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 15.03.2011 Skončenie funkcie: 07.05.2012
  (od: 15.06.2012 do: 14.06.2012)
MUDr. Milan Urbáni
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (od: 28.10.1994 do: 18.03.1996)
Mgr. Dana Urbániová
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (od: 29.01.1997 do: 03.04.2003)
Mgr. Dana Urbániová
Na Plaváreň 7
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 22.01.1997
  (od: 04.04.2003 do: 09.05.2006)
Mgr. Dana Urbániová
Na Plaváreň 7
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 22.01.1997 Skončenie funkcie: 26.04.2006
  (od: 10.05.2006 do: 09.05.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 10.05.2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 04.04.2003 do: 09.05.2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (od: 22.09.1999 do: 03.04.2003)
Sppoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 29.01.1997 do: 21.09.1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 28.10.1994 do: 28.01.1997)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 07.10.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 04.04.2003 do: 06.10.2009)
200 000 Sk
  (od: 22.02.1999 do: 03.04.2003)
100 000 Sk
  (od: 28.10.1994 do: 21.02.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 12.10.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6264
  (od: 28.10.1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 16.01.1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.3.1996 bol schválený dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 19.03.1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.5.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 21.05.1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (od: 03.10.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.1.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 29.01.1997)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 31.7.1998 schválilo Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 22.02.1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhormaž- denia zo dňa 1.6.1999 a Dodatok č. 7.
  (od: 22.09.1999)
. Na valnom zhromaždení zo dňa 31.12.2002 bola schvále- ná zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (od: 04.04.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2007.
  (od: 16.02.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.08.2007 - odvolanie konateľa spoločnosti.
  (od: 29.08.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2007.
  (od: 07.12.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2009.
  (od: 04.11.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.04.2010.
  (od: 06.05.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2011.
  (od: 12.05.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2011.
  (od: 26.11.2011)
Vyhlásenia o vzdaní sa záložného práva zo dňa 28.03.2012.
  (od: 05.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.12.2012.
  (od: 23.01.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2013.
  (od: 23.03.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.03.2013.
  (od: 24.04.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2019
Dátum výpisu:  27.05.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR